DE WERELD NU

Islam & maatschappelijke attitude – een pijn in de nek

Islam, maatschappelijke attitude

De islam en de maatschappelijke attitude die zij tot gevolg heeft schept een groot probleem als zij niet accepteert dat geschonden rechten met vreedzame middelen moeten worden gerepareerd.

In een van die onnozele jongerendiscussies, waar we er zoveel van te zien hebben gekregen in de loop van de jaren, verklaarde een Marokkaan dat een islamiet nooit een onrecht ongewroken zal laten. Niet van zichzelf en niet van een islamitische broeder, maar dat hij zal vechten voor redres, desnoods tot de laatste islamiet en dat lijkt me nu precies het probleem te zijn waar we in dit deel van de wereld mee worden geconfronteerd. Niet dat alle moslims er zo over denken, maar voldoende om het leven van andere mensen behoorlijk te versjteren.

Een ankerpersoon van de NCRV sprak over de moord op Van Gogh ooit als van ‘het in eigen hand nemen van het recht’. Dat was bij uitstek niet het geval, toen iemand zo disproportioneel reageerde op vermeend of feitelijk onrecht dat hem of de zijnen was aangedaan.

De wetgeving van Hammurabi, die dateert uit de tijd van het ontstaan van de Joodse bijbel en die een sprong voorwaarts betekende in het recht, blijkt nu niet meer te gelden voor moslims. Niet oog om oog of tand om tand, maar moord wegens gebrek aan respect voor een individu of wegens belediging van diens geloof.

Dat is in een nutshell ook het probleem dat Israël heeft met haar Palestijnse buren. Niet dat de Palestijnen geen rechten hebben die geschonden zouden kunnen worden. Die hebben ze mijnentwege, maar de manier waarop ze menen die schendingen te moeten wreken en hun rechten waar te maken, maakt het moeilijk om met ze te leven. Dat is de reden waarom de premier van Israël een samenleving met de Palestijnen binnen de grenzen van het oude mandaatgebied van de hand wijst. Obama, die de islam heeft leren kennen in het zachtaardige Indonesië, begreep de problemen niet die Israëli’s en Europeanen hebben met moslims.

Je kunt niet werkelijk menen dat het recht van de Palestijnen, om te blijven zitten waar ze zitten en op hun buren te schieten, van een hogere orde is dan de veiligheid van alle betrokkenen en dat was niet erg slim van Obama. De moderne samenleving, waar we allemaal aan hechten, kan niet in stand blijven, hier niet en niet in Palestina, als we niet aanvaarden dat geschonden rechten met vreedzame middelen moeten worden gerepareerd.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

4 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Weer ware woorden. – ISIS gaat haar pijlen op Israël richten en binnen onze samenleving schalt de moskee. Onze naïeve CDA en CU politici geloven dat het met de Islamieten goed samenleven is….. Als na 2, 3 generaties de Sharia-wetgeving hier hoogtij viert en hun hoofden als eersten rollen, dan kunnen ze niet meer wegkijken.

 2. Erik schreef:

  De Palestijnse staat bestaat al lang, en heet Jordanië, 80% van het Britse mandaatgebied werd door de Volkenbond toegewezen aan de Arabieren de rest westelijk van de Jordaan aan de Joodse staat.
  Dat islamieten die Joodse staat nooit zullen accepteren heeft grond in de koran die niet toestaat dat ooit door islamieten veroverd gebied wordt opgegeven en terug gaat naar de oorspronkelijke eigenaren.
  Het is dus een onoplosbaar religieus conflict.
  Die Arabieren die niet in de Joods democratische staat willen leven kunnen eenvoudig de Jordaan oversteken waar men dezelfde ethnische groep, cultuur religie en taal heeft.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  De islam is multi-interpretabel. Voor- en tegenstanders van de islam zullen dat altijd blijven beweren. Er zullen dus altijd lieden zijn die de strenge, fundamentalistische kant ervan zullen aanhangen. Die kan makkelijk leiden tot disproportioneel geweld. Die leidt ook makkelijk tot sterke indoctrinatie en intimidatie in eigen kring en daarbuiten. Het eindpunt is de islamitische samenleving. Daarin is de vrijheid vrijwel opgeheven, zeker voor andersgelovigen, nietgelovigen en afvalligen. Wereldwijd is slechts 20% van de wereldbevolking nominaal moslim. De helft daavan is vrij streng tot zeer streng. Dat heeft in de geschieden geleid tot veel onderdrukking en bloedvergieten, vooral van de kant van de islam. De islam moet zoveel mogelijk beperkt worden in haar uitingsvormen. Het onderschrijven van de genoemde feiten moet genoeg zijn. Het ontkennen (of ‘nuanceren’) van deze feiten, zoals vanochtend in de krant, is toegestaan maar onwenselijk https://is.gd/create.php . De feiten moeten niet door eenzijdig met allerlei ‘nuanceringen’ te komen onder tafel geveegd worden. Dan is er feitelijk sprake van islampropaganda. Gezien de feiten bestaat daar bij de overgrote meerderheid van niet-fundamentalistische moslims en niet-moslims geen enkele behoefte aan. Sterker nog, het vertegenwoordigt een gevaar. Op termijn, maar desalniettemin een gevaar.

 4. Cool Pete schreef:

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.

  En Barak Hussein O. is een socialistische moslim.