Fascisme en de Vrijheid van Meningsuiting

Het principe van de vrije meningsuiting ligt minder voor de hand dan we vaak denken. Culturen hebben hun eigen waarheden, en brengen die van generatie op generatie over. Tegenstellingen en dwaalleren leiden af, en...