DE WERELD NU

De Corona-dictatuur en zeven van haar trucs

Lockdown, Corona

Zeven psychologische trucs faciliteren de Corona-dictatuur, stelt Nicolette Geveke. Ze ergert zich zeer aan de dociliteit waarmee mensen zich laten manipuleren.

In een video van tien minuten analyseert een jeugdige anonieme Franse psycholoog hoe door bewuste social engineering de massa werd en wordt gemanipuleerd zodat ze al 14 maanden hun vrijheid quasi vrijwillig opgeven. Hij noemt dat ‘psychologische piraterij’. Hieronder een samenvatting van de trukendoos om ons bang te maken, èn te houden.

Duur: 9:50 min.

Eerste publicatie 6 mei


1 Wie de media controleert, controleert ook ons denken.

En die controle hoeft niet te worden opgelegd, in veel landen plegen journalisten zich überhaupt te conformeren aan de politieke koers, alsof de media een soort overheidsorgaan zouden zijn.

Daar komt bij dat hele generaties inmiddels verslaafd zijn aan sociale media en t.v.-series die een soort hypnose en welbevinden genereren, waardoor men de aandacht niet meer kan focussen op essentiële zaken, doch zich vermeit met trivialiteiten.

2 Creëer een (theoretisch) probleem en biedt daarna een oplossing

Aan het Corona-virus is inmiddels een telkens wisselend scala van gevaren toegedicht en even zovele veranderlijke ‘oplossingen’, die steeds onze vrijheid verder inperkten; niet anders dan beweringen dat bepaalde groeperingen wel eens een aanslag zouden kunnen plegen, wat leidt tot het volplempen van de openbare ruimte met privacy opheffende camera’s. Met het excuus dat het is voor onze eigen veiligheid. En zo kan men de angstig gemaakte burgers op alle fronten steeds beter aansturen en controleren.

3 Kleutertaal en cartoons

De overheid spreekt net als in reclame de kijkers toe alsof we kleine kinderen zijn; een en ander wordt geïllustreerd met kindertekeningetjes. Dat is geen toeval: wie als kleuter wordt behandeld neigt er vaak toe zich ook zo te gaan gedragen en dan netjes te gehoorzamen.

4 Zich richten op het emotionele in plaats van het nadenken

Het suggereren van gevaar werkt even sterk als feitelijke informatie. De Italiaanse politicus en filosoof Machiavelli zei het al: “wie controle heeft over de angsten van mensen maakt zich meester van hun ziel”. En daarom de eindeloze herhaling door overheid en media van – statistisch onjuiste, maar in ieder geval irrelevante – aantallen Covid-doden en besmettingen.

5 Houdt het publiek onwetend en dom

Noam Chomsky: “Voorlichting is niets anders dan een systeem van aangeprate onwetendheid; miljarden dollars worden uitgegeven om de publieke opinie te beïnvloeden. Het publiek heeft geen notie wat er aan het gebeuren is, en ze weten zelfs niet dat ze niet op de hoogte zijn.” Daar komt nog bij dat juist mensen die hebben doorgeleerd vaak het overzicht zijn kwijt geraakt van wat er buiten hun vakwereldje gebeurt.

6 Opstand vervangen door schuld

Mensen wordt een schuldcomplex aangepraat met slogans zoals: als u weigert uw masker te dragen bent u verantwoordelijk voor te kort aan IC-bedden en dus extra doden binnen uw eigen familie, maar ook overal elders in het land. Of: U bent een slechte egoïst als u zich niet laat vaccineren.

Die culpabilisering creëert een akelige tweedeling tussen de gehoorzame schapen en de mensen die nog wel zelfstandig nadenken.

7 Salami-tactieken

Door nieuwe vrijheid beperkende maatregelen in steeds grotere hapklare brokjes te serveren, accepteren veel mensen het als logisch. Door die kleine stapjes zijn de mensen als het ware vergeten wat normaal is: gewoon je eigen leven leven. En wie zich nog wel herinnert hoe het 14 maanden geleden was, dagdroomt dat het binnenkort allemaal weer normaal wordt.

Samenvattend:

Door deze 7 psychologische trucs hebben veel mensen niet in de gaten dat ze worden gemanipuleerd en dat ze niet meer vrij zijn in hun denken, doen en laten.

En laat het een waarschuwing zijn: deze trukendoos zal ongetwijfeld worden hergebruikt en men kan er jarenlang mee door gaan.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland.

Meer over de ontwikkelingen richting een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

2 reacties

  1. Casandra schreef:

    Na de corona fake show zoals is aangekondigd in event 201 is het volgende Wef event alweer aangekondigd. Dat event zal een simulatie zijn voor een digitale aanval op het internet en aanpalende systemen zoals de energie voorziening. De oefening zal op 9 juli plaatsvinden en dat betekent dat we later in het jaar opnieuw verrat worden door de volgende in scene gezette ‘ramp’. Ongetwijfeld zullen we dan dezelfde in dit artikel genoemde patronen terug zien.
    Aan de huidige ‘ramp’ houden we vooralsnog een virus paspoort over. Aan de digitale aanval zullen we dan wel een internet paspoort overhouden. Ook dit weer met het argument van uw eigen veiligheid en service én natuurlijk om toekomstige rampen te voorkomen.
    Een andere actie, dezelfde patronen en dezelfde doelen. U zult gereduceerd worden tot slaaf.

  2. Mieremet schreef:

    Gelukkig heb ik niet gestudeerd en ben ik knap asociaal, dus wakker wappie.