DE WERELD NU

150 Palestijnse fabels

Erdal Balci, Israël, Corona, westerse schuld, Brederode, Recensie, Afgrondelijk

Gewoon een willekeurige dag, de Palestijnse tv laat weten dat geheel Israël dient te verdwijnen, en Facebook bood haar verontschuldigingen aan voor het abusievelijk verwijderen van het portret van Golda Meir met de text :”Vrede komt wanneer de arabieren hun kinderen meer liefhebben dan ze ons haten”.

Wanneer men de Facebook accounts van terroristen bekijkt, ziet men dat het hen erom gaat zoveel mogelijk Joden te doden om zo martelaar te worden. Abbas: “we begroeten elke druppel bloed vergoten ter wille van Jerusalem”. Een volgende generatie Palestijnen wordt opnieuw bedrogen met de leugen dat de Joden islamitische heilige plaatsen zouden ontheiligen en vernietigen.

In het onlangs verschenen boek “150 Palestijnse fabels’, komen de meest geuite beschuldigingen en leugens aan het adres van Israël aan bod. Of de stenen gooiende en hals afsnijdende terroristische moordenaars met een boek bereikbaar zijn, is uiterst twijfelachtig. Maar journalisten, opiniemakers, docenten en politici in het westen bereiken, die uit luiheid(?) of obsessie met Israël en Joden steeds weer herhaalde leugens en verdraaiingen overnemen of slikken als zoete koek, dat moet mogelijk zijn.

Die obsessie gaat ver, de halve wereldpers is vertegenwoordigd in Gaza, terwijl er vele conflicten in de wereld zijn met veel meer slachtoffers, in de Algerijnse burgeroorlog vielen in 2 jaar tijd net zoveel slachtoffers als in het 100 jaar durende conflict tussen Joden en Arabieren. De obsessie wil dat alle conflicten ten einde komen met de beëindiging van het Israëlisch-Arabische conflict. Alsof de oorlog in Syrië, met overigens ook een veelvoud aan slachtoffers, dan zou stoppen.

Die aantijgingen zijn vals, of verdraaid, of louter projectie. Ook blijkt dat de Palestijnen het zelf doen, zoals het vernietigen van Joodse en christelijke heilige plaatsen. De leugens laten zien hoe diep de haat tegen Joden en Israël is. Echte vrede kan pas komen nadat deze haat en demonisering stopt. Dat is het doel van dit boek, door feiten en kennis een einde te maken aan haat en zo vrede mogelijk te maken.

Waar bleven de protesten in de westerse wereld bij het uitroeien van de laatste christenen in het Midden-Oosten, waar blijven de veroordelingen van die echte genocide op de Koerden door het Turkije van Erdogan? Israël is momenteel, ondanks de islamitische terreur, een der meest vredige gebieden in het Midden-Oosten. Dankzij het IDF, dat blijkens een net verschenen assessment 2014 Gaza conflict door high level militairy group, van alle moderne legers de hoogste humanitaire standaarden heeft bij het vermijden van burgerslachtoffers.

Ondanks de enorme hoeveelheid fabels en leugens is het toch een compleet overzicht van alle genres, variërend van beweerde seksuele intimidatie door Joodse vrouwen van moslim mannen, via een compleet historisch overzicht van meer dan 3000 jaar en de quaestie Jerusalem, tot BDS en de apartheid leugen en de “nieuwe nazi’s” legende. Die laatste vergelijking is behalve onzinnig ook walgelijk, omdat daarmee het enorme lijden van de Joden in de 2e wereldoorlog en het leed van de nabestaanden wordt gebagatelliseerd .

Die gezondheidszorg en economische ontwikkeling door de toevloed van Joden tijdens het laatste kwart van de 19e eeuw zorgde ook voor een immigratie golf van Arabieren uit Bagdad en Caïro, bovendien van Balkan moslims die verdreven werden toen er een einde kwam aan de Turkse bezetting van de Balkan.

Bij de holocaust was uitroeiing het doel, bij de strijd met de Palestijnen gaat het om zelfverdediging. De beschuldiging van genocide is dan ook bespottelijk wanneer men zich realiseert dat de Palestijnse bevolking verviervoudigde gedurende het bestaan van Israël. Het is de islamitische haat en moordzucht tegen anders- of niet gelovigen die het Midden-Oosten kapot maakt.

Het simpele bestaan van Israël in het Midden-Oosten op grondgebied dat in 638 door moslimlegers werd veroverd op de Byzantijnen, is in strijd met de sharia. Dat is trouwens het enige dat ik heb gemist in dit voortreffelijke en complete werk: het begrip ‘waqf’, wat gebiedt dat land dat ooit veroverd is door moslims, nooit kan worden overgedragen aan ongelovigen, en dit geldt niet alleen Israël ook voor het Iberisch schiereiland, Zuid Italië, Cyprus, de Balkan, de Krim.

Het geeft tegelijkertijd handen en voeten aan de uitzichtloosheid van dit conflict, een religieus conflict zolang de sharia en het islamitische suprematisme niet verwezen zijn naar de vuilnisbelt van de geschiedenis. Het is een eeuwige strijd, ie een demonische strijd. Dat leidt tot uitroeiingsconflicten. Dat is het doel van Iran, Hamas, de moslimbroederschap, hezbollah en Isis en al die anderen.

Het boek behandelt 150 van de duizenden fabels die er in het Midden-Oosten zijn. Sprookjes en het Midden-Oosten horen bij elkaar, maar het ernstige is dat deze sprookjes in het westen worden overgenomen. Het boek bestaat uit 150 afgeronde artikelen waardoor het dus ook geschikt is als naslagwerk. Dit boek mag dan ook op geen enkele redactie ontbreken, het zou verplichte kost moeten worden op scholen voor journalistiek.

Erik

———————————————————————————————————–

Tom S. van Bemmelen – 150 Palestijnse Fabels
Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen Arabieren en Israël
377 pagina’s, 150 illustraties
€ 19,95
Uitgeverij Aspekt 2015
ISBN : 9789461538321

2 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Goed artikel. Bedankt.

 2. hendrik j. schreef:

  de school voor de journalistiek is een centrum van linkse propaganda, israelhaters en islam vergoeilijkers met als gevolg onverteerbaar gestuurd linkse verslaggeving in de pers maar ook op met name de npo.
  deze instelling, betaald met belastinggeld van iedereen is de spreekbuis van het socialisme en wordt geleid door de vara cq de pvda en in mindere mate de sp.

  we zullen nooit meemaken dat deze ooit een objectief, afstandelijk standpunt zullen innemen, ze blijven volharden in hun steun aan de killers van hamas, fatah en ander tuig en het veroordelen van een klein land omgeven door boevenstaten, die al jarenlang moet strijden voor overleven, iets dat ons nog wacht.

  op termijn zullen we Israel nog nodig hebben bij onze strijd tegen salafisme en jihadisme.