DE WERELD NU

Erdogan is de favoriete vijand van onze politici

Erdogan, Turkije

De Turkse president Erdogan is Europa niet gunstig gezind, maar ook een symbool waartegen – niet alleen Nederlandse – politici zich zelf graag afzetten.

Er was een tijd dat Tayyip Erdogan de populairste Turkse politicus ooit was, in West-Europa. Hij wilde Turkije democratisch en Europees maken, zei hij na zijn eerste verkiezingsoverwinning in 2002 – met ‘Europese waarden’ en al. Zijn partij was zoiets als christendemocratisch, zei hij. Maar ook de liberalen in West-Europa vochten om zijn lidmaatschap. Niemand wilde zien dat hij een wolf in schaapskleren was.

Het optreden van Erdogan als gast bij de Europese top in Brussel van december 2014 had een teken aan de wand moeten zijn. Daar werd afgesproken dat een jaar later de toetredingsonderhandelingen van Turkije met de Europese Unie zouden beginnen. Maar zelfs die ervaring was meteen al teleurstellend.

Een Luxemburgse minister noemde het een ‘tapijthandel’, zoals Erdogan al dreigend en intimiderend tekeer was gegaan in Brussel. Toen Erdogan terugkeerde in Ankara liet hij zich op de luchthaven toejuichen door partijgenoten. Niet omdat hij de toegang tot ‘Europa’ had binnengehaald, maar omdat hij die Europeanen een toontje lager had laten zingen.

‘Heel Europa wordt islamitisch’
Het teken aan de wand was er al veel eerder. Erdogan is een leerling van Necmettin Erbakan, de oprichter van Milli Görüs, de Turkse vleugel van de van origine Egyptische Moslimbroederschap, één van de twee dominante orthodoxe stromingen van de soennitische islam (en antisemitisch bovendien). Erbakan en Erdogan mengden radicaal nationalisme door hun radicale islam en hunkerden naar de terugkeer van het grote Ottomaanse Rijk, waarin Turkije de geestelijke en politieke leiding heeft over een wereldrijk. Een eeuw geleden ging de vorige versie van dat Rijk ten onder.

Tayyip Erdogan is met verve bezig de doelen van Erbakan – inmiddels overleden – tot uitvoering te brengen. Die doelen van Erbakan bestonden niet alleen uit het herstel van het Ottomaanse Rijk, maar ook uit het afmaken van waar de sultans in voorgaande eeuwen niet in waren geslaagd: Europa islamitisch maken. ‘De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken (…) Geheel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren.’ Aldus Erbakan in 1989 tegen zijn aanhang, op bezoek in Arnhem.

Is Erdogan wel een Europeaan?
Erbakan slaagde er in de jaren negentig zowaar in om premier van Turkije te worden, maar werd al na korte tijd onder druk van het leger afgezet. Zijn volgeling Tayyip Erdogan werd afgezet als burgemeester van Istanboel en verdween enkele maanden in de gevangenis. In die dagen leerde hij zich gematigd voor te doen om de macht te kunnen grijpen.

In 2002 won Erdogan de verkiezingen en in 2004 kreeg hij zijn toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. Die kwamen vooral van pas omdat de EU eiste dat het Turkse leger de politieke voorrechten opgaf. Dat was precies wat Erdogan ook wilde. Zo geschiedde. Maar is Tayyip Erdogan daarmee ook een Europeaan geworden?

Europa bedreigen
Wie een beetje luisterde naar Erdogans teksten aan de vooravond van zijn cruciale besprekingen in Brussel in december 2004 had het kunnen weten. Niet tegemoetkomen aan Turkse wensen, zo stelde Erdogan toen al, zou niet alleen beledigend zijn voor Turkije en de rest van de islamitische wereld. De beledigde moslims in Europa zouden dat ook laten blijken door niet te integreren in hun nieuwe landen. Of erger. ‘De houding van mijn mensen jegens het westen zal veranderen, net als in de rest van de moslimwereld’.

Daar bleef het niet bij. Erdogan zei tegen de Europese leiders dat zij ‘een hoge prijs’ zouden betalen in de vorm van ‘voortgaand en toenemend geweld van islamitische extremisten als de Europese Unie Turkije afwijst en bevestigt een christelijke club te zijn.’

Erdogan bleef nadien smalend spreken over ‘een christelijke club’ als hij het over de EU had. En toen Frankrijk in 2005 avond aan avond geteisterd werd door rellen en autobranden legde Erdogan een verband met het pas ingevoerde hoofddoekenverbod op Franse scholen. Hij noemde het dragen van een hoofddoek een ‘mensenrecht’.

‘Macron moet zich laten nakijken’
Toen de Franse president Emmanuel Macron in oktober 2020 in reactie op de onthoofding van een leraar door een Tsjetsjeense terrorist maatregelen tegen islamitische organisaties en imams aankondigde verklaarde Erdogan hem voor gek. Macron moest zich laten nakijken, aldus de Turkse president. Waarop Frankrijk de ambassadeur terugtrok uit Ankara. Waarop Erdogan opriep Franse producten te boycotten.

Premier Mark Rutte meldde achter de Franse president te staan. En nadat Geert Wilders een spotprent van Erdogan had gepubliceerd met de toevoeging ‘terrorist’ en Erdogan Wilders voor ‘fascist’ had uitgemaakt en ook nog eens – in Ankara – een strafklacht tegen Wilders indiende liet Rutte in een verklaring – waarbij zich rechtstreeks tot de Turkse president richtte – weten het optreden van Erdogan ‘onacceptabel’ te vinden.

They love to hate
Dat Erdogan Macron provoceert is helder, dat Wilders Erdogan provoceert eveneens. Het heeft er alle schijn van dat Erdogan die provocatie ook weer dankbaar aangrijpt. Macron richt zich met zijn tegen islamitische organisaties gerichte maatregelen niet tegen Erdogan, maar die grijpt de gelegenheid wel aan voor uitdagende, profilerende uitlatingen die hem niet alleen binnenlands van pas komen, maar ook passen in zijn ambitie van internationaal politiek en geestelijk leider.

Zo is Tayyip Erdogan in West-Europa van een onder naïeve politici geïdealiseerde Turkse leider een serie-vijand geworden, soms zelfs een vijand they love to hate, omdat hun kiezers de Turkse president haten. Zelfs de doorgaans zeer terughoudende Duitse bondskanselier Angela Merkel liet zich aan de vooravond van de Bondsdagverkiezingen van 2017 verleiden om in te gaan op de aanhoudende provocaties van Erdogan die ook in Duitsland campagne wilde voeren voor het referendum dat hem zo’n beetje de absolute macht – die van de sultan – zou moeten geven.

Macron op missie
Dat ruzie met Erdogan je als West-Europees politicus van pas kan komen wordt ook Macron aangewreven. Feit is, dat Macron al enkele maanden – en dus al voor de onthoofding van Samuel Paty en zeker voor de daaropvolgende moordaanslag in Nice – zijn bekomst had van de multiculturele samenleving als die parallelle, anti-Franse samenlevingen produceert. Kleis Jager schreef daar als eerder over.

Dat de weinig populaire president Macron zo ook de concurrentie van het Front National wind uit de zeilen neemt spreekt voor zich. En met Erdogan had Macron toch al weinig warme banden. De twee presidenten stond ook al pal tegenover elkaar in de Libische burgeroorlog en in het openlijke conflict tussen Griekenland en Turkije over het Middellandse Zee-gas.

Balkenende draaide
En wat te denken van Erdogan en de Nederlandse politici? Premier Jan Peter Balkenende was in 2002 nog tegen de Turkse toetreding tot de Europese Unie, maar draaide 180 graden toen hij zich in 2004 als EU-voorzitter de opdracht gaf om een toetredingsdeal met Turkije rond te maken.

In 2008 stuurde Balkenende CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel naar Ankara om de betrekkingen glad te strijken aan de vooravond van de publicatie van Geert Wilders film ‘Fitna’. Erdogan kon er niet over uit, en praatte twintig minuten geërgerd waarom zoiets niet verboden kon worden – iets dat Balkenende overigens inderdaad heeft overwogen.

Het geval-Yunus
In het tijdperk-Rutte waren er ook voortdurend controverses tussen Nederland en de Turkse president. In 2013 ging Erdogan zelfs naar het Europese Hof om Nederland aan te klagen omdat het Turks-Nederlandse jongetje was ondergebracht bij een lesbisch stel dat als pleegouders optrad. Een bezoek van Erdogan aan Nederland werd er volledig door overschaduwd.

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) noemde de Turkse bemoeienis ‘volstrekt ongepast’, maar Erdogan zag en ziet kinderen als Yunus – gegeven hun Turkse staatsburgerschap niet geheel zonder reden – als kinderen die volgens Turkse inzichten moeten worden opgevoed.

Asscher en de Turken
In 2014 maakte minister Asscher bekend Turkse moskeeclubs als Milli Görüs (ruim 30 moskeeën in Nederland) en het netwerk van Turkse staatsmoskeeën Diyanet (een kleine 150 moskeeën in Nederland) te zullen ‘monitoren’ omdat die hun aanhang af hielden van integratie. Het leidde tot het turbulente vertrek van twee Turkse PvdA-Kamerleden uit de PvdA-fractie – tevens de geboorte van de partij DENK – en tot ruzie tussen Den Haag en Ankara.

Maar in 2017 was de ruzie pas echt ongekend: Erdogan stuurde zijn ministers door Europa om de aanhang op te porren om te komen stemmen bij het referendum dat hem presidentiële almacht moest geven. Duitsland liet het mokkend toe, Frankrijk ook.

De minister in de auto
Maar in Den Haag bleek het tweede kabinet-Rutte aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 opmerkelijk daadkrachtig bij het buiten houden van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en diens collega van familiezaken, die hier op campagne wilden komen. De eerste kreeg geen landingsvergunning, de tweede werd urenlang in een auto staande gehouden in Rotterdam en uiteindelijk het land uitgeleid.

De volgende dag stond er een knokploeg van 1300 jonge Erdogan-aanhangers bij de Nederlandse ambassade in Ankara, met struif tegen de muren en kapotte ramen tot gevolg. De Turks-Nederlandse betrekkingen waren op een dieptepunt, de toenmalige Nederlandse ambassadeur heeft Ankara niet meer in functie teruggezien. En Erdogan noemde Nederland ‘fascistisch’ – al is daar in het geval van Erdogan niet veel voor nodig. Duitsland noemt hij bij gelegenheid ook zo.

Wederzijdse interesse
Maar ook in die dagen ging het verhaal al rond dat het zowel Erdogan als Rutte goed uitkwam dat ze onderling trammelant hadden. Een verslaggever van NRC Handelsblad hoorde naar eigen zeggen dagen tevoren al in Den Haag hoe de escalatie zou kunnen verlopen: ‘Het vreemde was: midden vorige week kreeg ik in Den Haag al gedetailleerd uitgelegd hoe het weekeinde zou verlopen: eerst de minister van Buitenlandse Zaken die het land niet inkwam, daarna de komst van een Turkse minister per auto – het hele scenario was bekend.’ En uit alles blijkt dat de premier de operatie eigenhandig heeft geleid.

Per saldo kreeg Rutte er door het incident met Turkije 5 zetels bij volgens Maurice de Hond: de meeste van de PVV, de rest van het CDA. Met de kennis van nu: RutteDrie had zonder die zetels geen meerderheid in de Tweede Kamer gehad.

Rutte zei later dat hij het er niet om had gedaan. Maar hij leek het ook zeker niet te hebben gemeden. En dat Rutte scherp aan de wind kon zeilen als het om Nederlandse Erdogan-aanhangers ging was al bekend. Die had hij een half jaar eerder namelijk ‘pleur op’ toegevoegd.

Principieel of opportunistisch?
In ieder geval was de Nederlandse regering in maart 2015 opvallend principieel in het afwijzen van een Turkse campagne in Nederland – overigens zonder de Turkse minister die het land uit werd geleid ook formeel als ongewenst te betitelen.

De controverse met een buitenlandse leider als Tayyip Erdogan kan dus als principieel worden gepresenteerd, maar ook opportunistische kanten hebben. Dat wordt nog iets helderder, als blijkt dat de aan Erdogan gelieerde organisaties die Asscher vanaf 2014 wilde gaan ‘monitoren’ ook gewoon met steun van de Nederlandse overheid kunnen functioneren.

De Ooster- en de Westermoskee: klein-Turkije
Neem nou twee grote Amsterdamse moskeeën, ‘De Verbinding’ in Amsterdam-Oost en de ‘Westermoskee’ in Amsterdam-West. ‘De Verbinding’ is een dubbelmoskee: de ene helft van het gebouw is Marokkaans en de andere helft Turks. Het gebouw kwam er ruim tien jaar gelden op initiatief van het stadsdeel (meestal PvdA, soms GroenLinks), zij het onder het mom dat het iets sociaals en multicultureels zou worden. De gemeente stopte er 2,5 miljoen in, Brussel ook een kleine 1,5 miljoen – dat onder het mom van hulp richting arbeidsmarkt.

Stiekem subsidieerde de gemeente zelfs de huur van de moskeeën voor De Verbinding en om er maar van af te zijn kregen de twee moskeeën het pand uiteindelijk voor de helft van de stichtingskosten cadeau. En de Turkse moskee, die blijkt dus van Diyanet, dus het Turkse ministerie van Godsdienstzaken – ook bekend als De Lange Arm van Erdogan. Kort samengevat: Amsterdam en Brussel subsidiëren de door Erdogan zo begeerde segregatie waar de Nederlandse regering zo tegen gekant zegt te zijn.

De Westermoskee had er helemaal niet zullen komen, maar werd het opzichtigste Ottomaanse bouwwerk van West-Europa. Eerst zat Milli Görüs (onder regie van Erdogans leermeester Erbakan) er achter. Onder burgemeester Job Cohen staakte de gemeente de bezwaren tegen de moskee-met-minaretten, die een hele wijk zou domineren.

‘Geen goed idee’

Sterker nog: met medeweten van Cohen kreeg Milli Görüs (indirecte) overheidssteun die wordt geschat op 2 miljoen euro of zelfs 6 à 7 miljoen. De Amsterdamse PvdA-leider van die dagen – Lodewijk Asscher – vond het later ‘geen goed idee’, dat de samenleving aan deze Turkse moskee had meebetaald. Maar het leed was al geschied.


Dit artikel over de klimaathoax verscheen eerder vandaag ook op Wynia’s week. Wynia’s Week blijft de ontwikkelingen rond het het opmerkelijke klimaat- en energiebeleid. van de kabinetten-Rutte op de voet volgen. Wilt u dit journalistieke onderzoek steunen? Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIER.

Nieuws over Turkije (hier) onder Erdogan op Veren of Lood vindt u hier. De serie ‘Turkije en haar expansionisme’  van afgelopen zomer vindt u hier.

70 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Mooi stukje over Erdogan en zijn ware bedoelingen: 1. herstel van het Ottomaanse Rijk onder Turks ‘geestelijk’ (geestesziek) leiderschap; 2. Europa islamitisch maken; 3. dit allemaal onder de vlag van de wereldkalifatistische, anti-semitische, ultrafundamentalistische moslim broederschap (in Turkije Diyanet/Milli Görüs, in Nederland Denk/Nida etc.). Dit is allemaal geen geheim. Het is zelfs geen complottheorie, het is complotpraktijk. Het wordt alleen weinig genoemd. Zeker niet door Kaag (of Ollongren). Het heeft wel alles te maken met de oorlog in Armenie (waren drie genocides niet genoeg? Nee, natuurlijk. Er leven er nog een paar). Voormalige middenpartijen als de PvdA hebben natuurlijk best best slimme mensen, die echt niet gek zijn. Toch slaan zij volledig de plank mis. Dat past in een patroon van totale verwarring, zowel van de sociaal-democratie (PvdA), als de christen-democratie (CDA, CU), als de liberaal-democratie (VVD, D66). Het probleem is overigens niet een paar wereldkalifatistische moskeeen in Amsterdam (ze zijn daar toch compleet de weg kwijt), maar het feit dat bijv. een PvdA door die verwarring een kalifascistische partij ter wereld heeft voortgebracht, Denk, met als motto Democratie Eliminatie voor een Neuw Kalifaat, geheel overeenkomstig de kalifascitische strategie (uitholling ‘vijandige’, westerse instituties van binnenuit). Ze zijn erger dan de NSB. Je vraagt je af waarom het niet verboden kan worden. Als je de vijanden hebt geidentificeerd ga je ze toch niet laten meepraten over het landsbestuur? Laat staan ze ervoor betalen?

 2. Youp schreef:

  “Voormalige middenpartijen als de PvdA hebben natuurlijk best best slimme mensen, die echt niet gek zijn”

  Nee, als ze intelligent zijn, dan zitten ze niet bij de PvdA. Bovendien is ook de PvdA ten prooi gevallen aan het multiculturalisme. In de woorden van Arthur van Amerongen: er is een blanke bovenlaag die kan lezen en schrijven; daaronder is het een drama.

  Verder is politicus zijn voor de meeste mensen een baan. Die baan zorgt ervoor dat ze elke maand hun hypotheek kunnen betalen en een gezin kunnen onderhouden. Zodra zij zich uitspreken tegen de partijlijn is het afgelopen met hun politieke carrière en hun inkomsten. Wat dan?

  Eerst zal dus de partijlijn van hogerhand aangepast moeten worden. De stelling: islam is een probleem; moet uitgesproken kunnen worden. Wat gaan we eraan doen? Moet een valide vraag zijn. Er moet beleid geformuleerd worden. Maatregelen voorstellen. Maar dan zijn ze de PVV geworden en is hun bestaansrecht verdwenen. Dat gaat dus niet gebeuren.

  De meerderheid zal dus op de huidige islamkritische partijen moeten gaan stemmen. Hoe waarschijnlijk is dat? In Frankrijk, waar de hoofden letterlijk over straat rollen, staat Le Pen nu ongeveer gelijk met Macron in de peilingen. Wat moet er nog gebeuren om die vrouw te laten winnen?

  Je hebt veel te veel vertrouwen in democratie en de politiek.

 3. scherpschutter1943 schreef:

  De staat is je ergste vijand. De staat, gedomineerd door linkse ambtenaren die in het verleden elkaar de bal toespeelden in het baantjescarrousel. Ze zitten er nog steeds en we komen er nooit meer van af. De belastingdienst is daar een mooi voorbeeld van. Een staat in de staat waarover de politiek verrekte weinig te vertellen heeft. De minister van financiën is alleen in naam de baas.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 31 oktober 2020 om 12:35 Goede analyse. Toch moet ook Asscher weten dat de islam een regressief geloof uit de Late Oudhied is, dat meer constructief-adaptieve oplossingen in de weg staat, niet in de laatste plaats doordat de islam gedomineerd woordt door anti-constructieve en anti-adaptieve dogma’s, maar ook doordat het zich agrressief (door indoctrinatie en intimidatie) opstelt tegen constructief-adapatieve opvattingen van anderen. Het lijkt me niet moeilijk om dat te benoemen. Als men dat doet is er één moeilijkheid: het zou betekenen dat de islam van de aardbodem zal moeten verdwijnen. Dat is een lastige, maar onvermijdellijke boodschap. Kennelijk vinden alle partijen, met uitzondering van de PVV, het beter om die boodschap door anderen te laten uitdragen. Voor de zekerheid legt men er nog een cordon sanitaire omheen. Men denkt “gekke henkie”, stopt het weg om zo mogelijk nooit meer naar om te kijken. Maar met elke aanslag komt het probleem weer boven. Het gaat daarbij niet om de aanslagen, maar om het geloofsgoed (of -kwaad) dat erachter schuil gaat. Dat is niet gericht tegen de Westerse samenleving, maar dat wat die samenleving vorm geeft: door de rede scherp gehouden constructief aanpassingsvermogen. Goed beschouwd een menselijk wezenskenmerk.

 5. Fredjohan schreef:

  De islam heeft Europa al volledig in de tang. Elke actie regen islamisering wordt beantwoord, van islamitische kant, met ongekend geweld. Zie Frankrijk. Islam is geen godsdienst in de beschaafde betekenis, maar een moorddadige ideologie. Het zijn steeds weer voorbijtrekkende politici ter linker zijde die de islam de hand reiken en daarna uit het zicht vertrekken. (Cohen, Balkenende)

 6. Youp schreef:

  “Het lijkt me niet moeilijk om dat te benoemen. Als men dat doet is er één moeilijkheid: het zou betekenen dat de islam van de aardbodem zal moeten verdwijnen. Dat is een lastige, maar onvermijdellijke boodschap.”

  Inderdaad, maar wie gaat dat doen? En dan hebben we nog de EU en andere globalistische tenten waar ze zo mogelijk nog veel verder van de realiteit verwijderd zijn. Wat ze sinds 9/11 internationaal proberen is de islam onder te verdelen in een goede en een slechte islam, waarschijnlijk in een poging zoveel mogelijk mensen te verleiden over te stappen naar de goede islam en om te voorkomen dat de oorlog verklaard moet worden aan de gehele islam, nota bene belangrijke olieleveranciers. Omdat deze agenda door de complete westerse wereld gevolgd wordt is er dus wel degelijk overleg geweest waaruit afspraken en beleid gevloeid is. Helaas, en zoals eenvoudig te voorspellen was, heeft het niet gewerkt. Het zal mij benieuwen wat stap twee gaat zijn. Ik vermoed dat ze gaan toegeven en de vrijheid van meningsuiting gaan inperken. Dat komt hun zelf ook goed uit met oa EU- en klimaatkritiek.

 7. carthago schreef:

  Perfect artikel ,kan zo de maatschappijleerles in op het middelbaar onderwijs …..oh wacht .En de cu ,cda en sgp mogen van Erdosniper nu ook een kerk openen in turkeystan ,toch GJ Seegers?
  De hitlermethodes van Erdosniper zijn historisch gezien in de eussr beproefde wapons of mass delusion ,pinokkio c.s. weten er alles van .

 8. carthago schreef:

  Weapons ipv wapons.

 9. Neef Jansen schreef:

  Het komt niet goed met de islam. De islam is het bevel van allah om alle niet-islam uit te roeien en te reduceren tot de nihilistische gangstercultuur van de islam. Vanwege diverse vormen van geschiftheid – cultuurmarxisme, cultuurelativisme, culturele zelfhaat – zijn de politici die ons regeren niet in staat noch bereid dit in te zien. En om die reden gaan we een toekomst tegemoet vol van ‘incidenten’ van ‘verwarde mannen’ en onthoofdingen, vernielingen, parasitisme, leugens en valsheid, een steeds groter wordende verkrachtingsindustrie (Easy meat), toenemende armoede, afnemende vrijheid, verschraling van cultuur, steeds meer criminaliteit, georganiseerde criminaliteit, en ook toenemend terreur en grootschalige terreur. Karl Popper zou ons oproepen tot een omvattende, veelvormige en diepgaande bestrijding van deze vijand van de moderne westerse open samenleving. En hij zou met diepe verachting kijken naar de huidige, krankzinnige en suicidale tolerantie aangaande die islam. Zie zijn boek hierover: The Open Society and Its Enemies. De islam is om van te kotsen. Het is een destructieve genocidale massapsychose.

 10. Neef Jansen schreef:

  Trouwens, wat Erdogan brengt is gewoon de zoveelste variant op de islam. En als je Erdogan suggereert dat er heel veel soorten islam zijn, zoals bepaalde geschifte waarnemers denken te kunnen spreken van gematigde islam, human islam, Europese islam, westerse islam, enzovoort, dan zal hij je laten oppakken, vastzetten, martelen en doden, want het is namelijk verboden in de islam om te veronderstellen dat er heel veel soorten islam zijn. De islam is een heel simpel maar uitermate destructief algoritme: heb je kritiek op de islam, dan moet je worden vermoord, wil je de islam verlaten, dan moet je worden vermoord, ben je ongehoorzaam aan de islam, dan moet je worden vermoord, wil je de islam veranderen, dan moet je worden vermoord, verzet je je tegen islamisering, dan moet je worden vermoord. Zie het maar als een soort premoderne ebola, die islam.

 11. Peter Louter schreef:

  De islam beneemt het zicht op de tribale cultuur die er achter ligt.
  Het Marokkaantje dat een tankstation overvalt, handelt vanuit de parasitaire tribale cultuur.
  Vooral vanuit de salafistische islam wordt dat niet algemeen afgekeurd

 12. carthago schreef:

  @Peter Louter. De salafascisten verheugen zich ook ongetwijfeld elke keer weer op de nieuwste aflevering van ” opsporing verzocht”.

 13. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel, van Syp Wynia.

  Erdogan is een islamo-fascist en oorlog-misdadiger.
  De gevangenissen zitten vol met tienduizenden critici en oppositie-leden :
  zonder vorm van proces, rotten ze daar weg.
  In alle landen rondom Turkije, wordt door hem, oorlog gevoerd.

  Turkije UIT de Nato.
  Turkije NOOIT bij dat “EU”-konstrukt.

 14. Neef Jansen schreef:

  @ Peter Louter — Het is beslist geen tribalisme dat de achtergrond vormt van al die allah akbar terreur. Ik weet dat het veel mensen praktisch onmogelijk is om te beseffen dat al die allah akbar terreur voortkomt uit de allah akbar bevelen daartoe in de allah akbar islam doctrine, maar het is toch echt zo. En het is ook heel simpel aan te tonen, juist omdat alle allah akbar terroristen er nadrukkelijk op wijzen, en juist ook omdat het in de allah akbar doctrine zo helder en duidelijk wordt weergegeven. Bijvoorbeeld:

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5.
  “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123.
  “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29.
  “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40.
  “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33.
  “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19
  “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12
  “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.

  In trouwens deze website van ex-moslims wordt gewezen op 447 van dergelijke uitspraken: http://www.ex-moslims.nl/

 15. Ad Rek schreef:

  @NeefJansen,
  Op het gevaar af dat ik Peter louter voor de voeten loop, ik wil toch dit even kwijt. Waar u op wijst is volgens mij slechts de heiliging, het met goddelijke wet bevestigen van die tribale cultuur. Die was er namelijk al en die was in die tijd zelfs overal. En het sprak en spreekt ook (nu) de mensen en culturen aan waar die tribaliteit nog een rol speelt. Helaas is dat bijna overal, vandaar dat er ook bijna overal bekeerlingen gemaakt kunnen worden. Al die teksten die in de koran enz. staan wijzen er niet op dat het daardoor ontstaan is. Het wijst er slechts op dat het goddelijk gesanctioneerd is , mohammed heeft het op deze manier versterkt en voor eeuwig geldig willen bestemmen. Een slechte zaak want daardoor bestaat deze voor-middeleeuwse cultuur nu met leven en kracht over bijna de gehele wereld. dat zou inderdaad zonder de islam waarschijnlijk niet gebeurd zijn, maar dat is wat anders.

 16. Atilla Yavuz schreef:

  Erdoğan is een leider die in elke stadia van de wereldpolitiek weet wat realistische doelen zijn en wat er moet gebeuren om in de volgende fase van zijn groter plan te geraken. Soms betekent dat ‘even laten lopen’ en soms betekent het ‘hard ingrijpen’.
  Een islamitische onafhankelijke denker die op de juiste momenten nieuwe perspectieven ziet, die de durf heeft om beslissingen te nemen en zo richting te geven aan zijn plan. Het nemen van beslissingen en laten zien dat je dat doet, creëert geloof in het plan bij zijn kiezers en volgers. Als je als leider ook nog eens persoonlijk risico neemt ten behoeve van de İslam, dan creëert dat loyaliteit. Loyaliteit aan een wereld leider met een islamitische achtergrond en daarvan zouden er meer moeten zijn in de wereld.
  Het westen en vooral de EU mist een daadkrachtig leider en dat is sneu, dat begrijp ik uit het verhaal van Syp

 17. Stoner schreef:

  @ Atilla Yavuz 31 oktober 2020 om 21:46

  Nog even doorgaan met het slopen van de economie en je grote leider eindigd net als Moammar al-Qadhafi wanneer het volk wat nog wel in Turkije woont te arm is om nog een brood te kopen en in opstand komt.
  Jij zal daar geen last van hebben, maar de echte turk die wat van Turkije probeert te maken ipv kolonistje spelen wel

 18. Neef Jansen schreef:

  @ Ad Rek — In wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mohammed zeer waarschijnlijk nooit heeft bestaan, dat een eerste versie van de koran pas ontstond ongeveer 200 jaar nadat hij verondersteld wordt te hebben geleefd, dat een officiele versie pas ontstond in 1924, en dat er nog zo’n 25 versies van de koran zijn. Verder toont wetenschappelijk onderzoek ook dat de islam vele kenmerken toont van fascisme, en het is algemeen bekend dat Mein Kampf in het Midden Oosten een bestseller is. Ook is bekend dat er in de Westerse wereld door zogenaamde linksprogressieven enorme inspanningen worden gepleegd om de islam goed te praten, om de islam te importeren en om de islam te helpen zich diep en breed in te planten in de westerse wereld. Aldus zou je kunnen zeggen dat die zogenaamde linksprogressieven er verantwoordelijk voor zijn dat die islam-fascistische criminelen steeds meer van zich laten horen en ook zich bemerkbaar maken met een groeiende hoeveelheid criminaliteit en terreur. Groepsgeest, Leiderverering, roep om de Sterke Man, het groepsgewijs doodschoppen van bijvoorbeeld een man van 73, die zogenaamde linksprogressieven lijken er veel belang aan te hechten om dat allemaal te importeren en te bevorderen dat er nog veel meer van komt. Die vers gearriveerde islamfascisten hebben niets te vrezen van die deugmensen, die linksprogressieven. Zij zien het allemaal als culturele verrijking. En ze eten nog liever hun schoenen op dan dat ze de ware aard van de islam onderkennen.

 19. Neef Jansen schreef:

  @ Atilla Yavuz — Ik heb hier een aardige video voor jou, in je eigen lingo. Alhoewel ik zeer betwijfel of je wel een Turk bent. Je lijkt mij eerder iemand van Groen Links, die hier maar wat zit te trollen. In ieder geval, hier is de video: https://www.youtube.com/watch?v=3uik7NZshdc

 20. carthago schreef:

  @AdRek.Ja ,Erdogal haalt in zijn goebelse redevoeringen obsessief altijd zijn islamshit als afsluitend argument naar voren ,maar alleen bedoeld voor zijn reeds eeuwenlang shariagehersenspoelde turkse volkje,lekker makkelijk .Zonder die islamitische sublimatie heeft de inhoud van zijn gegil niet meer intelligentieniveau dan het iq van een garnaal.

 21. carthago schreef:

  @Neef Jansen .Welnee joh ,Yavuz is een real Erdotroll Zo eentje van die weekendinternaten,ergens op de veluwe. .

 22. Joost schreef:

  Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar als dit hetzelfde is wat ik alhier waarneem, is een secundaire bijvangst van de regering een verdere stap naar moslimisering van de maatschappij. Wat ik waarneem, niet wetenschappelijk bewezen in tabellen is dat met het ook hier toeslaan van de muilkorvenwaanzin de dames zich decenter kleden. Muilkorf op, geen ultrakleine hotpant, geen ultrakleine minijurk, nou ja jurk, geen tot aan de navel uitgesneden niemandalletje. Het leven is in een keer veel minder pleizierig, de droefenis in het straatbeeld Is niet die van moslimlanden, maar de wat wel hetzelfde is, de olijkheid is Weg.

 23. Neef Jansen schreef:

  Macron leek heel even verstandig te zijn ten aanzien van de islam, maar de enorme islam goedpraat mafia zal hem bereikt hebben, want nu zegt hij dat al die moordpartijen worden uitgevoerd door mensen die niet begrijpen wat de islam is. De westerse cultuur lijkt grotendeels bevangen van een waan die maakt dat zij weigert iets van een vijand te ontdekken in de ideologie die zich opmaakt om haar te vermoorden. Met al die wegkijkerij en islamknuffelarij maken zelfs de totaal achterlijke randdebielen van de islam zomaar kans daadwerkelijk die westerse cultuur aan de kant te schuiven.

 24. carthago schreef:

  @Neef jansen .Yep, daar konden we op wachten ..In .NL heet dat de verwarde man .Gwoon doorlopuh.

 25. Dan schreef:

  Alle schuld aan PVDA geven is natuurlijk niet eerlijk. VVD , de ondernemers partij bij uitstek, die moslem gastarbeiders naar Nederland haalde en Nederland als natie, die zeer geiriteerd raakt bij de gerechtvaardigde kritiek van Geert Wilders op Islam, zijn gewoon pro-Islam en anti-christelijk.

  De schrijver van de artikel zelf blijkt pijn te hebben over het feit dat moslems in Nederland steeds voor segregatie kiezen. Wat wil de schrijver ? Gemengde huwelijk ? Wil hij zijn familie leden afstaan voor dat doel ? Christendom was de dijk dat Nederland en Europa beschermde tegen Islam. Nadat rechts ( denk aan Paul Cliteur o.a ) en links Marxisten ( PVDA, GROENLINKS,D-66 ) de maatschappij verzwakt hebben is er nu geen nut om te huilen. Eigen schuld dikke bult.

 26. Dan schreef:

  .”…….want nu zegt hij dat al die moordpartijen worden uitgevoerd door mensen die niet begrijpen wat de islam is. ”

  Dat is puur arrogantie . Waarom doen Westerse leiders alsof ze meer moslems zijn dan de moslems zelf ? De mordenaars weten donders goed wat ze aan het doen zijn. Hun daden zijn goedgekeurd door hun religie. Nee, het is geen ongecontroleerde woede aanval.

 27. Ad Rek schreef:

  @Neef Jansen 31 oktober 2020 om 22:45
  Ja, allemaal waar en mee eens. maar mij leek het onderwerp te gaan over koran versus tribalisme, Islam als godsdienst versus tribalisme.

 28. Peter Louter schreef:

  @carthago e.a.
  De aanslag in Nice kan, met terzijdestelling van de islam, uitstekend verklaard worden aan de hand van de antropologische kennis over tribale culturen.
  Ook het optreden van Erdogan kan op die manier geïnterpreteerd worden.
  Het spel is verkrijgen van dominantie.
  Als je in een museum een schilderij bekijkt zie je meer als je wat kennis hebt van kunstgeschiedenis. Zo is het met de islam ook.
  Die kennis is noodzakelijk. Het beleid om de islam te muilkorven dient gestoeld te zijn op kennis van de collectieve cultuur die er onder ligt. Macron lijkt dat een beetje te begrijpen. Bij individuele acties dien je ook het collectief met sancties te straffen. We moeten dus als het ware wat tribaal denken om met het parasitaire tribalisme achter de islam om te gaan.
  Wie er zich in wil verdiepen leze: Culture and Conflict in de Middle-East van Philip Salzman. Het is een eyeopener die volledig zicht biedt op de tribale achtergrond (en kracht) van de islam

 29. carthago schreef:

  @Peter Louter.Ik geloof zeker dat het tribalisme achter de veroveringscultuur van moslims zit .Vooral het zwijgen van ALLE moslims na een aanslag spreekt koran boekdelen.De tribale moslim cultuur provoceert elke autochtone bevolking via aanslagen slechts de keuze te maken tussen buigen of een burgeroorlog.
  Macron schijnt dat te snappen maar het is de vraag of hij niet al veel te laat is en veel rigoureuzer moet handelen en niet vanuit europeesch maar nationaal perspectief .Slap handelen kost hem tenslotte z’n baantje, want Le Pen zal het wel oplossen .

 30. Neef Jansen schreef:

  Over de umma, die totaal gehersenspoelde ‘tribe’, die als ultieme doelstelling heeft de reductie van de mensheid tot een bende verkrachtende en moordende gangsters.

  “A human being is nothing but a slave to allah.” “You’re not supposed to enjoy life. You’re not supposed to be happy. Nothing except Allah and Mohammed is allowed to make you feel good about life. With that been said, there is no music, there is no instruments, there is no drawing. There is nothing that can build up in you’re spiritual happiness.” “They don’t blow themselves up to get to 72 virgins. Some of them do. But islam drives you tot he point that you have nothing to live for, you have a lot to die for. That’s the biggest thing about islam.” Anni Cyrus, 37 min.
  https://www.youtube.com/watch?v=A_SPJHeDe_c&feature=emb_logo

  “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304.

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

 31. Dan schreef:

  https://www.answeringislam.org/Shamoun/cruelty.htm


  Muhammad’s Excessive Cruelty

  Narrated Anas bin Malik:

  A group of eight men from the tribe of ‘Ukil came to the Prophet and then they found the climate of Medina unsuitable for them. So, they said, “O Allah’s Apostle! Provide us with some milk.” Allah’s Apostle said, “I recommend that you should join the herd of camels.” So they went and drank the urine and the milk of the camels (as a medicine) till they became healthy and fat. Then they killed the shepherd and drove away the camels, and they became unbelievers after they were Muslims. When the Prophet was informed by a shouter for help, he sent some men in their pursuit, and before the sun rose high, they were brought, and he had their hands and feet cut off. Then he ordered for nails which were heated and passed over their eyes, and they were left in the Harra (i.e. rocky land in Medina). They asked for water, and nobody provided them with water till they died (Abu Qilaba, a sub-narrator said, “They committed murder and theft and fought against Allah and His Apostle, and spread evil in the land.”) (Sahih al-Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 261)

  Muslims have devised ways to justify Muhammad’s brutality and cold-heartedness. One Muslim defends this wicked, murderous torture on the grounds that these men were getting what they deserved, a sort of eye for an eye (pun intended): “

 32. Neef Jansen schreef:

  Hier een ‘chat’ van Gad Saad met Philip Carl Salzman over de diverse vormen van tribalisme die de Westerse wereld en de islamitische wereld teisteren.

 33. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : dank voor leverwijzing naar Philip Carl Salzman – schrijver van belangrijke boeken.

 34. Cool Pete schreef:

  @carthago : onderschat hen nooit : zo’n “Yavuz” is een ambtenaar, die er op uit gestuurd is, te oefenen in het verdedigen van Erdogan

 35. Cool Pete schreef:

  Erdogan is lid van de Muslim Broederschap.
  Dan weet iedereen genoeg.

 36. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 1 november 2020 om 15:49 Dank voor de video. Als het over tribalisme gaat is https://youtu.be/GLGzkC1w_Xc?t=912 een goed punt om te beginnen. Een minuutje na de vaststelling van de enorme cognitieve dissonantie bij links (t.a.v. islam) vraagt Gad Saad zich of die dissonantie een soort religie is. Salzman denkt van niet, het is eerder een soort tribalisme: alles van de eigen groep (stam) is goed en alles van de ander is slecht. Op zich niks nieuws. Saad pleit voor cognitieve consistentie, dus tegen de cognitieve inconsistentie van de GL/D66-achtigen, wherever they may be hiding.

 37. Peter Louter schreef:

  Het belang van Salzman’s analyse van de regels die tribale culturen hanteren ligt in de implicaties voor het beleid ten aanzien van integratie en bestrijding van salafisme.
  Het beleid dient daar rekening mee te houden en te gebruiken zodat men in die gemeenschappen niet blijft lachen over hoe bestuurders gemakkelijk te misleiden zijn en naïef en soft in hun beleid.

 38. Neef Jansen schreef:

  @Peter Louter — Ik denk dat moslims over de grond rollen van het lachen, steeds als zij zich realiseren hoezeer de mensen die zij bezig zijn aan zich te onderwerpen, hun best doen om het belangrijkste motief voor hun onderwerpingsgedrag buiten beeld te houden. Duizenden artikelen, boeken en films hebben velen tot het besef gebracht, dat er zeer wel een oorzakelijk verband is tussen bijvoorbeeld Hitlers Mein Kampf en Auschwitz. Ondertussen groeit ook het besef dat er best wel een oorzakelijk verband kan zijn tussen al die koranaangedreven criminaliteit en terreur en bijvoorbeeld deze uitspraken: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123. Het lijkt er evenwel op dat nog lange tijd ‘verklaringen’ gehanteerd zullen worden in de sfeer van: ‘armoede’, ‘slechte jeugd’, ‘gemiste stageplekken’, ‘hoge bloeddruk’, ‘verwardheid’, ‘Amerika’, ‘Israel’, ‘de Mossad’, ‘tribalisme’, enzovoort. Het moet voor bepaalde mensen heel erg moeilijk zijn om in te zien dat 1 en 1 2 is, als er een soort van interne druk is die voorschrijft dat 1 en 1 allesbehalve 2 mag zijn.

 39. carthago schreef:

  @Peter Louter. En daarom is het vrije westen ook in feite al te laat .Teveel lachende tribalen hebben zelfs al een bestuursfunctie gekregen ( tariq ramadan ).

 40. Peter Louter schreef:

  @Neef Jansen, zonder de onderliggende tribale cultuur zou de islam veel zwakker zijn. Aan de andere kant, de islam conserveert die cultuur. Er is een grote verwevenheid. Kennis van de tribale cultuur geeft handvatten om een tegenkracht te ontwikkelen.

 41. Neef Jansen schreef:

  @Peter Louter — “… de islam conserveert die cultuur.” Inderdaad, en dat komt omdat moslims van jongs af aan worden gehersenspoeld in een bestaanswijze die kritiekloos conformisme eist aan een god die is als een wrede verre despoot, aan een profeet die is als wrede capo di capi, en aan een gemeenschap die je omringt zoals bijvoorbeeld de communistische partij en de stazi de gemiddelde DDR-burger omringt. De ontwikkeling van zelfstandig denkende individuen wordt op alle mogelijke manieren onderdrukt. Op die manier ontwikkelt zich tegenwoordig een islamitisch eilandenrijk te midden van de moderne westerse cultuur, waarin men muisstil is over alle criminaliteit en terreur aangericht door moslims, of van waaruit personages komen die graag uitleggen dat islam liefde is en dat al die koran-aangedreven criminaliteit en terreur niets met de islam te maken heeft, en dat het eigenlijk vooral heel erg is dat moslims misschien wel risico lopen wat argwanend bekeken te worden. En dit alles wordt gretig beluisterd door mensen die zelf ook al bij voorbaat zeker weten dat de islam koste wat het kost buiten de kritiek moet blijven en dat elke alternatief mogelijk is als het maar niet de islam is.

 42. BegrensEuropa! schreef:

  @Peter Louter 1 november 2020 om 19:28 Het is niet moeilijk om te zien dat het tribale wij-zij principe (1) één van de grondslagen van de islam is. Een ander principe is dat van de onveranderlijkheid (2) doordat het bewust in beton gegoten is. Dat moet al in een vrij vroege fase van de islam gebeurd zijn, toen er nog een duidelijke strijdcultuur heerste op het arabische schiereiland. De voordelen was dat het zo geschikter was voor aansporing van de gelovigen tot uiterst fanatieke onderwerping van de ongelovigen. Door die onveranderlijkheid is de islam als in een tijdcapsule uit de late oudheid tot ons gekomen. Een derde is het abrahamitische principe (3) volgens hetwelk de islam zich voordoet als de twee legitieme monoteismes, het Judaisme en het Christendom. Ik noem die legitiem om dat die veel meer op samenwerking en aanpassing naar nieuwe inzichten gericht zijn. Die flexibiliteit is te zien in werk van Paulus en in de rabbijnse interpretaties. Het christendom is een de loop der eeuwen enorm uitgewaaiderd tot een veelstromige religie. Bij de islam is de salafistische reflex eeuwig en altijd aanwezig. Principe 1 is in strijd met principe 3. Dat kan nooit meer veranderen door principe 2. Het vierde principe is dat van de noodzakelijke ondergang van de islam door de strijdigheid van 1 en 3 en de onveranderlijkheid door principe 2. Principes 1 t/m 3 zijn erop gericht dat tot het uiterste tegen te gaan. Dat verandert niets aan principe 4.

 43. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — De islam ging intellectueel failliet toen Al-Ghazali filosofie en wetenschap verbood. Daarna volgde een eeuwenlange verstening van de islamitische wereld, met parallel daaraan in de westerse wereld de wetenschappelijke, de technologische en de industriele revolutie en daarin uiteindelijk de moderniteit. De islam is pas uit z’n coma ontwaakt met Napoleon in Egypte en de ontdekking van de enorme eigen achterlijkheid. Men weet niks en volgens onderzoek rond 2000 – met neerslag in de Arab Human Development Reports – is de islamitische wereld nog steeds intellectueel een woestijn. De westerse wereld lijdt evenwel aan de weg-met-ons-ziekte, het cultuurrelativisme, het morele relativisme, de racistische haat jegens ‘witte mannen’, en zo meer. En op die manier zien we het als culturele verrijking om dit premoderne monster genaamd islam naar binnen te takelen en te pamperen met eindeloos veel uitkeringen en subsidies en tolerantie en begrip en respect en knuffelarij. De islam heeft het nog nooit zo goed gehad en kan eigenlijk doen wat ze wil. De islam gelooft bijvoorbeeld dat de Aarde plat is en vast in de ruimte staat en dat de Zon er omheen draait, en het zou mij niets verbazen als deze visie op een gegeven moment onderwezen wordt op onze scholen en universiteiten bij wijze van alternatieve (postmoderne, multiculturele) visie. Daarbij komt dat delen van de islam uitermate rijk zijn en dat van daaruit steeds meer van de westerse wereld wordt opgekocht en zeker ook steeds meer delen van de universiteiten. Er komt misschien wel een gouden tijd voor de islam. Stenigen, amputeren, onthoofden, er zal een moment komen dat we er helemaal niet meer van opkijken. Dat we er misschien zelfs wel mee instemmen, gegeven psychologisch onderzoek dat laat zien dat mensen in meerderheid ertoe neigen zich te conformeren aan de heersende waarheid.

 44. carthago schreef:

  @Neef Jansen .Dat proces van islamdebilisering van de natie is al een paar decennia bezig,het huidige onderwijs is daar een goed voorbeeld van .
  En de aarde is ook plat ,want hoe kun je anders de ongelovigen eraf trappen.

 45. Neef Jansen schreef:

  @Carthago — Mijn favoriete ex-moslim weet er een goed commentaar bij te geven: https://www.youtube.com/watch?v=sfSpo2yHKOs

 46. carthago schreef:

  Neef Jansen .Leuke video ,thnx.Het idee dat de halve wereldbevolking zich nog steeds in de prehistorie bevindt en met vliegtuigen vol bij ons komt binnenvliegen om hun outkiering op te halen .

 47. Neef Jansen schreef:

  @Carthago — Ja, het is niet te bevatten. Maar het gebeurt. We zitten er in, de algehele gekte. — Frans Timmermans ziet het allemaal als culturele verrijking. En volgens hem hoort de islam al 2000 jaar bij Europa. De man krijgt 300.000 euro per jaar om deze onzin uit te slaan. — Het draait waarschijnlijk uit op een catastrofe: massale rellen, onrust, burgeroorlog.

 48. Verduin schreef:

  Ik heb een tweet van Timmermans uit april 2019 bewaard. Daarin stelt hij dat Europa 20 miljoen Afrikanen moet importeren tegen de vergrijzing van Europa. Hij eindigt zijn tweet met “ ik ga me hiervoor persoonlijk inzetten.”.
  Ursula van der Leyen kwam twee maanden geleden met een gelijksoortig plan. Zij kwam met het voorstel om 1 tot anderhalf miljoen mensen jaarlijks te importeren. Waar deze mensen moeten wonen, wat voor een soort werk ze moeten doen, daar rept ze met geen woord over.
  Ik heb sindsdien niets meer gehoord over dit plan, geen enkele media die hier dieper op ingaat, wat vreemd is. Het laat wel zien dat de EU gevaarlijk bezig is en bestuurd wordt door wereldvreemde idioten. Ondertussen lijkt een groot deel van de Europese bevolking in een diepe winterslaap te verkeren, ze hebben geen flauw benul wat er allemaal gaande is,

 49. Neef Jansen schreef:

  @Verduin — Er is de waan dat massa-immigratie goed is voor de economie en de wereldeenheid, maar te weinig wordt beseft dat culturen verschillen en dat de stammencultuur van zwart Afrika totaal anders is dan de moderne cultuur van Europa en ook dat de roofdiercultuur van de islam totaal anders is dan die van Europa. Het resultaat is dat Europa overal getto’s krijgt waar je als Europeaan maar beter niet kan komen, en dat we steeds meer (georganiseerde) criminaliteit krijgen die verbonden is met de moskeewereld en met terreur. En dit alles zal Europa in een barbarij storten die het waarschijnlijk nog nooit heeft gekend, met massale armoede en armententenkampen, bedelarij, dakloosheid, versterkte stadsgedeelten van de rijken, en steeds meer politiestaat waarmee geprobeerd wordt de chaos onder controle te krijgen. De elites die ons dit alles bezorgen (Timmermans & Co) zullen tegen die tijd gezien worden als waanzinnigen die eventueel postuum nog veroordeeld worden en die in ieder geval de geschiedenis ingaan als een soort van Schreibtischmorder. De Oostenrijkse socioloog prof Michael Ley ziet Angela Merkel als een Schwerstverbrecherin, iemand die Duitsland, de Duitse economie en cultuur, al meer schade heeft berokkend dan Adolf Hitler. https://www.youtube.com/watch?v=HU3fdUJ4Oik

 50. BegrensEuropa! schreef:

  De islam kan worden gedefinieerd als een universele, militante en sociaal-psychologische onderwerpingsbeweging die gebaseerd is op drie principes: 1. tribalisme; 2. abrahamisme; en 3. onherroepelijkheid. Aan de hand van deze principes kan worden aangetoond waarom de islam sociaal ontwrichtend, cognitief inconsistent, en derhalve sociaal, psychologisch, en cognitief onhoudbaar is.

  De fundamenteel tribale aard van de islam (zie bijv. Salzman’s https://www.meforum.org/5924/tribalism-middle-east) is onhervormbaar door het onherroepelijkheidsprincipe. Dit verklaart ook het terugvallen op de salafistische reflex in combinatie met terrorisme en de afwezigheid van respect voor staatsgezag. Het abrahamisme past eveneens in de tribale uitwerking van de islam door de stichtingsfiguur van Mohammed, of deze nu werkelijk bestaan heeft of niet. Enerzijds leiden veel sultans en dergelijke hun afstamming af van Mohammed (soennieten) of Ali (shiieten), anderzijds is Mohammed een toonvoorbeeld van de tribale praktijk van het eervol triomferen over vijanden, bijv. door ze te doden, o.a. bij belediging (=eerbedreiging), en wel op de meest eerloze wijze (onthoofding). Elementen van het joods-christelijke abrahamisme zijn geselecteerd op hun nut voor onderbouwing van tribalistische waarden (intern gebruik, bijv. tegen vrouwen), ter onderstreping van de vijandschap met de joden (extern gebruik, anti-semitisme), en om een vorm van samenleving met christelijke dhimmi’s en slaven en slavinnen mogelijk te maken (‘economie’). Dat er sprake is van een sterk gecorrompeerde vorm van abrahamisme is evident en één van de vele voorbeelden van cognitieve inconsistentie in de islam. Het zijn deze inconsistenties in combinatie met de onherroepelijke onhervormbaarheid en de met een moderne samenleving onverenigbare tribale kenmerken die de totale ondergang van de islam, althans in het westen, onvermijdelijk maken.