DE WERELD NU

Staatsbosbeheer: een staat in de staat – arrogantie, onkunde en Jacobskruiskruid

Oostvaardersplassen

Bij Statenleden van de provincie Flevoland komen dagelijks vele mails binnen over Staatsbosbeheer en hun falend beheer van de Oostvaardersplassen. Dit is er één van.

Oostvaardersplassen

Jacobskruiskruid zo ver het oog reikt – Foto Martijn de Jonge

Onderstaand verhaal is een van de vele honderden die binnenkwamen bij een Statenlid van de Provincie Flevoland, die ons deze e-mail doorstuurde. Het is representatief voor wat zoal ingestuurd wordt, maar de afzender is ook een ervaringsdeskundige. Op uitdrukkelijk verzoek wordt de naam van deze persoon niet gepubliceerd. Foto’s zijn bijgeplaatst door de redactie uit een al grotendeels aanwezige verzameling.


Staatsbosbeheer: een staat in de staat
“ …. Verder kan ik enkel aanvullen dat Staatsbosbeheer zich mijn inziens niet alleen in het geval van de Oostvaardersplassen blijk geeft van falend beheer. Op velerlei gebied handelt Staatsbosbeheer, anders dan ze doen voorkomen, als een staat binnen staat. Hovaardigheid en arrogantie is deze organisatie niet vreemd en een enigszins democratische opstelling ten opzichte van de Nederlandse samenleving lijkt vaak geheel zoek. Tegen de houding alsof iedereen dom is, en enkel Staatsbosbeheer de waarheid in pacht heeft, lopen heel wat kritische lieden aan. Veelal komt het neer op: ‘Einde discussie, punt uit!

Hele gebieden gaan op de schop en worden heringericht zonder zich te bekommeren om argumenten van omwonenden. Informatieavonden met ‘inspraakrondes’ zijn een farce en enkel omdat het moet.

Oostvaardersplassen

“Prachtige wilde natuur” van de Oostvaardersplassen. Foto: Martijn de Jonge

OostvaardersplassenDe plannen liggen er immers al, subsidies zijn door de EU (zie rechts, opklikbaar, Red)verstrekt en het project zal hoe dan ook doorgaan. Bewoners mogen toekijken hoe hun oh zo mooie achtertuin wordt omgevormd tot ‘nieuwe natuur’ met hekken, slagbomen, kweekvijvers voor muggen en (zwem-)plassen die volgestort worden met vervuild buitenlands slib. Overal zien we ‘nieuwe natuur’ opduiken waar toegankelijkheid uitermate wordt beperkt, of soms tot 0 wordt gereduceerd. Overigens geldt dat ook, maar in mindere mate, voor waterschappen en waterleidingsmaatschappijen.

Het is vreemd dat particuliere organisaties zoals de Landschappen of Natuurmonumenten hun zaken vele malen beter op orde hebben. Al ga ik nu niet stellen dat daar alles op rolletjes loopt en het enkel rozengeur en maneschijn is.

Oostvaardersplassen

Een zonnige voorjaarsdag in de Oostvaardersplassen. Met “wildbeheer” door Staatsbosbeheer.

Giftig Jakobskruiskruid: onkunde en laksheid
Overigens is het beleid van alle natuurorganisaties ten opzichte van het overal zich explosief vermeerderend Jakobskruiskruid alarmerend te noemen. Deze plant is een wezenlijk gevaar voor dier en mens maar wordt het gekoesterd door gebiedseigenaren, vlinderclubs en vaak onwetende gemeenten.

Oostvaardersplassen

Ongehinderd woekerend Jacobskruiskruid Foto: Martijn de Jonge dd. 5 juli 2018

Voor de landbouw en veeteelt is het kruid een ware plaag aan het worden, want voor runderen en andere grazers is het levensbedreigend gezien onherstelbare leverschade. Voor mensen kan het leiden tot leverkanker en wellicht ook aandoeningen aan de milt. Schapen en geiten zouden er iets beter tegen bestand zijn, maar hun jongen blijven sterk in hun groei achter tegenover soortgenoten die dit gif niet binnen krijgen. Consumeren van de levers van deze dieren zou schadelijk kunnen zijn voor de mens.

Oostvaardersplassen

Droogte, kaalheid Martijn de Jonge dd. 6-7-2018

Woekering is gevaar voor mens en dier De zaden die een hoge giftigheid hebben kunnen zich daarnaast vermengen met granen en ook op die manier in de voedselkringloop belanden. Ook zijn er zorgen over de aanwezigheid van deze kankerverwekkende gifstoffen in honing, kruidenthee en de gevolgen voor bijenvolken omdat het mogelijk fataal zou kunnen zijn voor bijenlarven. Helaas zijn er veel zaken waar nog niet of nauwelijks onderzoek naar is gedaan. In de VS is Jacobskruiskruid een woekerende exoot, doch daar was al eind 19 eeuw bekend dat deze plant voor problemen ging zorgen. In Engeland is men verplicht te voorkomen dat het kruid zich kan uitzaaien op naastgelegen percelen. Blijft men in gebreke dan worden hoge boetes opgelegd. Dit gaat voor zover ik weet ook in Duitsland op. Het is dan ook onvoorstelbaar dat in Nederland er totaal geen beleid is om deze plant een halt toe te roepen.

Oostvaardersplassen

Onkunde en roekeloosheid over Jacobskruiskruid bij Staatsbosbeheer

Enorme kosten voor de samenleving Gezien publicaties op de website van Staatsbosbeheer en hun antwoorden op aan hen gestelde vragen ten opzichte van Jacobskruiskruid, getuigen deze van weinig of geen ter zake doende kennis en een roekeloos beleid. Oftewel ze doen niets en laten het plantje zich onbeperkt vermeerderen.

Dit terwijl niemand echt weet hoe dit teruggedraaid kan worden. Bestrijding en terugdringen ervan zal uiterst moeilijk zijn en de maatschappij handen vol geld kosten. De plant reageert namelijk nauwelijks op chemische bestrijdingsmiddelen, dus enkel mechanische bestrijding zal werken. Zeer arbeidsintensief en kostbaar, want ook het maaisel zal moeten worden afgevoerd en behandeld als zijnde ‘chemisch’ afval.

Oostvaardersplassen

Mei 2016

Wellicht kan gesteld worden dat er over het algemeen veel teveel geluisterd wordt naar instanties als Staatsbosbeheer, Stichting Ark, Free Nature etc. omdat we er met zijn allen ten onrechte van uit gaan dat zij een enorme expertise in huis zouden hebben.

Oostvaardersplassen

Zomer 2016 Foto Martijn de Jonge

Er zal een veel grotere controlerende rol uit moeten gaan vanuit de overheid, zodat zaken in de toekomst niet meer zo gigantisch uit de hand kunnen lopen.

Een betrokken en bezorgde burger.”

Oostvaardersplassen

Maar men procedeert tegen de staat. Dus wordt het een langdurig verhaal. Het inbrengen van tegenbewijs sleept zich tot op de dag van vandaag voort. Het laatste tussenarrest stamt van 26 juni 2018.”. Link uit bovenstaand kadertje vindt u HIER.


Eerdere kritische artikelen op Veren of Lood over problemen met het beheer van de Oostvaardersplassen vindt u hier.

 

 

10 reacties

 1. Rita schreef:

  Eindelijk een zeer goed stuk !! Eindelijk iemand die het benoemd zoals het is ! De beste oplossing SBB weg ermee !!

 2. Thomas schreef:

  Dat Sint Jacobskruid veelvuldig voortkomt bij de Oostvaarderplassen wist ik niet. Het kan handmatig met een speciale drietand uitgestoken worden. Op percelen waar landbouwdieren grazen of waarvan het hooi in de winter als voer gebruikt wordt worden deze planten door de boeren of beheerders handmatig uitgestoken. In de zomer laten de grazende dieren de planten staan wegens de bittere smaak. Als het gedroogd wordt tot hooi verdwijnt deze smaak en wordt het gegeten. Dan ontstaan enorme problemen door leverschade en dood. Het getuigt van een enorm gebrek aan kennis en een hoge mate van onbenul om dit giftig kruid niet meteen te verdelgen. Hetzelfde geldt trouwens voor de grote berenklauw. De grazers bij de Oostvaarderplassen zullen waarschijnlijk niet alleen sterven van de honger maar ook aan vergiftiging omdat bij dood Sint Jacobskruid de bittere smaak grotendeels verdwenen zal zijn en daardoor gegeten zal worden.
  Verder zullen de zaden door de wind over een groot gebied verspreid zullen worden en zal het buitengebied ook besmet raken met dit gif.

 3. Johan P schreef:

  @Thomas
  Correct, het kan met de hand worden uitgestoken en veehouders doen dat ook. Echter, zij doen dat regelmatig om te voorkomen dat het een plaag wordt en om te voorkomen dat het zich uitzaait, waardoor de problemen en de hoeveelheid werk beperkt blijven.
  Als de foto hierboven juist is -en ik heb geen reden om eraan te twijfelen- dan gaat het daar echter over hele velden die ongecontroleerd woekeren. Dat houdt in dat de zaden zich verspreiden en die kunnen jarenlang nog voor problemen zorgen. Wil men hier vanaf komen dan betekent dat nog jarenlang handmatige inspanning, of het machinaal verwijderen van de volledige toplaag om die vervolgens te vervangen. Beide zullen de nodige kosten met zich mee brengen.
  Ook de opmerking van SBB dat het in gedroogde vorm niet schadelijk is en daarom in kuilvoer is verwerkt laat een schokkende onkunde zien die op zich al reden genoeg zou moeten zijn om eens kritisch te gaan kijken naar die organisatie en hun zogenaamde expertise. Zeker als men het telkenmale falen van hun projecten mee laat wegen is er een dringende reden om de hele organisatie op de schop te nemen.

 4. ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’…

  Wat het meest tenenkrommende in hertje dossier #Ovp is, is de TOTALE onkunde van Staatsbosbeheer en het kwijlen met pvdd
  en gl zieke geesten van de rewilding.

  De vlakte staat vol Klote Kruid en de Driehoek vol Koolzaad, ook giftig.

  Ik zou zeggen, paarden snel eruit ter adoptie, koetjes en hertjes naar naburig goed stuk bos en totaal Ovp afgraven tot 1.5 meter om Klote Kruid te bestrijden en goede weiden te maken.

  Staatsbosbeheer heeft miljoenen u eigen zaak gestoken, dus dat zal ze moeten terugbetalen.

  Maar deze rewildingsbende, sbb, pvdd en gl willen rewilding, ongenadig worden paarden, koeien en herten opgeofferd via de Ganzenfabriek. Want de ganzen bij Schiphol, Lelystad Airport en boeren in omgeving worden vergast en ook afgeschoten, maar dat maakt pvdd, gl en sbb niet uit.

  Bedenk hoeveel Klote Kruid zaadjes daar in de omgeving met enorme wolken de boel verstieren.

  Bedenk hoeveel opgroeiende kinderen rondom Ovp hiervan last hebben gehad afgelopen 5 jaar minstens en gaan hebben als ze jaren lang hieraan bloot worden gesteld.

  Goh, waar komt die kanker toch vandaan?

  Ik wil cijfers Flevoland wel inzien en vergelijken over afgelopen 20 jaar en ben verbaasd dat GGZ zelf niet al jaren onderzoek doet of publiceert.

 5. Thomas schreef:

  @Johan P. Zegt Staatsbosbeheer dat Jacobskruiskruid in gedroogde vorm niet schadelijk is en wordt het verwerkt tot kuilvoer? Geen enkele manegehouder en/of veeboer zal gedroogd Jacobskruiskruid aan zijn dieren voeren. Het is net omgekeerd zoals SBB zegt. Grazers blijven vanwege de vieze smaak van levend Jacobskruiskruid af. Na het maaien gaat de bittere smaak weg maar blijft het even giftig. Vee herkent doordat de bittere smaak weg is de plant niet meer als giftig en eten het op. Als paarden en of runderen 5% tot 10% van hun eigen lichaamsgewicht aan Jacobskruiskruid eten dan zijn ze chronisch ziek.
  Als SBB deze troep inkuilt en als voer gebruikt dan zijn het gevaarlijke dwazen.

 6. liliane philips schreef:

  Ze moesten zich doodschamen . eens komen ze der karma tegen Laat ze een week in een kooi daar mogen ze het opeten

 7. Johan P schreef:

  @Thomas,
  Dat is wat er (soms) gebeurt ja. Voor zover ik weet loopt er minimaal 1 proces tegen hen vanwege het kruid in kuilvoer.
  Ik weet dat koeien en paarden er een chronische lever- en/of nieraandoening aan over kunnen houden, dat dit zelfs dodelijk kan zijn en ook dat schapen er minder gevoelig voor zijn, maar nog steeds problemen krijgen.
  Het staat best leuk, en ik heb er geen probleem mee dat er in een natuurgebied een stukje voor wordt gereserveerd, maar dan dient men wel verspreiding tegen te gaan, er zorg voor te dragen dat de zaden niet bij veehouders in de weides terechtkomen en al helemaal niet inkuilen, zelfs niet in sterk vermengde vorm.
  Dat SBB hier mee wegkomt is een schande, die maar weer laat zien dat er voor onbenullen die voor de overheid werken blijkbaar heel andere regels gelden dan voor mensen zoals veehouders die een gedegen opleiding hebben en op een professionele manier hun dieren houden.

  Overigens zou iedere veehouder die op dergelijke ondeugdelijke manier met dieren omgaat (of het nu het teveel dieren op een te klein gebied betreft, zoals in diverse ‘natuurgebieden in Nederland’ of het voeren van giftige stoffen aan dieren) direct worden opgepakt zodra het bekend wordt en worden alle dieren in beslag genomen. Het is me een raadsel waarom een stel dwazen namens SBB zo kan aanklooien zonder dat er wordt ingegrepen.

 8. J. de Vries schreef:

  Tja, in de rechtsstaat Nederland staat de Nederlandse Staat, waaronder Staatsbosbeheer, boven iedere wetgeving, die wel geldt voor particulieren en particuliere bedrijven. M.a.w. de Nederlandse rechtsstaat bestaat in de praktijk helemaal niet. Het is een sprookje zoals ook de inwoners van de provincies Groningen en Drenthe (gaswinning) en Friesland (zoutwinning) inmiddels duidelijk is geworden.

 9. Theodoor schreef:

  Schandalige arrogantie voor een rijksinstelling die de belastingbetaler heel veel geld kost, schande !!!
  En voorts, bestaat de Partij voor de dieren nog wel, of komen ze altijd te laat.

 10. A.R.Gus schreef:

  Altijd al was Sbb arrogant. Echter zijn ze tegenwoordig helemaal de weg kwijt.Sinds de overheid de fout heeft gemaakt deze instantie te verzelfstandigen is ze zich , wellicht door de 265.000 ha grond die ze dankzij de belasting in beheer had, als grootgrondbezitter gaan gedragen. Er zit maar één ding op , huidig bestuur weg wegen wanprestatie en de verztelfstandiging terugdraaien.