Tags: Europa

cultuurverschillen 21

Cultuurverschillen Europa en islamitische landen dankzij vrouwen

De cultuurverschillen tussen Europa en islamitische landen voert Peter Louter terug op de afwijkende positie van de vrouw in de maatschappij.

Stilstand in Europa 4

Stilstand in Europa en wat te doen

De stilstand in Europa weet Toon Kasdorp aan het gebrek aan flexibiliteit van de Brusselse EU, waarvan hij grotendeels af wil.

Hemelpoort

Niemand naar Europa?

Je zou bijna gaan denken dat Rutte over Europa de spot dreef met Merkel vanmiddag, ware het niet dat je weet dat hij daarvoor het lef niet heeft.

Bernard Henri-Lévy

Bernard Henri-Lévy – “Europa of de chaos…”

Een bekende 71-jarige Franse filosoof maakt in een zelf geschreven theatermonoloog twee-en-een-half uur lang reclame voor Europa (de Europese Unie). In krakkemikkig Engels.

Europa

Europa is in zijn bestaande vorm niet democratisch

Hoe je de samenwerking in Europa ook vorm wil geven, het lijkt me onontkoombaar dat die vormgeving niet tegen de wil van de meerderheid van de bevolking van de lidstaten in kan gaan.

groeiende overbevolking

De overbevolking van Europa

Zowel de overbevolking van Nederland als die van Europa zullen tegelijk moeten worden aangepakt – op eigen kracht kan het niet.

Frankrijk en Duitsland, EUropa, democratie

De koers van Europa

Waar moet het met Europa naar toe? Wie de ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar in ogenschouw neemt ontkomt niet aan die vraag.