DE WERELD NU

PS2019 – Buikspreekpoppen en andere lichtzinnigheden

hoe een parlement de democratie af schaft

Dat de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland een licht schizofreen hybride van democratie zijn wordt met deze PS2019 duidelijker dan ooit.

Formeel gaat PS2019 om het bestuur van de twaalf provincies. Tegelijk zijn het belangrijke landelijke verkiezingen omdat de Staten de Eerste Kamer kiezen, maar dat is pas de tweede trap van deze democratische exercitie, en formeel een bijverschijnsel, omdat het in theorie mogelijk is dat de Eerste Kamer tussentijds ontbonden wordt en er vervroegde verkiezingen voor de Senaat worden gehouden. Dat dat nooit gebeurt is omdat moeilijk denkbaar is dat ‘deze kiezers’ dan ineens anders zullen stemmen dan ze namens hun partij eerder al deden. Maar er is niets dat het formeel tegen houden kan, behalve de traditie.

Diezelfde traditie die zegt dat het weliswaar provinciale verkiezingen zijn, maar dat de landelijke lijsttrekkers de regie blijven voeren, en dat de lijsttrekker voor de Eerste Kamer zich helemaal nergens mee bemoeit. Om de democratische legitimatie van die laatste positie nog wat verder te ondergraven melden de partijen tegenwoordig dat deze al door hun Haagse poppenspelers tot toekomend fractievoorzitter in de senaat worden gebombardeerd. Dat klinkt democratisch door de keuze die men dan heeft, wilt u zeggen? Dat klinkt zo, maar is het juist niet. Het is een soort centralisme doordat de partijen de fracties hiermee het recht ontnemen hun eigen fractievoorzitter te kiezen. Waar dat toe leiden kan heeft de PvdA afgelopen periode gedemonstreerd door maar liefst vier fractievoorzitters te verslijten. Marleen Barth was in 2015 een domme keuze die ook nog eens zeer ongelukkig uitpakte, maar geleerd heeft niemand er iets van.

Een nog gekkere poging een soort van onafhankelijkheid dualisme te suggereren kwam vorige week toen de provinciale lijsttrekkers van het CDA werden opgevoerd als buikspreekpoppen die moesten onderstrepen dat de CDA-schildpad zijn kop over de klimaathoax ging intrekken, met een verhaal dat eerder terughoudend was dan dat er werkelijk wat werd gezegd behalve dat men geen blanco cheques wilde afgeven. Vandaag speelt D66 dat poppenspel nog eens sterker, door ook háár provinciale lijsttrekkers een geprogrammeerd verhaal te laten doen.

PS2019

Om te demonstreren dat Roboropje niet de enige automaat binnen de partij is? Je gaat het wel denken. D66 neemt aldus 12 maal stelling tegen de CDA-uitspraak dat Nederland niet moet doorslaan in zijn ambities over de klimaathoax. Je hoort de mechanische toon doorklinken: *prrr “In-te-gen-deel. *klikklik* Wij vin-den dat we wel moe-ten door-slaan.” *klik* Ein-de bood-schap. *klik* *prrr *klikklik*

Dus D66 wil de reserves van de provincies plunderen? Het lijkt de PvdA wel, die tonen ook altijd dat hun idee van economie is dat een land met reserves niet zijn volle economische potentieel gebruikt. Tegelijkertijd zijn het maar de provinciale lijsttrekkers die dit zeggen; formeel is derhalve in Den Haag niets gebeurd. Het is een schimmenspel van weinig ander belang dan de kiezer zand in de ogen te strooien.

Dat is een ander geval met het kindermisbruik dat Dan Haag nu als laatste redmiddel in zet om het eigen gezicht te redden over de klimaathoax die zich nu snel tot farce ontwikkelt.

PS2019

Youth for Climate is een overtreffende trap van een stropop, maar tegelijkertijd een pertinent voorbeeld van kindermisbruik. Zegt de premier daar iets strengs van? Hij lijkt juist als een kind zo blij.

Het spelletje dat hier wordt opgevoerd heeft een veel ernstiger karakter. Door net te doen alsof hier serieus mee zal worden gesproken (hoeveel kinderen spreken de premier, hoeveel souffleurs van YfC begeleiden hen?) De pretenties van de club, door uitspraken als “niet uit te sluiten dat er nog meer stakingen komen” suggereren enige politieke hefboomkracht die verder gaat dan gejengel aan ontbijttafels in de huizen van beter gesitueerden die er nu pas achter komen hoe slecht de pretentieuze schoolkeuze voor hun kinderen uitpakt.

Maar meer dan een pleistertje in verkiezingstijd zal dit nooit worden, en het is wel weer mooi geweest. YfC heeft 10.000 schoolkinderen ‘geleend’ om haar publicitaire punt te maken, en de overheid heeft het toegelaten. Maar nu is het mooi geweest, en het bezoekje aan Rutte is de afsluiter in plaats van ‘overleg’. Als het dat niet is heeft de regering de Tweede Kamer heel wat uit te leggen.

4 reacties

 1. Bert Peters schreef:

  Ga d’r maar aan staan. Al die blatende stropoppen de hele dag voorzeggen wat ze moeten zeggen. Helden zijn ’t die souffleurs en andere reclamebedenkers van de Afdeling Voorlichting, helden, onze eigen Witte Helmen.

 2. Oet_Grunnen schreef:

  De klimaathysterie doet me heel sterk denken aan de ‘ stop de neutronenbom’ acties van de jaren tachtig. Ook toen was er geen enkele ruimte voor een objectief tegengeluid en werden jongeren misbruikt door de grotere spelers met de financieel-politieke belangen (toentertijd de vredesbeweging en radicaal linkse partijen). en toen ook al de MSM.
  Schrale troost: de geschiedenis trekt gewoon haar eigen spoor, de Sovjet Unie viel uiteen en de US stopte de ontwikkeling van de bom.
  Ook hier zal uiteindelijk iets wat nu nog buiten ons gezichtsveld ligt de onzin stoppen.

  Overigens hoorde ik dat onze scholieren na de demonstratie om de aarde te redden en masse gingen eten bij McDonalds. De ironie ontging ze, maar goed, daar zijn het kinderen voor.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Buikspreekpoppen? Ik denk eerder aan wapenmisbruik.

  Het nieuwste wapen: kinderen.
  Het moderne leger: kindsoldaten.
  Steeds vaker en steeds grootschaliger lijken kinderen te worden ingezet om geforceerd een nieuwe wereldorde te vestigen.
  Wetten, regels, landsgrenzen, politiek, media, onderwijs…… hijs een kind of een hele groep kinderen op het schild of stel ze tentoon in de media en hup, alles wordt aangepast.
  Brussel voorop – gesubsidieerd kunnen Youth for Climate e.a. een leger van kindsoldaten activeren die met, veelal onzinnige, leuzen door de straten marcheren en daarbij lak hebben aan de regels van de onderwijsplicht. Zonder consequenties. Tegenspraak wordt niet geduld.
  Kinderen worden veelvuldig als argument misbruikt om de asielwetgeving te saboteren, en soms zelfs speciaal daarvoor op de wereld gezet. Met succes, zie het zoveelste afgedwongen ‘laatste’ kinderpardon.
  Terwijl het argument van geworteld zijn een non-argument is. Want dat zou dan ook moeten gelden voor kinderen van bv. militairen die met het gezin elders gestationeerd worden, of kinderen die met hun ouders emigreren. Dat sommige asielkinderen al in het thuisland waren geworteld, en meegesleept werden door calculerende ouders naar een ongewisse toekomst, daar hoor je nooit iemand over.
  In bepaalde bevolkingsgroepen worden meisjes met opzet vroegtijdig alleenstaand moeder, omdat het hebben van een kind een ticket naar eigen huisvesting en uitkering is.

  Natuurlijk roepen kinderen, vooral kleine, bij vrijwel iedereen beschermingsinstincten op.
  Natuurlijk is het grappig om 10-12 jarigen te horen ‘argumenteren’ over wereldomvattende zaken, en soms, heel soms komen er ook zinnige dingen uit. Maar meestal zijn het open deuren, of voorgekauwde opgezegde lesjes.
  Dat kinderen bang gemaakt worden voor een Apocalyps om hen daarna in te kunnen zetten voor
  doelen die op zijn minst omstreden zijn, is weerzinwekkend.
  Een foto van een dood kind in de media is afgrijselijk, maar eigenlijk is het misbruik van zo’n foto veel erger, namelijk de roep om open grenzen, en als je het daarmee niet eens bent, ben je een onmens.
  Media optredens van kinderen om de publieke opinie te manipuleren en bewindslieden te chanteren…..

  Hoog tijd dat hier paal en perk aan wordt gesteld.

 4. Erik schreef:

  Klimaatreligie: eschatologische en millenniaristische verwachtingen over de eindtyd in een modern en seculier jasje gestoken.
  In duizend jaar dus geen vooruitgang, of moeten we spreken van een gigantische teloorgang van onze cultuur door het cultuurrelativisme en multicul.