DE WERELD NU

EU-roundup -2- valse voorstellingen en andere smoesjes

EU roundup

Bij een EU-roundup vegen we een aantal opmerkelijke feiten over de EU en haar gedragingen samen in één artikel om de waanzin er van integraal te benadrukken.

Om traditioneel te beginnen: tegenspraak is niet zo des EU’s. Daar worden de bestuurders kregel van, niet in het minst omdat dat de bevordering van allerhande nep- dan wel fakenieuws kan veroorzaken. Daar worden de moderne horigen maar onrustig van.

Europese ombudsman
Dat er derhalve nu een volledige procedure gaande is voor de opvolging van de Europese ombudsman volgt diezelfde logica.

Vandaag vindt de eerste ronde van de verkiezing van de Europese ombudsman plaats. Er zijn vijf kandidaten die dingen om de functie, waaronder de huidige ombudsman Emily O’Reilly. Daarnaast zijn ook Cecilia Wikström, Julia Laffranque, Giuseppe Fortanato en Nils Muižnieks in de race.

Want:

Omdat de Ierse O’Reilly volgens critici in het Europees Parlement haar functie te politiek zou hebben ingevuld, is zij niet zeker van een herbenoeming. Zo sprak ze zich hard uit over de benoeming van Martin Selmayr, Junckers voormalige kabinetchef, tot secretaris-generaal van de Commissie. Omdat dit gebeurde binnen enkele minuten na het officieel vrijkomen van de functie, opende zij een onderzoek naar de benoeming en concludeerde dat er sprake was wanbestuur van de Europese Commissie.

Enfin, als Nederland het met deze kwestie eerder niet volledig eens was geweest met de ombudsman, had u er bij de EU-laven echt niets over gelezen, ook dat. Heel de Nederlandse vertegenwoordiging? Kon u net denken:

Ook was ze kritisch over de gang van zaken rondom de nieuwe baan van voormalig commissievoorzitter José Manuel Barroso bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Aangezien zowel Barroso als Selmayr gelieerd zijn aan de Europese Volkspartij (EVP), is de EVP fractie zeer kritisch op haar herbenoeming. Michiel van Hulten, directeur van Transparency International EU, noemde het echter in Politico moedig van O’Reilly om zo’n standpunt tegen machtige mensen en politiek gevoelige kwesties in te nemen.

Maar Michiel van Hulten is dan ook een oud-voorzitter van de PvdA, zodat het bekritiseren van de christendemocraten die zijn Frenske naar het tweede plan in de EC verwezen vergeeflijk wordt geacht. Als de volgend ombudsman de moed zou hebben de klimaathoax ter discussie te stellen omdat de EU-leiding er van volstrekt incompetent is zul je hem eens horen.

Vandaag wordt er over gestemd. Nagekomen bericht: O’Reilly is toch herbenoemd.

Smoesjes om bestuurders gerust te stellen
Brexit is eenderde van het smoesje waarom volgens het Nederlandse Montesquieu-instituut 2020 voor de EU een overgangsjaar wordt.

De Europese Unie staat in 2020 voor drie gigantische uitdagingen: Brexit, de Europese klimaatwet en de financiering van de EU in de jaren twintig. Ook het ‘urgente’ vraagstuk van de migratie zal veel aandacht van Brussel vergen. Die onderhandelingen zijn stuk voor stuk zo ingewikkeld en zo met elkaar verweven dat gerekend moet worden met vertragingen. 2020 zou daarom wel eens een overgangsjaar kunnen worden.

Oh? Over Brexit wordt pas 3,5 jaar onderhandeld, maar dat het gaat gebeuren gelooft men dus nu pas? Wat migratie betreft: het is voor het eerst dat ik ergens lees dat de EU dat als een probleem beschouwt. De communis opinio binnen de EU-burelen kennende stel ik me zo voor dat men het vooral een probleem vindt dat de bevolking er teveel kennis aan heeft en steeds meer weigert er in mee te gaan. Ook het verzet van de Visegrad-landen is voor deze attitude een groot probleem.

Aan de positieve kant: dat men het zo opschrijft als hier geeft het idee dat het verzet steeds sneller groeit, en men eertijdse medestanders niet teveel verontrusten wil.

Klimaat en de EU-financiering zijn twee handen op dezelfde dikke buik. Het echte probleem is dat steeds meer landen geneigd zijn zoveel mogelijk de hand op de knip te houden, en daarin steeds bedrevener geworden zijn.

Landverraad of verstandige oppositie?
Zoals vrijwel overal zijn de hoofdsteden van veel landen broeinesten van progressieve waandenkbeelden. Dat is in de Visegradlanden niet anders. En dus:

Pro-Europese burgemeesters van de hoofdsteden van Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië hebben een samenwerkingsverband gesloten. De burgemeesters van Boedapest, Warschau, Bratislava en Praag noemen hun overeenkomst een “pact van vrije steden”. Ze stellen in een gezamenlijke verklaring dat ze zich willen inzetten voor “het beschermen en promoten van gezamenlijke waarden als vrijheid, menselijke waardigheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid, tolerantie en culturele diversiteit”.

Vervolgens doet men bij de EU-laven dat men blij is nog verstandige mensen in die landen te kunnen ontdekken:

De vier burgemeesters kiezen nadrukkelijk voor een andere koers. “Populisme biedt simpele en onjuiste oplossingen voor problemen”, aldus burgemeester Zdeněk Hřib van Praag.

Landverraad is het niet direct, maar de bekende voorbeelden van “vrije steden” als Amsterdam – die men elders in de progressieve waanwereld presenteert als vrijplaatsen waar zielige mensen onderdak geboden wordt –  stemt droevig en wekt tevens de verwachting dat we ook hierover binnenkort vanuit de Staatsomroep de staf gebroken zullen zien worden.

Polen en rechters
De EU-protesten tegen de Poolse eigengereidheid hebben op mij altijd de indruk gewekt van een politiek, maar geen principieel meningsverschil. Dat blijkt nu te kloppen:

Een omstreden wetsvoorstel van regeringspartij PiS kan leiden tot een breuk tussen de Europese Unie en Polen. Daarvoor waarschuwde het Poolse Hooggerechtshof dinsdag. In het wetsvoorstel staat dat rechters kunnen worden ontslagen als ze juridische hervormingen van de regering in twijfel trekken. Ze mogen ook de aanstelling van nieuwe rechters niet in twijfel trekken of zich uitspreken over politieke zaken.

Is dat heel vreemd? Rechters zijn er niet om politiek te bedrijven. Al denkt het gemiddelde linkse warhoofd dat rechters er vooral zijn om zijn persoonlijke milieuhobbies (Urgenda, ‘stikstofcrisis’) te sanctioneren, en lijken veel rechters de mening toe gedaan dat  dat eigenlijk helemaal geen gek idee is.

“Tegenstellingen tussen de Poolse wetgeving en de Europese wetgeving leidt waarschijnlijk tot een tussenkomst van de EU. Op de lange termijn kan het zelfs leiden tot een gedwongen vertrek van Polen uit de EU”, staat in een verklaring van het Hooggerechtshof.

Tja, het gedram van Timmermans cum suis doet dat wel denken, inderdaad. Maar dan:

Volgens het Hooggerechtshof is het wetsvoorstel vooral bedoeld om president Andrzej Duda de vrijheid te geven om in mei 2020 een nieuwe voorzitter van het hof te kiezen. De huidige voorzitter Malgorzata Gersdorf stopt er dan mee. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, kunnen andere leden geen bezwaar maken tegen de aanstelling door Duda, die wordt gezien als bondgenoot van de PiS.

De rechters stellen liever zelf iemand aan? Iemand die net zo denkt als zijzelf, bijvoorbeeld? Dat is erger dan politiek bedrijven, dat is conservering van politieke denkbeelden die in hun land aan kracht verloren hebben. Maar die rechters denken dat te kunnen bepalen? Dan moeten ze eens in Nederland komen kijken hoe vreselijk dat hier mis loopt, en wat de bevolking er van vindt.

Bemoeienis overzee?
En dan nog een klein berichtje over de bemoeizucht van de EU als ze denkt iemand de les te kunnen lezen:

De Europese Commissie begint een onderzoek naar de voorgenomen fusie van de Koreaanse scheepsbouwers Hyundai Heavy Industries en Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Brussel vreest dat na de deal er mogelijk te weinig concurrentie is op de markt voor de bouw van grote vrachtschepen. Ook zou fusie innovatie in de weg staan.
De Commissie wijst er onder meer op dat de scheepsbouw een belangrijke industrie is voor de Europese Unie en dat Europese bedrijven grote afnemers zijn van de Koreaanse bedrijven. Volgens Brussel komt 30 procent van de wereldwijde vraag naar vrachtschepen vanuit Europa. (..)
Het plan van de Koreanen volgde op de aankondiging van de grootste Chinese scheepsbouwers om samen te gaan.

Hebben we eerder iets gehoord over een EU-onderzoek naar dat vergelijkbare samengaan van Chinese scheepsbouwers? Of is China een maat te groot en zou dat land de EU slechts geïrriteerd haar plek gewezen hebben? Bemoeizcht, en anders niet. Uiteindelijk zullen de Koreanen weigeren mee te werken, en dat is dan gelijk het einde van dit onderzoek.

De vis verdeeld
Ook werden de visquota opnieuw verdeeld. Gaap. Stereotiepe uitspraken gevolgd door stereotiepe protesten:

“Voor de Nederlandse vloot zijn wij zeer tevreden met het vastgestelde resultaat binnen de mogelijkheden die er zijn”, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt. “De aanwas van tong en schol is explosief dit jaar. Dat is een zeer goede ontwikkeling voor nu, maar voornamelijk voor de toekomst. Een zetje in de rug die de Noordzeevissers in deze moeilijke periode wel kunnen gebruiken”, aldus Nooitgedagt.

En dus:

Natuurorganisaties zijn ontstemd over de afgesproken hoeveelheden. Er is vooruitgang geboekt, maar voor veel soorten is het duurzame vangstniveau niet gehaald. “Veel visquota voor het komende jaar zijn toch hoger dan wettelijk is toegestaan. Internationale natuurorganisaties zullen dan ook samen gaan onderzoeken of juridische stappen kunnen worden genomen”, reageert Stichting de Noordzee.

Im westen nichts neues, ben je geneigd te denken. En dat klopt, we glijden met nog steeds toenemende snelheid de afgrond in, maar van de EU hoeven we weinig tot niets te verwachten. Volgens Brussel is het een overgangseeuw.

Vrolijk wordt je er niet van, en een EU-gelovige al helemaal niet.


Meer afleveringen van onze EU-roundup vindt u hier.

5 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Dat de 21ste eeuw een overgangseeuw is zal niemand betwisten, maar dat men in de EU burelen te Brussel zou weten hoe de wereld er in 2100 uit moet zien wel. Vooral omdat men dan denkt het voortouw te moeten gaan nemen. Terwijl Macron en Merkel-achtigen de boel voor zichzelf in de ‘goede’ richting masseren. Het wordt tijd om Nederland te beschouwen als de bekende kanarie in de EU kolenmijn. En die kanarie zit flink in de verdrukking.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Rutte heeft de nederlandse kanarie al de keel dicht geknepen nog voor dat deze aan het europese mijngas kon overlijden.

 3. El Cid schreef:

  Verbazingwekkend weinig Nederlanders zien de EU voor wat de EUssR werkelijk is. Het door Duitsland zo vurig gewenste 4e rijk.

  Maar ja. Nederlanders en het onderkennen van een existentiële bedreiging voor Nederland. Als de nood aan de man komt dan vechten Nederlanders door tot de laatste Amerikaan.

 4. Th. Wajer schreef:

  Absoluut eenzijdige interpretaties. Go wat bent u tegen.

 5. Hannibal schreef:

  @Th. Wajer
  De kritiekloze berichtgeving op die lavensite maakt het me dan ook wel èrg makkelijk.