DE WERELD NU

Portugal in greep van een constitutionele putsch

De Portugese president heeft een socialistische meerderheid in het parlement het recht geweigerd een regering te vormen. waar kennen we dat ook alweer van?

Oh ja, hiervan! In Nederland meende de toenmalige onderkoning (vvz Raad van State) Tjeenk Willink in juli 2010 te kunnen aankondigen, dat de regering zich kon permitteren Kamermeerderheden te negeren doordat het staatshoofd zou weigeren wetten die in de Kamer waren aangenomen te ondertekenen. Theoretisch is het daarmee mogelijk een wet niet in werking te laten treden. De andere kant van het verhaal is, dat dit onvermijdelijk een constitutionele crisis tot gevolg moet hebben, aangezien het er anders op uit zou draaien dat De Majesteit zou kunnen bepalen wat wel, en wat niet wet wordt in Nederland. (De bijlage waarin dat terug te lezen is, blijkt uit alle toenmalige publicaties van internet te zijn verdwenen. Ik had er hier graag naar gelinkt.)

Het vervolg is bekend: de Kamer besloot in het vervolg de bemoeienis van het staatshoofd met de regeringsvorming te reduceren tot het afnemen van de eed die de ministers zweren:

De Tweede Kamer zet de eerste stap om te komen tot een nieuw kabinet. Hiervoor is in maart 2012 het Reglement van Orde van de Tweede Kamer gewijzigd. Voor de wijziging had het staatshoofd nog een belangrijke rol bij het begin van de formatie.

 

In Portugal nu lijkt het iets ingewikkelder te liggen, maar het principe is hetzelfde: als staatshoofd Anibal Cavaco Silva vermoedt dat de toekomstige aanpak van een regering hem niet aan zal staan, voelt hij zich gerechtigd een hem onwelgevallige regeringsvorming te kunnen weigeren. Waar me dit het meest aan doet denken, is de manier van het gebruik van Artikel 48 in de Weimarrepubliek. Dat artikel gaf de Duitse Reichspresident de macht om buiten het parlement om maatregelen te treffen, als een soort ouderwetse Romeinse dictator.

Het behoeft geen uitleg, dat deze gedachte wordt gesteund door de EU. De Portugese parlementaire meerderheid in kwestie staat namelijk vijandig tegenover zowel de EU als de euro. En dat lijkt voor de Brusselse dictatuur afdoende argument om elke democratische correctie in de kiem te willen smoren. De NOS doet of haar maandelijkse stonde haar verhinderd haar werk te doen, en andere media zetten het slechts op hun blogs. Staatsgreep? Zo lang iets ten faveure van de EU is, mag je het geen staatsgreep noemen, en er over schrijven kunt U beter ook maar niet doen.

President Cavaco Silva:

“In 40 years of democracy, no government in Portugal has ever depended on the support of anti-European forces, that is to say forces that campaigned to abrogate the Lisbon Treaty, the Fiscal Compact, the Growth and Stability Pact, as well as to dismantle monetary union and take Portugal out of the euro, in addition to wanting the dissolution of NATO.”

Als iemand nog positieve twijfels heeft over de gebrekkigheid van de democratische gezindheid van de EU, wil die dan zo snel mogelijk zijn schoolgeld terug gaan halen? Staatshoofden van EU-lidstaten, die de EU beschouwen als de basis van alle democratie, kan het nog gekker?

Het is ironisch dat het juist Portugal is waar deze machtsgreep op deze wijze gestalte krijgt, en dan refereer ik niet aan de Anjerrevolutie, maar aan de wijze waarop de dictator die door de Anjerrevolutie de vergeetboeken in ging ooit eerder aan de macht kwam. António de Oliveira Salazar was hoogleraar financiën toen hij door een radeloze bevolking in 1932 werd geroepen tot het hoogste ambt van Portugal om het land uit de Crisis van de jaren dertig te redden. Alleen ging hij nooit meer weg, en regeerde het straatarme land tot vlak voor (1968) zijn dood in 1970. De vergelijking met Salazar zal heden ten dage in Portugal vaak worden gemaakt vrees ik. Terecht ook. Want wie ziet niet de overeenkomsten, niet alleen tussen Cavaco Silva en Salazar, maar ook tussen de EU en Salazar?

Toch verwacht ik dat de wal het schip keren zal. Dat de EU op het punt staat uit elkaar te vallen moet iedereen die er mee te maken heeft toch duidelijk zijn. De koek is op, het krediet is verbrast. Het wachten is op de curator die het vonnis van de rechters (U!!!) uitvoeren komt.

5 reacties

 1. Juan schreef:

  Deze staatsgreep, uitgevoerd door de Portugese president, is kennelijk geen probleem of belemmering voor de ongekozenen in HQ Brussel. Verondersteld mag worden dat deze Portugese actie, een gekozen parlementaire meerderheid buiten spel zetten, geheel in lijn is met de zg. “Europese waarden” van onze geprezen EU.

  In het verlengde hiervan mag men aannemen dat de Euro-Nationalisten alles, ja echt alles zullen doen, om de eigen gecreëerde EU bureaucratie in stand te houden en te prolongeren, ongeacht wat burgers daarvan vinden. In de “nieuwe tijd” is dat van ondergeschikt belang. Burgers zijn onwetend en moeten vooral niet storen in belangrijke EU-processen. Of het nu gaat om onderwerpen als TTIP, CETA, Massa-Migratie, Ukraïne, Bankenreddingen of Regelgeving op de vierkante millimeter, burgers moeten beseffen dat Brussel bezig is met een “heilige opdracht”.

 2. tejo schreef:

  Ik snap er geen jota van dat de Europese bevolking zich zo laat ringeloren door een stel ongekozenen die ook nog het lef hebben om de democratie omver te werpen. Waarom zijn alle mensen die zich in de media voordoen als zijnde begaafd zich nu niet suf aan het schrijven om de Europeanen te informeren over de kromme gang van zaken? Zijn deze verstandige mensen dan zo zichzelf kwijtgeraakt? Als je heel nuchter kijkt dan zie je dat er een strategie wordt doorlopen waarvan de kracht in het verleden lijkt te liggen. Het vermoeden gaat uit naar de uitvoering van plannen waar de bevolking onwetend over wordt gehouden en tegelijk de plannen worden doorgedrukt. Het doet me denken aan codex alimentarius. Maar ook afspraken die in het verleden met olieproducerende landen zijn gemaakt spelen mee. En het lijkt erop dat we momenteel in een fase zitten waarin de plannen rigide tot uitvoer worden gebracht. Er zijn individuen die het plan doorzien en daar weer een plan voor hebben gemaakt maar voor de meeste Europeanen, anders dan EUgezinden, is het simpelweg jammer maar helaas pindakaas. En wel de genetisch gemodificeerde variant die anders dan het aloude vleesch nog wel toegestaan is om te consum€uren!

 3. tejo schreef:

  Als aanvulling op mijn bovenstaande reactie blijf ik met de vraag zitten waar het gezonde verstand is gebleven? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de meerderheid een dictat€ur wil? Toch?

 1. 27 oktober 2015

  […] Portugal in greep van een constitutionele putsch, Veren of Lood >> […]

 2. 27 oktober 2015

  […] Portugal in greep van een constitutionele putsch, Veren of Lood >> […]