DE WERELD NU

Islamitische hogeschool bestraft?

Islamitische hogeschool

De islamitische hogeschool in Rotterdam is bestraft, aldus de voor sommigen geruststellende mededeling. Maar er gebeurde niets anders dan dat haar Nederlandse accreditatie werd ingetrokken.

Dat de school eerder dit jaar al failliet ging geeft al aan dat er nog wel andere factoren mis waren met die ‘hogeschool’.

Islamitische hogeschool

Het gaat hier om:

Een islamitische onderwijsinstelling in Rotterdam mag zich geen hogeschool meer noemen. Het gaat om de Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS), die verder ook de bevoegdheid verliest om graden, zoals de mastergraad, te verlenen.

Maar, beste provinciaaltjes, het gaat hier om “Nederlandse” graden, zoals de mastergraad. Dat is een nuance die we liever vergeten, want het ministerie van Onderwijs vindt het onderwijs hier te lande het beste ter wereld (voor wat we er aan uitgeven – zegt men als je lastige vragen gaat stellen). De wereld zit afgeladen met scholen die graden verstrekken die door niemand specifiek worden erkend (herinnert u zich Charles Schwietert nog?), maar die maar al te vaak worden beoordeeld op het gewicht van het geschepte papier waarop het diploma is gedrukt. Zakenlieden beschikken soms over meer academische kwalificaties dan tweede huizen, maar over hun intellectuele vermogens zegt het niet veel (sowieso is een diploma daarvoor maar een beperkte graadmeter).

En laten we even serieus blijven: waarvoor zou je een geaccrediteerde hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging nodig hebben? Om door de Nederlandse overheid te worden aangenomen die wil dat iedereen in haar dienst over een soort diploma beschikt. En dan wordt je geestelijk verzorger bij de krijgsmacht of iets dergelijks dat teveel betaalt voor te weinig inhoud.

Nu zijn alle HBO-diploma’s – buiten de harde vakken of (deels) die van HEAO’s – wat mij betreft nauwelijks het papier waard waarop ze gedrukt zijn, maar wat we moeten met een hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging? God mag het weten.

Er zijn maar een paar redenen geweest om die Islamitische Hogeschool te accrediteren, en enige behoefte aan wat ze zouden produceren behoorde daar niet toe. De weidse titel op de gevel zegt waarvoor de politici gevallen zijn (doorgelinkt vanaf NOS-site)

Islamitische hogeschool

en omgekeerd was er de behoefte van de IU aan gevonden geld, dat de Nederlandse overheid bereidwillig verstrekt na accreditatie. Een accreditatie die studenten ook weer recht op studiefinanciering en de hele bups aan mogelijkheden die er aan vastzitten opleverde. We betaalden dus voor een ‘prestigieus islamitisch instituut’, en we kregen waarvoor we betaald hebben. Zoals iedereen die geld geeft aan uitvinders van het perpetuum mobile [1] om andere redenen dan liefdadigheid: het deksel op de neus.

Betekenis heeft dit voor niemand, hoogstens is het zielig voor de naïevelingen die hun diploma nog niet kregen. Dat doet overigens vrezen voor een volgend hoofdstuk van deze klucht:

Als de failliete instelling een doorstart wil maken, moet de school opnieuw een verzoek indienen om het recht op graadverlening te krijgen. De EIUAS verzorgde de geaccrediteerde hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging. Enkele tientallen studenten volgden afgelopen najaar die opleiding.


 1. Natuurkundig een theoretische onmogelijkheid

4 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Hoofdkenmerken van echte universiteiten, zoals die sinds de middeleeuwen in Europa vorm hebben gekregen, zijn dat men er onafhankelijk onderzoek doet met betwistbare resultaten om kriitische studenten af te leveren. Kenmerk van een islamitische universiteit is dat aan geen van die drie voorwaarden voldaan wordt omdat de wetenschappelijkheid van onderwijs en studie altijd getoetst zullen worden aan islamitische wetten en normen die verwaarloosbare ruimte toestaan voor onafhankelijkheid, twijfel en kritiek. Kortom, een islamitische universiteit is een contradiction in terminis. Een ander punt van kritiek is dat “islamic university of Europe” echt belachelijk kinkt. Wie verzint dit allemaal, wie staat het toe, met welk doel? Verdienmodellen gebaseerd op islamistische bekeringsdrang en -dwang hebben we al genoeg.

 2. Dick H. Ahles schreef:

  “maar over hun intellectuele vermogens zegt het niet veel (sowieso is een diploma daarvoor maar een beperkte graadmeter)”.
  Hannibal: realiseer je je dat met deze terechte opmerking je de onwrikbare grondslagen van ons onderwijssysteem onderuit haald: vakken stampen> toetsen doen> diploma krijgen> uitzicht op fatsoenlijk werk.

  Zie ook de nog steeds onvolprezen analyse van de onzin van ons in rotten van dezelfde leefdtijdsgenoten klassikaal onderwijs geven:

 3. carthago schreef:

  Heel uniek dat je zelfs een graad kunt halen in koppensnellen met behoud van outkiering.Nu ook voor lampenkappen.Alleen in shithole.nl.

 4. Hannibal schreef:

  @ Dick H. Ahles
  Ik besefte het. Wat mij betreft is onderwijs een vorm van kansenverbetering, en wie denkt dat een dip;oma meer is dan de afsluiting van weer een etappe is een optimist.

  Overigens ben ik niet tegen klassikaal onderwijs – in bepaalde leeftijdsgroepen en het relatief eenvoudig aanleren van mechanismen. Tafels leren en dergelijke, maar ook bij het opzeggen van gedichten, is klassikaal niet de slechtste methode.

  Maar reproductie heeft zeker weinig te maken met intellectueel vermogen.