Kinderpolitiek

Kinderpolitiek is de waan van de dag. Alles draait om kinderen, want we doen het voor hún toekomst, nietwaar? Is dat daarom een rechtvaardiging voor infantiel gedrag?