DE WERELD NU

GroenLinks normaliseert links-extremisme in NL

GroenLinks

De berichtgeving over politiek extremisme in Nederland is eenzijdig op rechts gericht, constateert Percolator_HNJ. Maar GroenLinks dan?

Er gaat geen week voorbij of de PVV en FvD en hun partijleiders Wilders en Baudet worden wel ergens in een opiniërend stukje in de mainstream media geframed als ‘fascistisch’, ‘nazistisch’ of ‘extreemrechts’. Hierbij is dan standaard de conclusie dat genoemde partijen een groot gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving. Maar je hoort of leest nooit eens iets over het gevaar van communistische of extreemlinkse tendensen bij politieke partijen in Nederland. En dat is typisch.

Hoe zit het bijvoorbeeld met GroenLinks? Laat ik even uw geheugen opfrissen met een korte terugblik op de bloedrode wortels van deze gevaarlijke politieke partij.

GroenLinks is in 1990 ontstaan uit een fusie van vier links-extremistische splinterpartijen, namelijk CPN, PSP, PPR en EVP.

 • De Communistische Partij Nederland (CPN) was een partij van die-hard communisten, die door de jaren heen met een enkele uitzondering het communistische regime van de USSR in meer of mindere mate ideologisch volgde en steunde. Zo stond partijleider Bakker in 1956 100% achter de militaire inval van Sovjet-troepen in Hongarije.
 • De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) was een partij, die er ten zeerste van overtuigd was dat geweld per definitie ongeschikt is om welk probleem dan ook op te lossen. Deze partij wilde de monarchie, het leger, de mobiele eenheid en de binnenlandse inlichtingendienst volledig opheffen. Politieagenten zouden moeten worden omgeschoold tot een soort sociaal werkers.
 • De Politieke Partij Radikalen (PPR) was een progressieve, aanvankelijk christelijk georiënteerde, politieke partij, een radicale afsplitsing van de Katholieke Volkspartij (KVP). Deze partij profileerde zich vooral met radicaal-linkse standpunten op het gebied van milieubescherming, ontwikkelingssamenwerking en kleinschalige economische ontwikkeling.
 • De Evangelische Volkspartij (EVP) was een progressief-christelijke partij. De speerpunten van deze partij waren een strikt pacifistisch beleid, uittreding van Nederland uit de NAVO, de invoering van een wettelijk maximumsalaris en een verbod op kernenergie.

Kortom: GroenLinks startte in 1990 als een potpourri van links-radicale politieke partijen. En de beleidsmatige koers van GroenLinks is sindsdien eigenlijk nauwelijks veranderd. Hoogstens een beetje geactualiseerd.

In de aloude traditie van extreemlinks blijken toonaangevende politici van GroenLinks intimidatie, haatzaaien, bedreiging en geweld niet te schuwen. Een paar voorbeelden:

 • Paul Rosenmöller, die partijleider was en fractieleider in de Tweede Kamer, is tegenwoordig fractieleider in de Eerste Kamer. Hij was een fervent aanhanger van massamoordenaars Mao en Pol Pot. Nam in zijn jonge jaren deel aan linkse protestacties en gedroeg zich daarbij steevast uitermate agressief. Hij wenste dat Fortuyn zou doodbloeden een paar maanden voor de moord op deze politicus.
 • Wijnand Duyvendak, die zes jaar lid van de Tweede Kamer was, moest uiteindelijk vertrekken, omdat bleek dat hij in zijn tijd als milieuactivist mensen had bedreigd en branden gesticht/ Hij was in vroeger tijden tevens enthousiast kraker en had banden met de uiterst gewelddadige Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa). Vanwege zijn deelname aan criminele acties heeft hij inmiddels een strafblad. Hij heeft achter de schermen nog steeds een prominente rol bij GroenLinks. Hij fungeert als één van de partijideologen. Recentelijk was hij, als vertrouweling van fractieleider Jesse Klaver, nog campagneleider voor die partij.
 • Sam Pormes, voormalig Eerste Kamerlid namens Groen Links, had banden met Molukkers die de beruchte treinkaping bij De Punt pleegden. Hij was betrokken bij het beramen van een schietpartij op politieagenten in Assen en het verbergen van vuurwapens. Ook nam hij deel aan guerrillatrainingen door een marxistisch-leninistische organisatie voor de bevrijding van Palestina in Zuid-Jemen. Op al deze punten werd hij vervolgd, maar uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, onnauwkeurige tenlastelegging of procedurele fouten.
 • Arjan El Fassed, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft zijn leven gewijd aan haatzaaien tegen Israël. Onder de paraplu van door hem opgerichte ‘hulporganisaties’ werd samengewerkt met neonazi’s en Palestijnse terreurorganisaties. Onderwijl werd in propaganda verspreid door deze organisaties de Israëlische overheid beschuldigd van nazipraktijken en wordt het zionisme op één lijn gesteld met de Holocaust.

Bij GroenLinks zijn de Rode Gardes van Mao, de goelags van Stalin en de knekelvelden van Pol Pot nooit ver weg.

De grootschalige massamoorden uitgevoerd door Mao werden door het communistische regime destijds geframed als ‘De Grote Sprong Voorwaarts’. Extreemlinks heeft altijd uitgeblonken in het bedenken van wuivende eufemismen voor de meest gruwelijke desastreuze doelstellingen en bewegingen. Dat kun je ook prima aan GroenLinks overlaten. Zo werken ze momenteel punt voor punt de heilloze agenda van ‘De Grote Klimaattransitie’ af. Waar destijds met ‘De Grote Sprong Voorwaarts’ miljoenen mensen rücksichtslos over de kling werden gejaagd, worden door ‘De Grote Klimaattransitie’ miljoenen mensen, die het nu nog redelijk goed hebben, de armoede in gejaagd.

Met het bieden van een prominente plek in het bijdragen aan het regeringsbeleid van het kabinet Rutte-III heeft de VVD GroenLinks in het centrum van de macht geplaatst. Mark Rutte komt daarmee de twijfelachtige eer toe om als eerste premier in de geschiedenis van Nederland extreemlinks te hebben genormaliseerd.

Percolator, voor al uw sterke koffie


Dit artikel verscheen eerder op de Gazet van het Gezond Verstand.

16 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Interessant en practisch toch nog een aanvulling op mijn eigen kennis. Ook een goede opfrissing, zodat ik groen links klonen (die nooit zelf nadenken) op hun nummer kan zetten.

 2. Willie schreef:

  Je moet het vergelijken met de bezetting toen door de Duitsers die noemde de Nederlandse verzetsmensen die vochten voor hun vrijheden van hun land en tegen een groot rijk terroristen .
  Eén ding is duidelijk de NPO en de Media gaan voor een groot rijk en bezetting door de islam en diskwalificeren van de cultuur en het ondermijnen van hun eigen bevolking. Dat heet links..

 3. Rob Wouters schreef:

  Volstrekt terecht deze constateringen. Die normalisering is ook zichtbaar doordat GL steeds meer bestuurders levert op gemeentelijk en provinciaal niveau. Dat laatste komt mede doordat partijen als FvD en PVV moeten worden uitgesloten van bestuursmacht.

 4. carthago schreef:

  Tellen we bij Groen Lynch/VVD nog even op de symphatisanten van PvdA,SP,D666 en een club farizeeërs van het Cu en CDA ,dan komen we op een score van ongeveer 60 %van de bevolking dat bij een afgedwongen machtswissel geen probleem zal hebben met massamoorden en tirannie.What could possibly go wrong again in .NL.

 5. Juanito schreef:

  Het probleem met deze verkapte (en verknipte) internationale socialisten is dat ze hun levensstijl aan alles en iedereen willen opdringen. Van ‘zachte’ naar ‘harde’ maatregelen en van reguliere en parlementaire methoden naar illegale en buiten parlementaire acties. Zie hier de overeenkomstige wijze met de religie van de vrede: van dawa naar jihad.

  De intenties zijn in de basis totalitair dictatoriaal van aard. (Zie hier een verschil met een ‘rechtse’ autoritaire junta dictatuur)
  Het eindpunt van deze totalitaire aard is dan ook altijd de ‘idealistische’ samenleving waarbij iedereen gelijk moet zijn en vroeg of laat onteigend wordt. Tegen de burgelijke samenleving, tegen privé bezit , tegen het gezin en familiebanden maar voor ‘de nieuwe mens’. Degenen die over deze afbraak en dwang klagen krijgen een ‘gratis’ van overheidswege noodzakelijk geachte heropvoeding in de goelag of worden direct vermoord.

  Deze verderfelijke totalitaire stroming, die alle aspecten van de samenleving (zoals bij de islam) beheerst, heeft in de geschiedenis van de mensheid de meeste doden (afvalligen) op haar geweten.

  Vanwege ideologische overeenkomsten ben ik dan ook zeker niet verbaasd dat de internationaal socialisten (communisten), maar ook de nationaal socialisten (socialisten), het zo goed met de islam kunnen (en konden) vinden.

 6. Cool Pete schreef:

  Prima artikel. Geeft de kern goed weer.

  Dat “groenlinks” is extreem links, totalitair.
  En de huidige “vvd” heult er mee.

 7. Bennie schreef:

  Ik mis Tara Singh Varma in de opsomming van criminele GL lieden.
  Deze ras oplichtster berucht om haar financieel wanbeleid in Amsterdam en leugen verhalen verdient ook een top notering.
  Rijzende ster aan het GL extremisten front is Groot Wassink, een onvervalste communist, die lak heeft aan alle democratische principes.

 8. Bob Fleumer schreef:

  Het woord is vlees geworden en het heet Rutte en het verpest ons land, amen.

 9. Ravian schreef:

  Ik kijk al vele jaren lijdzaam toe hoe politiek en media een niet bestaand extreem rechts gevaar propageren, en de PVV (en inmiddels ook het FvD) als een antidemocratische partij weg proberen te zetten, terwijl het echte gevaar extreem links van aard is en een echte antidemocratische partij als GL (en ook D66 overigens) continue vrijgespeeld wordt.
  De media wordt gewoon voor 99% door links gecontroleerd en het regeringsbeleid wordt door D66 en GL bepaald, en dat allemaal omdat, met name, Rutte en zijn VVD bang zijn dat PVV en FvD met hun kiezers gaan lopen.
  Bij een volksvertegenwoordiging behoort het landsbelang op de eerste plaats te komen, maar we zitten helaas met een partijkartel dat bestaat uit linkse activisten en “rechtse” zakkenvullers.
  Die eerste groep wil Nederland in een socialistische dictatuur veranderen, en die tweede groep interesseert dat niet zolang hun koffers maar gevuld zijn voordat die socialistische heilstaat een feit is.
  En dat is allemaal mogelijk omdat een flink deel van de bevolking te egoïstisch en/of te gemakzuchtig is om de democratische plichten fatsoenlijk te vervullen.
  In het moderne informatie tijdperk moet je namelijk al wel heel erg dom wezen om niet in de gaten te hebben wat voor propaganda spelletjes er door, met name, de NPO gespeeld worden.
  De kiezers die het partijkartel in het zadel houden zijn dus OF te gemakzuchtig om zich fatsoenlijk te informeren, OF ze denken er zelf ook financieel hun voordeel mee te kunnen doen.
  En het meest trieste is dan nog wel de morele superioriteit die deze lieden zichzelf menen te kunnen aanmeten, om te kotsen gewoon.

 10. Francine schreef:

  Ik lees hier verassend veel interpretaties van en aanvullingen op het artikel waar ik me in herken. Ik heb het artikel gedeeld met iemand waarvan ik verwacht dat hij het er ook mee eens is. Ik zou willen dat de linkse mensen waar ik mee omga het ook lezen, maar bij eerdere doorstuuracties zag ik dat ze mensen niet van hun naïeve geloof in linkse goedheid afhelpen. Hoe pessimistisch moeten we zijn dat de als goedheid vermomde lnkse leugens standhouden totdat het te laat is?

 11. Francine schreef:

  (kleine tip aan website-verantwoordelijke om lettertype van hoofdartikel te veranderen naar iets dat er minder rafelig uitziet, bijvoorbeeld het lettertype waarin ook de reacties weergegeven staan)

 12. Raymond schreef:

  Lees over de rol van de MSM in dezen ook dit uitstekende artikel op opiniez :
  https://opiniez.com/2019/12/08/het-morele-bubbelbad-der-schijnheiligheid/yorienvdh/

 13. Nelly schreef:

  Het verontrustende is dat kennelijk de VVD stemmers niet in de gaten hebben dat Rutte hun rechts gedachtengoed heeft verkwanseld aan Links.
  En daarbij ook nog andere rechtse partijen uitsluit!
  Wie trekt er aan de touwtjes van trekpop Rutte?

 14. Juanito schreef:

  Rutte bewijst al zo’n 10 jaar dat het een politieke clown is. Geen visie, geen moraal, geen kinderen en geen toekomst. Net als DDR Merkel en nog talloze gewetenloze clowns die boven zijn komen drijven.
  De pest is dat de meeste landgenoten nog te dom zijn om te poepen en steeds weer op dit psychopatische soort stemmen.

 15. Grapjas schreef:

  Maar waarom pakken wij die extremisten niet gewoon aan dan? Het land- dat is het VOLK, niet de ‘ gekozen’ politici, immers? Door dit te laten gebeuren, kiezen we er zelf voor.