1070 Zoekresultaten

Voor de term "Volkskrant".
populisme, PVV, Economisch populisme

Populisme – is populistische framing werkelijk het probleem?

Bij de Volkskrant hebben ze het liever óver populisme dan dat ze een populist aan het woord laten, merkte Ronald Katee. “Want conservatieve mensen zijn toch het probleem.’

hoe een parlement de democratie af schaft

Klimaathoax en maakbaarheid – de illusie van de warntepomp

Vorig weekend verscheen bij de Volkskrant een ietwat pijnlijk artikel over de fabrikant van de warmtepomp, uithangbord èn verhoopt reddingsboei van de klimaathoax.

consumentisme

Feest – verbijsterend consumentisme

Aan de keukentafel bespreken we het feestnummer van Volkskrant Magazine (24 november 2018). Met verbazing bekijken we het gepropageerde consumentisme.

EU en Democratie

De MSM ondermijnen mede de democratie – allemaal

Of het algemene domheid is, angst, of gehoor geven aan een overheidsdirectief? De wijze waarop de MSM selectief berichten over aanslagen op de Duitse AfD ondermijnt de democratie erger dan wat voor andere vooringenomenheid....

Trump, Antisemitisme

Antisemitisme – twee conflicterende standpunten

In de Volkskrant van 29/12/10 stond een artikel van de arabist Martin Janssen over het antisemitisme in Europa en de islamitische landen.

FvD

Een kerstgedachte over de interne partijdemocratie van FvD

Een overdenking bij mijn voornemen en inmiddels besluit om mijn lidmaatschap van het FvD op te zeggen met ingang van 1 januari 2019.

kunst en overheid, Overheid en democratie

Kunst en overheid

Hoe dienen kunst en overheid zich tot elkaar te verhouden? Valt er iets goeds te verwachten van inhoudelijke besluiten die een overheid neemt over kunst?