DE WERELD NU

Klimaathoax, Australië en staatsomroep – gaan we weer

Klimaathoax

Het meest stuitende aan de moderne staatsomroep is hoe vanzelfsprekend agitprop over de klimaathoax door het nieuws heen wordt gemengd.

Dat dit op ongelukjes berust kan intussen gevoeglijk worden uitgesloten. De bosbranden in Australië geven er weer enige pronkstukken van te zien.

Klimaathoax

Waaraan je agitprop herkent is de schijnbaar zinloze opmerkingen in de marge. Zoals de laatste zin in het stukje op Teletext hierboven. De technische term onder marketeers is ‘reminder’. Reminders hameren op een al bekend principe dat er langzaam steeds dieper in wordt gehamerd. Slechts wie goed gaat graven in de herkomst van gebruikte termen en de perceptie die mensen er van hebben opent zich de ogen voor de achterbaksheid waarmee u wordt bedot. Dat het overgrote deel van de nieuwsconsumenten dat nooit doet staat niet ter discussie – dat is wat het achterbaks maakt.

Gaan we even kijken naar wat er in Australië gaande is, dan kom je tot de ontdekking dat de bosbranden aldaar feitelijk geen reclame zijn voor milieu- en klimaatbewust gedram. Wel is Australië een ideaal project om te emmeren over hitterecords – ten tijde van de vorige periode van een warmer klimaat werden er in Australië nog geen metingen verricht omdat er nauwelijks nog Europeanen woonden.

Een andere herkenbare NOS-stunt is het abusievelijk doorzetten van misleidende koppen. Op de site kopt de staatsomroep met 24 arrestaties in Australië – je moet verder lezen om te zien dat dat alleen gaat over de deelstaat New South Wales. In heel Australië gaat het om 183 mensen, waarvan een deel voor (misdadige) onachtzaamheid. De NOS-correspondente vergoelijkt dat direct (tieners, foutjes), maar waarom is de maximumstraf 21 jaar cel in een land waarin zomers bosbranden normaal zijn? Onachtzaamheid kan misdadig zijn, en een normale samenleving maakt haar leden daarop attent. De NOS-correspondente bagatelliseert dat, en verandert daarmee haar verslag in agitprop.

Correspondent Eva Gabeler zegt dat het vaak onoplettende tieners zijn, die niet beseffen hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een kampvuurtje. “Ze worden verantwoordelijk gehouden voor wat ze hebben gedaan.”

Nog meer herkenbare agitprop – van het type o, o, o, Ruud het wordt acuut:

“En bij verzekeraars zijn al schadeclaims ter waarde van 700 miljoen Australische dollar ingediend. Gisteren stond dat bedrag nog op 400 miljoen”, zegt Eva Gabeler.

Een veel beter verslag vond ik terug in de Turkse AKP-krant Daily Sabah. Accuraat, cijfers, rugnummers:

NSW police have claimed that, since November, the force has taken legal action in the form of both official cautions and criminal prosecutions against a total of 183 people, including 40 juveniles, for 205 bushfire-related offenses. This group includes 24 charged for deliberately starting a bushfire, a crime carrying a maximum penalty of up to 21 years in jail.

De Sabah meldt dat slechts 40 van de 183 arrestanten onachtzame jeugd betreft. Dat is echt een fundamenteel andere benadering dan het roepen van “vaak”, en relativeert het verslag van Gabeler pijnlijk, hoewel ook de Sabah de klimaathoax benadrukt.

Ook dat moet echter worden gerelativeerd – als je je werk goed doet:

Around 85 per cent of bushfires are caused by humans either deliberately or accidentally starting them, according to Dr Paul Read, co-director of the National Centre for Research in Bushfire and Arson.

“About 85 per cent are related to human activity, 13 per cent confirmed arson and 37 per cent suspected arson, he said.
“The remainder are usually due to reckless fire lighting or even just children playing with fire.”

Bij Breitbart ook nog wat nieuws over ‘jeugdige onachtzaamheid

A 16-year-old boy found to have started a fire that razed 14 homes in central Queensland and dealt with under the state’s Youth Justice Act.
Two more teens, 14 and 15, were charged with endangering property by fire over a blaze that destroyed two homes and forced hundreds to flee while more than 120 fires are still being investigated and more people could be charged.

Dat dergelijke berichtgeving in het Nederlandse nieuws wordt genegeerd toont overduidelijk aan dat hier een agenda wordt afgewerkt. Dat er Nederlanders in Australië wonen vindt de NOS conveniënt om haar verhaaltjes kracht bij te zetten, maar niet meer dan dat.

Bij de NOS zal de verslaggeving wel eerst naar de uitreiking van de Golden Globes gekeken hebben:

Dit is echter geen incident van hysterische reporters die bang geworden zijn. De klimaathoax komt voortdurend terug in allerlei berichtgeving; hier nog een heel fraaie eerder dit jaar.

Klimaathoax

Schattige knuffels als koala’s zijn zoveel interessanter dan vogelbekdieren, om maar eens een zijstraat te noemen. De propagandisten voor de klimaathoax lusten er wel pap van. Soms krijgt dan zelfs China een veeg uit de pan, want vaag begint zelfs in Hilversum door te dringen dat de moderne nieuwsconsument moeilijker te bedotten is dan vroeger. Maar meer dan een ritueel is dat niet: weg met ons!


Meer kritische berichtgeving over de klimaathoax op Veren of Lood vindt u hier in ons razendsnel uitdijende dossier.

16 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Hoax of niet, iedereen kijkt met argusogen naar de situatie in Australie, de Aussies zelf nog wel het meest. Er wordt weinig aandacht besteed aan de vele factoren die een rol spelen. Zowel bij het ontstaan van de branden als bij de vorming van het nieuws erover. Dat klimaatpropagandisten er garen bij proberen te spinnen ligt voor de hand. Dat mensen met andere belangen er weer anders tegenaan kijken ook. Als de rook eindelijk zal zijn opgetrokken kunnen we zien hoe de kaarten liggen. De vraag is vooral hoe je met zo klein of min mogelijke ingrepen dit soort rampen kan voorkomen. Australie verdient geld met steenkool, maar als Australie stopt met het delven ervan gaan de kopers wel ergens anders heen. Als Australie wereldwijd een belangrijke rol wil spelen op dit vlak dan is het in een beter natuur en waterbeheer, m.n. in droge gebieden. Zoals Nederland een belangrijke rol zou kunnen spelen op bij de inpassing van intensieve landbouw in dichtbevolkte gebieden. Het klimaatgebeuren staat daar los van omdat het te groot is en niet los gezien kan worden van andere factoren als bevolkingsgroei, wereldhandel en menselijke vrijheid. Het wordt tijd dat men dat inziet.

 2. karton schreef:

  Of de branden in Australië álles te maken hebben met het klimaat is nog maar de vraag, er zijn n.l. al meer als 150 brandstichters gearresteerd, zij allen hebben te maken met de huidige branden.
  Dat het klimaat verandert is evident , maar dat is niet de oorzaak van deze branden.

 3. Ravian schreef:

  De hoofdoorzaak voor de huidige niet te stoppen bosbranden in Australië is 20 jaar aan door groenlinks afgedwongen “natuurbeheer”.
  Het door deze nitwits afgedwongen beleid heeft de prachtige Australische natuur de afgelopen decennia gewoon in één grote brandstapel verandert.
  Met “climate change” heeft het allemaal niets van doen, het is momenteel in Australië niet warmer dan dat het er de hele afgelopen eeuw geweest is.
  In Californië speelt momenteel net zo’n probleem; fout door groenlinkse lieden afgedwongen natuurbeheer, in dit geval gecombineerd met fout door groenlinkse lieden afgedwongen energie infrastructuur beheer, heeft ook daar in enorme bosbranden geresulteerd.
  En de desastreuze gevolgen van al dit door hen afgedwongen achterlijke beleid worden dan vervolgens door diezelfde groenlinkse nitwits schaamteloos misbruikt om nog hysterischer nog meer achterlijk groenlinks beleid te eisen.
  De totale waanzin regeert…

 4. Ezel schreef:

  Volgens mij staat er nergens in de berichtgeving dat de mens oorzaak is van een veranderend klimaat.

 5. Hannibal schreef:

  @Ezel
  Dacht je dat ik die inleiding over ‘reminders’ voor niets had opgenomen? Ik begrijp dat je zo na de feestdagen aandacht nodig hebt, maar meestal doe je dat slimmer. Overigens zeggen ze dat in de Sabah wel degelijk.

 6. Ravian schreef:

  Ziende blind en horende doof noemen we dat.

  Wat een ezel…

 7. Ernie van de Wal schreef:

  @Ravian. Domweg uit interesse. Welk natuurbeheer is daar onder linkse leiding ingezet?

 8. Ravian schreef:

  @ Ernie van de Wal
  Het verbieden van zowel preventief branden als het kappen van bomen.
  Australië staat vol met bomen die uiterst brandbaar blad hebben, wat mede dankzij het lokale droge klimaat niet vergaat, en zich aldus jaar na jaar opstapelt.
  Voeg daar het ongecontroleerd laten groeien van lager struikgewas aan toe en je creëert een enorme brandstapel.
  Het kapverbod voorkomt dan vervolgens ook nog eens dat er brandgangen aangelegd en onderhouden kunnen worden.
  De Aboriginals wisten al dat preventief branden cruciaal was, en deden dit dan ook al duizenden jaren, invloed van het WWF heeft daar echter een einde aan gemaakt.
  Als je preventief brand overleven de meeste dieren en bomen dit, maar de nu door milieu gekken georganiseerde inferno’s laten enkel verschroeide aarde achter.
  Zoveelste voorbeeld van door groenlinks afgedwongen beleid dat exact het tegenovergestelde bereikt van waar het zogenaamd voor bedoeld is.

 9. Cool Pete schreef:

  Branden op deze schaal, ontstaan nooit van nature / vanzelf.
  Opvallend, zijn ze, in de loop der jaren, wereld-wijd, vaak rond grote steden waar project-ontwikkeling nagestreefd wordt.

  Ze zijn het gevolg van :
  – verkeerd bos-beheer en erosie
  – brandstichting

  Veel daders opgepakt. Zitten er ook “klimaat”-gekkies bij, zoals in Brazilië;
  of ‘all’achbar’-types die hiertoe opgelopen worden ?

 10. Henk Albarda schreef:

  Bye, bye, ezel.

 11. John Geelen schreef:

  De klimaatdrammers geven de schuld van de branden aan de temperatuurstijging van 1,5 a 2 graden de laatste 30 jaar in New South Wales. Alle andere oorzaken zoals slecht natuurbeheer en brandstichting laten ze buiten beschouwing. Vandaag in de Gooi en Eembode (Telegraaf) commentaar van Wim van der Wijk die zijn stukje manipulerend commentaar als volgt eindigde:
  “New South Wales toont lokaal het gruwelijke apocalyptische gezicht van een ongehoord snelle opwarming met 2 graden die onmiskenbaar het gevolg is van klimaatverandering”.
  Waarmee Wim mogelijk wil zeggen dat als de temperatuur bij ons 2 graden gestegen is heel NL ook in de brand zal vliegen! Niets over slecht natuurbeheer of lieden die al dan niet opzettelijk onvoorzichtig omgegaan zijn met vuur.
  Wim en de klimaatactivisten zijn waarschijnlijk zeer ingenomen met de branden in Australië want het komt volgens hun alleen maar door klimaatverandering. Ze geloven waarschijnlijk ook dat als wij reeds allemaal een warmtepomp zouden hebben deze branden niet ontstaan zouden zijn.

 12. Matt schreef:

  Bij de branden in Brazilie waren er native ooggetuigen die getuigden dat de branden opzettelijk werden aangestoken door belanghebbenden en werden links-extremisten en ONGs gelinkt aan deze misdaden. Zijn er geen Soros activisten gesignaleerd in Australie?

 13. Twan schreef:

  Zo warm is Australië momenteel ook weer niet. De zomer begint daar en dan dit:
  https://electroverse.net/25-locations-across-australia-just-set-their-coldest-january-days-ever/

 14. D. G. Neree schreef:

  De alarmbellen horen al te gaan rinkelen bij een formulering als “… vaak vanwege onvoorzichtigheid of brandstichting.” het is ofwel vanwege onvoorzichtigheid ofwel vanwege brandstichting. Dat woordje “vaak” gevolgd door de 2 mogelijkheden verraadt al een verkeerde gedachtengang en een kritische lezer zal het snel herkennen als een poging om je gedachten in een bepaalde richting te sturen , namelijk, dat “vaak” betrekking heeft op de onvoorzichtigheid. Schermen met vaagheden om een idee erin te rammen idd.

 15. Ernie van de Wal schreef:

  @Ravian & Wim.

  Mijn dank voor jullie uitleg.