DE WERELD NU

Geknutsel aan huren verraadt probleem middenklassen

Prinsjesdag, huren

Het geknutsel van Rutte3 aan de huren bewijst iets dat men niet vaak hoort, maar waarvoor ik al vaker heb gewaarschuwd: een groeiend probleem met de middenklassen,

Want dat het niet goed gaat met de middenklassen in Nederland is een voortgaand proces. Het enige dat er aan ontbreekt is de politieke bewustwording. De linkse partijen kijken wel uit, dan komt de betaalbaarheid van hun klimaatobsessies in gevaar. Hun stilte stelt veel mensen gerust – volledig ten onrechte.

Nu zijn middenklassen altijd lastig te definiëren, maar in de moderne context is dat voor mij de groep die kan overleven zonder een groot pakket aan overheidssubsidies als aanvulling op hun inkomen. Die definitie is wat lastig – Nederland is kampioen vervlechten van inkomens-, belasting- en subsidiestromen over en weer. Maar waar vroeger de grens met zekerheid lag rond recht op een sociale huurwoning, is die grens nu aan het zakken.

Dat betekent feitelijk dat de middengroepen slinken, en dat de overheid ook bij hen extra moet bijspringen. Dat proces benoemde ik vorig jaar bij Prinsjesdag, maar de actualiteit van de kwestie rond de huren dwong de regering gisteren al een en ander te lekken over wat bij Prinsjesdag in het vat zit. Zoals leuke sigaren uit eigen doos. Daar had Wilders gisteren groot gelijk in:

Uit het gedraai en de minzame glimlachjes van minister Ollongren valt op te maken dat ze graag heeft dat er fluks wat wordt gelekt. En haar wenken werden bediend.

Image

Nog gevolgd door:

Image

Wat de staatsomroep niet vermeldt, is dat dit toont dat a) de omvang van de middenklassen inderdaad van onderaf wordt aangevreten (lees: meer mensen zakken er aan de onderkant uit) en b) dat de regering dat met extra geld voor deze groep ook erkent, maar het zo niet noemen wil. Inclusief de ongekende BTW-verhoging sinds begin dit jaar zijn grote groepen door die ondergrens gezakt. En wat was één van de Teletext-berichtjes waaromheen ik dat betoog vorig jaar bouwde? Dit:

Prinsjesdag

En toen had niemand nog ooit van Corona gehoord. Iedere verwijzing naar Corona – als oorzaak of als ‘reden om af te wachten’ is derhalve politiek gelieg. Dat Wilders dit gisteren niet beschikbaar had is jammer, het had de leugens van Ollongren ter plekke ontrafeld.

Dat het kabinet schermt met een gemiddelde stijging van de inkomens kon vorig jaar al niet verhullen dat een groot deel van de bevolking er op achteruit ging. Dat Rutte cs het nu hebben over gemiddeld 0,8% koopkrachtstijging[1], maar tevens Corona opvoeren als onzekere factor laat al zien waar het straks bij NL2021 heen gaat.

De huren zijn een lakmoesproef. En als alleen Geert Wilders de middenklassen sociaaleconomisch verdedigen wil, dan weet je het wel als het aankomt op de politieke prioriteiten van deze regering.


 1. De koopkrachtstijging is het verschil tussen uw loon vorig jaar en het huidige, waarin de inflatie is verdisconteerd. Dat een stijging van de BTW daarin niet wordt meegenomen illustreert hoezeer u er mee bij de neus genomen wordt.

12 reacties

 1. Ian schreef:

  De middenklasse wordt afgestraft voor hun eigen stemgedrag. Dat ligt in het midden, bij ‘middenpartijen’ als VVD, CDA en ‘66 (…), zeg maar de huidige coalitie. Ik heb dus geen enkel medelijden met sukkels die hun eigen portemonnee leeg en spaargeld weg stemmen en er aan de onderkant uitzakken, en dan ook nog Wilders voor haatzaaier/fascist uitmaken. Arbeiders daarentegen zijn rechtser gaan stemmen. Die snappen het.

 2. Youp schreef:

  Vroeger had je de adel en boeren. Sinds, met name, de Industriele Revolutie is daar de middenklasse bijgekomen, die meestal wordt onderverdeeld in een hogere en lagere middenklasse. Hogere middenklasse zijn artsen, ingenieurs, managers bij grotere bedrijven. Dat zijn over het algemeen mensen die zich uitstekend redden, een eigen huis en een behoorlijke bankrekening hebben, maar nog niet van hun eigendommen kunnen leven. Ze moeten wel werken. De lagere middenklasse verwijst naar de groep die daar onder zit maar geen lagere klasse is. Lager management, mensen met een klein eigen bedrijf of zogenaamde skilled labourers (loodgieters, electriciens etc). Bij verwijzingen naar de middenklasse gaat het meestal over de lagere middenklasse. Daar moeten ook man en vrouw werken om de kosten te dekken.

 3. Henk Albarda schreef:

  Ian, op zich eens met uw reactie. Echter, pas zodra de groep die u beschrijft inziet door rutte aanzienlijk slechter af te zijn, wordt de VVD weer naar rechts geduwd. Dat gaan ze inzien, maar mogelijk hebben ze net zoveel tijd nodig als ik, ik heb 8 jaar rutte nodig gehad voor ik accepteerde dat rutte een ziekelijke beroepsleugenaar was en is.

  Maar okay, integenstelling tot de mening van de meesten hier, stel ik dat de VVD in rutte II werkelijk naar links is afgeslagen en pas maanden voor de TK 2017 door rutte aan groen links is uitgeleverd.

  Als via de MSM al uitlekt dat in diverse plaatsen de afgelopen 2 jaar VVD wethouders en raadsleden zijn opgestapt vanwege rutte, dan is er een behoorlijk smaldeel VVD’ers die de komende tijd rutte echt zat wordt.

 4. Youp schreef:

  Nee, de VVD wordt niet naar rechts geduwd. Het klassiek-liberale deel van de VVD is al weg, of te oud om nog van kleur te wisselen (Bolkestein). Bovendien hebben alle partijen begrepen dat je een sociaaldemocratische component moet hebben, anders krijg je onvoldoende stemmen. Niemand wordt gekozen op een platform van belastingverlaging en ontmanteling van de verzorgingsstaat. Maw, alle partijen zijn sociaaleconomische middenpartijen geworden. De discussies gaan over immigratie, klimaat en politieke globalisering. Kortom: in de EU, of uit de EU en dan zijn er twee keuzes: de populisten of een systeempartij.

  Verder is er geen enkele reden voor de VVD om hun koers te wijzigen zolang ze de peilingen ruim leiden. De VVD heeft het misschien wel nog nooit zo goed gedaan als nu. De beweging naar links is een electoraal succes geweest en dat mag op het conto van Mark Rutte geschreven worden. Zo mocht de VVD plotseling aan populariteit verliezen, dan ligt een fusie met D66 voor de hand. Ik zou de verschillen tussen de twee niet eens kunnen duiden. Ook het CDA en zelfs flinke delen van de PvdA en misschien wel GL zouden er zo bijkunnen. Op zich zou dat wel een stuk eerlijker zijn.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 9 september 2020 om 12:04 Interessante analyse. Ik spreek in dit verband graag over GL/D66-achtigen. Die zitten tegenwoordig in alle partijen (behalve FvD en PVV, de Populares van nu) en zijn dominant, al dan niet tijdelijk, in een groot aantal, waarvan de meeste in de coalitie zitten. Het is zaak voor de Populares om voldoene kritische Patriciers uit CDA en VVD te activeren door de puinhopen van Rutte nog helderder over het voetlicht te brengen. Moeilijk kan dat niet zijn, maar de MSM werken niet mee.

 6. Youp schreef:

  Ik geloof daar niet in. De meeste mensen zijn voldoende intelligent om te begrijpen hoe de wind waait. Wanneer je na al die jaren nog niet ziet wat iedereen ziet, dan ben je onvoldoende intelligent, te eigenwijs, of – en dat is waarschijnlijker – je hebt belang bij de situatie en wenst die niet op te geven. De meeste mensen hebben een gezin te onderhouden en een hypotheek af te lossen. Stel dat je ergens in het energietransitietraject werkt, of een andere sector die profiteert van het huidige beleid, ga je dat opgeven ook als je er voor geen platte cm in gelooft? Dat is nog niet zo eenvoudig.

  Ik zeg dat omdat ik ooit het ‘vertoog over de vrijwillige slavernij’ van Étienne de La Boétie heb gelezen
  (een aanrader trouwens: https://www.meerdemocratie.be/etienne-de-la-boetie-vertoog-over-de-vrijwillige-slavernij-0). De La Boétie vraagt zich af hoe het kan zijn dat een tiran in het zadel blijft zitten en niet door de meerderheid wordt afgezet. De tiran regeert natuurlijk met harde hand en hij heeft een stel getrouwen om zich heen verzameld. Maar verder bestaat zijn administratie uit redelijk normale mensen die ‘vastzitten’ in het systeem. Het zou een koud kunstje moeten zijn de man uit het zadel te wippen. Al was het maar door hem de zuurstof van de gehoorzaamheid te ontnemen. Toch gebeurt dat vrijwel nooit.

  Nu is Rutte geen dictator, maar de principes blijven hetzelfde. Er zijn heel veel mensen voor wie het risico te groot is zich tegen hun eigen belangen uit te spreken. Daarom dendert de trein voort totdat die ontspoort.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 9 september 2020 om 13:23 Bedankt voor de tip (Etienne de la Boetie). Er zit wel wat in. Maar het is niet het laatste woord. Eigenbelang is een doel. Gemeenschapsbelang ook. Rutte is geen dictator, hij is een handige rommelaar. Zijn opvattingen over democratie en samenleving zijn verkeerd. In plaats van redelijkheid zo hoog mogelijk in het vaandel te hijsen, gaat hij voor redelijkheid verdraaidend opportunisme. Hij heeft de hele ministersploeg ermee besmeet. Het is erger dan corona. Het wordt tijd voor een grote boetedoening. Ik stel voor de man te verbannen naar Rottummeroog. Met net voldoende bandbreedte voor het doorsturen van een boodschappenlijstje en een serieus teken van inkeer.

 8. Jan de Jong schreef:

  @Youp Mee eens. Het is beleid om zo veel mogelijk stemmers afhankelijk en medeplichtig te maken: hogere (onzinnige) lasten en iedereen aan de subsidie.

 9. Youp schreef:

  @BegrensEuropa! 9 september 2020 om 15:22
  Nee, nee , nee. Het gaat niet over Rutte en zijn ministersploeg. Het is zoals Jan de Jong zegt: zoveel mogelijk mensen afhankelijk maken van zijn beleid zodat ze op hem blijven stemmen. Dat is het leidende principe achter herverdelen: je steelt van enkelen en herverdeelt het naar velen. Alle stemmetjes tellen even zwaar immers. Je ziet dat ook bij de EU waar altijd meer netto-ontvangers zijn dan netto-betalers in het herverdelingsspektakel.

  Je denkt veel te aardig over politici. Je meent nog dat ze er zijn voor goed bestuur en het algemene belang dienen. Politici zelf denken vooral aan het handhaven en uitbreiden van hun machtspositie.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 9 september 2020 om 15:57 Rutte is wel degelijk de kwade genius. Zonder hem had het flutkabinet Rutte III nooit kunnen worden opgetuigd. Een politiek dieptepunt zonder weerga. Het zit ook in de aard van het VVD beestje. Dat het werkt via het verlenen en verdelen van gunsten is duidelijk. Wat mij betreft krijgt elk lid van deze ministersploeg een diepzwarte malus aan de broek of rok, zodat ze zich nergens meer durven laten zien. Ze zijn stuk voor stuk blind, doof en niet voor rede vatbaar.

 11. carthago schreef:

  @Ian. Helemaal mee eens.De middenklasse komt er per saldo achter dat ze niet meer op de linkse loetjes van de zgn middenpartijen hoeven te rekenen .Ze zijn als eerste aan de beurt bij de big drain ,want ze hebben tenminste nog een leuk inkomen om te laten plunderen.