DE WERELD NU

BlokkeerFriezen-effect? Vertrouwen Nederlanders in rechtspraak daalt spectaculair – NOS zwijgt

werkende klasse, BlokkeerFriezen

Het vertrouwen van Nederlanders in de rechtspraak is het afgelopen jaar spectaculair gedaald. Zien we hier een BlokkeerFriezen-effect? De staatsomroep zwijgt. Schuldbewustzijn?

De Telegraaf schreef er afgelopen vrijdag wèl over, maar de staatsomroep vindt het moment blijkbaar niet opportuun. Bij de NOS was meer aandacht voor het menselijke aspect van juridisch falen, in casu twee toplieden van het OM die op overheidskosten een weekje (met elkaar) gingen rollebollen in Thailand. De Telegraaf vond terecht ernstiger hoe de burgerij naar de rechtspraak kijkt, dan naar een aantal van haar vertegenwoordigers:

Zeven op de tien Nederlanders beschouwen de nationale rechtspraak als onafhankelijk. Dat is een daling van 8 procentpunten ten opzichte van 2018, blijkt uit het Justitie Scorebord 2019 van de Europese Commissie. Vorig jaar had ruim driekwart van de Nederlanders vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Ook het percentage burgers dat de Nederlandse rechters als „zeer onafhankelijk” ziet, is gedaald, van 25 naar 20.
(..)
In Portugal, Roemenië en Estland daalde het vertrouwen vorig jaar.

En in Nederland, dus. Vorig jaar was minister Dekker nog reuze trots op Nederland en haar positie in de Justitiemonitor.

Evenals in de vorige edities laat ook het EJS 2018 een positief beeld zien voor Nederland. Voor de gepercipieerde onafhankelijkheid van de rechtspraak behoort Nederland tot de top van de lidstaten.

BlokkeerFriezenOf er in 2019 ook zo zal worden bericht? Veel aanleiding is er niet. Een analyse verwacht ik al helemaal niet, want voor de redenen hoeft een neutrale toeschouwer die het nieuws volgt niet ver te zoeken (rechts): de stunts die Justitie zich tegenover de BlokkeerFriezen heeft veroorloofd gingen alle perken te buiten, iets wat de rechter twee weken terug desgevraagd ook volmondig erkende, en de heksenjacht terug floot. Had natuurlijk nooit mogen gebeuren, maar het besef van hoe de zaken liggen lijkt ingedaald – bij de bevolking. En ongelukkig genoeg voor de rechtsspraak kwam die laatste correctie te laat om nog te worden meegenomen in dit onderzoek. Zoiets zal de smoes van de staatsomroep voor haar zwijgen wel zijn – intussen vergetend dat men daarmee erkent blijkbaar heel goed te beseffen wat werd aangericht en hoe krom het geheel was.

Het is nogal geen daling. Een teruggang van 78% naar 70% voor de opkomstcijfers van TweedeKamerverkiezingen zou leiden tot paniek in politiek Den Haag – 10% (8 is méér dan 10% van 78) van de voorheen trouwe kiezers die er binnen één periode de brui aan geeft? Zou er iets mis zijn? Er zouden onderzoeken worden aangekondigd, en staatscommissies voor meer democratisering.

Nu wordt er zelfs niet meer over bericht. Dat is geen zwijgen meer, dat is schuldbewustzijn.

Is dat genoeg? Dat moet uit het vervolg blijken. Voorlopig ben ik er niet optimistisch over; teveel rechters identificeren zich met het partijkartel waaraan ze hun baantjes te danken hebben. Mensen zien dat, echt. Van onafhankelijkheid verwacht je iets heel anders.

Ook het percentage burgers dat de Nederlandse rechters als ,,zeer onafhankelijk’’ ziet, is gedaald, van 25 naar 20.

Vertrouwen dat te voet komt maar te paard vertrekt, kent u die uitdrukking?

 

 

 

7 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Al decennia begrijpt een groot deel van de bevolking de rechterlijke uitspraken niet meer.
  Op heel veel gebieden.
  Sommige uitspraken doen je echt aan je eigen verstand twijfelen.
  Ook is de rechtspraak duidelijk zeer activistisch geworden. Hoezo neutraal en objectief? Hoezo betrouwbaar en onafhankelijk?
  De beste voorbeelden hiervan: groots inzetten op vervolging van de kwetsers van Sylvana, nog veel groter inzetten op aangifte en vervolging van GWilders n.a.v. notabene enkele woorden, groots inzetten met veel machtsvertoon op vervolging van de friezen.
  Linkse actiegroepen die onwettelijk handelen worden zelden vervolgd. Krakers die tegen de wet handelen kunnen dit blijkbaar tientallen jaren blijven doen, buitenlandse criminelen krijgen een lagere straf om hun verblijfsstatus te behouden…. Kan het duidelijker?
  En voor Jan met de pet: je vuilniszak verkeerd plaatsen is een strafbaar feit, het OM vervolgt en je moet voorkomen.
  Zo gezien lijken de percentages die wél vertrouwen zouden hebben nogal aan de hoge kant. Ik geloof er niets van.

 2. Grapjas schreef:

  Zolang de SA (AFA) van de InterNaZi’s (InterNationaalSocialist) illegaal (belemmeren ‘recht op demonstratie’ iemand?Telt duidelijk niet als demonstrant ‘rechts’ wordt gezien blijkt al 20 jaar) en ongestraft hun terreur kunnen uitoefenen, sind snelwegblokkerende buitenlanders slechts worden beboet om ‘ te de-escaleren’, sinds gestoorden als Michael Panhuis en de tientallen anderen telkens weer worden losgelaten op de maatschappij, en sinds ons ‘rechtssysteem’ Marokkanen zelfs tot ‘ras’ benoemd om politiek ongewenste elementen ‘kalt te stellen’ heb ik geen enkel vertrouwen in ze. Minimumstraffen en gekozen rechters graag. Waarbij politieke ONafhankelijkheid wordt geborgd in de grondwet. Geen asielactivisten als nu benoemd tot rechter, en andere linksgezinden.

 3. N.G. schreef:

  @ Grapjas
  Als uw voorstel voor minimum straffen zou worden ingevoerd, dan zouden de blokkeerfriezen nog strenger worden gestraft.

 4. carthago schreef:

  Recht zo die gaat voor de regenten .De zaken blokkerfriezen en geert Wilders zijn de bewezen rechtspraak zoals die onder Stalin werd toegepast.

 5. Joke schreef:

  De rechtsspraak is zeer selectief. Een buitenlands chauffeur die een vrouw en kind doodrijdt krijgt geen straf, alleen een korte rijontzegging: een rechtersbepje dat een buitenlandse crimineel voor zich krijgt straft ze niet (omdat ze links is): antifa wordt niet gestraft:asoasielzoekers mogen blijven …en zo is de lijst eindeloos. Mensen in ned. Zijn het zo zat, dat binnen no-time het tuig de vrijheid krijgt om alles maar te slopen.

 6. H. Zijlstra schreef:

  Flink uithalen naar Polen en Rusland, maar de rechtspraak in eigen land is onaantastbaar. Nou vergeet het maar. De rechtspraak in ons land is ver afgedwaald van het rechtsgevoel. Men doet net of rechterds een soort heiligenstatus hebben. Dat gaat goed, totdat het niet meer wordt geaccepteerd. En dan is het te laat.

 7. Toon Peters schreef:

  Lees ook maar eens de berichtgeving over de rechtspraak in Nederland op: http://www.watunietindekrantenleest.com