DE WERELD NU

Kort geding Forum voor Democratie tegen regering

Thierry Baudet maakte gisteren bekend dat de stichting Forum voor Democratie een kort geding aanspant tegen het kabinet vanwege haar uitstelpolitiek. Ik ben daar tweeslachtig over.

Eerst natuurlijk: wat het kabinet doet zou niet mogen kunnen. Dat het kan toont de gebreken van het Nederlandse staatsbestel, dat toch al steeds harder in haar voegen kraakte onder druk van de EU. Als Nederland in haar grondwet een Constitutioneel Hof had opgenomen, was dit probleem naar we mogen aannemen nooit ontstaan. Want dat de regering willens en wetens de Referendumwet overtreedt willen in Nederland slechts 75 niet-stemmers niet weten.

Maar of een kort geding zin heeft? De kans dat de rechter zich niet bevoegd verklaart is levensgroot aanwezig. De publiciteit die dat veroorzaakt zou veel oorspronkelijke JA-stemmers het idee kunnen geven dat de democratie dus niet zo hard wordt verkracht als thans gaande is. Dat lijkt mij geen gezonde ontwikkeling, omdat het ons leidt naar debatten over de rechtmatigheid van de uitspraak die de rechter zal doen.

Het verwijdert ons daarmee van de kern van de zaak: dat de regering zichzelf dusdanig ondemocratisch opstelt dat zij haar legitimatie heeft verspeeld. Dàt is waarover de discussie eens zou moeten gaan: hoever mag de regering de wet met voeten treden om te bereiken wat zij denkt dat goed voor Nederland is? Want onderliggend speelt steeds een rol: is de uitspraak van het volk slecht voor de toekomst van Nederland? En is de regering daarom gerechtigd die uitspraak te negeren?

Deze vraag hangt eigenlijk samen met de vraag of het Nederlandse volk op enig moment het recht zou kunnen hebben zich nog uit de EU los te maken. Wie deze vraag met NEE beantwoord is geen democraat, eenvoudig omdat dit in gaat tegen het principe dat je een democratisch gekozen dictator ook weer af moet kunnen zetten. Hitler kwam democratisch aan de macht: hij werd pas een dictator toen hij die macht gebruikte om aan de macht te blijven. De bezwaren tegen de EU kunnen vanuit bepaalde hoek worden beschouwd als slecht voor Nederland, maar hun aanpak wordt ondemocratisch als ze het lidmaatschap van de EU beschouwen als een onwrikbaar gegeven waaraan niet kan worden getornd en waarover niet gediscussieerd zou mogen worden.

Als een eenmaal gesloten verdrag principieel nooit meer kan worden gewijzigd, aangepast of ontmanteld, is het geen verdrag maar een dictaat. Een dictaat van het verleden aan de toekomst. Alsof men het vroeger allemaal beter wist.

Dat de regering middels haar uitsteltactieken zelfs de vraag niet wil beantwoorden of zij zich gerechtigd voelt de volksuitspraak te negeren, is de essentie die een rechter mogelijk zou kunnen beantwoorden. Maar als ook dat wordt afgewezen omdat de rechter zich niet bevoegd verklaart, dan hebben we een groot democratisch probleem.


De crowdfundingsactie vind U hier.

8 reacties

 1. Freek Groeneveld schreef:

  Goed punt, er komt een hoop modder in het water en we zien niet meer helder wat ze eigenlijk doen.

 2. Theo schreef:

  Ik mag toch wel aannemen dat Thierry met zijn juristen goed in de gaten houdt hoe de zaak kan aflopen.
  Geen rechter zal graag Rutte terechtwijzen, dus mogelijkheden voor niet-ontvankelijkheid of onbevoegdverklaring zal deze man/vrouw met beide handen aangrijpen. Als inhoudelijke behandeling niet geborgd kan worden dan zou de zaak beter afgeblazen kunnen worden.
  Maar, nogmaals, Thierry weet dit allemaal ook.

 3. Cool Pete schreef:

  Goede actie ! Zeker het voeren waard !
  Laten we allemaal Forum voor Democratie steunen.

 4. bas schreef:

  beste hannibal,

  enige reden waarom de bestuursrechter niet ontvankelijk zou kunnen verklaren is artikel 120 van de grondwet, echter deze is niet van toepassing omdat het niet gaat over de inhoud van de oekraine deal, noch over de inhoud van onderhandelingen met de eu.

  het gaat over artikel 11 van de referendum wet, waarin de rechter niet alleen uitspraak mag doen maar ook zal doen.

  Artikel 11 referendum wet zegt

  “Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet. ”

  het woordje uitsluitend is hierbij cruciaal.

  dat betekend dat de derde optie die rutte koos met uitstel een ambts misdrijf was.
  het wegstemmen van de motie van bommel zonder opvolgend verzoek van ratificatie is een ambts misdrijf.

  in het land zijn intussen al tientallen aangiftes gedaan.

  als de rechtbank baudett in het gelijk stelt, en die kans is aannemelijk is kamer voorzitter arib verplicht om een procedure op te starten om de ministerraad en de nee stemmers motie van bommel uit hun ambt te zetten en vervolgens bij de hoge raad en openbaar ministerie voor vervolging voor te dragen.
  hierbij zal de koning gevraagd worden de kamer te ontbinden en ontslag van kabinet rutte te aanvaarden en verkiezingen worden uitgeschreven.

  en dat beste hannibal is precies wat er op het spel staat.

  mocht de rechter rutte wel gelijk geven kan dus de referendum wet de prullenbak in, en is er een ernstig beschadigde minister president en een ernstig beschadigde democratie en tweede kamer.
  welke in komende verkiezingen keihard zullen worden afgeschaft.

  met vriendelijke groet,

  bas vos

 5. Dick Kraaij schreef:

  Het parlement is bestookt met argumenten waarom ze voor de motie Van Bommel moesten stemmen. Dit gebeurde o.a. in rechtstreekse emails aan kamerleden. Ook de regering is – via de publiciteit – bestookt met die argumenten. Deze argumenten waren inhoudelijk en wettelijk de enig juiste argumenten.

  Omdat het een raadgevend referendum was, waren er twee keuzes: de uitslag domweg negeren, of ernaar handelen. De eerste optie was wettelijk, maar bleek politiek niet haalbaar. De tweede optie vond de regering ook niet prettig (want in haar hemd bij de eurocraten en Mürkül tijdens NB het NL voorzitterschap). Dus zocht men een derde weg, die vooral neerkomt op het kopen van tijd (uitstel). Inhoudelijk is de derde weg een zoektocht naar aanpassing van het bestaande verdrag.

  Dit nu is onwettig. Een 100% Fuck You kiezer is niet onwettig.

  Er zijn maar twee opties, die erg zwart/wit liggen. De politiek is te laf om een van beide te kiezen. Voor lafheid (“regeren is vooruitschuiven”) kan de politiek helaas niet door een rechter veroordeeld worden. Toch is er wellicht een precedent: het Urgenda-vonnis, dat bepaalt de regering meer aan klimaatbeleid moet doen. Ik ben het daarmee inhoudelijk totaal oneens, en dit is dus een advocaat-van-de-duiveladvocaat.

  Hannibal analyseert dat de politiek had moeten handelen, had moeten luisteren enz. zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Eens natuurlijk. Maar dat gebeurde niet, dus wat nu? Alles overziende, heb ook ik aangifte gedaan van het aanzetten tot een ambtsmisdrijf.

 6. Cool Pete schreef:

  MOOI !
  Meer juristen en andere mensen / groeperingen gaan zich hier eindelijk mee bezig
  houden.
  Mijn steun heeft u allen!
  De uiteenzetting van @ Bas Vos hierboven, lijkt mij heel belangrijk.
  De inhoud hier van lijkt mij erg grondig en juridisch niet-weerlegbaar.
  Nogmaals mijn steun-betuiging.

 7. m.gordens schreef:

  Wanneer is de uitslag bekend??
  Waar is dat te lezen of horen?

 8. Hannibal schreef:

  Dat duurt vaak nog minstens een week. Als UK morgen stemt voor Leave kan Rutte met een gerust hart toegeven aan de uitslag, want dan is de EU voorlopig met belangrijker zaken bezig. Vrijdag weet U alles, wat de rechter zegt is onbelangrijk geworden. Behalve voor een harde tik op de vingers, dan.