DE WERELD NU

Fakenieuws – wereldwijde MSM vertelt u bij voorkeur de eigen sprookjes

fakenieuws

Fakenieuws is een preëmptief begrip. Het is bedacht door journalisten die bemerkten dat hun verhalen concurrentie kregen op internet, en dat aluhoedjesbeschuldigingen niet langer voldeden.

Herinnert u zich dit bericht van maandag? Bedenk terwijl u verder leest wat u er over meent te weten.

NOS

Weet u waar u propaganda aan herkent? Aan het hameren op voortdurend dezelfde ongenuanceerde punten. Als u ze maar lang en vaak genoeg ziet langs komen gaat u vanzelf geloven dat wat er staat deugt. Herhaling valideert onzin niet, maar herkenbaarheid doet dat onbewust wel. Àlle reclame is op dat principe gebaseerd, en het is om die reden dat korte flitsen die worden ingebouwd in beelden die u nauwelijks bewust ziet verboden zijn in commerciële films[1]. Enfin, Joseph Goebbels had er boeiende verhalen over kunnen vertellen als Duitsland WW2 gewonnen had, alhoewel we die dan op voorhand al van hem hadden aangenomen…

Met het discours dat ons over de internationale politiek en er mee verbonden gebeurtenissen wordt gevoerd is dat niet anders. Vaak is het gewoon de waarheid, soms zitten er verbuigingen van de waarheid in, en een enkele keer spuwt de realiteit – dat niets simpel en eenduidig is – de journalistiek in het gezicht. En omdat dat laatste de nieuwsconsument maar in verwarring zou kunnen brengen, passen journalisten hun verslag van de realiteit aan aan hun eigen perceptie – als ze het tenminste niet weglaten. Besef wel, dat ook journalisten gevangen zitten in hun eigen verwachtingspatronen, zodat sommige fouten echt worden geboren uit slordigheid, haastwerk of geroutineerde onoplettendheid.

Maar niet allemaal.

Zeker niet als het gaat om een discours waaraan duidelijk en nadrukkelijk wordt gewerkt bij de MSM. Zoals wie er ‘fout’ zijn in deze wereld. Die worden op één hoop gegooid samen met de fixaties van journalisten. Zodat in Duitsland het rechtsextremisme volgens het geldende discours is samengesteld uit neonazi’s (circa 20%) en fundamentalistische moslims (circa 80%). Die laatsten mogen echter niet als zodanig worden benoemd, en de eersten zijn vanuit journalistiek perspectief ook al een verzamelbak – van moordenaars tot mensen die niet juichend aan de grens stonden om ‘het te schaffen‘.

Het verbaast dus nauwelijks dat de ontmaskering van een groep Italiaanse neonazi’s – die ook in Oekraïne actief was – door de rest van de westerse media prompt werd ingedeeld bij de opstandige etnische Russen in de oostelijke Oekraïne. Zo staat het althans netjes op de site van de NOS (zie screenshot). Het klopt niet, maar dat zou een foutje kunnen zijn.

Fakenieuws

Echter, op Teletext stond iets heel anders. Daar stond de waarheid, en dat is waar dit begint te stinken.

Fakenieuws

Duidelijk is dat dit aanvankelijk correcte bericht na publicatie nog werd veranderd in fakenieuws. Zowel in Nederland als in Italië overigens, zie daarvoor het verhaal dat u onder deze link vindt op Zerohedge. De Italiaanse politie beweert volgens dit stuk dat zij niet weet hoe het oorspronkelijke bericht eerst anders de lucht in had kunnen gaan.

The bust was part of a year-long investigation into extremists who had fought against the separatists  in the Donbass region of Ukraine.

Bij de meeste grote media vindt u slechts het fakenieuws-verhaal, een bericht over fascisten die met de Russisch-gezinden meevochten. Overigens, dat binnen de Oekraïne blatant fascistische meevechten aan de zijde van het internationaal erkende bewind tegen de Russisch-gezinden staat vast. Evenals de aanwezigheid van openlijk fascistische partijen in het parlement van Oekraïne. Maar de gemiddelde nieuwsconsument is daarvan niet op de hoogte en dat houdt men liever zo – die verwarring die zou kunnen ontstaan waarover ik het hierboven had, weet u wel? Dat wil men niet. Dan krijg je dus dit:

A Reuters update to its original story claiming the group was fighting “alongside” separatists now says that Italian police“declined to say” who they had been fighting for.

Onmiskenbaar is de campagne die hier wordt gevoerd internationaal goed gecoördineerd. Alle grote westerse staatsmedia en “onafhankelijke MSM” gingen er in mee zelfs eventueel al gepubliceerde berichten nog te veranderen – bij de NOS des te opmerkelijker omdat wijzigingen gewoonlijk bovenaan een artikel worden weergegeven, iets dat in dit geval ontbreekt (zie hieronder).

Fakenieuws

Terwijl het Teletextberichtje toch echt een half uur ná publicatie het bericht op de NOS-site werd verstuurd.

Een ongelukkig toeval? Dat is fakenieuws via de MSM nooit. Hoogstens dat het uitkwam.

En als je de screenshots niet hebben zou, zetten ze je nog voor leugenaar ook.


 1. Hiermee is ooit een interessant experiment gedaan, hetwelk leidde tot dat verbod. Het menselijk oog is in staat tot ongeveer 18 beeldjes per seconde als stilstaand te herkennen. Indien de plaatjes sneller komen wordt het één grote blur. Dit principe is waarop bewegende beelden in films gebaseerd zijn. Het experiment werd als volgt opgezet: in een film (eigenlijk een reeks foto’s!) die met een snelheid van 22 plaatjes per seconde werd afgespeeld werd als elk 23e plaatje een afbeelding van het toen (en nu alweer vergeten) totaal onbekende merk Roxy Dual geplaatst. Desgevraagd meldde na het zien van de film het overgrote deel van de proefpersonen een voorkeur te hebben voor Roxy Dual als men op dat moment sigaretten zou kopen.

Meer over fakenieuws en agitprop op Veren of Lood vindt u hier respectievelijk hier.

9 reacties

 1. Johannes schreef:

  Als je maar vaak genoeg deze rechtse onnozelheden en je nivo is alla sbs 6 dus zelf nadenken is er niet bij. Dan ga je er vanzelf in geloven. Fakenieuws is wat je hier leest. Wat is het probleem met jullie rechtse bekrompen zogenaamde opiniemakers
  Niks bereikt in jullie waardeloze leven?
  Rn dan geef je daar anderen maar de schuld van. Grow up onnozelaars


  U begint zichzelf te herhalen, en constructief was het al niet. We hebben liever dat u voortaan weg blijft.

  Claude

 2. Erik schreef:

  Het is logisch dat net nazis hun kameraden in de Ukraine gaan helpen, nazis onder elkaar , dat is echter lastig voor west Europa dat de ban heeft uitgesproken tegen dit tuig, dus maar doen of het er niet is, niet waar is en bek dicht.

 3. Johan P schreef:

  @johannes
  Ik heb geen probleem met commentaar, maar het dient wel onderbouwd te zijn. U kunt een MENING hebben en die kan ingaan tegen de MENING van een ander. Geen probleem. FEITEN zijn anders. Er bestaat niet zo-iets als ‘mijn waarheid’ en ‘jouw waarheid’ en ‘zijn waarheid’.

  Wat betreft het bekrompen zijn, er zijn maar weinig mensen zo bekrompen als links-georienteerde mensen. Dat omdat zij veel meer lijken te hangen aan een ‘juiste mening’ en alle andere meningen direct proberen te klassificeren als schadelijk/schandelijk/verboden, maar slechts bar weinig bereid zijn discussies aan te gaan op harde cijfers en feiten.

  Wat betreft opleiding; een Master-opleiding zegt niet altijd wat. Opleidingen zoals ‘Afrikaanse geschiedenis en cultuur voor 1800’ of ‘genderstudies’ of ‘kunstgeschiedenis’ hebben ongetwijfeld wat interessants te bieden voor mensen die een hobby zoeken, maar in het werkelijke leven biedt het niets van waarde.
  Overigens zou u er goed aan doen de verschillende artikelen en reacties eens goed te lezen. Dan zou het zelfs u op moeten vallen dat deze gemiddeld genomen van een stuk hogere kwaliteit zijn dan die bij de gevestigde media.

  @Claude
  Hoewel ik het eens ben dat het niet-constructief, niet onderbouwd en niet bepaald goed geformuleerd was ben ik toch van mening dat het beter is als Johannes vaker langskomt, al is het maar om eens een andere visie te krijgen dan de eigen bekrompen ongefundeerde mening. Er is altijd een kans, hoe klein dan ook, dat men wat opsteekt. En verschillende meningen zijn in mijn ogen juist belangrijk.


  Zoiets zei Hannibal ook al, maar zoals je afgelopen weken hebt gezien maak ik me nooit druk om onenigheid over wat we publiceren (de Turkse reageerders waardeerden we zeer de afgelopen weken), maar het equivalent van spreekkoren staat me niet aan. Daar ga ik verder niet mee in debat, dan pak ik de spreekwoordelijke bijl en dat is dat.

  We gaan er nog wel even over praten, maar meer beloof ik niet.

  Claude

 4. D. G. Neree schreef:

  Johan P, ik zie niet in wat ik van de “visie” van johannes zou kunnen leren. Het zijn ongefundeerde sneren en echo’s van de geijkte smeercampagnes. Het doet wat Amerikaans aan. Ik denk ook niet dat ik of de mensen hier bekrompen en ongefundeerde meningen hebben. Als er iemand met argumenten komt is dat iets anders, maar lees die tekst eens woord voor woord” Het is toch niets anders dan gescheld en gesneer? zo gaan al die psychotisch-linkse activisten te werk. Ze hebben geen argumenten meer, gaan ook niet in op inhoud, zoals bijvoorbeeld het logische verhaal van Hannibal, maar beginnen vroeg of laat gif te spuien.
  Ik ben geen voorstander van snelle verbanningen, maar als mensen iedere keer met dezelfde rotzooi voor de dag komen, dan zou ik als ik moderator was inderdaad (na een waarschuwing en aanmaning om beter voor de dag te komen) een schop onder zijn kont geven. Voor je het weet nemen ze hun vriendjes mee en dan kun je het schudden met de commentaarsectie.

 5. IA schreef:

  Goh, vreemd dat ik direct in de msm las dat het om pro oekrainehonden ging. U lult dus maar wat.

 6. Johan P schreef:

  @D.G. Neree
  Mijn excuses als mijn verwoording voor verwarring zorgde, maar ik bedoelde dat deze Johannes wat zou kunnen opsteken van de commentaren hier.
  Overigens gaf ik in mijn commentaar al aan dat juist de zogenaamd ‘inclusieve’ linkse mensen degenen zijn die alle andere meningen direct verboden willen verklaren.

 7. Hannibal schreef:

  @IA
  Heeft u daar linkjes van? Ik ben daar zeer benieuwd naar, evenals naar de tijdlijn die er uit te reconstrueren valt.