DE WERELD NU

De “goede” moslim

Wat maakt een mens een “goede” moslim? Dat blijkt voor een niet-moslim een stuk minder makkelijk te begrijpen dan het woord ‘goed’ lijkt te impliceren.

“Ja, maar er is ook een grote groep welwillende goede moslims…”, “De meesten houden zich verre van het moorden en terreur…” Hoe vaak wordt een dergelijke uitspraak geuit door de overheid of MSM (main stream media) of door een nog steeds te grote groep medelanders? De vraag is echter wat dan die goede moslim (mohammedaan) is en vanuit wiens perspectief dat bezien wordt.

Wij spreken, redenerend vanuit ons westers denken, over een goede mohammedaan wanneer deze zich niet bezighoudt met aanslagen of terreur en zijn “geloof” in vrede belijdt. Het afstand nemen of veroordelen van jihadistische acties door hun geloofsbroeders blijkt een stuk lastiger voor de mohammedaanse gemeenschap. Wij leggen ons daar dan veelal bij neer of we nemen genoegen met een algemene stelling door een enkele mohammedaanse individu waarin terreur veroordeeld wordt. Terecht, zult u nu denken. Maar dit is slechts een bevrediging naar westerse norm.

In dit licht moeten namelijk twee zaken opgehelderd worden:

 1. Wat is terreur
 2. Wat betekent het begrip “goed”

De beide begrippen verdienen weinig uitleg aan u, als niet-mohammedaanse lezer, volgens ons begripsmodel. Wèl wil ik trachten u tot een geheel ander inzicht te bewegen door beide begrippen te belichten vanuit het mohammedaanse referentiekader. Dat is de islam,  hun geliefde doctrine van de profeet Mohammed, Allah en Sharia (mohammedaanse wetgeving).
De “beste” mohammedaan is diegene die participeert in jihad. Jihad is namelijk een heilige daad die van elke mohammedaan wordt geëist. Allah heeft de beloning hiervoor gegarandeerd. Nu houdt jihad zeker niet alleen maar bloedige aanslagen in. Het financieren van islam-gerelateerde zaken of de infiltratie in de samenleving door bijvoorbeeld een partij als Denk zijn evengoed jihadistische daden. Ook het afdwingen of opleggen van islam-gerelateerde zaken aan niet-mohammedaanse gemeenschappen  zoals bijvoorbeeld halal-eten of halal-zwemmen etc. vallen onder jihad. Een ander belangrijk aspect als het vals of fout voorspiegelen –lees: het plegen van taqiyya– van de islam valt hier eveneens onder.  De lijst is oneindig in voorbeelden. Alles dat valt onder de noemer “islamisering”, het gaat om het strijden voor de zaak van Allah, het bevorderen van de islam.

Zonder u te gaan vervelen met talloze teksten uit de Koran (islamitische bijbel) of Hadith (Overleveringen van Mohammed), waarin allerlei voorbeelden van Mohammed als ook ge- en verboden staan voor de mohammedaan, wil ik u één stukje voorleggen waarbij ik hoop dat u uw mening nog eens “goed” wilt overpeinzen.

In Koran Surah 2 Ayat 85 lezen wij ;

Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen

Deelneming aan jihad is een eis van Allah dus dit wordt door de mohammedaan nimmer gezien als terreur. Dus een terreur-veroordeling door een mohammedaan krijgt een heel aparte dimensie wanneer u zich verplaatst in de visie van de islam. Een goede, eigenlijk de beste mohammedaan, is hij of zij die deelneemt aan de jihad en de mohammedaanse geschriften nauwgezet opvolgt.

De lieden van het ISIS-clubje zijn een toonbeeld van de “goede mohammedaan” omdat zij met acties als het afhakken van handen en hoofden, het stenigen, het verhangen, het in slavernij nemen of het van gebouwen afgooien  van personen maar ook het aanranden of verkrachten van “de vijand”, de door Allah via Mohammed bevolen opdrachten letterlijk uitvoeren.  Dit soort “daden” boezemt bij ons angst in maar de mohammedanen dienen Mohammed, als perfect rolmodel, in alles tot in detail te volgen. Ter ondersteuning van voorgaande kunt u, zo u daar behoefte aan heeft, onder meer eens lezen Koran 3:32, 48:29, 4:24, 5:33, 9:5, 9:29, 9:73, 9:111, 47:35, 7:80-84, 33:21, 16:106 of 44:20.

Een en ander plaatst Nice, München, Würzberg , Reutlingen, Ansbach en Fort Myers voor u wellicht in een ander daglicht met de wetenschap aangaande de islam zoals genoemd in voorgaande.

Doe er uw “goed” mee…

26 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Welke “godsdienst” spoort zijn leden aan mensen, die niet geloven te doden, bij mijn weten is dat heden ten dage alleen de islam. Ik, als mens, zou never nooit deel uit willen maken van een ideologie waar het doden van anderen voorop staat. Wat zou het toch fantastisch zijn als de mensen het heil in zichzelf zochten en zich niet afhankelijk zouden maken van de gedachten van mensen die niet goed snik zijn.

 2. Likoed Nederland schreef:

  En de beloning voor het doden van ‘ongelovigen’ is het islamitisch paradijs – voor de dader en 70 familieleden.
  http://likud.nl/2014/03/alle-zonden-zijn-vergeven-bij-de-eerste-golf-bloed/

 3. Kees Bruin schreef:

  Ik ben zeer kritisch over de islam geworden in de loop der jaren, maar ik blijf van mening dat mohammedanen ook mensen zijn, dat die domweg in een bepaald geloof, waarin ze geboren zijn, gevangen zitten, dat ze een outcast worden als ze het totalitaire systeem proberen te verlaten, en dat de zaken dus gecompliceerder zijn dan hierboven gesteld wordt. Het Oude Testament bevat ook wrede passages en oproepen tot moord en doodslag. Kijk eens naar ultra-orthodoxe Joden, die staan echt niet ver van de Taliban en consorten af. Zo wordt door een flink deel van de Israëli’s ook over hen gedacht, trouwens. Men moet dus onderscheid maken tussen de islam en de persoon die moslim is. Hoe minder orthodox die moslim is, des te beter. En dit geldt in feite voor alle religies. Super orthodoxe christenen in de VS plegen ook aanslagen, op abortusklinieken bijv. Extremisme en fanatisme zijn altijd fout, ongeacht of het nu van de kant van moslims, christenen, hindoes of seculiere ideologieën als het fascisme of het communisme komt. Extremisten zijn altijd ‘bad news’. En ja, ik weet het, onder moslims is het aantal extremisten en lieden die extremisme stilzwijgend goedkeuren (veel) hoger dan onder andere gezindten, maar men moet toch zijn best blijven doen om de mens achter de moslim te zien. Hoe meer mens, en hoe minder moslim die is, des te beter, zou ik zeggen.

 4. Willem Seepma schreef:

  @KeesBruin
  U krijgt nog een herkansing om in te slikken, het fileermes ligt reeds klaar…
  Over n paar dagen mijn review op de geplaatste comments, in case of disagreement…

 5. Pieter Breydel schreef:

  De enige goeie moslim is een ex-moslim

 6. Marcel schreef:

  Ik vind de reactie van Kees Bruin ook maar hopeloos meekakelen omdat veel mensen het zeggen.
  Kunt u een voorbeeld geven van een oproep tot moord en doodslag in het oude testament ? Dat mensen dat zouden moeten doen omdat dat de wil van god is ? Of, omdat hij alle religie maar op 1 hoop wenst te gooien, waar boeddhisten of hindoes ertoe opgeroepen worden ?

 7. carthago schreef:

  De hypothetische vraagstelling “goede” moslim is actueel en historisch beschouwd een kwestie van omgekeerde bewijslast, welke echter nooit geleverd zal worden omdat dit prehistorische en tirannieke geloof het eenvoudigweg niet nodig vindt noch erin zal willen voorzien dat bewijs te leveren.

 8. Karina schreef:

  Beste Kees,

  01. De bijbel is rond 600 in elkaar gezet. Voor mij is de bijbel waarheid. Maar dan ook alleen de grondslag. In de uitwerking van de verhalen is duidelijk de cultuur van die tijd erbij gehaald. Een tijdperk van ridders en veldslagen.
  Van wonderen en sterke verhalen.
  Wat ieder zich moet afvragen is waarom het Vaticaan maar weigert opnieuw de bijbel te laten vertalen en onbehandelde stukken te laten lezen. Het is een machtsverhaal. Hun bestaan hangt ervan af.
  Als je de wreedheden die in de bijbel worden verteld naast feiten neerlegt kunnen de moorden nooit zo massaal zijn geweest.
  02. Hoe kan je ultra-orthodoxe Joden vergelijken met Taliban? Hoe kan je orthodoxe christenen vergelijken met Islam. Schaam je. En waarom benoem je de club ‘Amish’ niet? Deze gemeenschap is griezelig vreedzaam. Als deze groep niet orthodox is dan weet ik het niet meer.
  03. Het mens achter de moslim blijven zien is mijn kleindochter veroordelen tot verkrachting en een hoofddoek.
  Open je ogen….het zijn Neanderthalers. AZC’s zijn te vies om op te ruimen. Je herkent altijd een huis die door islam wordt bewoont (buiten de schotel om). Wel ben ik het met je eens dat de schuld voornamelijk bij hun geloof wordt neergelegd. Dat is teveel eer voor een moslim. Hun cultuur, gewoontes, houding en gedrag zijn net zo verwerpelijk als hun geloof.
  En dat is nu het verschil tussen een moslim en een christen.

 9. Kees Bruin schreef:

  @Willem Seepma 14:16 Is het de bedoeling dat ik nu knikkende knieën krijg van uw agressieve reactie op mijn comment? Ik krijg van u “nog een herkansing om in te slikken, het fileermes ligt reeds klaar”. Kennelijk is uw preoccupatie met kelen doorsnijdende moslimextremisten zo groot, dat u zelf al een ‘fileermes’ bij de hand houdt om mij eens even filosofisch te gaan ontleden. U behoort kennelijk tot die groep mensen die werkelijk iedere moslim, man, vrouw, groot of klein als een vervloekte terrorist zien. Ik heb zojuist mijn reactie nog eens over gelezen en ik vond hem gematigd, zonder enige neiging tot goedpraten van islamitisch geweld en de vele fouten van de islam. Maar u duldt kennelijk geen enkele tegenspraak of nuancering waar het de islam en moslims betreft. Dat is natuurlijk niet zo best. Ik wacht uw ‘fileermes’ rustig af, we zullen wel zien wie de beste argumenten in huis heeft.

 10. Karina schreef:

  En nu mijn reactie op Willem Seepma:
  Mijn complimenten. Goed samengevat. Helemaal mee eens.
  Even een gedachtegang over diegenen die blijven praten over goede moslims:
  **Dat overheid en hun PR…de MSM blijven praten over goede moslims heeft te maken met hun politieke agenda.
  Dit zal altijd zo blijven. Partijen zoals PVV is meer dan alleen maar anti-islam. Die kunnen ze niet gelijk geven…hun carrière/lobby/zelfverrijking komt hierdoor in gevaar.

  **De doorsnee burger die blijft praten over ‘goede’ moslims…doen dit gewoon omdat ze hun ongelijk niet willen toegeven. Ze praten schande over hun gedrag en moorden, geen goed woord over tsunami asielzoekers. Maar altijd even snel erachter vermelden dat er ook goede zijn. Anders klopt hun verhaal niet met wat ze vroeger verkondigden.
  En uiteraard liggen de woorden racist/Nazi/discriminatie nog steeds zwaar op de maag bij hun.

 11. Theo schreef:

  @Kees Bruin
  Zeker zijn de zaken gecompliceerd. Ook is het waar dat sociale druk het heel moeilijk maakt voor een moslim om het geloof te verlaten. Die druk sluit mooi aan bij de koranrichtlijn dat afvalligen moeten worden gedood. Je vindt overal, ook in Nederland, moslims en zelfs niet-moslims die daar begrip voor opbrengen, met behulp van begrippen als ‘verraad’ en ‘landverraad’. Dat geeft al aan in welke sfeer zulke mensen denken.

  De orthodoxe moslim denkt zo omdat hij Mohammed navolgt; de postmoderne moslim omdat hij IS navolgt. Voor het resultaat maakt dat niet uit. Mensen die tot een andere benadering komen, zoals meen ik de stroming van Ahmediyahs, komen weinig voor en lopen zelf gevaar omdat ze als afvalligen beschouwd worden.

  Deze situatie is voor de “gewone moslim”, die niet meer of minder wil dan een rustig leven, reden om de problematiek over het afvallig zijn liever uit de weg te gaan. Dat zou je kunnen zien als een “goede moslim”. Het lijkt een verdraagzame opstelling. Maar intussen dient hij wel moslim-belangen en stemt hij op moslims in de besturen. Dat maakt hem medeverantwoordelijk voor de islamisering met de daarbij horende gevolgen.

  Ik denk dat Willem Seepma dit beter kan verwoorden dan ik; ik zie dan ook graag uit naar zijn fileermes. De associatie met kelen doorsnijden vind ik zeer gezocht. Voel je niet aangevallen, wil ik adviseren; we zoeken naar zoveel mogelijk waarheid.

 12. Cool Pete schreef:

  De kern-punten:
  – wie de Bijbel gelijkstelt aan de koran, heeft beide niet begrepen.
  De bijbel is een metaforisch diepgangs-boek. De koran is een onderwerpings-boek; en een
  “handboek soldaat”.

  – Islam = kalifaat + sharia, middels jihad.
  – de goede / beste moslim, is een jihadist.
  – in de jihad is alles toegestaan / aanbevolen: van slachtoffer spelen en misleiden,
  tot geweld, moord, veroveren, plunderen, slavenhandel, verwoesting en genocide.
  1. DIT ALLES IS VOLGENS / IN OPDRACHT VAN DE LEER, totdat de hele wereld [ die zowiezo alleen aan de moslims al toegezegd is ! :vandaar ] islamitisch is.
  2. zie de geschiedenis: van begin af aan: 14 eeuwen t/m heden:
  – veroveringen, verwoestingen, cultuur-roof, enz.
  – genocides van Indiase continent t/m Darfur

  Het mohammedanisme heeft geen innerlijk: geen ziel, geen geest, geen hart.
  Het is gesloten, geestloos en geestelijke incest.
  Het is nooit dieper gegaan dan onderwerping.
  Het heeft altijd geteerd op cultuur-roof.
  Het is nooit de agressieve kleuter-fase ontstegen.

  Bestudeer a.u.b. de inhoud, de werkwijze en de geschiedenis van deze “leer” ………….
  tip: Wafa Sultan: “A god who hates” [2009]

 13. Cool Pete schreef:

  Het mohammedanisme – want plagiaat en valselijk ’n “godsdienst” –
  is erger dan fascisme + kommunisme + nazisme + dictatuur bij elkaar;
  het is niet alleen psychisch, maar zelfs fysiek: doctrinair, gewelddadig en totalitair.

 14. Kees Bruin schreef:

  @Theo 20:43 Denk voor uw reactie. Groepsdwang is een zeer wijdverbreid verschijnsel, niet alleen in de islam, ook in het jodendom, christendom enz. Spinoza werd ook uit de Joodse gemeenschap gestoten, Giordano Bruno werd door de katholieke kerk op de brandstapel gezet en ga zo maar door. Inderdaad zullen de meeste gewone moslims, zoals u in uw vierde alinea zegt er voor kiezen om zich gedeisd te houden. Dat is normaal en begrijpelijk. Hoeveel Nederlanders hielden zich tijdens WO2 gedeisd? Minimaal 95%, wat ook heel begrijpelijk was. De islam is een totalitaire doctrine, maar dat zijn de meeste religies, als het er op aan komt, claimt men het absolute gelijk en de absolute waarheid in pacht te hebben.
  Wat betreft mijn sneer over het fileermes: ik kon het niet laten om op de dreigende houding van Seepma, die mij de ‘kans’ gaf om mijn reactie deemoedig in te slikken, even terug te meppen. Ik laat me niet op zo’n arrogante manier in de hoek drukken.

 15. Kees Bruin schreef:

  @Karina 18:12 Die vergelijking van ultra-orthodoxe Joden met de Taliban heb ik niet van mezelf, maar van de Joden, cq Israëli’s zelf! Een paar jaar geleden wilden die Joodse fundamentalisten aparte bussen voor mannen en vrouwen hebben. Die werden door hun liberale Joodse landgenoten aangeduid als “Talibanbussen”. Vandaar. En de lichtelijk hysterische manier om mannen en vrouwen te scheiden is zowel bij moslims als orthodoxe joden vergelijkbaar. Ze draven allebei helemaal door.

  Uw bewering dat moslims “Neanderthalers” zouden zijn, laat ik graag voor uw rekening. Ik wil u er wel even op wijzen dat er door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat de moderne mens nog een kleine hoeveelheid Neanderthaler-genen met zich meedraagt. Dat geldt dus ook voor u………

 16. Likoed Nederland schreef:

  @Kees Bruin

  Dat van die bussen was door een kleine extremistische secte, het is onzinnig om te beweren dat dit voor alle orthodoxe Joden zou gelden. De opperrabbijn van Israel zelf heeft dat gedrag als “onjoods” bestempeld.
  En het Jodendom heeft de doodstraf al 2.000 jaar geleden afgeschaft.
  Er is echt maar 1 geloof dat predikt dat je naar het paradijs gaat als beloning voor moord – op mensen van andere geloven.

 17. Cool Pete schreef:

  Aanvulling:
  Het christendom is een godsdienst, die constructief van aard is.
  Het mohammedanisme is geen “godsdienst”, maar een innerlijk lege leer, van passieve en
  destructieve aard.
  De mohammedaanse gebieden hebben dan ook nog nooit uit zichzelf, iets nuttigs, cultureels, wetenschappelijks of goeds voortgebracht; wat ze “hebben” is volledig gebaseerd op cultuur-roof; behalve dan: lijken-snijderij [ want geen taboe ], de drugs-handel, de piraterij en smokkelarij, de slaven-handel en … de mafia …
  EN WAT ZIEN WE – in het verleden, EN NU ?????

 18. Willem Seepma schreef:

  @KeesBruin
  Wel beste Kees, om te beginnen kent u weinig humor en duidt u agressie aangaande een figuurlijk fileermes, uw probleem, me dunkt. Maar u heeft een veel groter probleem daar waar het gaat om de werkelijke inhoud. Ik verwacht niet dat u als apologeet uw keutel intrekt, dat past uw soort niet. U behoort tot diegene die de krokodil voeren in de hoop dat deze u als laatste verslindt.

  Gezien uw reactie is overduidelijk dat u de mohemmedaanse liturgie niet echt gelezen hebt. Ik heb het niet alleen over de Koran maar ook de Sunah, opgedeeld in de Sira en Hadith. Zo ook de Reliance of the traveller etc…

  U, @KeesBruin, begint uw reactie met een kreet als “zeer kritisch” waarna u dat vervolgens weer afbreekt met
  “zijn mensen gevangen in geloof”,
  “zijn ze in geboren”,
  “verstotenen bij afvalligheid” en
  “zaken liggen gecompliceerder dan hier gesteld”
  U zaagt 4 poten onder uw eigen stoel door.

  Voorts begint u, u zou zomaar zelf een mohammedaan kunnen zijn, te verwijzen naar de bijbel, meer specifiek het oude testament waarin “ook” wrede passages staan met oproep tot moord en doodslag…

  Toch eigenaardig dat hedendaagse feiten over aanslagen hier geen enkele correlatie mee hebben. Wanneer ik even de laatste jaren voor u rangschik, qua statistische cijfers, voor wat betreft de ramadan periodes luidt dat als volgt;
  Jihadistische (Islam) aanslagen / doden:
  2010: 226 / 1028
  2011: 180 / 785
  2012: 260 / 1206
  2013: 338 / 1651
  2014: 409 / 2429
  2015: 377 / 2988
  2016: 238 / 1850
  De bijbehorende cijfers in deze jaren voor wat betreft ALLE overige religies zijn als volgt; 1/1,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 en 0/0
  Dan de bijbehorende jaarcijfers voor de Anti-islam\Islamofoben\racisten : 0/0,0/0,1/6,1/0,2/2,0/0 en 0/0.

  Deze feitelijke weergave impliceert zeker niet hetgeen u stellig beweert over othodoxe stromingen binnen andere religies lijkt me.

  De parallel tussen de Joden en een ISIS clubje als de Taliban….? Echt pervers naar mijn idee.

  Dan gaat u verder met “Men moet dus onderscheid maken tussen de islam en de persoon die moslim is.” Wel @KeesBruin, zijn er verschillende Koran versies dan? Er is géén tolerantie in de mohammedaanse literatuur naar Kafirs. En ieder die niet-mohammedaan is valt daar onder, ook u. Dus uw toch doorschijnende tolerantie jegens de islam, door vergelijk met andere religies, leg ik uit als suicidaal gedrag, in ieder geval beïnvloedt door de MSM èn de Islam zelf.

  Een recent clipje (26 juli jl.) over “Tolerantie”:
  https://www.youtube.com/watch?v=nzwJPHnezLE

  Of over de berichtgeving door de MSM (MainStreamMedia) ook van 26 juli jl.: https://www.youtube.com/watch?v=M9k5oon0yJE

  U haalt vervolgens “extremisme” aan in relatie tot diverse religies. Nu kan het aan mij liggen maar ik hoor zelden of nimmer over extreme christen of hindoe aanslagen…
  Ik heb niets tegen extremisme zolang dat mij niet raakt. En dat doet de islam zeker wèl. Overigens ben ik van mening, zoals uit het stuk blijkt, dat extremisme binnen de islam niet bestaat, dit zijn nu precies “de goede moslims”. U heeft het stuk niet goed “gepakt”, is mijn idee. Lees het nog eens aandachtig @KeesBruin.

  Ook de zinsnede “…en lieden die extremisme stilzwijgend goedkeuren” getuigt van uw gebrek aan kennis. Nimmer mag en kan een mohammedaan een geloofsgenoot of de islam in algemeenheid afvallen!!! Nooit zal er dus afkeuring zijn. Hooguit van terreur in algemene zin, hetgeen volledig inhoudsloos is, zoals eveneens beschreven in mijn stuk.

  Tot slot over de mens waarmee u afsluit. Wanneer over de mens gesproken wordt binnen de islam dan wordt daar uitsluitend een mede-moslim bedoeld. De islam is een dualistisch bestel. U en ik vallen niet onder “mens” zoals u volgens mij denkt op zeer naïeve wijze, lees! Lees! Lees! is mijn devies. U bent een aap, een varken en nog minder dan een beest volgens de Koran. De mens in de moslim komt eerst tevoorschijn wanneer deze de islam de rug toekeert zoals @PieterBreydel terecht opmerkt.

  U stigmatiseert mij door plaatsing in een groep die in elke moslim een terrorist ziet. Prima! Ik wil het ietsje nuanceren door te stellen dat ik de islam een verderfelijke ideologie vind met een ingekapselde jihad tegen de westerse geciviliseerde wereld waarbij al het gedachtegoed volledig haaks staat op elke samenleving die niet-mohammedaans is. Paar voorbeeldjes; De universele rechten van de mens, De vrouw, de democratie etc…. nogmaals @KeesBruin, lees! Lees! Lees! Die boekjes van de islam want dat heeft u nooit gedaan!

  Enne, nuancering over de islam of de moslim? Allah en die profeet zijn GLASHELDER. Tegenspraak vind ik overigens ook prima hoor, ik ga graag met u als apologeet / dhimmie in conclaaf.

  Ik zou u willen zeggen @KeesBruin; No hard feelings maar ook niet komen huilen over twintig of wellicht tien jaar wanneer u toch gevangen bent in allerlei sharia regeltjes…

  @Theo heeft een uitstekend punt in zijn afsluiting; de waarheid nastreven. Dat is wat dient te gebeuren en ik draag daartoe mijn steentjes bij. Infiltratie waar @Theo over spreekt is eveneens een vorm van jihad, eerder schreef ik erover in mijn voorgaande column:
  http://verenoflood.nu/parlementaire-jihad/
  Wanneer u alle daarin verwerkte hyperlinks leest en bekijkt kost het u een 3 a 4 uur maar dan bent u wel heel wat waarheid rijker!

  @CoolPete valt, denk ik, volgens betiteling van @KeesBruin in dezelfde categorie als de schrijver, chapeau!

  @KeesBruin krijgt er geen genoeg van zie ik verderop in nog meerdere comments… Inderdaad, ik sta op tegen wegkijkers, goedpraters, apologeten en dhimmies want door lieden als u zullen we het verliezen van dit verderf dat onze samenleving binnen sluipt. En wanneer u dat arrogant noemt, soit. Zodra de mohammedaanse gemeenschap de overhand krijgt dan staat u echt iets anders te wachten, u bent echt “Ziende blind”, overigens ook een column van me en aardig voor u eens door te lezen; http://verenoflood.nu/ziende-blind/

  Ieder het zijne,,,, enne Allah is alwetend

  Toch?

 19. Kees Bruin schreef:

  @Willem Seepma 10:58
  Het valt me op dat u eigenlijk voortdurend niet reageert op de inhoud van mijn eerste reactie, maar continu tirades houdt over hoe slecht de islam en de moslims zijn. Het enige dat ik gezegd heb is, dat moslims ook mensen zijn, dat zij in een tamelijk fanatiek geloof geboren worden en dat geloof om bekende redenen moeilijk kunnen afzweren. Dat zijn geen meningen, dat zijn feiten waarover niet valt te discussiëren.

  U roept mij regelmatig op goed te lezen (met behulp van vele uitroeptekens). Laat ik u geruststellen: ik kan goed lezen, heb het nodige redactiewerk aan artikelen en boeken gedaan en zelf het nodige geschreven, dus met mijn vermogen om teksten te lezen en analyseren loopt het wel los.

  Waar ging mijn reactie om? Om het punt dat een moslim ook nog een mens is, dat je dat niet uit het oog moet verliezen. Dat lijkt me een volkomen gerechtvaardigd standpunt. Dat impliceert niet dat ik ‘dus’ alle moslims lieve mensen vind , of de islam een aardige godsdienst, want dat vind ik geen van beide. Maar, ook al zal het gros van de moslims je vijand zijn, je moet te allen tijde blijven beseffen dat je tegenstander ook een mens is. Zelfs al zou er een situatie komen waarin je hem – bij voorkeur uit lijfsbehoud – zou moeten doodschieten, dan nóg moet je een mens als een mens, en niet als een ding of een beest, zien.
  In oorlogssituaties zie je vaak dat mensen hun tegenstander maar liever als een beest zien, dan is het makkelijker voor je gemoedsrust om de trekker over te halen. Er zijn talloze voorbeelden bekend van ‘ontmenselijking’ in oorlogssituaties. Tijdens de oorlog in de Pacific zijn er niet alleen door de Jappen, maar ook door Amerikaanse militairen betreurenswaardige daden gepleegd, zoals het verminken van lichamen van Japanners, het als ‘souvenir’ meenemen van tanden, schedels of andere lichaamsdelen. Als je zover heen bent, zie je je tegenstander als minder dan een beest en heb je jezelf ook tot dat niveau verlaagd. Dus, nogmaals, een moslim is een mens, hoe verwerpelijk hij ook mag zijn, en ook al verdient hij het misschien om ter plaatse doodgeschoten te worden.

  Dan is er nog iets anders: u scheert alle moslims over één kam, u praat continu over ‘de’ moslim, alsof het om één homogene massa zou gaan. Dat is evident niet het geval. Er zijn 1,5 miljard moslims en daartussen zitten nogal wat verschillende richtingen.
  U beweert hierboven ook doodleuk dat ieder moslim de andere moslim nooit zal afvallen. Mag ik even lachen? Kijk eens naar de geschiedenis van de islamitische landen! Het is moord- en doodslag over en weer, net als in Europa tot en met WO2. Tussen soennieten en sjiieten, Turken tegen Koerden, Osmanen tegen Perzen, Uzbeken tegen Perzen en Koerden in Khorassan en ga zo maar door.

  U hebt u wat verdiept in de islamitische geschriften en vervolgens nagelt u al die 1,5 miljard moslims vast op korancitaten. Dat kan natuurlijk niet. Het is goed mogelijk, of zelfs waarschijnlijk, dat heel wat moslims geeneens weet hebben van sommige teksten die u aan de orde stelt. Hoeveel katholieken wisten vroeger wat er in de bijbel stond? Ik bedoel maar. Een mens wordt in een bepaalde cultuur en religie geboren, en het is minder eenvoudig dan u doet voorkomen om je daaraan te ontworstelen, zelf te gaan nadenken en je conclusies te trekken en dat geloof of bepaalde aspecten van de cultuur overboord te zetten. In West-Europa kan dat tegenwoordig vrij makkelijk, maar het is nog niet zolang geleden dat je je op die manier, zeker op het platteland, sociaal en eventueel economisch, isoleerde. En dat was op een moment dat de Verlichting al ruimschoots had plaats gevonden. De islam zit nog in de middeleeuwen en moet de verlichting nog doormaken. Of dat gaat gebeuren of gaat lukken, weet ik niet. Ik hoop het van harte, maar ben er niet gerust op. Als u mijn reacties en de reacties die ik elders op deze site op artikelen van o.a. Toon Kasdorp en Hannibal heb gegeven op artikelen die betrekking hebben op de islam in ruime zin, dan had u geweten dat ik wel degelijk zeer kritisch over de islam ben. Maar ik vrees dat u bij het minste beetje nuancering of begrip voor een moslim gelijk begint te steigeren.

  Ik heb even gekeken naar het lijstje van door u geplaatste bijdragen op deze site. Dat bevat 14 artikelen, allemaal over de islam en de moslims. Ironisch uitgedrukt mag ik wel zeggen dat die materie u na aan het hart ligt. Wat mij nu interesseert is of u ook nog oplossingen hebt voor het probleem dat de islam hier in West-Europa vormt. Wat zou er volgens u moeten gebeuren met die moslims en de islam? Schrijf daar eens een stukje over.

  met vriendelijke groet,

  Kees Bruin

  p.s. In de eerste alinea van uw reactie hebt u het over “uw soort”, als u mij bedoelt. Het is illustratief voor de manier waarop u mensen indeelt. Ze zijn goed of fout, cq ze zijn het met u eens, voor de volle 100%, of anders zijn ze fout. Vind u zelf ook niet dat u in uw houding een beetje totalitair bent? Net als de islam, zullen we maar zeggen……

 20. Cool Pete schreef:

  @Kees Bruin,
  tot het volgende hoofd-punt, voel ik me geroepen, om te reageren:
  Het grootste gebrek in uw zelf-bedachte en verhalende menings-vorming, is dat u voortdurend door elkaar haalt:
  – de mensen, en de “leer”
  – het gedrag van mensen, en de aard van de “leer”
  De twee sprekendste verduidelijkingen, die ik u hierin kan geven, zijn:
  1. zie hoe ayatollah Khomeiny, het hele land Iran, na 1979, in een jaar,
  met vele vormen van geestelijk en fysiek geweld, TOTAAL veranderde.
  2. volledige beschrijvingen van hoe deze “leer”, meerder samenlevingen
  verandert en kapot maakt:
  V.S. Naipul – “Onder de gelovigen” [ 1981 ]
  – “Meer dan geloof” [ 1997 ]

  Verder wijs ik u op:
  – S. en W. van Rooy, ed. – “Islam, kritische essays”, vele auteurs [ 2010 ]
  – Arabist, Hans Jansen – vele titels
  – Wafa Sultan, Hirshi Ali, Leon de Winter, Afshin Ellian, e.v.a.
  – sites :MEMRI, Jihad Watch, e.v.a.

 21. Cool Pete schreef:

  Aanvulling:
  Omdat veel mensen nog steeds de klassieke misvatting hebben,
  het mohammedanisme op een of andere manier voor een “godsdienst” aan te zien:
  Het mohammedanisme is een pervers plagiaat + kwaadaardige persiflage van
  Joodse en Christelijke bronnen. Daarom verkondigen ze: “Ze gaan er aan: eerst de
  ‘zaterdag-mensen’, daarna de ‘zondag-mensen’ …; en daarna: de socialisten, de hindoe’s,
  de boedddhisten, enz, enz, enz.”
  [ En de enige cultuur die het mohammedanisme na- ge-aapt heeft, had Babylonische en
  vooral Perzische bronnen]

  Het mohammedanisme is net zo min een godsdient als het nazisme, het stalinisme of
  het maoisme.
  Het mohammedanisme is vooral vergelijkbaar met het maoisme,
  en de koran is vooral vergelijkbaar met “het rode boekje”:
  doctrine x gelijkschakeling x knechting x geweld x totalitairisme.

  Het mohammedanisme heeft geen enkele bodem tot iets vruchtbaars.
  Helaas. Helaas. Helaas. Helaas. Helaas.

 22. Willem Seepma schreef:

  Wel heer @KeesBruin, ik zal u nog eenmaal van repliek dienen.

  Om te beginnen waar u eindigt; Daar waar het gaat om een ideologie waartegen wij dienen op te staan, omdat we anders hetzelfde lot ondergaan als bijvoorbeeld Turkije of Egypte dat van oudsher christelijk was, ben ik inderdaad redelijk vasthoudend, noem het straf, en zeker tegen apologeten als u, die maar wat in het rond kraaien, niet gehinderd door gebrek aan enige kennis van zaken…

  U begint uw betoog met een verwijt dat ik inhoudelijk niet reageer op uw comments. Erg vreemd, daar ik uw stellingen tot bijna op zin-niveau weerleg. U kunt inderdaad niet lezen ook al pocht u nogal met uw kunnen aangaande redactiewerk en boeken… Ook gaat u niet in op de feiten die ik u voorleg, prima hoor, dat hoeft niet maar dan moet u niet vluchten in een andere richting, zoals hetgeen u aan het einde schrijft, namelijk een oplossing aandragen voor de islam en de moslims in het westen; dat is geheel niet de issue hier. U verlegt de focus naar een geheel ander aspect als waar deze column over gaat, wellicht om uw eigen tekortkoming af te dekken?

  U borduurt verder voort op wat u al eerder als comment geplaatst heeft, haalt er wederom allerlei andere religies bij en moslims die de teksten uit hun eigen literatuur niet kennen, allemaal meer van hetzelfde. U raaskalt nog wat over ontmenselijking en doodschieten? Voorts nog een wollig statement over een mogelijke islam-verlichting…ugh (en lees mijn overige columns eens)

  Het “zeer kritisch” van u komt wat slecht uit de verf moet ik zeggen, helaas. Ik heb niet echt de behoefte om verder op uw verhalen in te gaan en ik zal u uitleggen waarom, aan de hand van een verhaaltje dat u mogelijk kent;

  Het is met u als schaken met een duif, hij gooit de stukken om, schijt het bord onder en loopt vervolgens triomfantelijk rond als heeft hij gewonnen… Van een dergelijke manier van discussiëren wordt schrijver nogal moe en het leidt tot niets, dient geen enkel doel.

  Ik gun u uw visie maar ik deel hem geenszins, u gaat zeker ook anders denken wanneer u zich, net als ik, wat verdiept in de mohammedaanse liturgie.

  Succes!

  Ps. Omwille van uw pijnvermindering heb ik in deze comment maar één uitroepteken gebruikt om u succes te wensen, met kracht! OEPS, sorry

 23. Kees Bruin schreef:

  @Willem Seepma 01:58 Verdere discussie tussen ons lijkt me inderdaad volstrekt zinloos. Toch nog een puntje waar we het over eens zijn……

 24. Cool Pete schreef:

  Als we ons er uitgebreid in verdiepen, en ons tot kern-punten beperken,
  hoeven we niet oeverloos te discussieren.

  Het mohammedanisme is een ARABISCHE [ taal ! ] veroverings-doctrine, die
  wereld-heerschappij nastreeft,
  onder het mom van een plagiaat-“godsdienst”-OORLOG:
  tegen alle andere godsdiensten, volken en culturen,
  middels sluwheid, wreedheid, misdadigheid en – onbeperkt – geweld.

  Het is niet anders.

 25. kasdorp schreef:

  Wat opvalt in deze lange discussie is dat niemand de conclusie trekt dat we beter van de islam in Europa af kunnen. Hoe dat zou moeten en kunnen, dat lijkt mij pas een aardige gedachtewisseling op te leveren

 26. Peter schreef:

  Ja, de conclusie dat we van de islam af moeten, om te beginnen in Europa ligt zo voor de hand dat deze daarom niet genoemd wordt.

  Islam is een gevaarlijke en kwaadaardige doctrine onder een laagje religieuze verf. Een godsdienst is het dus niet. Een eerste stap moet zijn dat wij Europeanen dat beseffen en dat officieel juridisch vastleggen.

  Elk beroep op de wet op de vrijheid van Godsdienst betreffende islam, zal dan komen te vervallen. Dus recht op o.a. moskeeën, islamitisch onderwijs en kleding, halal of slachtfeest zal juridisch dan niet meer van toepassing zijn.