Tags: EU-lidmaatschap

Turkije

Turkije, EU-lidmaatschap en de islam

Yoeri Albrecht pleitte een paar jaar geleden in een zomernummer van VN voor toelating van Turkije tot de EU.

Schotland en het EU-lidmaatschap

Of Schotland na Brexit lid als onafhankelijk land kan blijven van de EU is een interessante kwestie die een aantal Europese burgeroorlogen tot gevolg kan krijgen.

Is de EU onhervormbaar?

Ik heb er vaker over geschreven, net als vele anderen. De vraag wordt steeds pregnanter: is het bureaucratische monster EU in combinatie met de eenheidsmunt nog wel hervormbaar? De EU-top van afgelopen donderdag en...