DE WERELD NU

Corona, Ramadan2021 en de ‘heropening’

Corona rellen, burgeroorlog

Nu Mark Rutte de Corona-‘heropening’ steeds verder uitstelt, is duidelijk waar hij op wacht. De regering wil eerst zien wat de ramadan heeft aangericht, alvorens de poorten weer te openen.

De verstandige adviezen aan moslims de afgelopen weken zijn nadrukkelijk verspreid, maar of het genoeg is? Veel moslims zijn het afgelopen jaar vaak over diverse regels heengestampt die tegen hun gewoonten in gingen, en een Duits artikel onthulde recent dat tweederde van de patiënten in Duitse ziekenhuizen van allochtone herkomst is. Daarmee is al heel veel – zo niet alles – gezegd. Corona is te nieuw om in Afrika al endemisch te zijn, en dat lijkt ook niet de groep waarover men het in dat Duitse artikel heeft:

FOCUS Online hat ein Dokument mit einem alarmierenden Corona-Befund aus einem Kölner Großkrankenhaus erhalten: Die Auswertung bestätigt: Die Infektionswelle trifft besonders Menschen mit Migrationshintergrund. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch auch Zusammenkünfte von Clan-Familien könnten eine Rolle spielen. Just heute findet eine solche unter großem Polizeiaufgebot in NRW statt.

Het valt samen met eerdere observaties dit aangaande. Ook in Duitsland is dit overigens een taboe-onderwerp:

Der Informant will anonym bleiben. Zu heikel ist das Thema. Vergangene Woche erhielt FOCUS Online eine Excel-Tabelle mit einem alarmierenden Corona-Befund aus einem großen Kölner Krankenhaus (Name ist der Redaktion bekannt). Die Auswertung unter dem Kürzel „Coronavirus-Überwachung“ (Surveillance) bestätigt Vermutungen, die schon seit Wochen kursieren: Die Corona-Infektionswelle trifft insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund.
Verder heeft dit nergens het nieuws gehaald. Het is zelfs niet formeel ontkend (ontkennen is de ultieme bevestiging, immers?) of tegengesproken.

Maar wie naar de tijdlijn van de Nederlandse ‘heropening’ kijkt kan zich niet vergissen: de oorspronkelijke datum was 21 april – precies een week[1] na het begin van ramadan, en dus te vroeg om iets te kunnen zeggen over een heropening. Dat Rutte nu al begint te draaien over elke datum die is genoemd, betekent niets anders dan dat men een stevige piek verwacht in de aanloop naar  30 april. En dat zou aardig samen kunnen hangen met rapporten over de observatie van de opgestelde regels binnen moslimgemeenschappen.


 1. De incubatietijd van Corona is ook een week!

Meer over de ontwikkelingen richting een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccineren tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier. Ramadan2021 vindt u onder deze link.

13 reacties

 1. Bas schreef:

  Het mkb, de middenstand is nog niet genoeg naar de knoppen. Er zijn nauwelijks meer faillissementen 1e kw. 2021. Wel zijn er 20% meer bedrijven/zzp’ers uit zichzelf gestopt. Maar dat zijn slechts statistieken, daar zit geen enkel leed achter.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  Dus in Duitsland jaagt men de complete middenstand de vernieling in en heft men alle grondrechten op, vanwege wangedrag van moslims, dat men tot elke prijs niet wil benoemen.

 3. Hannibal schreef:

  @Bas

  Geen illusies, die faillissementen komen later wel. uitstel is geen afstel, kan ik je garanderen.

 4. Jim schreef:

  Dat ik de verschrikkelijke islam hier liever vandaag dan morgen zie verdwijnen is een feit. Dat er meer allochtonen dan autochtonen in de ziekenhuizen liggen, ook in Nederland, schijnt inderdaad waar te zijn. Dat de pathologische leugenaar Rutte daarom vanwege de ramadan negatieve gevolgen voor de zorg verwacht, waar Hannibal van uit gaat, kan zeer zeker kloppen. Dat hij dat nooit openlijk zal durven toegeven is eveneens waar.
  Desalniettemin vind ik het onterecht de schuld van het alsmaar op slot houden van de maatschappij bij de moslims te leggen, omdat zij allerlei regels aan hun laars zouden hebben gelapt. Die schuld ligt bij de overheden en tien jaar regeringen-Rutte waarin de zorg is uitgekleed naar het niveau van een derde wereld land. We kunnen als rijk land met een bevolking van ruim 17 miljoen blijkbaar niet eens een paar duizend corona patienten opvangen en men gebruikt dat wel steeds als hoofdargument voor de lockdown. Bovendien kan de conclusie ondertussen niet anders zijn dat dit argument, de overbelaste zorg, louter en alleen als dekmantel wordt gebruikt om een andere agenda (Great Reset, Agenda 2030 etc.) uit te rollen. Er is namelijk in ruim een jaar tijd niet of nauwelijks iets ondernomen om die zorg op te schalen. In plaats daarvan is wel een miljard uitgetrokken om een testsamenleving in te richten. Hoe anders zou de situatie nu kunnen zijn als dat geld in de zorg was gestoken. Hoe anders zou ook de situatie zijn als het toedienen van bewezen medicatie bij patiënten in het beginstadium van corona, zou zijn toegestaan. Maar dat wil men gewoon niet. Die testsamenleving wordt heel slim doelbewust als middel gebruikt om de angst in stand te houden, en zo de huidige toestand. Rutte en consorten zijn daarbij slechts de slappe zetbazen en marionetten van de WHO, WEF etc.
  Dat zijn de hoofdschuldigen dat er alsmaar niet wordt heropend, niet de moslims. En ook niet de christenen die kerkdiensten houden. Voor mij hoeft dat ook beslist niet, maar ook deze mensen maken slechts gebruik van een grondrecht. Ik ga niet andere mensen grondrechten ontzeggen, als ik er zelf ook gebuik van wil maken, bijvoorbeeld het recht op lichamelijke integriteit.
  Waar het me om gaat is de zaken in de juiste volgorde te blijven plaatsen, hoewel ik begrijp dat dat alsmaar lastiger wordt.

 5. Bas schreef:

  @Jim
  Volledig met u eens.

 6. Cool Pete schreef:

  @Jim : heel goed verwoord.

  Laten we ons geen illusies maken :
  – via de lock downs, zijn ze “the great reset” aan het doordrukken.
  – via vaccinaties-dwang en “klimaat”-alarmisme, dwingen ze de knechting van iedereen af.

 7. Johan P schreef:

  @Jim
  Dat de overheden al decennia bezig zijn Europa om te vormen door samen steeds meer macht naar Brussel over te dragen is niets nieuws en helaas maar al te waar. Dat er al decennia niet wordt opgetreden tegen de moslimgemeenschap die zich steeds nadrukkelijker afscheidt van de rest van de samenleving omdat ze daar geen deel van wenst uit te maken is ook waar.
  Het probleem zit ‘m bij de top. Brussel bepaalt nu al zo’n 80% van de regelgeving op nationaal niveau. De landelijke politiek is gewoon een wassen neus. Men wil Europa de vernieling in helpen. Wat er gaande is kan met geen mogelijkheid aan onkunde of gebrek aan kennis worden geweten, men kan onmogelijk een dergelijke baan bemachtigen als men zo dom is.

  – Als men op Europees niveau had ingezet op een behoorlijke kinderopvang en behoorlijk onderwijs dan had men geen immigranten nodig gehad, met uitzondering van hoogopgeleidde specialisten
  – Als men op Europees niveau eisen had gesteld aan minimale opleiding en/of minimaal eigen kapitaal dat men meebrengt waren er vele malen minder kanslozen binnengekomen.
  – Als men paal en perk had gesteld aan familiehereniging door daar voorwaarden aan te stellen als ‘pas na 5 opeenvolgende jaren waarin men minimaal 150% minimumloon heeft verdiend EN niet in contact is geweest met justitie EN dmv een schriftelijk examen kan aantonen de taal voldoende te beheersen’ dan had dat de instroom ook beperkt. Zeker als het was gekoppeld aan een strict uitzettingsbeleid van diegenen die niet aan de eisen voldoen.
  – Als men de grenzen behoorlijk had bewaakt dan hadden we niet zo’n enorme instroom van illegale asielparasieten gehad, zeker als het was gekoppeld aan een strict uitzettigsbeleid van illegalen.
  – Als men had geinvesteerd in onderwijs en medische zorg (verouderende bevolking heeft meer zorg nodig, daar hoef je echt geen doctoraat in wiskunde voor te hebben) dan was er helemaal niet zo’n probleem geweest met onvoldoende opvang.
  En dan hebben we het nog niet eens over het enorme opzettelijke angst aanjagen. Of de vraag waarom er niet is ingezet op behandelingen die al beschikbaar zijn, aangetoond doeltreffend zijn en goedkoper zijn, dan was het hele vaccinatie-circus ook niet nodig geweest.

  Alles wijst erop dat dit met voorbedachte rade opzettelijk zo wordt gestuurd. Wat mij betreft betekent dat dan ook dat de regeringen, zowel landelijk als Europees, niet langer het volk vertegenwoordigen maar onderdrukkers zijn geworden die ik niet langer erken als rechtmatig.
  Het probleem is niet dat er niet voldoende mensen zijn die dit ook zo zien, maar dat die nog steeds niet bereid zijn om samen te komen en zich te organiseren om tot verzet te komen.

 8. Jim schreef:

  @Willie,
  We hebben bij huisarts Rob Elens gezien dat dit soort medici als het ware worden ‘kalt gestellt’. Ook Elens schreef bij het begin van de pandemie een mix van medicijnen voor, waarmee hij een aantal mensen van corona genas. Hij werd terug gefloten door het IGJ omdat de werking van die medicijnen niet bewezen werd geacht. Dat stinkt sowieso, dat je bij nota bene een pandemie iemand die poogt die mede de kop in te drukken, tot de orde roept. Ik weet niet of het allemaal waar is wat over deze Roemeense longarts wordt beweerd. Maar bij een normale gang van zaken, als je echt van een pandemie af wilt komen, zou zo iemand in elk geval een veel groter podium moeten krijgen, b.v. bij de media. Lijkt mij een stuk zinvoller dan voor de zoveelste keer Ab Oosterhuis aan het woord, die het liefst iedereen levenslang wil opsluiten. Dat dat niet gebeurt, zegt genoeg.

 9. Jim schreef:

  Ab Osterhaus heet die knakker.

 10. Anonymous schreef:

  Het Suikerfeest gaat bloot geven waar dit “kabinet” werkelijk staat. Verder opmerkelijk dat een positieve GGD-test betekent dat je in quarantaine moet, maar dat een negatieve GGD-test niet telt als testbewijs. Meer bewijs dat dat derhalve slechts een politiek middel is, is niet nodig. Kortom, men rommelt maar waar aan. Niets dat wijst op een aanpak waar volksgezondheid leidend is, maar meer een aanpak die meewaait met de politieke winden.
  Moslims boos? Dan passen we het beleid aan, of knijpen een oogje toe. Niet-moslims boos? De knuppel erover! Handhaving! Het kan dus wel, in alle gevallen, maar men doet het niet. Kortom, er wordt gestuurd naar een gewenste/gedroomde uitkomst (die in de praktijk flink gaat tegenvallen).

 11. Baytep schreef:

  Van een dokter in de UK weet ik dat de IC’s daar vol liggen met dikke Pakistanen.
  Het blijft anekdotisch bewijs, en je zou verwachten dat zo’n specifieke IC bevolking vaker in de media kwam, zeker gezien de effecten.

 12. Cool Pete schreef:

  @Bayttep : misschien anecdotisch, maar structureel verklaarbaar.
  Vatbaarheid door : leeftijd, over-gewicht, vitamine-tekort, ongezonde leefwijze, onderliggende kwalen.
  Is overal zo. Geldt bij vele infectie-ziekten.

  En overal is – door wanbeleid – struktureel tekort capaciteit ziekenhuizen, al decennia.

 13. Willie schreef:

  Boven ieder terras .TESTEN MACHT FREI.