DE WERELD NU

Moslimbeleid, bureaucratie en onze overheid

kinderen,Haselhoef, moslimbeleid

Met interesse las ik in de krant dat onze nieuwe burgemeester een ander moslimbeleid voorstond ten aanzien van de moslims in de stad Amsterdam dan Van Aartsen.

Van Aartsen stuurde aan op een verstandhouding met salafistische leiders, die een aantal moskeeën naar zich toe hebben getrokken. De Saudische regering is daar direct of indirect bij betrokken.

Dat is een foute politiek, door geven en nemen, maken de salafisten hun positie sterker. De politiedienst die controle uitoefende in Amsterdam-West is gekortwiekt. We weten nu weinig meer over die gemeenschap. Groeit de salafistische invloed onder de gematigde moslims, die eerder leken te begrijpen dat ze in dit land moeten leven? Of is dat niet het geval? Per slot van rekening begint het radicaliseren in eerste instantie bij de religieuze leiders. Zij werken met en onder de moslimbevolking. Analoge ontwikkelingen hebben we in het Midden Oosten vaak genoeg gezien. Hun werkwijze:

De salafistische leiders gebruiken de gewone moslims om invloed te krijgen in de deelraden, sociale organisaties in het buurtwerk, het gemeentelijk moslimbeleid. De argeloze autochtoon ziet geen gevaar. Het gaat hier immers om moslims die aangepast zijn. Deze gewone moslims komen in de besturen van ziekenhuizen en steeds meer andere instellingen. Na enige tijd blijken de aangepaste moslims door de geestelijke leiders tot andere gedachten te zijn gekomen. Gebeurt dat niet, dan treden ze af. Een ander slag radicalere moslims neemt dan bij stukje en beetje de buurt over. Ziekenhuizen en andere openbare instellingen volgen de zelfde weg. Wat moet je doen?

Je hebt te maken met een vijandige overname en daar moeten juridische constructies tegen worden bedacht. Een stelsel van wetten, aanpassingen van wetten en reglementen, enz.

Deze methode is geruisloos, zij blijft buiten de publiciteit maar kan in bureaucratisch Nederland heel wel werken.


Dit artikel over moslimbeleid en de consequenties verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

13 reacties

 1. Ravian schreef:

  Zogenaamde “gematigde” islamieten vervallen bij tegenslag in het leven meestal weer tot de minder gematigde kant van dit extremistische geloof, en gaan dan vervolgens allerlei ongein uithalen, zoals vliegtuigen in wolkenkrabbers parkeren bijvoorbeeld.
  Daarom kun je islamieten nooit vertrouwen.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  De drietrapsraket van de ‘vijfde kolonne’ van de islam wordt hier door Kasdorp helder uiteengezet: 1. Gewone moslims komen op posities van invloed in deelraden, sociale organisaties in het buurtwerk, ziekenhuizen, en andere openbare instellingen, zoals scholen en universiteiten; 2. Geestelijke leiders, veelal van salafistische of moslimbroederschap-achtige slag, brengen deze gewone moslims op andere gedachten; 3. De invloed van radicale moslims op alle posities van invloed, ook door terugtreding van de gewone moslims als zij niet radicaal genoeg zijn, neemt steeds verder toe tot je er niet meer omheen kunt. Het is inderdaad een ‘vijandige overname’. Kasdorp adviseert juridische constructies, stelsel van wetten, aanpassingen van wetten en reglementen. Over de aard van dit soort wettelijke voorbehoedsmiddelen laat hij verder weinig los. Ik vraag me af hoe ver men is gevorderd bij het uitdenken en invoeren ervan, in Nederland en elders. Ook al gezien het feit dat Aboutaleb – de burgemeester van Rotterdam en zoon van een imam dus hij weet waar hij het over heeft – salafisme normaal vindt. En de geringe voortgang van de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Het zal er op uit draaien dat de grote meerderheid van de Nederlanders, inclusief hun politieke vertegenwoordigers, openlijk zal moeten vaststellen wat de islam werkelijk is: een systeem voor onderwerping van alles en iedereen, in handelen en denken, voor altijd en zo snel mogeljk. Als die conclusie eenmaal vaststaat mogen we verwachten dat er maatregelen zullen volgen. Juridisch of anderszins. Het is als met corona. Je kunt lang wachten, of kort wachten, maar maatregelen zullen noodzakelijk zijn. De maatregelen zijn van meer ingrijpende aard als er langer wordt gewacht.

 3. Johan P schreef:

  Laten we nu eens stoppen met het blijven pretenderen dat er gematigde moslims bestaan. Die bestaan niet. Er zijn wel moslims die doen alsof.
  Kijk even naar dit artikel: https://www.anonymousnews.ru/2020/03/31/moslems-fordern-millionen-moscheen/
  Dus omdat de diensten in de moskeeen niet door kunnen gaan lopen de inkomsten terug en daardoor komt hun voortbestaan in gevaar en dat zou de belastingbetaler dan maar moeten gaan financieren.

  Ik breng dit aan omdat het aantoont dat binnen de islamitische gemeenschap de ‘zakat’ of ‘liefdadigheid’ een van de grote plichten is en dat die voornamelijk wordt betaald tijdens de gebedsbijeenkomsten en niet zozeer via al dan niet automatische afschrijvingen. Dat heeft deels te maken met de sociale controle, of beter gezegd sociale druk, die binnen die gemeenschap op alle fronten aanwezig is.
  Dit is een interessant punt, want het betekent meteen dat men in het algemeen niet kan beweren er niet van te weten, het wordt immers fysiek overhandigd voor een bepaald doel.
  Als we dan gaan kijken waar die ‘zakat’ voor is bedoeld dan is is die ‘liefdadigheid’ beperkt tot volgelingen van de islam. En dan ter ondersteuning van de kosten van de gebedshuizen en imams, maar ook heel specifiek voor het onderhouden van de families van ‘martelaren’ en het opleiden van strijders. Er wordt ook melding gemaakt van de armen, maar dat vrij terloops. En vergeet niet dat in die gemeenschap een arme man niet zal kunnen trouwen of een gezin stichten, dus het gaat dan eigenlijk niet over vrouwen en kinderen. Oftewel, iedereen die hieraan meedoet is op de hoogte van het feit dat ze zo terroristen steunen. Wie dat willens en wetens doet kan niet de titel van ‘gematigd’ claimen. Wat mij betreft wel de titel van ‘te laf om het zelf te doen’.
  Dit soort infiltratie van overheidsdiensten kan alleen maar worden gestopt indien men in de grondwet de scheiding van kerk en staat verder uitwerkt en er geen enkel uiterlijk vertoon van religie zichtbaar mag zijn. Dus geen keppels, geen kruisjes, geen hoofddoeken etc. Dat geldt dan per definitie ook voor politie, justitie, brandweer etc.

 4. Johan P schreef:

  @Ravian
  Je kunt een moslim per definitie nooit vertrouwen. Iedereen die aangeeft een geloof te hebben dat niet alleen expliciet toestaat maar zelfs oproept tot het liegen en bedriegen van anderen kan nooit worden geloofd. Zeker al daar nog eens bijkomt dat dat geloof het goedkeurt om gemaakte beloftes tegenover ongelovigen te breken zonder boete of schaamte.
  Want wat zo’n volgeling ook zegt, je kunt hem dus nooit op zijn woord geloven en nooit vertrouwen aangezien zijn geloof stelt dat daar geen enkele basis voor is.

 5. scherpschutter1943 schreef:

  De politiek in nederland, is hopeloos verdeeld over de positie van de moslims en hun islam. De meeste politici hebben nog nooit de koran gelezen. Mochten ze dat boek wel gelezen hebben dan leggen ze alles uit, zoals de christenen dat met de bijbel doen. Helaas voor iedereen, de koran is wat het is en wat daarin geschreven staat aan dreigementen en , straffen en nog veel meer, dient letterlijk genomen te worden tot de dag van vandaag, want een andere uitleg is er niet. De moslims leven ook naar deze begrippen en regels volgens de koran. Zij erkennen alleen de islamitische wetten en niet de wetten van nederland. Dat bleek luid en duidelijk bij de enquêtecommissie die zich bezig hield met de financiering van moskeeën in nederland. Een beschamende vertoning, een regering onwaardig. De moslims lachen zich kapot om zoveel nederlandse onnozelheid. De heer donner zei het al in het openbaar dat als de kiezers de sharia ingevoerd willen hebben dan gebeurt dat ook. Het democratisch kiesstelsel is in nederland langzaam maar zeker de vijand van de autochtone nederlander geworden,. Kijk naar partijen zoals de PVV en de FVD. Die worden stelselmatig koud gezet door het zittende partijkartel. Moslims mogen ook stemmen en die stemmen echt wel op hun islamitische voormannen. Dag vrijheid in nederland. Ook mannen zoals timmermans en samson doen onze vrijheid de das om maar dan op een andere manier. Conclusie, de islam en de linksen helpen nederland volledig naar de bliksem. Zowel de moslims als de linksen gebruiken geweld als zij op geen andere manier hun zin kunnen door drijven. Zo is hitler in duitsland ook aan de macht genomen. Een minderheid die de meerderheid terroriseert in een zogenaamd democratisch land als nederland.

 6. Ezel schreef:

  Pfff… je zou denken dat jullie momenteel alle tijd hebben je eens in wat zaken te verdiepen… over dat het wel heel toevallig is dat ze weer bezig zijn met chemtrails net op het moment dat er een grote netwerkstoring is. En waar je natuurlijk weer niks over leest in de msn… maar ik begrijp dat jullie het fijner vinden elkaar hier weer eens uitgebreid te pijpen.

 7. Niets is wat het lijkt schreef:

  Carthago opperde in een eerdere reactie al: de politiek is in de greep van de angst voor een koranovirus.
  Wat mij betreft spijker op de kop.
  En hoe langer je wacht om een potentieel gevaarlijk virus rigoureus in te dammen, hoe gemakkelijker het zich exponentieel kan verspreiden. Zie corona.

 8. Cool Pete schreef:

  Pfff … er zijn er, die alles, maar dan ook alles, inzake iedereen, ooit: weten, begrijpen en doorzien;
  die hoeven dan ook nooit iets zinnigs te melden, maar gewoon altijd ongerichte, ongrijpbare, onbewezen, quasi-debiele onzin.
  Het knappe is, dat-ie wel altijd in de illusie blijft vertoeven, dat-ie rukkend “slim” is – dat dan weer wel. Hoe druk kan-ie er mee zijn, en hoe komt-ie aan zoveel geluk [ op het randje van de afgrond; parachutes zijn niet duur.]

 9. Ezel schreef:

  Met gevlei komt u er niet

 10. Johan P schreef:

  @Ezel
  Misschien zou het helpen als u eens een keer met daadwerkelijke argumenten komt ipv loos gebalk.

  Overigens gebruikt de EU deze crisis om ongezien en ongehoord allerlei nieuwe regels in te voeren/door te drukken omdat er toch geen aandacht voor is. Als de corona-crisis voorbij is zal men dat nog wel gaan merken.

 11. Ezel schreef:

  Het zijn mijn meesters niet meneertje, of het nou die Belg is met die grafzerken in zijn smoel, de Limburgse kompelzoon, het boekenbidet of wie dan ook het zal me een grote rotzorg zijn wat ze doen of laten

 12. Johan P schreef:

  Meesters of niet, dat doet niets af aan de vraag om met argumenten te komen ipv met loos gebalk. Blijkbaar had u dat deel even gemist.

 13. Cool Pete schreef:

  Voor een balker, zal het altijd 1 april blijven.