DE WERELD NU

FvD-perikelen – eigenlijk moet Baudet weg – Wie durft?

FvD

Is het oproer dat dit weekeinde intern ontstond over de jongerenafdeling van het FvD niet meer dan slechts dat? Er knaagde wel wat meer, de laatste maanden.

Het echte probleem van het FvD zijn niet die dwaze protofascistjes waarover iedereen nu heen valt. GeenStijl fileerde het JFvD dit weekend volledig (1,2,3,4), na aangeven door Het Parool en een boze tweet van Annabel Nanninga

Vervolgens noteerde GeenStijl een vloedgolf aan steunbetuigingen van verontruste FvD-vertegenwoordigers voor Nanninga. Het rommelde dan ook al een hele tijd, van tijd tot tijd spreek je dan mensen die er na een half jaar werk boos vertrokken zijn, omdat het zo’n bende was en Thierry niet aanspreekbaar bleek. Dat de partij in de peilingen in vrije val lijkt zal niet hebben geholpen.

Het echte probleem van het FvD is echter Thierry Baudet zelf. Hij is zowel ideoloog, oprichter als belangrijkste uithangbord van het Forum voor Democratie, en wie het afgelopen half jaar goed gekeken heeft moet beseffen dat hij als uithangbord – en derhalve ook als politiek manager van zin partij – ongeschikt is. Hij kan het echt niet, of hij heeft er minder dan geen interesse voor – in beide gevallen kan hij beter vertrekken.

De opluchting bij GeenStijl dat Annabel Nanninga eindelijk besloot de knuppel in het hoenderhok te smijten is bijna tastbaar. Geen wonder, er was al veel bekend waarover men de wenkbrauwen fronste, en eertijds vrijwel onvoorwaardelijke steunpilaren als TPO en GS lieten al eerder merken dat hun houding was veranderd. Tja, je zwijgt wel eens voor de goede zaak, mea culpa overigens. Dat de irritatie al hoog was opgelopen hoeft u verder niet te weten, maar de plaatsing hoog op de lijst voor NL2021 van voorzitter Freek Jansen van het JFvD was toch echt wel de druppel. Een domme maar wel sluwe jongen met gevaarlijke sympathieën.

Maar dat Thierry Baudet al enige tijd zijn oren liet hangen naar wat deze man uitkraamt begon merkbaar te worden. Je moet èrgens je voelhorens in de samenleving hebben, maar sommige voelhoorns moet je zelf amputeren. Dat nalaten is politiek een doodzonde, en het excuus dat je naar iedereen wilt luisteren is zowel vaal als onzinnig.

Het politieke handwerk
Is dat het enige probleem? Geenszins. Feitelijk vindt Thierry Baudet het politieke handwerk beneden zijn niveau – zeker de mensen met wie hij daar in debat zou moeten. Als er iets is dat een politicus moet zien te vermijden is arrogantie en neerbuigendheid naar anderen toe. Dat hij in de Kamer weinig vrienden maakte – kan gebeuren, is ook niet nodig. Maar het voortdurende schofferen en zelfs bijna met zijn ogen rollen is niet alleen dom, na een tijdje gaat het het electoraat irriteren. Zijn weigering zich zelfs maar minimaal aan te passen is soms verfrissend, maar vaker irritant. Erger is dat potentiële kiezers herkennen dat je zo geen invloed krijgen zult.

Daarmee verbonden is zijn onvermogen het juiste moment te kiezen. De continue aanvallen op Rutte en zijn kabinet tijdens de Corona-crisis hebben veel irritatie verwekt, ook al had hij soms wel degelijk gelijk. Maar het spervuur van rijp en groen, zo op het oog soms rechtstreeks uit de mailbox gevist, is geen productieve aanpak. Niet alleen vinden veel mensen het potsierlijk, maar ook geeft het het gevoel dat wat Baudet deed het kabinet hinderde bij het uitvoeren van echt werkend beleid. Natuurlijk is dat onzin, maar het was het beeld dat hangen bleef. Vergelijk dat met de wijze waarop Geert Wilders de afgelopen maanden oppositie bedreef, en u ziet het verschil tussen een ervaren politicus die weet te doseren en een dilettant die maar wat roept. Dat is een tijdje charmant, maar uiteindelijk wil je ook van hem resultaten.

De pretenties
Een probleem met een partij als het FvD is de pretentie overal verstand van en een mening over te hebben. En niet een beetje, maar voortdurend heel nadrukkelijk. Baudet presenteert zich bij tijden als de nieuwe Messias, en dat is hij natuurlijk niet.

Maar o wee als men hem kruisigen kan. Dan staan ze in de rij, en dat houdt tevens in dat je het overdreven hebt. Maar die zelfkennis wil ook maar niet komen. Signalen daarvan ontbreken volledig.

De halfhartige culturele factor
De culturele kant van Baudet heeft verschillende aspecten die meer met poseren te maken hebben dan met de werkelijkheid. Kun je echt niet zonder een vleugel op je werkkamer? Overdreven is hierover een vriendelijk verwijt. Dat overdrevene van die Renaissance-gedachte zie ik ook terug in het door Baudet geschetste beeld. Het belangrijkste beeld blijft dat Baudet zichzelf het liefst als homo universalis zou zien afgebeeld, en hij doet er veel aan dat beeld te creëren – inclusief het publiceren van weinig briljante romans.

Probleem is wat mij betreft dat zijn historische kennis wel breed is, maar uiterst oppervlakkig. Dat constateerde ik al bij het lezen van `De aanval op de natiestaat`, maar dat heeft als excuus dat het eerder een politiek pamflet is dan een historisch verantwoord discours. Politiek zit het overigens veel beter in elkaar, en ook dat is belangrijk om te noteren. Neuroot als ik ben hield ik tijdens het lezen notities bij van wat naar mijn idee historisch niet deugde, maar ben daar ongeveer halverwege mee gestopt toen ik me realiseerde dat ik er nooit iets mee ging doen. Het is een boek waarvan de titel belangrijker is dan de inhoud, en dat bedoel ik niet eens speciaal denigrerend. Integendeel eigenlijk.

Het hele idee van een Renaissance die het FvD zou bewerkstelligen is ook ietwat gechargeerd, maar wellicht verdedigbaar. Maar welk beeld we ons daarvan moeten vormen? Per saldo blijft dat vaag. Nadeel is dat de grote jeugdorganisatie die hem nu fataal gaat worden er een onvermijdelijk bijverschijnsel van was. Het grote enthousiasme voor Baudet bij vooral vrij jonge (bijna)kiezers maakte het verleidelijk, maar normaal gesproken moet je constateren dat men er te vroeg mee is begonnen. Het was goed bedoeld, maar op de keper genomen is de jeugdbeweging nu al aan het afkalven.

Dat de leiding van de jeugdbeweging in handen kwam van iemand die je daar niet in de buurt van hebben wilt was een ernstige fout. Was dat vermijdbaar? Ja. Maar Baudet dacht de lessen van de PVV en eerdere rechtse partijen te kunnen negeren. Wilders heeft zich met hand en tand tegen jeugdclubjes bij de PVV verzet, en de gevolgen met de proponenten (Hero Brinkman) ervan hebben hem alleen daar al gelijk in gegeven. Dat had ook een les moeten zijn wat betreft wie je er mee vertrouwt. Dat is allemaal nagelaten, en daarvoor betaalt de partij nu de prijs.

De obsessies
Overal het hoogste woord over willen voeren heeft zo zijn nadelen. Er is een fysieke grens aan wat je zelf kunt doen, en dat uitbesteden vergroot het risico op ongelukken. Kuch:

De zwakte van zijn leiderschap
De zwakte van Baudets leiderschap is echter nog wat groter dan de hiervoor al opgesomde bezwaren, zoals de som soms groter is dan de delen zelf. Punt is dat hij te onvolwassen is, en geen belangstelling toont dat ooit nog te worden. Als een moderne Peter Pan fladdert hij rond, en trapt tegen de stenen zijns aanstoots, en duwt en trekt…. Het is allemaal reuze sympathiek, maar zo werkt de wereld van de volwassenen nu eenmaal niet.

Dat hij zijn oor te luisteren legt bij iemand als Freek Jansen laat zien dat hij van verstandige mensen geen tegengas wil, maar dat  hij wil dromen met anderen die evenzo verongelijkt zijn dat hun wereldbeeld nooit werkelijkheid worden zal. Opnieuw zien we Peter Pan verschijnen, die het allemaal veranderen gaat. Maar het is het soort sprookje dat alleen in een nachtmerrie verkeren kan. De periode-Otten heeft al laten zien wat een invloed een weinig getalenteerde profiteur kan genereren bij Baudet. Hijzelf is denkelijk  niet in staat Jansen zijn congé te geven, tenzij hij er toe wordt gedwongen. Hij heeft zijn juichende compatriotten te lief.

Zwakkeling
In essentie is Baudet een zwakkeling die zich veel van zijn feilen bewust is. Dat hij een partij moet leiden is echter steeds meer tegen wil en dank, en dat hij zijn vertrouwelingen uit zijn droom verdedigt pleit voor hem persoonlijk, maar niet voor zijn leiderschap. De tweet hieronder laat vooral de moedwillige blindheid zien die daaruit voortkomt:

Ta. Uit wat GS er dit weekend over schreef is duidelijk dat Thierry Baudet nooit een seconde naar dat JFvD kijkt, en volledig vertrouwt op Jansen. Zoals ooit op Otten.

Het is pijnlijk, en zo vlak voor de verkiezingen niet iets dat je normaal overwegen zou, maar het FvD zou er goed aan doen Thierry onderaan de lijst te parkeren als lijstduwer, en hem een jaartje de wereld in te sturen om te kijken of hij volwassen wil worden, of het verder zo wil laten. Om zijn partij nog een kans te geven. Want als het FvD volwassen wil opereren is een  herschikking nu broodnodig. Getalenteerde mensen heeft de partij voldoende, en het zou tevens de gelegenheid bieden de kieslijst volledig om te gooien en de uitwassen te verwijderen.

Alleen, of het gebeuren gaat? Ik ben niet optimistisch.


Dat eeuwige gedoe over het FvD bespreken we niet altijd, maar we krijgen zo toch een aardige collectie.

32 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Annabel for president! – Mooi meer “tegenwicht” tegen Kaag.

 2. Jan de Jong schreef:

  Niettemin blijf ik lid. Voorlopig beschouw ik e.e.a. als randverschijnselen.

 3. verwardeman schreef:

  Who needs FvD , when we have got PVV ?

 4. Cylin schreef:

  De tijd dat FvD werd gezien als het acceptabele alternatief voor de PVV zal nu toch wel voorbij zijn. Het enige wat het FvD doet is stemmen weghouden van de PVV.

  Wel leuk dat Nanninga over een sanering begint, omdat ik bijvoorbeeld mensen die grappen maken over ovens van Hitler ook niet in mijn partij zou willen hebben.

  Zie ook de ophef over Bouchallikht bij GroenLinks, en dan zou Baudet met iedereen aan tafel moeten kunnen? En natuurlijk de Boreale speech, ik wil maar zeggen dat de problemen groter zijn dan alleen een paar imbecielen bij de Baudetjugend.

 5. carthago schreef:

  Thierry is een joviale blaffende jonge hond tegen het partijkartel maar Annabel kan hem voorlopig maar beter even aanlijnen.De partijpolitiek moet gereviseerd worden met veel meer nadruk op de standpunten ,het kan nog voor de verkiezingen .Dit gedoe speelt marksist rutte alleen maar in de kaart.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  GL/D66-achtigen lachen zich dood. Hun strategie is de middenpartijstemmers te laten kronkelen in hun wurggreep. Daarbij worden onzinnigheden zoals ongebreidelde migratie, stikstofbeleid, fijnstofbeleid, propaganda voor religieus anti-semitisme, EU-transferbeleid, CO2-verhogende biobrandstofcentrales, van-het-gas-af, pro-antifia, klimaathysterie, en anti-landbouwbeleid bij gebruikt. Nu hebben ze Baudet in de tang. Baudet heeft problemen met de ‘grensbewaking’ als het om WO2 gevoeligheden gaat. Die problemen spelen al langer. Hoe hard en hoe lang hij ook roept dat elk spoor van anti-semitisme hem vreemd is, hij wordt niet geloofd. Althans door diegenen die de media bespelen. Ook zijn medestanders kunnen er niet meer om heen. Onafhankelijk van wat waar of redelijk is, is er dus dat probleem van de ‘grensbewaking’, van het fingerspitzengefuhl. Dat moet beter. Er moet ergens in de rangen een voldoende bezadigd en gedreven figuur zijn die deze kanonnen (Baudet en Nanninga en vele anderen zijn dat zeker) zonder kleerscheuren kan laten knallen. Gelukkig nieuwjaar, vast.

 7. Pieter Heuvel schreef:

  De Kartel en de MSM gaat de komende maanden nog meer bagger uitstrooien over het FvD.
  Dus maak je borst maar nat. Negeren, negeren, negeren.
  Dezelfde strategie hebben ze ook tegen Trump gebruikt. Die boog nooit en dat is de beste tactiek.
  Ik blijf achter de partij en Baudet staan.
  Is Baudet perfect, nee maar noem is iemand die dat wel is. Dus sluit de rijen en negeer die bagger.
  En ja als er ergens iets in een jeugdafdeling mis is, uitzoeken en berust het op enige waarheid, grijp dan in.
  Is het framing of bullshit, negeer het.

  Mvg
  Pieter Heuvel

 8. karton schreef:

  Jammer dat Baudet niet tijdig heeft ingezien dat hij véél te elitair overkomt én praat als hij de bevolking toespreekt. Veel mensen zijn daarop afgehaakt.
  Jammer, héél jammer ! Praat de taal van de “gewone mens” , om hén gaat het !!!!

 9. Jan de Jong schreef:

  PVV is geen alternatief voor FVD ben ik bang. Te weinig kwaliteit buiten de 2de kamer.

 10. Jan de Jong schreef:

  Alhoewel, de lat ligt niet hoog in Nederland.

 11. Ernie van de Wal schreef:

  @Cylin. Ik ben FvD lid en in beginsel stem ik ook in 2024 FvD. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de PVV inmiddels goede politici in huis heeft en dat Wilders zijn toon iets matigde. Maar ik zie PVV nog altijd als de ietsje minder linkse tegenhanger van de SP.
  Als u daar anders over denkt, wil ik uw argumenten overigens best wel serieus nemen. Maar kom dan niet aan met termen als “boreaal”. Om te beginnen heeft hij er niets verkeerds mee gezegd, er zijn enkel elementen geweest die uit ten treure hebben gepoogd hem daarmee te demoniseren.
  Bovendien, als je zulke oude koeien uit de sloot moet halen om je punt te maken, is het een overweging om beter niet te reageren.

 12. Thomas schreef:

  Een partij beginnen is één maar de kar blijven trekken is twee. Hans van Mierlo zou zo een rolberoerte krijgen als hij kon zien wat voor een partij D’66 geworden is.

 13. Ernie van de Wal schreef:

  @Carthago, @BE.
  Rutte’s en zijn VVD moeten het hebben van de covid-angst. Op een dag is dat weg, dan gaat ook het domme volk de schade van dit beleid (een zeer stevige recessie) onder ogen zien en in de portemonnee / zekerheid voelen. Dan komen de twijfels, gevolgd door de verwijten.
  Rutte heeft maar één zorg; het domme volk in deze roes houden tot de tk 2021. Lukt het niet, dan gaat de VVD knalhard onderuit. Lukt dat wel, dan gaat de VVD daar een gigantisch verkiezingsresultaat uit halen.

  Heel veel VVD-stemmers maken op mij niet de snuggerste indruk. Vaak best succesvolle mensen, die amper geïnformeerd zijn. Je niet openstellen voor informatie is ook een vorm van domheid.
  Vwb GL/D66 en aanverwanten; hier zit de doelgroep van FvD toch niet. Die kan je gewoon laten löllen.

  Voor kritischer mensen kon FvD wel eens goed garen spinnen bij haar interne crisissen. Ze doen nu een paar jaar mee, zijn hard gegroeid en daarmee komen ook de kinderziekten aan de orde. Als deze partij de problemen helder gaat benoemen en opzichtig orde op zaken gaat stellen laat zij zien dat ze en de politiek en haar kiezers meer dan serieus neemt. Daarmee kan ze nog best wat mensen over de streep trekken / terughalen.

  Daarbij is het verstandig als Baudet een ereplaats krijgt in die partij, maar zich terugtrekt uit de volksvertegenwoordiging en uit organisatorische processen.

 14. D. G. Neree schreef:

  Eerlijk gezegd vind ik het verhaal van die Freek Jansen, hoewel enigszins gechargeerd, niet van waarheid gespeend. Wat is het probleem precies? Aan het gedrag van Nederlanders de afgelopen tijd heerst er wel degelijk een slavenmentaliteit.

 15. Karina schreef:

  @Ernie

  Vaker hoor ik over de linkse kant van Wlders.
  Voor zover ik weet is hij anti EU en antie Islam
  Verder is hij een uitgesproken nationalist.
  Wel is hij op sociaal gebied zorgzaam voor de kwetsbaren.

  Ik herken aan alles wat hierboven staat niets links.

  Wat heeft hij gemeen met wat voor linkse partij in Nederland?

 16. Ad Rek schreef:

  Het is natuurlijk een filmpje van slechts amper 2 minuten maar ik hoor niets alarmerends.

 17. Ernie van de Wal schreef:

  @Karina,
  Op jouw reactie heb ik het partijprogramma van de PVV bekeken. Ik moet je gelijk geven dat het linkse karakter er niet is. Eigenlijk valt het me wel mee met die partij.

 18. Youp schreef:

  Ik heb ook geen problemen met het verhaal van Freek Jansen. evenmin met Baudet. Dat hij zich ergert aan het lage niveau aan de schijndebatten terwijl de posities al lang ingenomen zijn, hoe kun je je daar niet aan ergeren. Verder, heel belangrijk, je moet je agenda niet laten bepalen door de MSM die de kleur van je sokken al fascistisch vinden en de laarzen zien marcheren.

 19. Neef Jansen schreef:

  Bij mijn weten is Baudet een van de heel weinige politici die beseffen dat de cultuur in Nederland onder druk staat te verdwijnen, om vervangen te worden door een soort DDR 2:0, met ieder z’n eigen dossier bij de Stazi, of dat Nederland een kalifaat wordt, met geregeld onthoofdingen op de pleinen in Nederland, of een of andere heel vreemde mix van die twee. Verder is hij net als Wilders een symptoomverschijnsel, een fenomeen dat zich voordoet omdat de gangbare politiek, laten we zeggen VVD, CDA, PVDA, er geen aandacht voor heeft, het negeert, ervan wegkijkt. De bestaande politiek begrijpt de zorgen van de gewone burger niet, of ziet die wel maar kijkt ervan weg. Men droomt idealen als die van ‘Alle Menschen werden Bruder’ en ‘We moeten de planeet redden’, en ondertussen ziet men niet hoe Nederland op vele plaatsen derdewereld-achtige vormen aanneemt. Men ziet het niet, men is er blind voor. En dan gaan mensen stemmen op Wilders en op Thierry, want die geven aan er wel aandacht voor te hebben, ieder op een geheel eigen manier. Maar dus zij zijn er omdat elders jarenlang volhardend is weggekeken.

 20. Erik schreef:

  FvD is in de Val gelopen van de geheime dienst, dit is zorgvuldig voorbereid en de val springt ruim voor de verkiezingen.
  Eerst Otten nu bij de jofvd, de groei is te onstuimig gegaan, en men kon makkelijk louche types binnen loodsen.
  Waar je nu voor moet oppassen is dat de mensen niet tegen elkaar worden opgezet.
  Iedereen kan zien dat sommige onaanvaardbare uitingen zijn gedaan, maar wat en hoe te handelen?
  Men is door de drukte te lax gebleken, een te kort aan ervaren kader dus.

 21. Frans Groenendijk schreef:

  Vervelende ontwikkelingen, maar anderzijds niet moeilijk of ingewikkeld.
  Yernaz Ramautarsing heeft hij te impulsief van de lijst gegooid, Henk Otten te laat. Nu kan hij precies op tijd Jansen nog van de lijst verwijderen. Doet hij dat, dat laat hij daarmee tévens zien dat hij het ermee eens is dat de partij meer is dan zijn privé-initiatief en dat hij nog steeds bijleert. Doet hij dat niet dan is het einde oefening voor FvD, of er nu een afsplitsing zou komen of niet.

 22. Neef Jansen schreef:

  Enkele weken terug was het er ineens, alsof iemand in Nederland een schakelaar had omgehaald, om Baudet Kapot te maken. Tja. In die FVD-journaals kon hij in enkele zinnen briljante analyses neerzetten van wat er gaande was. In de Kamer was het ook allemaal heel scherp. ‘Te scherp’, waarschijnlijk voor al die apparatsjiks achter de schermen. En dan begint het grote kapotschrijven.

 23. DrainTheSwamp schreef:

  Leg mij 1 ding uit, Hannibal. Als iemand zo zwak is als Baudet, hoe kan het dan in godesnaam dat hij zo’n enorme beweging uit de grond getrokken heeft? Als hij zo weinig weet, hoe komt het dan dat bij elk debat blijkt dat hij 10x zoveel weet als zijn opponent?

  Het politieke fingerspitzengefuhl, tsja. Elke politicus heeft zijn zwakheden. Baudet is juist geen raspoliticus en daarom trekt hij mensen aan.

  Er worden teveel spijkers op laag water gezocht. Als de media bij andere partijen voor 10% zo kritisch waren als bij FvD, waren al die andere partijen al volledig kapotgemaakt. Er wordt mij ook niet duidelijk gemaakt in dit artikel welke ideeen van Freek Jansen verwerpelijk zijn. Graag specificeren en het feitelijk houden. Anders daalt het nivo snel naar dat van Volkskrant, NRC, nu.nl en de NOS.

 24. Neef Jansen schreef:

  In Nederland moeten kinderen van de lagere school verplicht naar de moskee om te oefenen in onderwerping aan die genocidale terreurideologie. Misschien is het een idee voor V&L om daar eens aandacht aan te besteden. Is veel relevanter dan de groeistuipen van de FVD.

 25. Cylin schreef:

  @Ernie van de Wal
  Het links/rechts gebeuren zegt me weinig; ik vind een realistische kijk op de islam belangrijker. En daar zie ik geen reden om van de PVV over te stappen naar het FvD, integendeel.

  “Bovendien, als je zulke oude koeien uit de sloot moet halen om je punt te maken, is het een overweging om beter niet te reageren.”

  Maar het zijn geen oude koeien. De bruine reuk hing er al, en wordt nu nog maar weer eens bevestigd. Het gedoe bij de jongerenafdeling komt niet als verrassing.

  Er wordt vanuit de media ook extra op het FvD gelet. Dan is het ook handig om hier rekening mee te houden en het je critici niet makkelijk te maken door met onhandige en vooral onnodige uitspraken te komen. De boreale speech was nergens voor nodig, Baudet had ook iedereen en zichzelf kunnen bedanken voor de inzet en een biertje kunnen gaan drinken op de overwinning.

 26. #StopOmvolking schreef:

  Na de puinhopen van paars werd Fortuyn vermoord.
  Na de puinhopen van Rutte is Baudet geruimd.

  Hartelijk bedankt alt-media,
  mvg. Het Omvolkings-Kartel

 27. Ernie van de Wal schreef:

  @Cylin PVV werd van hetzelfde “bruine” beticht als FvD. En als je “boreaal” met “de bruine reuk” wilt vergelijken, wat nogal gezocht is, heeft de PVV het zelfde probleem. In uw argumentatie verwijt de pot de ketel dat die zwart ziet.

  Waar u op stemt moet u zelf weten. Maar uw stelling dat FvD een overbodige partij is, gaat me wel heel erg ver. En er is wel meer, dan alleen een realistische kijk op de islam.

 28. Ernie van de Wal schreef:

  @#StopOmvolking. Je kunt de alt-media veel verwijten. Het zijn rooie ratten. Maar binnen FvD gebeurden dingen waarmee ze zich van haar eigen kiezers vervreemdde. Dat kan je de alt-media niet verwijten.
  FvD bedient overwegend kiezers die voor zichzelf nadenken en dus niet braaf achter die media aanhobbelen.

 29. carthago schreef:

  Uodate .Freek jansen is weg .
  Tijd voor Thierry om nationalistischer te worden en kernpunten te benoemen .

 30. carthago schreef:

  En nu blijkt het weer dat hij zich kandidaat blijft stellen als nr 7 op de lijst.Wat een zooitje.

 31. DrainTheSwamp schreef:

  @Cylin

  Die boreale speech is hierboven al meerdere keren genoemd. Waarschijnlijk is het je volledig ontgaan dat:
  -boreaal gewoon noordelijk betekent;
  -een aantal uren nadat Baudet de speech had afgestoken opeens iets geplaatst was op wiki waarbij werd vermeld dat Jean Marie Le Pen dit woord ook had gebezigd (evenals de woorden “de”, “het” en “een”).

  Zo werkt propaganda dus en zo makkelijk is het.

 32. Joost schreef:

  Over het algemeen is Baudet zo sterk in zijn analyses dat helaas het merendero van de domkoppen in de kamer het niet meer volgen en dan maar op de man gaan spelen. Heel vaak denk ik in een debat ‘Thierry even anders en je bent de hele van velen’.