DE WERELD NU

Geert Wilders en de PVV

wildersproces2, PVV, Geert Wilders

Misschien het meest opvallend tijdens EP2019 was hoe slecht de PVV het deed. Dr. GJ Mulder denkt nu na over de PVV en hoe die werkt.

De voorlopige uitslag voor de PVV van de verkiezingen van afgelopen donderdag 23 mei zijn erg ongunstig. Van de oorspronkelijke 5 zetels naar mogelijk 1 of zelfs 0 zetels volgens de exit pols en de peiling dankzij 1500 stemmen tellers op stembureaus door GeenStijl in samenwerking met Maurice de Hond. Bovendien staat Frans Timmermans met de PvdA voorlopig op 6 zetels en zou daarmee zeer verrassend de absolute winnaar zijn van deze verkiezingen (opkomst 41% – ongeveer de helft van de opkomst bij Tweede Kamer verkiezingen.

PVV uitgespeeld?
Mijn Partij voor de Vrijheid zit met 20 zetels stevig in de Tweede Kamer en is samen met FvD (2 zetels) de enige oppositie die er toe doet. GroenLinks, PvdA en SGP steunen de coalitie op allerlei dossiers, zijn vrijwel allemaal pro-EU (behalve SP, SGP) en voor eenieder die de debatten in de Tweede Kamer een beetje volgt moge het duidelijk zijn dat de PVV een uitstekend team van uitermate ervaren en kundige volksvertegenwoordigers bezit (Martin Bosma, Harm Beertema, Machiel de Graaf, Fleur Agema, Dion Graus, Sietse Fritsma, Gidi Markuszower, Raymond van Roon en last but not least een absolute topper: Alexander Kops (om van te smullen). De overige TK-leden zijn eveneens toppers binnen hun vakgebied (maar geen beroepspoliticus) doch wellicht wat minder bekend.

Hiddema en Baudet doen het zoals u weet ook meer dan voortreffelijk en de samenwerking in het parlement tussen Fvd en PVV is voorbeeldig te noemen.

Peilingen
Peilingen zijn verraderlijk zoals ik zelfs enkele malen heb mogen ervaren. Ik werd dolenthousiast bij tijden, toen de PVV in de peilingen klom tot hoog in de 30 zetels en zelfs enkele jaren geleden de 42 zetels aantikte. Maar peilingen zijn slechts peilingen, dus zowel naar boven als beneden, suggereren peilingen een bepaalde trend, maar geen absoluut vaststaande gegevens. De winst van de PvdA kwam voor velen, inclusief alle PvdA’ers zelf en Lodewijk Asscher voorop als een volkomen verrassing. Ook vandaag zag ik de peiling van Maurice de Hond: FvD -3 naar 24, VVD op 1 met 25 en PVV slechts 8. Wie het begrijpt mag het zeggen.

De PVV in het EU-parlement
Onder leiding van Marcel de Graaff zit de PVV al een tiental jaren in dat EUP, bestaande uit 751 leden. Het gehele Nederlandse deel bestaat uit slechts 26 leden – ofwel 3,5% van het totaal – die bovendien ook nog eens 9(!) politieke partijen vertegenwoordigen. Heel erg triest welbeschouwd, hetgeen het NRC overtuigend liet zien in het artikel: “ Nederlanders vormen in het Europarlement niet vaak een blok. In hetzelfde artikel laten de journalisten ook zien dat Nigel Farage 50% van de tijd niet met stemmingen mee doet, en ook (volgens Guy Verhofstadt) vrijwel nooit een commissievergadering bijwoont. Laat Nigel Farage nu net de enige MEP (Member of the European Parliament) zijn die mijn interesse al enkele jaren heeft opgewekt om (enkele) debatten in dit fopparlement te gaan volgen. Het was hoogst aangenaam en vermakelijk. Farage is 25 jaar geleden in de politiek gestapt om ervoor te zorgen dat het VK uit de EU zou stappen (Brexit) en dat is bijna gelukt. Hoogst succesvolle politicus, die uiterst effectief kan zijn, zonder al die tijd aanwezig te zijn. Inzake Baudet maken de verwijfde ambtgenoten in de Tweede Kamer ook graag soortgelijke verwijten. Stumperds.

U kent zelf waarschijnlijk geen EU-parlementariër en zoals Chris Aalberts enkele malen overduidelijk heeft kunnen laten zien, is het werk dat EU-parlementariërs doen (als ze al iets doen) zeer moeilijk zichtbaar. In een recent artikel in HP/DeTijd onder de titel: “Borrelen in Brussel, een bezoekje aan het front”, schiep de journalist Bert Nijmeijer een bepaald ongunstig beeld. Ze “werken” 60 tot 70 uur maar die tijd wordt vooral ingevuld met wining and dining, borrelen, lunchen, lobbyen en wandelgangen geneuzel. Professional lunch eaters dus.

Auke Zijlstra MEP PVV (@aukepvv) gaf sterk weerwoord en legde de “journalist” Bert Nijmeijer uit dat hem geen hoor en wederhoor was geboden en dat qua bereikbaarheid alles op zijn EU-website te vinden was en dat hij bovendien niet aan het door Nijmeijer’s gekleurde PVV profiel voldeed (455 amendementen, 10x schaduwrapporteur, 106 schriftelijke vragen, 86 plenair gesproken).

Het is geen moeilijk werk: de PVV is meestal tegen. Je hoeft amper een dossier te lezen. De rechts-populistische eurofractie ENF heeft geen fractievergaderingen. Alle tijd voor het terras. Beter aan het bier dan werken aan eurofiele projecten, in lijn met hun politieke visie.

Tendentieus, schadelijk, smaad, insinuerend, incorrect en duidelijk met het oogmerk de PVV te beschadigen.

De PVV is al jaren voor #Nexit (Nederland uit de EU), voor het uittreden uit de Euro, tegen transferunie, tegen EU leger, tegen massa immigratie, tegen open grenzen, tegen een spilzieke EU (geld in Nederland besteden), tegen miljarden voor knoflooklanden, waaronder de Grieken, tegen het monetair beleid van de ECB, die onze pensioenfondsen miljarden kosten, tegen de EU bemoeienis met pensioenfondsen en dus wordt altijd de vraag gesteld, ook al 25 jaar aan Nigel Farage, wat je dan überhaupt in het EU parlement doet. Een onterechte vraag: als je iets wilt veranderen in de politiek dan moet je dat op democratische wijze proberen en dus van binnenuit. Vandaar de EU-kritische partijen en de nieuwe tendens dat zij meer en meer samenwerken.

En weet u waarom de PVV tegen is?

Omdat dit op den duur altijd beter zal zijn voor Nederland en de Nederlanders.

Geert Wilders uitgespeeld?
De PVV werd opgericht door Geert Wilders en “het PVV-gedachtegoed”, als ik daarvan mag spreken is voor een dominant deel door hem bepaald. Geert Wilders is de PVV en de PVV is Geert Wilders. Dat is zo. Neemt natuurlijk niet weg dat Wilders het niet alleen doet allemaal, en dat hij daarbij wordt bijgestaan door dikwijls bepaald competente mensen (geen beroepspolitici). Het was een keuze destijds om de partij zo vorm te geven en het was waarschijnlijk de enige optie om met een politiek bepaald rechtse partij 13 jaar te overleven, zonder te verzanden in Leefbaar/LPF/Trots op Nederland perikelen. Terwijl ik dit schrijf hoor de stemmetjes van de criticasters, “En wat heeft de PVV bereikt dan?”, maar het is teveel om hier op dit moment dit allemaal op te noemen. Ik geef u slechts het volgende lijstje:

 1. De risico’s en het gevaar van islam definitief op de agenda gezet: niet alleen in Nederland, maar ver over onze landsgrenzen heen. Lees, Marked for Death, van Geert Wilders. Benoemen van alle vormen van zelf-islamisering.
 2. Wilders is al 12 jaar het levende bewijs dat moslims geen kritiek op hun ideologie, de profeet of hun allah dulden, anders zult u het met de dood bekopen (zie bijvoorbeeld Rushdie, Fortuyn, Deense spotprenten en van Gogh).
 3. Een deel van de mensen de ogen geopend voor alle nadelen en gevaren voor Nederland die zijn verbonden aan ons EU lidmaatschap (VS van Europa, macht centralisatie a la Sovjet Unie, ongebreidelde zich altijd maar uitdijende bureaucratie, verlies van soevereiniteit, samenwerking met ander EU kritische en zogenaamd populistische partijen.
 4. Als eerste 2012 doordacht pleidooi om uit de Euro te stappen: toen uiterst discutabel initiatief volgens velen, vandaag voor ingewijden in de materie zeer bespreekbaar: de euro is geen geld, de euro kost ons geld (en heel heel veel, volgens sommigen mogelijk 1,5 keer BBP).
 5. Eigen bevolking eerst. Er is echt helemaal niets mis mee. Zie Trump. Alleen bij extreemlinksen bestaat nog het idee dat zij de hele wereld kunnen redden en dat landen en volkeren maakbaar zijn.

Kritiek op Wilders
Zowel van buiten als ook binnen de PVV-geledingen is van tijd tot tijd kritiek te vernemen op de politicus en de politiek leider van de PVV. Dat is op zich normaal, begrijpelijk en ook gewoon gezond. De leider van een organisatie, van een partij of zelfs van een land moet open staan voor kritiek. Des te meer als het gaat om iemand die al langer de leiding in handen heeft. Binnen een traditioneel gestructureerde partij (of organisatie) zijn daar de geëigende kanalen voor om kritiek (feedback of anderszins) te stroomlijnen, te managen, ervoor te zorgen dat het geen eenzijdige of onterechte kritiek is, en in voorkomende gevallen de kritiek tot consequentie te laten geworden voor de zittende leiding.

Bij de PVV werkt dat niet goed. Omdat Wilders de PVV en de PVV Wilders is, wordt kritiek op Wilders impliciet opgevat als kritiek (en aanval) op de PVV. Ook wordt binnen deze logica iedere kritiek automatisch kritiek op Wilders (hij is voor alles en altijd verantwoordelijk) en wordt het meteen persoonlijk en doet tegelijk afbreuk aan alles waar de PVV voor staat, wat de PVV en PVV’ers beweegt en raakt het de 1,5 miljoen PVV stemmers dikwijls meteen. Dat komt doordat er geen scheiding is tussen de partij als instituut en de politiek leider.

Dat is zo en het zou goed zijn voor de mensen die betrokken zijn bij de PVV om dit nadeel goed te onderkennen. Of dit zou moeten veranderen op de een of andere manier kan maar een man uitmaken en dat is Geert Wilders zelf. Het is zijn goed recht.

Het dilemma voor een traditioneel gestructureerde partij
Binnen traditioneel gestructureerde partijen worden doorgaans (niet altijd) de partijleiders gekozen. De partij stelt een dagelijks bestuur aan dat functioneert (idealiter) als een raad van commissarissen (of raad van toezicht) en dat orgaan dient er op toe te zien dat zowel strategie, beleid, bestuur en personele invulling goed wordt georganiseerd, met voorop gesteld het belang van de partij en de leden. Uiteindelijk hebben dan doorgaans de partijleden (op de een of andere, meestal indirecte wijze) invloed op het aannemen of afkeuren van voorstellen die via het bestuur of de politieke leiding worden gedaan. Dat deze vorm van partijorganisatie niet altijd (eigenlijk slechts zelden) probleemloos verloopt lieten vrijwel alle traditionele partijen overtuigend zien de laatste jaren: VVD-Henry Keizer en de legio schandalen, 50+ met uiterst bedroevende en vreselijke bestuurscrisissen, CDA ten tijde van het PVV gedogen Rutte1, PvdA, met de continue messen in de rug steken operaties door partij-dinosaurussen, SP met haar door Marijnissen gedicteerde en gecontroleerde stalinistische aanpak, D66 met schandalen #omkoopneukhuteigenaar en het onvermogen bij te sturen, want de partijleider was toch groter dan de partij en zelfs – ook recentelijk al – FvD met de perikelen rond Henk Otten en de strakke (zeer geconcentreerde) partijorganisatie of de noodzaak enkele voormalige ex-VVD bestuurders uit de partij te zetten wegens onoirbaar gedrag (couppoging?).

De traditioneel gestructureerde politieke partij organisatie is daarom ook niet altijd alles, maar kan op een gegeven moment wel een bepaald effectief zelfreinigend vermogen ten toon spreiden. Althans

 • soms
 • op een gegeven moment
 • onder bepaalde omstandigheden
 • zolang er geen dictators aan het bewind zijn

Het pleidooi van Dr. Mulder
Zoals voor iedere organisatie zijn om te kunnen overleven onder andere de volgende kenmerken van belang: flexibiliteit, innoverend vermogen, met de tijd meegaan, vernieuwen, aanpassen, opvolging, verjongen, teamwerk, professionalisering, vakmanschap, handwerk, karakter, doorzettingsvermogen, leiderschap, vastberadenheid, uitstraling (PR), marketing, financiering, toegevoegde waarde, invloed, maar ook plezier en iets voor anderen betekenen. U mag zelf kiezen uit deze rijke verzameling van kenmerken en hen zelf in de voor u te prefereren volgorde zetten. Het is heel persoonlijk wat voor u als zwaarste telt. Specifiek en heel eigen. De prioriteiten van de juist gekozen kenmerken maken dat uw organisatie – of politieke partij – meer of minder succesvol zal zijn om de concurrentie het hoofd te bieden, de klanten (en het personeel) tevreden te houden, te zorgen dat u niet achterop of uit de mode raakt, en zorgt dat u niet wordt opgegeten door anderen.

Dat laatste is geen grapje.

Wat staat er echt op het spel voor u, de kiezers?

 • Uw toekomst
 • Uw veiligheid,
 • Uw gezondheid.
 • Uw financiële zekerheid.
 • Uw geluk.
 • De toekomst van uw kinderen (en kleinkinderen).
 • Uw gezondheid. Het klimaat en uw leefomgeving.
 • Uw seksleven.
 • De gezondheidszorg.
 • Het onderwijs.
 • Veiligheid op straat.
 • U thuis blijven voelen in ons land.
 • Hoe u zich verhoudt tot uw omgeving.
 • De belastingdruk (40%).
 • Uw pensioen.
 • De relatie met de overheid.
 • Uw privacy en uw vrijheid.

Politiek gaat over keuzes maken en prioriteiten stellen. Afhankelijk van uw prioriteiten uit het bovenstaande (niet volledige) lijstje, ontstaat uw voorkeur voor de een of de andere politieke partij.

Het samenkomen van de hierboven beschreven kenmerken van een organisatie of politieke partij, met datgene dat er voor u de kiezer op het spel staat is geen statisch gegeven. Het verandert voortdurend, en afhankelijk van de intensiteit van veranderingen of gebeurtenissen veranderen niet alleen kiezers van keuze voor de ene of de andere politieke partij, maar veranderen ook de partijen en de politici zèlf.

Mijn verwachting is dat de thema’s waarop Geert Wilders en zijn PVV de nadruk leggen de “gamechangers” zullen worden. Ik blijf erbij: vrijheid, grenzen dicht, de-islamiseren, uit de EU en afscheid nemen van de euro zijn existentiële thema’s. Kwesties van overleven en dat zit in het DNA van ieder mens. Ook in dat van Geert Wilders. Dat hij maar lang voor de PVV leven mag!


Meer van Dr. GJ Mulder op Veren of Lood vindt u hier, waaronder zijn columns naar aanleiding van de Statenverkiezingen waarin hij de VVD door de mangel haalt.

27 reacties

 1. Jan schreef:

  ‘Tis wel een vechter, Wilders
  De thuis blijvers moeten zich achter de oren krabben, al was de eu een vaag gebeuren de meeste kankerde er wel op

 2. Jantje schreef:

  Meer, meer, meer van dit.
  Wilders maakt veel te weinig gebruik van de aanwezige kennis binnen de PVV om de standpunten voor het voetlicht te krijgen.

 3. Gerton van Unnik schreef:

  Inmiddels leidde de ongemakkelijke omgang met de eigen volksvertegenwoordigers en kritiek binnen de PVV tot een oproep van een senator aan Wilders om zich op zijn positie te beraden en – eigenlijk nog pijnlijker – het verlies van een hele provincie, waar de PVV-Statenleden op een senator voor FvD stemden. De oorzaak: voor inhoudelijke kritiek is totaal geen ruimte en wordt direct afgestraft. “We zijn teleurgesteld in hoe de partij zich ontwikkelt en zich niet zal ontwikkelen”, en “Iedereen die vooruit wil, wordt weggeduwd.” Dat liet de Utrechtse fractievoorzitter en afzwaaiend senator Dercksen weten aan de media. Tja, als er geen oor is binnen de eigen partijtop en eerder angst heerst, dan vullen de media die rol van spreekbuis wel in. Of dat ooit zal veranderen binnen de PVV is de vraag, maar het zou wel verfrissend zijn als die ruimte binnen de partij zou bestaan. Misschien zou het zelfs kunnen leiden tot een frisse en fikse opleving van die partij.

  https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1925920/utrechtse-pvv-woedend-op-eigen-partij-stem-gaat-naar-fvd-van-baudet.html

 4. Gerrit Joost schreef:

  Kan me helemaal in uw artikel vinden. Wilders had zich kandidaat moeten stellen voor de EU, dit had stemmen getrokken denk ik. Bij veel partijen een bekende. Wilders “moet” nu de weg vrijmaken voor Fleurige Fleur of Machtige Martin. De eerst Kamer of burgemeester van Volendam zijn voor hem mooie plekken. Veel PVV-ers zijn/waren naar FvD overgelopen en hebben niet gestemd helaas.

 5. Tim schreef:

  Toch zal mijns inziens ook Wilders eens bij zichzelf te rade moeten gaan en eens serieus luisteren naar de kritiek her en der, met name van binnen de eigen partij.
  Hij schiet helaas meer en meer zichzelf in de voeten, en verliest meer en meer medestanders. Niet omdat hij in essentie geen gelijk heeft – dat heeft hij – maar omdat zijn manier van uiten en de partijstructuur niet adequaat werkt en meer en meer contraproductief uitpakt.

  Eerlijk gezegd zie ik de PVV met Wilders aan het roer niet herstellen. Verbeter de organisatie, en schuif iemand anders naar voren. Martin Bosma, vertrouweling van het eerste uur, lijkt me een uitstekende kandidaat. Wilders zou een denktank functie kunnen gaan bekleden binnen de partij, meer op de achtergrond.
  Een partij als de PVV blijft keihard nodig, ook omdat het zogenaamde alternatief het FvD zoveel steken laat vallen.
  Het roer moet om bij de PVV, om eigen bestwil en de bestwil van Nederland.

 6. Carthago schreef:

  De lage opkomst van PVV stemmers bewijst alleen maar dat PVV stemmers geen binding hebben met het EP ,niets over het aantal PVV ers.Maar wel jammer want hun stem zou een nexit kunnen bespoedigen ,zodat ze nooit meer hoeven te stemmen voor dat EP.De PVV blijft zolang er nog moslims zijn en zolang er nog geen nexit is.Samen met de fvd kunnen ze heel veel bereiken zoals een nexit .Veel PVV sympathisanten zitten nu bij de fvd ,niet erg ,ze rekenen ook op de PVV.

 7. Rapunzel schreef:

  Fijn stuk om te lezen Dr. Mulder, waarvoor dank.
  Wat mij betreft blijft meneer Wilders nog lang en gelukkig het opperhoofd van de PVV.
  Niet dat ik denk dat Martin Bosma of Fleur Agema het niet zouden kunnen maar die hebben allebei kinderen. Als je dan lijsttrekker wordt van de PVV zullen die kinderen aan de beveiliging moeten, zo’n rotland zijn we inmiddels wel geworden. Je kind naar school met 3 kleerkasten en een kogelwerend vest? Dat wil toch niemand.

 8. Wim schreef:

  Dank voor dit sympathieke, maar vooral doordachte stuk. Maar misschien moeten we toch eens af van de gedachte dat de SGP niet pro EU zou zijn. In NL lijkt dat zo, maar door de lijstverbinding met de CU pakt die euroscepsis in Brussel toch heel anders uit. Trouwens de behoudende vleugel van de SGP verwijt Van de Staaij cs. hun EU vriendelijke opstelling. Kort samengevat: wie een Nexit uitsluit, moet niet denken enige substantiële verandering in Brussel te bereiken.

 9. D. G. Neree schreef:

  Ik vind het bijzonder vreemd. En ik wantrouw de NLe uitslagen bijzonder (nooit eerder zo erg als nu). De laatste verkiezingen gaven totaal onverwachte winnaars, tegen de trend in. Zo ook nu. De PvdA opeens op winst? Het Timmermanseffect? Ik geloof er helemaal niets van. En de PVV van 4 naar 0 zetes? Geloof ik ook niets van.. Er wordt op meerdere plekken gesteld dat PVV stemmers niet trouw zijn en in feite labbekakken om niet te gaan stemmen. Maar ik ken weinig partijen waar de aanhang zo vol achter staat als de PVV-aanhang. Dat er een aantal mensen is overgestapt naar het FvD kan ik me indenken, maar niet ALLEMAAL. Zeker niet gezien het feit dat Baudet c.s. de gewone man totaal niet aanspreken, maar meer een intellectuele elitepartij zijn (Wie begreep er wat hij met de uil van Minerva bedoelde? Zelfs voor mij, die toch altijd geïnteresseerd is geweest in mythologie, was de toespeling volkomen duister evenals het mystieke “boreale” aspect. Het FvD is geen “volks”partij. Ik heb net zo’n akelig gevoel bij de mystificerende speeches van Baudet als bij de speeches van Obama, Justin Trudeau, Emanuel Macron of Jesse Klaver. De PVV spreekt wel de arbeiders en middenstanders aan en de harde kern van PVV-stemmers is in al die jaren constant geweest en het is dus volkomen onbegrijpelijk dat de partij nu weg is gevaagd uit het EP.

  Ik heb de oprichting van het FvD van vrij dichtbij meegemaakt en ik heb een afkeer ervan gekregen door de elitaire houding van Baudet en de mensen om hem heen. Ik wantrouw hem sterk en verdenk hem ervan dat zijn doel altijd al was om de wind uit de zeilen van de PVV te krijgen. Ik weet vrijwel zeker dat het FvD zal verworden tot een compromissenpartij oude stijl, die de huidige principes zal laten verwateren om bij de andere partijen in het gevlei te komen.

  Ik wantrouw dus de uitslagen. Dit wordt versterkt door het feit dat de verkiezingen bij ons 4 dagen eerder zijn gehouden en de uitslagen al die tijd niet bekend mochten worden. Dit is een schandalige vertoning en iedereen slikt het als zoete koek. Ik niet. 4 dagen is een lange tijd. Wie weet wat er in de tussentijd met de stembiljetten is gebeurd. Zijn er eigenlijk wel waarnemers geweest bij deze tellingen? Of mocht dat niet vanwege het feit dat de uitslagen bij niemand bekend mochten worden (behalve natuurlijk bij een paar vertrouwelingen)?

  Ook vorige keren was ik verbijsterd over uitslagen van verkiezingen, bijvoorbeeld de plotselinge stemmenwinst van D66 bij de landelijke verkiezingen en de gementes. En dan nu opeens de PvdA die wint en de PVV die alles verliest, volkomen tegen de trend in de rest van Europa in?

  Ik heb het gevoel dat we op een enorme manier genaaid worden. Ik kan het jammer genoeg niet aantonen, maar de uitslagen zijn te absurd en onlogisch. Mocht het allemaal wel kloppen, dan zie ik het somber voor Nederland in.

 10. Tim schreef:

  @D. G. Neree

  Ben het met je eens dat aan Baudet en het FvD voldoende mankeert. Ik heb ook niet zoveel met die liberale yuppies en elitaire snobs. Maar goed, ze mogen zich bewijzen.

  Ik heb meer met de essentie van de PVV. Helaas heeft de PVV ook genoeg problemen.
  De recente verkiezingsuitslagen zijn ook voor mij bevreemdend. In elk geval is de lage opkomst een belangrijke factor in de afgelopen verkiezingen. En genaaid worden we sowieso, al was het alleen maar middels de machtige propagandamachines van de traditionele politiek.

 11. Ruud Beijer schreef:

  De schuld ligt niet bij Wilders. De schuld ligt bij de velen wegkijkers en huichelaars in Nederland. Binnen 50 jaar is er geen Nederland meer.

 12. Cool Pete schreef:

  @ D.G. Neree : helemaal met u eens : de uitslag is ronduit absurd.
  Vorige : pvda verliest, FvD groot
  Nu : pvda groot, FvD klein.
  Wie het gelooft, is stom.
  Rutte heeft er, met opeens Maurice de Hond, voor gezorgd, dat pvda groot werd en vvd iets won. Gewoon veel pvda’ers op stem-bureau’s, en later ook de tellingen aanpassen.
  [ Het filmpje van de SP bracht hem op dit duivels-plan. ]

  Overigens, vertrouw ik de verkiezingen-uitsalgen al minstens een decennium niet.
  Ze : het partij-kartel, dat “EU”-konstrukt : weten :
  – wie de media heeft, heeft de macht
  – wie de stemmen telt, bepaalt de uitslag.

 13. Cool Pete schreef:

  Aanvulling :
  – ook de uitslag voor de PVV is niet geloof-waardig : PVV’ers zijn erg trouw.
  [ kan ik beamen ].
  – een opkomst van zo’n 40 % is ongezond laag: faal van vooral de zittende politici;
  en het vergroot de mogelijkheden tot vervalsen.

 14. Teunis schreef:

  @ D.G. Neree, er waren waarnemers, een heleboel, en zeer betrouwbare, nl. van GeenPeil. Op GeenStijl kunt u hun bevindingen teruglezen: er is niet noemenswaardig gesjoemeld, of het was hun opgevallen. En de prognose op basis van hun data klopte precies. Er is in de tussenliggende dagen dus ook niets gebeurd.

 15. Wim schreef:

  In mijn dorp wordt elk jaar een oproep gedaan om je op te geven om een stembureau te bemannen/stemmen te tellen. Ik geef me steeds op. Steeds op reservelijst. En wat zie je dan op de stembureaus? Ambtenaren en de vrouw/kennis van… Misschien massaler dan nu gebeurd is stemmen gaan tellen, zodat elke teller iemand heeft die meekijkt en aan het eind van de avond de uitslagen ook de uitslag van elk stembureau bekend is.

 16. Johan P schreef:

  De verkiezingen in Nederland vertrouw ik al lang niet meer. Het idee dat de PvdA nu opeens zo groot is geworden door het ‘Timmermans-effect’ is te gek voor woorden. Welke normale Nederlander heeft er ook maar iets met Timmermans?
  Ik sluit me overigens ook aan bij D.G.Neree dat de gemiddelde PVV-stemmer erg trouw is en juist wel gaat stemmen. Die aanhang bestaat voor een goed deel uit de gewone, werkende man die dag in, dag uit ziet hoe het land naar de knoppen gaat en altijd de rekening daarvoor krijgt gepresenteerd. Er zullen er ongetwijfeld een paar over zijn gestapt naar het FvD, maar het is absoluut niet zo dat vrijwel de gehele aanhang dat heeft gedaan.
  Het FvD is voor mij nog een beetje een twijfel geval. Baudet komt voor veel mensen beter over dan Wilders, maar ik vraag me af of de man de ruggegraat heeft om echt man en paard te benoemen als het er op aankomt om vervolgens ook de noodzakelijke harde maatregelen te nemen

 17. Zeepertje schreef:

  Een aangelijnde hond kan niet en zal nooit bijten…

  Ook ik was altijd een hardcore PVV stemmer, zij hebben de laatste kans van mij gekregen bij de afgelopen TK verkiezingen. Ik stemde toen, evenals voorgaande keren op Martin Bosma. Deze man kan ontzettend snijdend uit de hoek komen zonder ordinair te worden, geweldige spreker. Maar oh, wat had ik achteraf een spijt als haren op mijn hoofd. De spijt en frustratie groeide naarmate ik meer en meer zag hoe Baudet, waar mijn gevoel voor stemmen eigenlijk naar uit was gegaan, zich meesterlijk manifesteerde en met de gehele plenaire zaal de vloer aanveegde, keer op keer. Dat zat m nu exact in zijn betogen, wars van allerlei regeltjes, dwars tegen de stroom in maar bovenal telkens met iets te berde brengend op een manier waar niemand vat op krijgt. En alle schamele weerwoorden weet hij op een doorgaans ongelofelijke manier te pareren, zelfs wanneer hij soms klem komt te staan. Hij is zoveel maatjes groter dan de rest van dat gajes wat daar met z’n reet op het pluche plakt. Hij heeft een enorm charisma, is gevat en eloquent en ja, dan mag hij van mij van harte elitair, hautain en weet ik wat meer zijn. Ik geniet van deze durfal die vanuit zijn tenen alles feilloos weet te verwoorden maar bovenal vanuit zijn hart spreekt. Idem dito voor z’n partijgenoot overigens. Zij spreken puur om zaken te veranderen of in gang te zetten, met een enthousiasme zoals voor mij nimmer door een politicus is vertoond. En wanneer hij omwille van wat dan ook de politiek of kamer wordt uitgeflikkerd dan zal hem dat aan zijn reet roesten, hij is er in ieder geval voor gegaan met alles wat die partij in zich had. Exact dat is de reden dat FvD zoveel volk weet te mobiliseren, juist het prachtige taalgebruik spreekt velen aan, het is simpelweg 8 niveautjes hoger dan wanneer Wilders spreekt…

  Dat neemt niet weg dat ik het niet inhoudelijk met de standpunten van de PVV eens ben, integendeel, ik begrijp deze al te goed en zoals Gertjan altijd zegt, in the end krijgt Wilders gelijk. Het heeft alles te maken met het balanceren op je gelijk hebben en je gelijk krijgen namelijk de weg er naartoe. Wilders kan als geen ander op een bombastische manier tekeer gaan en er zit dan zeker geen letter chinees bij, het is voor elk mens begrijpelijke taal, ook voor de ongeletterden. Vraag werpt zich op of dit een juiste manier van communiceren is om te bereiken wat je wilt in een totaal vergiftigde, links geïndoctrineerde en politiek correcte goedmensengroep als in de TK. Goed, ik heb, waarschijnlijk evenals velen van u, niet veel op met de mensen waar schrijver Gertjan Mulder niets mee heeft. Dit verwoordt Wilders kraakhelder en altijd in de TK en men is het gewoon. Wanneer hij ontbrandt in een razende tirade dan berust ieder erin omdat het telkens weer eindig is nietwaar? Veel geblaf maar aangelijnd. En men gaat over tot de orde van de dag…

  En daar zit m het verschil tussen de twee mannen, Baudet kan je dood fluisteren terwijl Wilders je nog geen blauwe plek bezorgt met een tirade. Dit alles heeft met niveau van doen in denken en welbespraaktheid.

  De verkettering op bv Twitter ben ik ook helemaal zat, ben je voor FvD dan heb je de PVVers tegen je. Waarom? Beiden draag ik een warm hart toe, ondanks dat je maar één keer mag stemmen…

  Mocht u nog niet zijn afgehaakt dan wil ik als laatste eens 2 punten naar voren brengen waarom de effectiviteit van FvD betreffend dwang naar onze ‘medelanders’ veel groter zal zijn.

  FvD heeft reeds vanaf t begin een standpunt (na het eerste standpunt kartelbestrijding) dat de bescherming van de Nederlands waarden moet waarborgen, leest u even mee?

  Citaat site: Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.

  Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

  Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

  Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:

  Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

  Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.

  Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.

  Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.

  Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

  Einde citaat.

  Wanneer u dit aandachtig doorleest en zich indenkt wat dit betekent voor genoemde medelanders dan zijn we er snel van verlost me dunkt. En dan beweren sommigen dat Baudet naïef is aangaande de islam? Dan moet u het nog eens lezen. Eén maand na de TK verkiezing heb ik een brief aan Wilders geschreven, wellicht interessant voor u? (https://fenixx.org/2017/04/26/open-brief-aan-heer-geert-wilders/)

  Het tweede punt is de handhaving, HANDHAVING, H-A-N-D-H-A-V-I-N-G waar FvD bij monde van Hiddema voortdurend op hamert. Die combi van genoemde punten zal veel dodelijker blijken dan geschreeuw van een aangelijnde Wilders. Ze hadden dan liever gisteren willen vertrekken naar hun veilige thuisland Zandbakistan.

  groet, Zeepertje

 18. Zeepertje schreef:

  Even toevoeging, omdat dat makkelijker leest dan de ingekopieerde ongeformateerde tekst 😉
  FvD, Wet bescherming Nederlandse Waarden; Linkje; https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw

 19. Zeepertje schreef:

  Ik kan niet meer corrigeren maar bij de eerste link moest ipv “Open brief heer Wilders” de verwijzing staan “FvD of toch PVV” met de link:
  https://fenixx.org/2018/07/08/fvd-of-toch-pvv-rechts-steeds-meer-verdeeld/
  sorry, dank en groet met veel leesplezier, Zeepertje

 20. D. G. Neree schreef:

  Zeepertje, een overtuigend relaas waar veel waars in zit. Het PVV-geluid is misschien versleten doordat er geen vernieuwing plaatsvindt in de vorm van intern debat. Zoals Dr. Mulder zegt: de PVV is Wilders en Wilders is de PVV. De boodschap, hoe waar ook, is al 15 jaar dezelfde en er is in die tijd niets bereikt. Dat is niet zijn schuld, maar ook wel weer een beetje. De jeu is er een beetje af.

  We zullen zien hoe het FvD het er vanaf brengt. Het is een jonge partij en komt in een warme “ppulistische” of liever gezegd anti-globalistische golfstroom terecht.

  Ik heb geen idee of en zo ja hoe de PVV op deze nederlaag zal reageren. Er zal intern wel veel gepraat worden. Of dit een durende daling betekent of dat de PVV landelijk invloed zal blijven krijgen is onduidelijk op dit moment.

 21. grapjas schreef:

  1- ALLE media tegen. Niemand vraagt zich af waarom men NIETS meer meekrijgt-marginale afzeikberichtjes daargelaten- in de stervende media?
  2- Wat is het NUT van deze poppenkast nog? Ik als PVV-stemmer wordt al GENEGEERD sinds 2006. Tijd voor ‘andere middelen’. Meer in de trend van de altijd vrijuit gaande Antifa-maar dan ‘rechts’?
  3-De gevetigde orde ZAL de EUSSR bereiken. AL kost het ONS oorpsornkelijke inwoners ALLEN – letterlijk- de kop.
  Onze landen verzwarten in extremistisch tempo. In mijn ruim 40 jarige leven zijn er 2 miljoen bijgekomen-voornamelijk moslims. En de komende generatie verdrievoiudigd dat. Nog buyiten de miljarden paupers die binnenkort leren lopen in Afrika- waarvan EUSSR al stelde dat zij hier moeten komen.
  Geen ruimte voor ONS- maar dat blijft achterwege.
  4- De ENIGE manier om dingen te veranderen is NIET via de ‘politieke’ manier-DUIDELIJK.
  Maar aangezien ik als Fries ENKEL gemopper lees- en GEEN Hollander bereidt is zelfs maar Sinterklaasfeest te beschermen- EN daarbij duidelijk weer PVDA/D66/Groen…etc. blijft stemmen- WIL DE HOLLANDER DIT VOOR ZIJN NAGESLACHT.

  Dit accepterende, zijn mijn vrouw en ik druk bezig naar Tsjechië te emigreren. Waar de toekomst Westers zal zijn ipv islamitisch. Succes hier. Slik de zoete leugens maar-tot het over 20 jaar te laat is-en de minderheid Blank is. Dan zal men de vruchten plukken van dit extreem-linkse lanverradersbeleid.
  M.b.t. het gemopper van de Hollander: ‘All bark- NO bite’.
  Dat is waarom de nieuwelingen jullie als onderdanig zien.

 22. IA schreef:

  Want blank is goed? Opgerot staat netjes!

 23. Cool Pete schreef:

  @Teunis : hoe komt het dan, dat Timmerfrens ALLEEN en OPEENS
  in Friesland, Groningen, Drente, en in Limburg, won ? Da’s makkelijk sjoemelen daar.

  @IA : om in uw racisme te blijven : Gekleurd is goed ? die vreten alleen maar
  uit, zijn gewelddadig en maken alles&iedereen kapot. Zonder de blanken , leefde er
  een groepje gekleurden nog in de woestijn.

 24. Jantje schreef:

  @Cool Pete
  De grote GS peiling gaf dit resultaat ook aan.
  Daar zaten toch veel mensen die e democratie en de FvD/PVV een warm hart toedragen bij.
  Je ziet het door heel West-Europa, de kiezers op patriottische partijen zijn relatief meer thuis gebleven dan de kiezers op linkse partijen.
  Kiezers op linkse partijen snappen niet/willen niet snappen wat je met Islam en/of Afrika in huis haalt.

 25. D. G. Neree schreef:

  IA, je probeert hier een rassenkwestie van te maken? Dat is het meest schofterige van de laatste jaren. Jij bent de eerste die het hier over blanken heeft. Je bent dus een pure racist.
  Cool Pete, ga niet mee in dat narratief. Dat is precies de bedeling.

 26. Cool Pete schreef:

  @Jantje : de peiling van GS zegt mij weinig; en de praktijken van Maurice de Hond,
  druipen van de belangen-verstrengeling en van het samenspannen met het partij-kartel.
  En die “stem-bureau acties”, waren te plotseling, te amateuristisch, te veel poeha :
  slim manipuleren, heet dat.

 27. Johan P schreef:

  @IA
  Blank is goed? Dat is een kwestie van definitie zou ik zeggen.
  En ik geef de voorkeur aan een blanke samenleving, dat zal ik niet ontkennen, hoewel ik ook zeer goede ervaringen heb met diverse samenlevingen in het verre oosten.
  Het ‘probleem’ dat ik u voor wil leggen is dit:
  Noem mij aub 5, nee, laten we zeggen 3, landen die worden geregeerd door een zwarte overheid, met een zwarte bevolking, die op ook maar enkele vlakken in de buurt komt van een stabiel en welvarend land. En doe dan aub hetzelfde voor islamitische landen.
  Met ruim 30 jaar ervaring kan ik gerust stellen dat de houding, inzet, werkethiek en moraal van blanken als groep vele malen hoger ligt dan die van niet blanken. Alleen in het verre oosten kopt men daar in ieder geval qua werkethiek boven uit.
  Maar de werkethiek, inzet en moraal van de gemiddelde zwarte werknemer of moslim-werknemer is ronduit bedroevend te noemen.

  En kom aub niet aan met een argument op individuele basis. Het gaat mij om de prestaties als groep. Maar als u zo blij bent met de verkleuring en de ‘verrijking’ van de samenleving dan wens ik u veel sterkte toe op het moment dat u straks afhankelijk wordt van hun prestaties. Want dat zal dan zeer waarschijnlijk vies tegenvallen.