DE WERELD NU

De sociale psychologie is zó onvoorstelbaar verrot -1-

sociale psychologie

Het veld overziende zou je kunnen zeggen dat men in de wetenschap van de sociale psychologie lijdt aan na-ijverige obsessies.

Mevrouw Belle Derks, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie in Utrecht vermeldt op de website van de universiteit:

“Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe stigmatisering en sociale devaluatie het welzijn en de prestatiemotivatie van leden van groepen met lage sociale status (vrouwen, allochtonen) beïnvloedt. Hoe gaan vrouwen en etnische minderheden om met de vooroordelen die ze tegenkomen op het werk of op school en hoe beïnvloedt dit hun motivatie en prestatie op dimensies als academische prestaties en leiderschap?

Zo bestudeer ik welke contextuele factoren vrouwen en etnische minderheden kunnen beschermen tegen de negatieve effecten van stigmatisering. Ook onderzoek ik welke factoren bepalen of vrouwen en etnische minderheden zullen proberen de positie van hun groep te verbeteren (collectieve actie) of juist alleen hun eigen positie proberen te verbeteren (individuele mobiliteit).

Een voorbeeld hiervan is mijn onderzoek naar het ‘Queen Bee’ fenomeen: vrouwen die zich afkeren van andere vrouwen om in mannelijke organisaties op te klimmen. Recentelijk ben ik me gaan richten op fysiologische en neurologische effecten van stigmatisering en bedreigingen van de sociale identiteit“

Een hoogleraar wordt verondersteld zich bezig te houden met waardevrij onderzoek. Waardevrije wetenschap is wetenschap slechts gebaseerd op het vaststellen van feiten, zonder dat daarbij morele overwegingen in aanmerking genomen worden. De grondlegger van dit uitgangspunt was socioloog Max Weber (1864-1920). De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zouden vrij van morele overwegingen moeten zijn, omdat de wereld van feiten die de wetenschapper onderzoekt en die van de ethische oordelen twee gescheiden universa zijn. Uit dat wat is kan men niet afleiden wat men behoort te doen.

Het onderzoek dat Derks is strijdig met dit algemeen geaccepteerd uitgangspunt. Uit haar tekst maken we op dat zij ervan uitgaat dat per definitie vrouwen en allochtonen negatief gestigmatiseerd worden en sociale gedevalueerd worden. Het zou volgens haar niet gaan om sommige vrouwen en allochtonen. Nee, volgens haar worden alle vrouwen en allochtonen negatief gestigmatiseerd en sociaal gedevalueerd. Dat is een vreselijk uitgangspunt, waardevrije wetenschap onwaardig.

Als alle vrouwen gestigmatiseerd worden, dan is dit de schuld van alle mannen. Van wie anders? Alle mannen maken zich volgens Derks schuldig aan het negatief stigmatiseren van alle vrouwen. De vinger wordt naar die vreselijke mannen uitgestoken. Zij onderdrukken vrouwen in het patriarchaat, dat Mannenbolwerk. De consequentie is dat dit machtsbolwerk, dat die boze mannen met hand en tand verdedigen, geslecht moet worden. Het woord ‘macht’ ligt bestorven in de mond van radicaal feministen, zie het marxisme.

Wat een afschuwelijk verwrongen mensbeeld heeft Derks. Dat mensbeeld implanteert ze in de hersenen van haar studenten. Geen wonder dat in de sociale psychologie vrijwel geen man meer te bekennen is. Welke man wil zich laten aanleunen dat hij per definitie vrouwen negatief stigmatiseert? Dit vakgebied is vrijwel overgenomen door vrouwen, ruim 80% is van het vrouwelijk geslacht en het aantal mannen daalt snel. Vrouwen zijn toch op zoek naar diversiteit? Welnu, bij de sociale psychologie is het vrouwen dat de klok slaat.

Emy Koopman is een goed voorbeeld. Ze heeft psychologie gestudeerd, gezegend is de man met wie ze samen leeft, althans als we daarvan mogen uitgaan. Zie haar opstelling contra prof. Jordan Peterson en mannen in haar VPRO-rapportage. Als hoogleraren een biased zijn dan zullen hun studenten gebrainwashed worden zoals Koopman. Koopman kan er dus niets aan doen.

De meeste psychologen zijn van het vrouwelijke geslacht en nogal wat vrouwelijke psychologen zijn radicaal-feministen. Evolutionair psycholoog Mark van Vugt, als hoogleraar evolutionaire psychologie verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, begrijpt dat, “we leven immers in het empathische tijdperk”. Klopt, Koopman heeft over empathie geschreven, waar vrouwen vol van zijn. In de praktijk lijkt dat mee te vallen als we de haatdragendheid richting mannen waarnemen.

Is het aangeleerd, ‘nurture’, dat vrouwen kiezen voor de studie psychologie? Volgens Van Vugt niet, want hoe hoger onze welvaart, hoe vrijer vrouwen zijn de studie te kiezen die ze interessant vinden: psychologie. Hij noemt dit de ‘genderparadox’. Vrouwen zijn geïnteresseerd in relaties, mannen meer in techniek en zaken en dat komt naar voren als je de omgeving, nurture, als verklarende factor elimineert door gelijke kansen te scheppen. Hoe gelijker de kansen, hoe vrijer men is te kiezen, des te meer vrouwen gaan voor ‘softe’ beroepen en hoe meer mannen kiezen voor techniek en business. Het wordt bevestigd door het eerder genoemde onderzoek van David P. Schmitt, verbonden aan de Bradley University. Naarmate omgevingsvariabelen gelijker worden (‘increasing development of human society’) wordt het man-vrouw verschil groter, omdat als de omgevingsvariabelen gelijkmatiger worden, dan treden de biologische verschillen meer aan de oppervlakte. 30% van de studenten haalt het eerste studie jaar niet. Van Vugt acht een mannenquotum psychologie wenselijk.

December 2019 maakt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) in een rapport openbaar dat Lorenza Colzato, wetenschapper psychologie aan de Universiteit Leiden, het niet zo nauw neemt met de wetenschappelijke mores. Lorenza S. Colzato is een Italiaanse cognitieve psycholoog wierns onderzoek ‘gericht is op het begrijpen van de neurale en neuromodulaire basis van cognitieve controle bij mensen’. Ze verzuimt ethische toestemming voor haar onderzoeken af te wachten en laat zonder reden data weg uit artikelen en handelde onvolledig met de naamsvermelding van de auteurs. De affaire Diederik Stapel staat ons nog helder voor de geest. Het is zó verrot.

De misstanden duren al zo lang. Klagers zijn collega psychologen Laura Steenbergen, Bryant Jongkees en Roberta Sellaro. Colzato is getrouwd met prof. Bernhard Hommel, van het Instituut Psychologie Universiteit Leiden. Hij is bij meer dan de helft van Colzato’s publicaties co-auteur. Colzato is op non-actief gesteld. Een universiteit heeft een gedragscode over hoe je met relaties omgaat. Die code is er op gericht dat gezagsverhoudingen en persoonlijke verhoudingen niet met elkaar verstrengeld raken. Aangifte is gedaan. Colzato ontkent en wenst een second opinion. Kan het nooit eens rustig worden in deze faculteit? Het is zó verrot.

Bioloog Midas Dekker (1946): “Ik heb een afkeer van psychologie, ik heb een afkeer van onzin, en psychologie is onzin”. Ik ben dit niet met Dekker eens. Psychologie is een buitengewoon interessant en belangrijk vakgebied. Het is wel te betreuren dat wetenschappers soms zo abject met dit vakgebied omgaan. In mijn boek ‘Feminisme op de werkvloer’ ga ik hier verder op in. Eén van mijn conclusies is dat mannen zich te gemakkelijk beschuldigingen van radicaal-feministen laten welgevallen dat ze machtswellustelingen zijn.

De sociale psychologie is zó verrot dat het bijna niet te geloven is.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Morgen komt het tweede deel van dit artikel over de sociale psychologie.

11 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Het vak van mevrouw Belle Derks gaat over de “toepassing van wetenschappelijke psychologische kennis op het gebied van sociale processen binnen en tussen groepen mensen en individuen, in organisaties, maar ook bij het maken van economische en consumentenbeslissingen.” Nu is mevrouw gespecialiseerd in sociale ongelijkheid (gender, land van origine). Zij kiest daarbij met graagte de invalshoek stigmatisering en sociale devaluatie (door de witte, Nederlandse man). Ik hoop dat er in haar vakgroep ook een paar mensen zitten die zich op de hoofdpunten van het kennisgebied hebben bekwaamd. Maar ik snap het wel. Het is een stuk moeilijker om iets overtuigends te zeggen over de hoofdlijnen van organisatorische en economische besluitvormning die er werkelijk toe doen. Dan toch liever een niche, die in deze tijden van identiteitspolitiek beter in de markt liggen. Lekker makkelijk. Je kan er zelfs hoogleraar mee worden. Pfff.

 2. Neef Jansen schreef:

  Interessanter lijkt mij onderzoek dat zich richt op de vraag hoe stigmatisering en sociale devaluatie het welzijn en de prestatiemotivatie van leden van groepen met lage sociale status (autochtonen, meisjes, vrouwen) beïnvloedt. Hoe gaan meisjes, vrouwen en autochtone minderheden in bepaalde door allochtonen gedomineerde wijken om met de vooroordelen, pesterij en criminaliteit (hoer!!!, loverboys, grooming gangs) die ze tegenkomen op straat en op school en hoe beïnvloedt dit hun motivatie en prestatie op dimensies van gewoon leven en werken in het land en de cultuur, waarin tot voor kort deze overlast nauwelijks was aan te treffen, en waarvoor in de politiek nul aandacht is de (religieuze, ideologische) achtergrond ervan te onderzoeken, maar waarvoor in de politiek wel hard gewerkt wordt deze overlast nog aanzienlijk te vergroten door massa-immigratie en islamisering.

 3. Ian schreef:

  Uiteindelijk is het een vorm van projectie. En er lopen wat gestoorde wijven en kerels rond die hun afwijkingen, tekortkomingen en frustraties graag op een ander of de samenleving als geheel projecteren.
  Roos Vonk was zo anti-vlees-eten dat ze de verzinsels en manipulaties van collega Stapel zonder meer voor waar aannam. “We wilden het allemaal zo graag geloven” klonk het excuus. En deze mevrouw loopt nog steeds rond binnen de academische wereld. Grappig dan weer wel dat ze daarmee feitelijk hun eigen ‘Stanford experiment’ gecreëerd hebben.

 4. Youp schreef:

  Ik dacht eerst dat sociale psychologie de tegenhanger is van het vakgebied: de asociale psychologie, maar dat zou een beetje flauw zijn. Sociale psychologie blijkt een tussenvorm te zijn tussen psychologie en sociologie. Daar is op zich niks mis mee. Het gaat mis zodra welke studie dan ook misbruikt wordt voor politieke propaganda. Oplossing: privatiseren. Studenten mogen zich dik in de schulden steken voor zo’n propagandawerkje en de onderzoekers zullen afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van allerlei George Soros en Rockefeller Foundation vehikels. Ik wens hen veel succes.

  Het is echt niet zo moeilijk. Er is een lange mars door de instituties geweest waardoor diezelfde instituties nu totaal verrot zijn. Je kunt je daarover blijven verbazen. Je kunt een decennialang traject ingaan om te trachten een institutionele reconquista uit te voeren. Of je schaft de rommel af. Je moet ophouden je eigen ondergang te financieren.

 5. Xantil schreef:

  Psychologen en sociologen: volk waar elk weldenkend mens ver van blijft.

 6. Neef Jansen schreef:

  Als je tegenwoordig naar Een Vandaag kijkt, dan zie je voortdurend negers en turken en enkele blanke heren die de beelden aan elkaar praten. Het doet mij er nog weer eens aan denken dat blank Nederland over 100 jaar wel eens verdwenen kan zijn. En is dat erg? Ik heb het idee dat het dan niet meer het modern-Westerse Nederland is dat we nu kennen. Maar dat het meer een mix is van Ghana en Pakistan. Verder heb ik het idee dat Links wel helemaal op z’n kop staat van verontwaardiging als een indianenstam in de achterlanden van Brazilie risico loopt te verdwijnen, maar dat ditzelfde Links juist uit alle macht bezig is met het doen verdwijnen van dat blanke modern-Westerse Nederland. Het zijn allemaal gedachten die nogal schuren in m’n hoofd. Maar op de een of andere manier heeft het wel te maken met dat verhaal over Belle Derks en haar onderzoeksvraag.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Xantil 1 oktober 2020 om 18:06 Uw categorische uitspraak is begrijpelijk, maar de koppeling tussen politiek en biologie wordt nu eenmaal gevormd door sociologie en psychologie. De grondlegger van de sociologie was Auguste Comte. Hij maakte nog geen onderscheid tussen sociologie en psychologie. Comte had een interessante theorie over de samenhang tussen de verschillende wetenschappen https://is.gd/i9Jsfs. Over sociologie zei hij dus dat de instrumenten voor waarneming niet veel voorstellen, terwijl de complexiteit en variabiliteit van datgene wat wordt waargenomen juist enorm zijn. Het komt erop neer dat psychologie en sociologie wel heel belangrijk zijn, maar dat veel wetenschappers die zich ermee bezig houden in het duister tasten. Als dan een Jordan Peterson voorbij komt, die het allemaal wel aardig op een rijtje lijkt te hebben, dan leidt dat tot wrevel. Jammer dan.

 8. Stoner schreef:

  Hadden we maar een patriarchaat, ben al die zure kutten een beetje beu onderhand.

 9. hendrikush schreef:

  @Stoner. Sic.

 10. Xantil schreef:

  @BegrensEuropa! :

  Mijn uitspraak ging niet over her vakgebied, maar over het gros van de beoefenaars daarvan (voor zover mijn ervaringen reiken).
  Het lijkt een magneet voor de kneusjes die niets kunnen, logisch nadenken staat helemaal onderaan.

  Wanneer je geen probleem hebt, praten ze je dat wel aan, met de geijkte stereotypen.

 11. Xantil schreef:

  @BegrensEuropa! :

  En de hedendaagse politiek: breek me de bek niet open.