DE WERELD NU

Brexit – nieuw overleg UK-Brussel zal niet helpen

Brexit

Hèt basisprobleem dat de onderhandelingen over Brexit voor het officiële exit zo lang heeft tegengehouden is dat men twee onmogelijkheden moest verenigen.

En zoals ik met twee onmogelijkheden al impliceer, kwam dat er niet van – hoezeer dat mede te wijten was aan nadrukkelijke onwil vanuit Brussel. Tussen Ierland en Noord-Ierland mocht geen nieuwe grens (met controles en zo) komen, maar ook een interne grens binnen het UK was onbespreekbaar. Voor Brussel was het eerste het logische gevolg om de vrije instroom van Britse goederen te kunnen controleren.

Die interne grens zou de opmaat worden voor een herenigd Ierland, vreesde men in Londen. En dat is precies waarom het UK nu opnieuw onderhandelen wil, en Brussel. bereid is mee te werken door te helpen mee denken. Het UK weigert thans de overeengekomen afgrenzing tussen Noord-Ierland en de rest van het UK in te voeren, en Brussel zet die eis even op ijs.

De Europese Commissie houdt de juridische procedure tegen het Verenigd Koninkrijk om het Noord-Ierland protocol nu eindelijk te implementeren aan. Het Verenigd Koninkrijk had hier al langer om gevraagd. Beide partijen hopen zo tijd te winnen om te een oplossing te komen over het conflict rond grenscontroles in Noord-Ierland.

Dat klinkt allemaal reuze mooi, maar is er een oplossing voor? Sinds 2015 heeft niemand een dergelijk ei van Columbus uitgebroed, en eer het gelegd wordt zal er heel wat moeten gebeuren. Een atoombom op Brussel zou bijvoorbeeld helpen, maar Rusland werkt er nog niet aan mee. En dus gaat men opnieuw praten:

De afspraak was – vastgelegd in het scheidingsverdrag tussen de EU en het VK – dat er geen grens zou komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Om te voorkomen dat Britse goederen via die ‘achterdeur’ de EU binnen kunnen komen zonder controles zou er een grens worden getrokken in de Ierse zee; tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. De Britten willen die zeegrens niet, en willen de afspraken daarover wijzigen.

Met dien verstande, dat

De EU eist dat de Britten zich aan de afspraken hielden. Met Brexit zijn ze geen lid meer van de interne markt, en dus moeten er controles komen. Met een procedure wilde de EU afdwingen dat het VK werk zou maken van die controles. Die procedure is nu tijdelijk gestaakt. Het VK beloofde van haar kant ook geen eenzijdige acties te ondernemen, iets waar ze eerder wel op hintte.

De logische uitkomst zal zijn dat het UK de grens met Ierland alsnog sluit. Een mogelijk alternatief is dat de grens open blijft, maar er een methode wordt bedacht Britse goederen van de vrije doorgang te filteren zonder het vrije verkeer van personen te hinderen. Zo lang Brussel er op staat dat dat 100% gebeurt zal er naar ik vermoed geen voortgang komen, en zal men over en weer opnieuw onaangenaam gaan doen.


Meer over EU en Brexit op Veren of Lood vindt u hier.

3 reacties

 1. Cylin schreef:

  Wat is er eigenlijk tegen een verenigd Ierland?

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Hopelijk wordt de nasleep van de brexit het begin van de nexit. Van mij mag dat vandaag nog. Elke dag in de hujidige EU is er 1 teveel.

 3. Grapjas schreef:

  Ach ja.
  Men kan zich het communistisch systeem in-stemmen.
  Maar men zal zich er met geweld uit moeten vechten.