DE WERELD NU

“Salafistische koranlessen” is onzin – agitprop over islam

Agitprop over islam

Salafistische koranlessen is de angstkreet waarmee we gisteren om de oren werden geslagen. Het is pure agitprop over islam, van een heel sluw type.

En dat zeg ik in de eerste plaats omdat onkunde deze idioterie alleen niet verklaren kan. Al ben je geneigd te moeten toegeven dat er heel veel is aan de islam dat men in Nederland eenvoudig niet weten wíl. Aan de vooravond van 9/11 is dergelijke berichtgeving uitermate verdacht, en de manier waarop het wordt gepresenteerd maakt aan alle twijfel een einde. Dit is een heel sluw voorbeeld van fakenieuws – van staatswege ook nog.

Het lijkt zorgen te benoemen omtrent koranscholen waarop salafistische gedachten worden verspreid, maar dat is niet waar dit bericht over gaat. De staatsomroep verraadde zichzelf op haar site door vandaag met een prominent artikel te komen waarin werd besproken hoe vervelend het is om als moslim te zijn geboren na 9/11, en dat deze mensen alle kritische vragen over hun geloof wel zat zijn. Want dat is nergens voor nodig:

“Toen ik kinderen kreeg besloot ik ervoor te zorgen dat ze diploma’s zouden halen, dat ze zich zouden gedragen en altijd hun best zouden doen”, zegt Mina Hassal (41). Ze is de moeder van Nora, die in november 2001 werd geboren. “Ik wil dat wij kunnen zeggen: wij hebben er alles aan gedaan. Als het nu niet goed is, ligt het aan andere dingen.”

Prachtig. Niets mee mis. Dat zouden er meer zo hebben moeten doen, en hopelijk wòrden het er meer, zo. Maar een dag eerder werd lucht gegeven aan de angst voor salafistische koranlessen? Oh ja, morgen is het weer 9/11, en dan moeten oplaaiende angsten worden gedempt door de indruk te wekken dat de overheid er mee aan de slag is.

Agitprop over islam

De (politieke) familie onbenul was gisteren weer breeduit aanwezig bij de Jinekerie op Staats1

Ze zijn geschrokken in Den Haag? Het mocht wat. Mensen die het echt snappen zul je op Staats1 nooit horen. Dàn zouden er pas een paar schrikken.

Of er inderdaad scholen zij gevonden zoals Nieuwsuur bericht? Uitsluiten kun je het niet. Maar waarom het hier gaat om agitprop, is dat door er op deze wijze ruchtbaarheid aan te geven, het grotere plaatje buiten beeld van het publiek raakt. Want deze salafistische koranlessen vertellen weinig anders dan de standaardlessen die alle islamitische jong-gelovigen te horen krijgen, al zitten er wat hysterische citaten tussen. Dat maakt het echter nog geen salafisme. Salafisme op koranscholen is bijna een contradictio in terminis, aangezien salafisme een persoonlijke keuze van de gelovige is – meestal rond het bereiken van de volwassenheid. Indirect is dit alles derhalve een sluw soort agitprop over islam – die men ongevaarlijk acht, en achten wil.

Is het salafisme een aparte godsdienst, of zelfs aparte stroming binnen de islam? Nee, en iemand als GJ Segers wéét dat. Hij zit hier de boel aan elkaar te liegen vanuit de overtuiging dat het zo beter is. En in de hoop dat alles vanzelf beter worden zal. Dat je zelf grotendeels verantwoordelijk bent voor je eigen lot – feitelijk een sociale verplichting – is impliciet herkenbaar in de Bijbel. Maar Segers kijkt er van weg, en laat Gods water over Gods akker stromen. Christenpolitiek anno 2019? Zo zou je het niet mogen noemen, want dat is niet wat dit is.

Niet alle salafisme is radicaal en niet alle radicalen zijn salafist. Salafisten zijn vatbaarder voor radicalisatie, maar het is vooral een persoonlijke poging dichter de profeet Mohammed na te volgen. En ik heb er genoeg ontmoet die ik niet snel radicaliseren zie. En een aantal die ooit radicaal waren, en na hun straf te hebben uitgezeten anders naar de wereld zijn gaan kijken. Maar de AIVD weigert op basis van hun informatie (en die van anderen die er vanuit een Nederlandse achtergrond voor hebben doorgeleerd) te handelen, want het komt ze niet uit, en dan is het niet zo. Slachtoffers? Pech. Omstanders en zo. Zoals alle terreurslachtoffers al tijd zijn.Collateral damage, en heel betreurenswaardig. Maar niets waaraan men preventief wat doen wil..

Als de overheid “salafisme” schreeuwt, weet je dat ze daarmee bedoelt dat er problemen zijn met geradicaliseerde moslims. Maar moslims? Dat mag niet worden gezegd. Dus heeft de Nederlandse overheid het salafisme in gebruik genomen als synoniem voor geradicaliseerd.

Al het geleuter van Nieuwsuur hierover is niets anders dan afdekken van eventuele vervelende vragen. Het is bedrog, napraten van AIVD-dogma’s en mogelijk ook onkunde. Niet van het type weet-niet, maar van het type wil-nie-weten.

En dat laatste type kennis wordt je op een dag thuisbezorgd. Dit is niets anders dan agitprop van staatswege, in een wanhopige poging de boot niet te laten schommelen. En dat met golven die nu al huizenhoog gaan, zonder uitzicht op betijen. Het is schandelijk pathetisch, en dat is het.

 

 

27 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Helder en mooi artikel weer! Zou wel goed zijn als de grondwet eens wordt aangepast op de vrijheid van godsdienst en op de huidige en toekomstige situatie; moslims de grootste groep gelovigen in Nederland. Nu kan het nog…

 2. ton schreef:

  Jammer dat Geert Wilders nooit een salafistenschooltje zou openen, in dat geval zou het salafisme onmiddellijk verboden worden.

 3. Rob schreef:

  De vocabulaire en terminologie van de Islam zijn lang geleden al overgenomen en daar ligt een probleem. “Paris” heet hier Parijs, “Berlin” Berlijn maar een tot extreem geweld bereide racist een “salafist”.

 4. karton schreef:

  “den Haag” is totaal geschokt ! (al wéér).
  Zij gaan ogenblikkelijk om tafel om erover te praten, i.p.v. dat ongedierte óns landje uit te schoppen !
  Dat geteisem heeft nu toch wel voldoende kapot gemaakt in óns landje ?

 5. Jantje schreef:

  Er is maar 1 islam.
  Alles wat onderwezen wordt op een koranschool (zgn. salafistisch of welke stroming dan ook) staat letterlijk in de koran.
  De islam kent geen overdrachtelijke traditie. De koran dient letterlijk genomen te worden.
  Iets was IS dus ook deed, met alle gruwelijke filmpjes (hun voorbeelden) als resultaat.
  Het probleem is dat islam een ‘hotel California’ is. Je zit in je geloof met het mes op de keel.
  Je moet geloven dan een gewetenloze massamoordenaar de waarheid spreekt.
  Verbied dat geloof. Wereldwijd.

 6. Dick Kraaij schreef:

  Segers staat machteloos, maar dat verschaft hem nog niet het recht te liegen dat het gedrukt staat. Er is inmiddels zoveel mis met die man, dat ik haast niet meer weet waar ik moet beginnen hem te fileren. Bij zijn achterwerk wellicht, daar zit het beste vlees naar men zegt.

  In essentie kan Segers niet meer doen dan een wanhopige oproep aan de haatbaarden in kwestie of ze asjeblief in allah’s naam willen stoppen hun gif in de jongere generaties te injecteren. Dat is funest, met het oog op het landsbelang. De man is bovendien geen minister, die zegt: dit is de status quo, en daar moet u het mee doen. Segers’ beroep heet law maker in Engels, God betere het.
  Uit de analyse van Hannibal blijkt wel dat Segers het waarschijnlijk prima zou doen als predikant of directeur van een evangelisch-reformatorische (lobby)club dat de blijde boodschap wil verbreiden. Ik zeg dit zonder ironie, laat staan sarcasme. De lessen over het onderscheid tussen kerk en staat, Bergrede en Romeinen13:1-7 lijkt onze broeder te hebben vergeten, of bewust (dat wil zeggen, kwaadaardig) geparkeerd.

  Wat iedere keer opvalt als ophef over de islam een hoogtepunt bereikt, is dat tweets van Segers beginnen met een lofzang op de godsdienstvrijheid. Of aan de rechtsstaat, die heilig is. Programmatisch eist zijn partij wederkerigheid van alle deelnemers aan de vrije, democratische samenleving. Ik zou zeggen, trap daar eens mee af. De geharnaste taal over godsdienstvrijheid en rechtsstaat doen me soms denken aan CDA en VVD in het Bakellende-era. De hypotheekrenteaftrek stond als een huis.

  Er komt een tijd dat een politieke meerderheid in Nederland anders tegen godsdienstvrijheid en rechtsstaat gaat aankijken. Dat hoeft niet positief te zijn. De beruchte uitlating van P.H. Donner over de aanvaardbaarheid van de sharia was een wake-up call. Daarom kun je je beter voorbereiden en zelf sturen. Want als het bouwwerk kantelt, kan de muur ook de verkeerde kant op vallen.

 7. Tommie schreef:

  Islam is the worst thing ever happened to Humanity
  It destroys the very foundation of Civilization.
  Civilization is based on the covenant that if you have done no harm to a person, he will not harm you.
  Islam has broken this most sacred covenant.
  There is no solution to this, except for complete physical separation between Muslims and kafirs.

 8. Jaan schreef:

  Het artikel is zeer verhelderend, maar ik heb grote twijfels aan de volgende uitspraak: “Is het salafisme een aparte godsdienst, of zelfs aparte stroming binnen de islam? Nee, en iemand als GJ Segers wéét dat.”

  Dit zou impliceren dat de heer Segers uitgerust zou zijn met het vermogen van benul. Daar twijfel ik ernstig aan en denk dat hij gewoon een onbenul is, anders is het gewoon een verrader en volksverlakker van de ergste soort.

 9. Niets is wat het lijkt schreef:

  Al decennia horen we de zwaar geërodeerde termen als ‘geschokt – onacceptabel’ enz.
  Zolang we niet duidelijk uitspreken dat er een verschil is tussen een religie en een ideologie, en dat de islam beide is, komen we geen stap verder.
  Met het misbruik maken van het recht op godsdienstvrijheid is een overheersingsideologie binnengedrongen.
  Hoe noem je een toestand waarbij een volk op eigen territorium door een (groot deel van een) ander volk met de dood wordt bedreigd? Oorlog toch?
  Laten we terugvechten.
  Als het aan mij ligt met adequate wetgeving en het woord, liefst niet met geweld.
  Echter moeten we ons wel kunnen verdedigen.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  Segers kan natuurlijk niet met D66 in 1 kabinet zitten zonder het D66 geloof aan te hangen. Dat dit ingaat tegen zijn eigen geloof is dan jammer. Dat het ingaat tegen zijn uitstekende kennis van de islam is dan ook jammer. Arabist Machteld Allen (‘Regeren in overeenstemming met Allah’s Wet: Bid, vecht en heers) laat er geen twijfel over bestaan: https://twitter.com/MachteldAllan/status/1171735375586516992 . “Er is geen inhoudelijke, noch materiële scheiding tussen de ‘religie’ van de islam en wat u noemt de ‘ideologie’ van het salafisme. Doorsnee moslims sturen hun kinderen naar salafistische les. U kunt wel flink roepen dit en dat moet gebeuren maar u beneemt het zicht op de islam.” En: “U begrijpt aldoor iets heel fundamenteels niet. De mainstream islam (nog ‘nationaal’ geworteld, zij het in land van herkomst) ‘salafiseert’ en het salafisme (internationaal, trots op ontworteling) is mainstream aan het worden.” (Tot Ruud Koopmans, op zich al aardig kritisch, maar net voorzichtig genoeg om niet van zijn universiteit getrapt te worden of in de media te kunnen spreken). Naast Machteld is alleen de PVV duidelijk over de ware, kalifatistische aard van de islam (= onderdrukking van alles en iedereen, overal en wel zo snel mogelijk, zowel in handelen als denken).

 11. Ferdinand schreef:

  Maar goed dat ze niet op een motor rijden , dan waren al die scholen onmiddelijk gesloten .

 12. Hannibal schreef:

  @Ferdinand
  ROFL

 13. Hannibal schreef:

  @Jaan
  Segers heeft een aantal jaren in Egypte gewoond. In Egypte werden de werken van Ibn Tamyya in veel winkeltjes onder de toonbank verkocht, en het is niet denkbaar dat hij er niet van wist. Ook ben ik er daardoor zeker van dat Hans Jansen (vzmh) hem er ooit over heeft bezocht of aangesproken – Hans (die zelf jaren in Egypte woonde) kwam overal waar maar een zweem van kritiek op de islam leek te ontluiken, of waarvoor daar de potentie was. Het wetenschappelijk bureau van de CU was een prime target voor hem.

  Segers wilde het niet weten of weet het wel degelijk. Meer smaken zijn er niet.

  En inderdaad: wat je zegt.

 14. Ruudenjose schreef:

  Seegers bewijst maar weer dat hij een christelijke huichelaar en wegkijker is.
  Hopelijk gaat hij branden in de Hel.

 15. Cool Pete schreef:

  Salafisme = islam. Al 1400 jaar.
  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.

  Islam = gif en geweld.

 16. Friese canadees schreef:

  Seegers is een school voorbeeld Taqya-jet
  Dat gaat hem op,min of meer langere termijn,kosten:de billen zullen eens bloot komen en moeten

 17. El Cid schreef:

  Er is nog een lange weg te gaan zeg!?!? Qua jihad awarness….

  Jezus wat zijn mensen eigenlijk dom..

 18. Erik schreef:

  De islam is 1 en ondeelbaar volgens de geleerden, er bestaat geen gematigde islam, de islam is radicaal.
  Verzet je je als islamiet hiertegen, ben je afvallige en moet je dood.
  Daarom de doodse stilte van ieder die zich zogenaamd gematigd waant, die waan is voor de ongelovige omgeving, de rest is de vijver waar de jihadisten in zwemmen, nu ja in overdrachtelijke zin dan, voorzover die woestijnbewoners kunnen zwemmen dan.
  De rest is taqqiah, je weet nooit wanneer de “gematigde” buren zich tegen jou zullen keren, ervaring in Syrië stemt niet vrolijk, du moment de jihadisten aan de deur komen weten ze direct hun plaats en partij te kiezen.
  Er zijn daar geen christenen meer over om dat na te vertellen, ze zijn op.

 19. El Cid schreef:

  @ Erik. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden.

  Mocht u in de gelegenheid zijn? Vraag uw omgeving eens goed op te letten hoeveel moslims er op hun verjaardag verschijnen. Hoeveel moslims er in hun facebook- or whatever they use- als vrienden zijn aangemeld. Hoeveel vrienden en familie leden- speciaal de mannen- een islamitische vrouw of vriendin hebben.. De antwoorden zullen wellicht nog wat mensen de ogen openen. Er is hier geen plek voor islam. Islam hoort in de zandbak en eigenlijk zelfs daar niet maar dat zoeken die ratten dan zelf maar onderling uit.

 20. Bennie schreef:

  De salafascisten prediken de oorspronkelijke islam.
  Seculiere moslims, die een aanmerkelijke mildere vorm van deze uiterst fanatieke geloofsovertuiging aanhangen zijn in feite afvalligen en kunnen beter hun eigen geloof bedenken.

 21. Jaantje schreef:

  Auteur:En een aantal die ooit radicaal waren, en na hun straf te hebben uitgezeten anders naar de wereld zijn gaan kijken.

  Voor een radicaal standpunt ga je hier niet de gevangenis/veroordeling in.
  Heeft u het over boefjes die nu op het rechte pad zijn ?
  Of over moordenaars in naam van Allah?

  Salifisme is een soennitische stroming binnen de islam zelf vergelijk ik het met de zwarte kousen kerk .
  Salafisme in Nederland: hoe denken moslims erover? | De Nieuwe Maan
  YouTube · 205.000+ weergaven · 28-9-2018 · door De Nieuwe Maan
  Er blijken verschillende stromingen te zijn het is idd nog een hele studie.

 22. Hannibal schreef:

  @Jaantje
  Aspirant-moordenaars die enige jaren in Vught door brachten.

  De vergelijking met zwarte Kousen kerk gaat mank vanwege het geformaliseerde karakter er van binnen de protestantse kerken. Salafisme is echt véél breder dan dat, en veel minder duidelijk af te bakenen.

 23. Evilette de Hooligan-Heks schreef:

  Wij willen oock vrijheid van godsdienst !!! Om te beginnen van de islam.

 24. Dick Kraaij schreef:

  @Friese canadees Reken daar niet te hard op. Zolang de CU dik tevreden is met 7 zetels. Afgelopen voorjaar was het groot feest; ze waren de enige regeringspartij die (licht maar duidelijk) wonnen. En ook nog tevreden is met minstens vijf. Het potentieel is groter, tot wel 9-10 zetels, en zal vooral bestaan uit kiezers per se geen GroenLinks met den Bijbel willen. Kiezers die daar geen bezwaar tegen hebben, houdt de CU nu wel vast.

  De shit hits the fan wanneer de CU aan beide kanten te veel kiezers ziet weglopen. Daar geven de laatste uitslagen en de trend in de peilingen geen aanleiding voor. Helaas. Maar een CU met 2 of 3 zetels die gaat herbronnen, zou ik wel zien zitten.

 25. Dick Kraaij schreef:

  @Evilette de Hooligan-Heks Er is behoefte aan politieke leiders en kamerleden die eens ophouden Artikel 6 van de Grondwet verbaal te verkrachten. Het geluid dat dit artikel vooral ook geschreven is met het oog op de burger moet vaker en harder gehoord worden. Politici leggen veel te veel nadruk op de werking van dit artikel voor instituten en clubjes. De burger moet zich volledig vrij kunnen weten een geloof aan te hangen, te belijden, en ook weer af te vallen of in te ruilen voor een ander geloof. Politiek, overheid en samenleving moeten hem het vertrouwen dat hij veilig is als hij dat doet.

 26. loodveer@1 schreef:

  @El Cid ( 11 september 2019 21:18 ) .
  ” … wat zijn mensen eigenlijk dom “. Ik denk dat we beter kunnen stellen dat er veel domme mensen zijn en dat juist daarom de Islam zo ongemerkt kan floreren , want de ideologie van de Islam is er een van een ongekende achterlijkheid.
  Enkele voorbeelden maar om dit te staven :
  – martelaars van deze religie van de vrede ( de mannelijke koppensnellers ) wacht 72 maagden in het hiernamaals. Hoe verzin je het en welk weldenkend mens kan daar überhaupt in geloven . Iemand die een beetje doordenkt vraagt zich af wat dan als al deze maagden geconsumeerd zijn ? Hier komt het ; ze worden weer allemaal maagd !??
  – De mannen mogen naar de traditie van de volmaakte profeet Mohammed trouwen met vier vrouwen en er een nader te bepalen aantal seksslaafjes op nahouden . En toch kan kan er in deze zwijnerij nog sprake zijn van overspel ( Let wel , alleen van de vrouwelijke aanhang ; blijkbaar dringt het niet in die achterlijke mannelijke hersenpannen door dat je met twee moet zijn om van overspel te kunnen spreken ).
  Enfin , breek me de spreekwoordelijke bek niet open.

 27. Sjuat schreef:

  Welke groep nederlanders is ook zo geindoctrineerd van kinds af?
  Ga eens gratis en voor niks vragen stellen aan de exen van deze club en aanhoor hoe moeilijk het is dit los te laten.

  Met het OT in de hand kunnen zij prima de bijbelse tegenstrijdigheden onderbouwen, het wrede in de islam is de kwaadaardigheid geleend uit het OT waarop de islam zich baseert.