DE WERELD NU

Islamitisch onderwijs – Nederland kent geen principes, begrijpt alleen geld

Haga Lyceum, Islamitisch onderwijs

Hoe getroebleerd de Nederlandse omgang met van islamitisch onderwijs is toont hoe de rel met het Haga Lyceum zal worden opgelost.

Principes zijn Nederlandse bestuurders vreemd, zodat ze het ook uitermate moeilijk hebben te doorgronden hoe dat werkt voor mensen die ze wel hebben, maar van een totaal verschillend karakter van wat die bestuurders gewoon zijn. Aangezien dat een pijler is onder de wijze waarop Nederland wordt bestuurd, kon je wachten op een voor iedereen acceptabel smoesje om het Haga Lyceum in Amsterdam. Dat is nu gevonden, en is een heel Nederlands verhaal bovendien. De zelfverrijking van de bestuurders van het Haga is voor Nederlandse normen onacceptabel.

Ach gut:

Islamitisch onderwijs

Een derde van het salarisbudget van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam ging vorig jaar op aan vooral het salaris van directeur Söner Atasoy en ook aan dat van zijn twee familieleden die er werken. Dat blijkt uit een geheime rapportage van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), schrijft NRC.

Een geheime rapportage die nu al bij het NRC ligt. Òf de AIVD is een zeef (met maar één groot gat), of men ziet geen andere mogelijkheid de school vlot te sluiten, en poogt derhalve over te gaan tot onthoofding in de hoop zo het addergebroed te verdelgen. Directeur Söner Atasoy wordt in die optiek beschouwd als de slang die de schuld is van alles. Zoals gewoonlijk weigert men in Den Haag te doorzien dat deze directeur slechts de mond is van een breed gedragen islamitisch gedachtegoed. Hè, bah, nee: mag je niet zeggen! Even ter herinnering:

Het Cornelius Haga Lyceum raakte begin maart in opspraak nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had gezegd dat leerlingen van de islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen. Hij baseerde zich op een ambtsbericht van de AIVD.

En wat wordt nu de basis van het schoonmaken van die school?

De beloning van directeur Atasoy overschreed in 2018 de Wet normering topinkomens, die bepaalt dat een bestuurder in zijn functie niet meer mag verdienen dan 118.000 euro.

De gretig geciteerde reactie van directeur Dinges bevestigt dat beeld dat het de Nederlanders gaat om het geld-argument:

Volgens de krant is hij woedend over de rapportage van de inlichtingendienst. “Als de AIVD zo graag ambtsberichten wil uitdoen, moeten ze met tyfusbewijzen komen. Als ze die niet hebben, moeten ze gewoon hun tyfusbek houden.”

En opnieuw wordt zo de discussie over het principe vermeden. Het was ditmaal op het randje, maar onmiskenbaar is dat zolang islamitische scholen een mogelijk alternatief bieden om hen op aan te vallen, ze hun gang kunnen gaan als het de indoctrinatie van kinderen betreft. Dat heb ik vaker gezien, met personen die excessief betaald werden, scholen die hun schoolreisjes naar Mekka lieten gaan en meer van dergelijke ongein. De Nederlandse overheid is banger voor een inhoudelijke discussie dan de fundamentalistische mohammedanen die weten waar ze staan. Die ook ween dat onze eigen ruimdenkendheid ons niet in staat stelt daadwerkelijk opruiming te houden, en dus steeds het eerste het beste non-argument exploiteert dat zich aandient. Mensen die het (soms maar half) snappen worden eenvoudig genegeerd.

MIJ doet het veel te veel denken aan de wijsheid die een toenmalig collega-ondernemer me doorgaf over belastingcontroles. Deze man vertelde me dat bij een controle de belastingdienst net zo lang zocht tot ze iets vond wat niet deugde. Dus zorgden hij en zijn boekhouder voor een simpel foutje dat direct opviel. Wat er onderhuids – beter toegedekt – gesjoemeld werd interesseerde de controleurs dan niet langer. Waarna iedereen gelukkig huiswaarts keerde in de volle overtuiging een nuttige bijdrage aan de maatschappij te hebben geleverd.

5 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Iedereen weet dat 70% van de Nederlandse moslims fundamentalistisch islamitisch gedachtengoed aanhangt. Iedereen weet dat het Haga Lyceum een extreme variant propageert. Alles wat riekt naar moslimbroederschap en salafisme moet verboden worden. Dit betekent dat alles wat ook maar enigszins met kalifaten, Erdogan en sponsors van islamitische terreur te maken heeft (DENK, NIDA, Partij van de Eenheid, financiering uit Qatar, Saudi Arabie etc.) verboden moet worden. Dan ontstaat er ruimte voor werkelijk gematigde gesprekspartners. Wel zorgen voor voldoende transparantie en controleerbaarheid. Het salonfahig maken van islamkritiek en -zelfkritiek is daarbij noodzakelijk. Minder dan dat is zinloos gerommel in de marge.

 2. Jan schreef:

  Sorry
  Er zijn gematigde en dubbel gematigde en trippel hahaha, waar?
  Niks gematigde
  Er zijn fanatieke
  En er zijn slapende fanatieke
  Zoals er zijn handgranaten in een doosje en er zijn bijna ontplofte granaten zonder zekering en ontplofte.
  En we hebben een overheid die ieder discussie ontloopt op dit gebied.

 3. Jantje schreef:

  Ze krijgen keer op keer de kans om opnieuw te proberen de boel te destabiliseren.
  Als het ze nu dus niet lukt, dan krijgt zijn opvolger opnieuw de kans.
  Net zo lang tot het wel lukt.
  Dit gebeurt willens en wetens.

 4. carthago schreef:

  Het is voor belastingbetalers gewoon een kwestie van even tolereren dat de hoogte van het salaris voor islamitisch terreuronderwijs nog niet definitief vaststaat.Dat komt echt wel goed want het gaat tenslotte al jaren goed.

 5. Kees schreef:

  “Òf de AIVD is een zeef (met maar één groot gat), of men ziet geen andere mogelijkheid de school vlot te sluiten, en poogt derhalve over te gaan tot onthoofding in de hoop zo het addergebroed te verdelgen.”
  Zou het echt de bedoeling zijn om dit addergebroed te verdelgen? Ik geloof er niets van. Er wordt gepraat, gepraat en nog eens gepraat en verder helemaal niks. En ondertussen woekert het kwaad gewoon verder, want ja, moslims…