DE WERELD NU

Minimumloon, migratie en politiek onbenul

standbeeld, 4 en 5 mei, Psychologisch experiment, Hemelvaart

De EU gaat werken aan een EU-breed soort minimumloon. Dat is economisch erg dom, maar de bedoeling is dan ook vooral migratie-vriendelijkheid..
Bovendien gaat het op termijn ten koste van zaken als AOW en bijstand, die gaandeweg onbetaalbaar zullen worden. Een minimumloon klinkt sociaal, maar is het niet. In de USA is de toepassing vrijwel unaniem aanwezig, maar op een dusdanig laag niveau dat niemand er aanstoot aan nemen kan. Ergo, omdat het geen belang heeft.

Tot de immigratie van nieuwe werknemers een niveau bereikt dat werkzoekenden zullen nemen wat hen aangeboden wordt. Als het evenwicht op de arbeidsmarkt de onderhandelingspositie van aspirant-werknemers ondergraaft zal nooit het niveau van dat minimumloon worden bereikt.

Omgekeerd, met een voldoende hoog minimumloon maar weinig aanbod van werknemers zal dat minimumloon ook de dagelijkse werkelijkheid niet worden. Ook dan zitten de wetten van vraag en aanbod in de weg.

Maar als het minimumloon voldoende hoog is in een aanbodmarkt werkt het niet meer. Dat heeft wel twee andere gevolgen:

 1. Meer mensen dan voorheen zullen niet meer krijgen dan het minimumloon;
 2. de prijzen zullen gaan stijgen, aangezien de werkgevers de hogere personeelslasten moeten terugverdienen.

Daarnaast ontstaat een grotere groep die van sociale uitkeringen afhankelijk wordt, omdat werkgevers minder genereus banen zullen aanbieden. Die moet je via bijstand of iets dergelijks bijstaan, of er ontstaat een onderklasse die niet in staat is voldoende levensbenodigdheden te bekostigen. Dit is al het geval met ouderen en gepensioneerden in Duitsland, en het is een rechtstreeks gevolg van de hogere collectieve lasten voor immigranten voor wie feitelijk geen werk is – meer mensen moeten meedelen in dezelfde pot.

Dat is wellicht acceptabel voor wie er bij klust en/of wie niet méér gewend was in donker Afrika, maar voor veel autochtonen is het een ramp. Maar in Brussel regeert het woord ‘fatsoenlijk’. Wat dat is weet niemand echt goed, maar het klinkt goed bedoelend.

De Europese Commissie wil dat meer werknemers in de EU een fatsoenlijk en transparant minimumloon ontvangen. Onderhandelingen tussen de sociale partners moeten daarbij de norm zijn, in zoveel mogelijk sectoren. Maar er komt geen geharmoniseerd Europees minimumloon, benadrukt het dagelijks EU-bestuur.

De EU – derhalve – wil er invloed op:

Elk land blijft zijn eigen minimumloon bepalen, stelt de commissie in een nieuwe richtlijn voor. Daarin staan ook geen percentages of getallen voor een wenselijk geacht niveau. De commissie wil wel een jaarlijkse verplichting voor alle lidstaten invoeren om Brussel te melden hoe hun minimumlonen tot stand zijn gekomen.

Dan komt men ook met drogredenen:

Volgens EU-commissaris Nicolas Schmit (Sociale Zaken) leeft een op de tien werkenden in de EU in armoede. “Dat moet veranderen. Mensen met een baan moeten niet hoeven te worstelen om rond te komen,” zei hij bij de presentatie van de voorgestelde richtlijn.

Voor mensen met een baan geldt dat mogelijk, zoals ik hierboven al liet zien. Maar voor mensen zonder baan dreigt een sociale ramp.

Is dit geheime kennis? Geenszins. Het is vooral iets dat sociaaldemocraten en Eurocraten en aanverwant schorriemorrie niet weten willen. Het bedreigt hun zelfbeeld, en de praktijk heeft uitgewezen dat mensen beter luisteren als ze gratis geld krijgen, dan als ze zelf iets verdienen. Omgekeerd geeft het de Eurocraten en hun verwanten een sterker gevoel van eigenwaarde. Em ook dat telt zwaar.

7 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Misschien is het gunstig voor NL, hier is immers al een minimumloon. Aan de andere kant kan het zwart werken of werken onder allerlei bizarre loonconstructies bevorderen. De economieen van zuidelijke landen draaien al grotendeels op de zwarte en grijze circuits. Dan wordt er nog minder belasting afgedragen en moet er nog meer transfergeld van het noorden naar het zuiden. Ik zie het net als Juvenalis niet goed komen, zij het op iets andere gronden. Vermoedelijk versterken de veschillende effecten elkaar. Ten kwade, wel te verstaan.

 2. Grapjas schreef:

  Ik zeg het nogmaals. Socialisme is de kanker in de vrijheid. En dat geneest men niet met aspirine.

 3. Youp schreef:

  Elke econoom weet dat een minimumloon enkel nadelige gevolgen heeft en met name voor de mensen aan de onderkant. De personen zonder opleiding, zonder werkervaring, misschien met een strafblad voor wie een instapbaantje bij McDonalds de enige mogelijkheid is. Als zo iemand door het minimumloon te duur wordt op aan te nemen komt hij eigenlijk nooit meer uit een uitkering. Het minmumloon wordt wel eens voorgesteld als een ladder waar de onderste sporten verwijderd zijn. Je moet meteen ergens in het midden inspringen. Maar daar zijn starters nog niet klaar voor. Of, scherper gesteld, als je het minimumloon verhoogd naar 1000 euro per uur, dan zijn we allemaal werkloos.

 4. Ernie van de Wal schreef:

  Misschien ben ik links, maar als iemand niet van een 40 urige werkweek kan rondkomen is dat toch wel schandalig. Dus een minimumloon dat een behoorlijk bestaansminimum garandeert, daar ben ik wel voorstander van.
  Geld is een gebruiksartikel, niet onze nieuwe god.

 5. Mike Brandenburg schreef:

  Ernie, ban de Wal zou ook eens kunnen kijken waarom mensen met het minimumloon niet kunnen rondkomen. De brutolonen zijn namelijk zo een beetje de hoogste binnen de EUSSR, zelfs hoger dan in Duitsland, maar in Duitsland hebben de werknemers uiteindelijk toch meer te besteden.

  Het is de linske kijk op zaken, eerst alles kapot belasten en vervolgens klagen dat de lonen te laag zijn. Laten we eerst maar eens beginnen met het snijden in de uitgaven van de overheid, snijden in bureaucratie en snijden in het ambtenaren bestand, en dan bedoel ik de typemiepen en niet de de mensen die echt hun handen uit de mouwen steken. Dat iemand met een fulltime baan niet kan rondkomen, komt door het belachelijke progresieve bealstingsyteem dat in Nederland op is getuigd. Energie was nog nooit zo goedkoop tot we met windmolens en zonnepanelen begonnen, de belatsingen op energie bedragen momenteel bijna 70%, aande pomp bijna 65% ze geven het soms een ander naampje zodat er geen belasting staat. BTW belachelijkhoog wat terug zient te gaan naar een procent of 17%,onroerend zaak belasting moet omlaag in principe dient het zo te zijn dat je niet langer als tot Mei werkt voor de overheid en de rest van jou is, maar nee rupsje nooit genoeg zal altijd meer willen. Een verhoging van het minimum loon zal niet leiden tot netto veel meer het zal enkel meer in de kas van de overheid brengen over de rug van het bedrijfsleven. Het enige dat dit gaat doen is de kosten voor de bedrijven verhogen, vervolgens zullen prijsverhogingen plaatsvinden, waardoor je dat voordeel van die verhoging kwijt bent, daarnaast zullen bedrijven gaan inoveren, waardoor je naar de Mc Donalds gaat en je bij een computer je order plaatst, dus alle werkend hebben een hoger salaris maar direct ook minder collegaas die werkeloos thuis zitten, en steeds minder een baan kunnen vinden omdat het werk dat zij kunnen doen meer en meer geautomatiseerd word.

  Nee de overheid dient flink in haar uitgaven te snijden en zaken afstoten die zij haar nooit had mogen toeeigenen omdat dit beslissingen voor de burger zelf zijn. Stop zo goed als alle subsidies, producten die enkel met subsidies kunnen overleven zijn (nog) niet geschikt voor de markt, NGO’s en dergelijke dienen volledig voor 100% hun eigen broek op te houden, wanneer mensen willen doneren dan is dat aan hen. Subsidies dienen enkel verstrekt te worden om tradities normen en waarden in stand te houden en geschiedenis te beschermen, zodat wij niet vergeten en leren van het verleden. Enkel op deze wijze zijn er jaarlijks al tientallen miljarden te besparen in uitgaven die direct kunnen worden teruggegeven door inkomstenbelastingen, BTW en belastingen op energie en brandstof te verlagen, het zal direct resulteren in een gigantische koopkracht vebretering, schaf wegenbelasting af en breng dat onder op een redelijke manier in de brandstof, of energiepunten voor de extreem vervuilende electrische autos. Iedereen op de weg dient evenredig mee te betalen.

 6. Ernie van de Wal schreef:

  @Mike Brandenburg. Mijns inziens is het minimumloon in Nederland voldoende.

  Dat is dan ook niet mijn insteek. Het is als reactie op Youp, die dat minimumloon net zo lief afgeschaft heeft.
  In Duitsland had men tot voor kort voor een aantal branches geen minimumloon, of een erg laag minimumloon, waardoor mensen naast hun werk nog een baan erbij moesten nemen om basic rond te kunnen komen. Naar mijn mening is dit iets wat we ook als rechtse mensen niet moeten willen.

  Voor het verdere ben ik het roerend met je eens.

 7. Youp schreef:

  Inderdaad, ik schaf het minimumloon af. Maar ik schaf ook de bemoeizuchtige staat af met haar Byzantijnse regeldruk en regelwirwar, de krankzinnige belastingen voor nagenoeg alles. Een belastingdruk boven 10% is te veel. Verder is het begrip niet kunnen rondkomen nogal subjectief. Nogal wiedes dat je geen gezin kunt onderhouden van een McDonalds hamburgersdraaiensalaris. Je zult op een kamertje wonen ergens en dat zal dan wel kunnen. Als je dan toch graag ruimer wilt wonen, auto wilt rijden whatever, dan zul je een baantje erbij moeten nemen. Jouw keuzes en geen reden om andere burgers te bestelen.