Onderwijs – het PABO-probleem

De PABO is weer in het nieuws. Negatief. Nieuws zou je het nauwelijks nog kunnen noemen, ware het niet dat het dedain waarmee het probleem wordt besproken hemeltergend is, en gespeend van begrip voor...