DE WERELD NU

Intimidatie en provocatie in de rechtstaat Nederland

Intimidatie en provocatie worden in de Nederlandse rechtstaat in toenemende mate door politie en justitie toegepast. Een verhaal van een bespottelijke obsessie.

Mijn Leidse vriendin Sylvia Hoogland *) werd op het politiebureau ontboden.

In de onbeholpen geformuleerde uitnodiging die ze ontving voor het verhoor, repte de betreffende politiefunctionaris van ‘discriminatie’. Uiteindelijk bleek de aanklacht betrekking te hebben op een tweetal wetsartikelen die ergens anders over gaan, namelijk de artikelen 131 en 137d van het wetboek van strafrecht. Zie de afbeeldingen. Ze gaan over respectievelijk ‘opruiing’ en ‘haat zaaien’. Ze kreeg dit overigens pas te horen na telefonisch te hebben aangedrongen op duidelijkheid hieromtrent!

Geen geweld
Sylvia is niet op haar mondje gevallen en heeft uitgesproken politieke opvattingen. Onder andere vanwege het feit dat binnenkort bij haar in de buurt ‘een paar honderd testosteronbommen’ zullen worden gehuisvest zit ze behalve op fitness ook op een vechtsport.

Artikel-131-opruiing

Artikel-131-opruiing

Ze was jarenlang docente Duits op een middelbare school en is dus wel wat gewend, voor wat betreft jonge mannen en vrouwen die (nog) geen hogere opleiding genoten hebben. En ze is heel actief op Facebook. Ze schrijft daar af en toe zelf iets, maar veel vaker citeert ze reguliere en minder reguliere media: vooral kranten en blogs. Soms met een begeleidende regel tekst, soms zonder. En ze reageert regelmatig op postings van andere Facebook-gebruikers.

In de uitnodiging stond niet wat de aanleiding was voor het verhoor.

Ook tijdens het eerste deel van dat verhoor – waar overigens geen enkele politieman of vrouw geweld pleegde, daarmee dreigde of zelfs maar lelijke woorden gebruikte – werd niet aangegeven wie er aangifte tegen haar had gedaan en wat de precieze aanklacht inhield. In plaats daarvan werden haar vragen gesteld die niets met de aanklacht te maken hadden. Daarnaast waren er vragen die in de verte wel iets te maken hadden met het onderwerp van de aanklacht, maar die in niets deden vermoeden dat hier politiefunctionarissen aan het werk waren om de feitelijke toedracht van een mogelijk strafbaar feit boven water te krijgen.

Artikel-137delta-haatzaaiing

Artikel-137delta-haatzaaiing

Hart op de tong
Hoewel Sylvia pas enkele jaren de politieke ontwikkelingen in Nederland intensief volgt, had ze zo’n bizar, politie-onwaardig tafereeltje al zien aankomen. Omdat ze bovendien, zoals dat heet, het hart op de tong heeft, had ze een beroep gedaan op een bevriende jurist om haar te begeleiden. Overigens was ze in de uitnodiging expliciet gewezen op de mogelijkheid een advocaat mee te nemen. Zoals dat hoort. Het viel wel op dat daarin benadrukt werd, dat ze zo’n jurist echt wel uit eigen zak moest betalen. De man die haar begeleidde deed dat echter pro deo. Hij heeft persoonlijk ook zeer negatieve ervaringen met ‘anti-discriminatie’ hysterie.

Sylvia beriep zich tijdens het verhoor op haar zwijgrecht. Halverwege het gesprek werd duidelijk dat de aangifte afkomstig was van een moskeebestuur. Haar vermeende misdrijf bestond uit het intikken van een verzuchting van veertien woorden onder een FB-posting die ging over een protestactie tegen de aanbouw van een moskee: “Nu nog een paar varkenskoppen en de zaak is ludiek opgelost en zonder geweld”. Voor alle duidelijkheid: het betrof een posting van een andere Facebook-gebruiker, niet zijnde die moskee. Evengoed is er in de aanklacht sprake van dat de klagers in paniek waren geraakt. Door de gedachte aan het feit dat iemand aan varkenskoppen dacht. Een gedachte die ze op het spoor waren gekomen door daar goed naar te zoeken. De betreffende moskee heeft een alleszins relevante naam, waar ik verderop nog op terugkom: Al Hijra.

Kansloos
Uiteraard is een rechtszaak tegen haar op basis van die 14 woorden en die twee wetsartikelen volstrekt kansloos. Van “opruiing tegen het openbaar gezag” is immers in de aller verste verte geen sprake. Mocht een serieus deel van de functionarissen bij politie en justitie daar anders over denken dan is de democratische rechtstaat reeds mors- en morsdood. Dan is er sprake van een absolute tirannie. In dat geval zouden – dat is wel van een paradoxale ironie – de burgers van dit land dringend aan de slag moeten om weer een rechtstaat op te gaan bouwen: inclusief het opbouwen van een nieuw openbaar gezag.

Van opruien tot een strafbaar feit is hier ook geen sprake, sterker nog: er is helemaal geen sprake van opruiing tot enigerlei activiteit/feit. Het gaat hier om een verzuchting met een sprankje hoop erin. Die hoop heeft onder andere betrekking op het voorkómen van geweld. Artikel 137 d van het Wetboek van Strafrecht is een draak van een artikel, maar het staat helaas nog wel in het WvS. De gewraakte verzuchting bevat niets dat kan worden opgevat als ‘aanzetten (tot)’ iets concreets. En dat werkwoord is het kernbegrip van dit artikel, niet het extreem vage woordje haat. Een woord dat trouwens evenmin als ‘liefde’, ’god’, ‘vriendelijkheid’ of ‘chagrijn’ in enigerlei wet thuishoort, maar dat is iets voor in de Memorie van Toelichting bij het aanpassen of schrappen van dat wetsartikel.

Van ‘aanzet tot discriminatie’ is nog minder sprake: er wordt in wezen helemaal nergens toe opgeroepen. (Terwijl ook hier geldt dat het buitengewoon ongelukkig is dat ‘het maken van onderscheid’ op deze wijze in de wet is terechtgekomen.)

In algemene zin is het (kunnen) maken van onderscheid voor mens en dier zo onmisbaar als water en zuurstof. Nu staat er in het artikel wel een beperking bij dat ‘onderscheid maken’: het is ‘alleen maar’ strafbaar als men onderscheid maakt ‘wegens …’ en dan volgt een bizar rijtje van gedeeltelijk aangeboren, gedeeltelijk aangeleerde karakteristieken van mensen. In het onderhavige geval is duidelijk dat de klagers het hier willen doen voorkomen alsof er sprake is van (haat tegen) een godsdienst. Hierover verschillen echter de meningen in hevige mate. De wetgever in Nederland biedt hierbij geen enkel houvast.

Twee keer is de vraag naar de definitie van wat een godsdienst is aan de orde geweest in de Raad van State: bij het Ezelsproces (Tegen Gerard Reve) en het Walburgia-proces. In beide gevallen heeft de Raad van State er nadrukkelijk voor gekozen om hier geen duidelijke uitspraak over te doen. Dat is jammer.

Al Hijra
Een proces dat direct of indirect zou gaan over het al dan niet godsdienstige karakter van een verenigingsgebouw met de naam Al Hijra zou de rechterlijke macht voor een nog véél grotere uitdaging plaatsen. Ik citeer uit het Vademecum van de islam (De islam in 400 begrippen, uitgeverij Damon) over deze Arabische term. Het lemma gaat eerst over de historische en daarna over de hedendaagse betekenis ervan (nadruk toegevoegd):

De hijra is de emigratie (622) van Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Yathrib (later Medina genoemd) als reactie op de toenemende vijandigheid in het polytheïstische Mekka. Vandaar bouwde hij de prille islam langzaamaan uit als politiek leider van een gemeenschap tot hij jaren later Mekka militair veroverde. Het wordt beschouwd als de start van de islamitische jaarrekening (Hijri-kalender) (…)
In het moderne discours van jihad betekent hijra nog steeds emigreren uit ‘niet-islamitische’ samenlevingen (…) om zich in een puur islamitische omgeving voor te bereiden op de jihad tegen onislamitische gebieden. De islamitische staat (IS of ISIS) roept moslims wereldwijd op om de hijra te maken naar Syrië en Irak om zich daar voor te bereiden op de jihad in hun thuislanden

De passage over de relatie met de mohammedaanse jaartelling heb ik niet vet gemaakt. Ik formuleer het zelf: hijra staat voor de verandering van de rol van Mohammed van would-be profeet naar echt wel krijgsheer. De hijra en de ermee verbonden jaartelling staan symbool voor het politieke karakter van de leer van Mohammed.

Vluchten uit Nederland
Ik ben er dus om diverse (nogal verschillende) reden vrij zeker van dat het niet tot een strafzaak zal komen tegen Sylvia. Toch ben ik boos. Heel boos. Niet omdat men bij de politie het gejank van het moskeebestuur te serieus genomen heeft: dat is alleen maar ergerlijk. Wel vanwege de absurditeit van de vragen die door deze mensen – in werktijd! – aan een ‘verdachte’ werden gesteld, zoals: “of ik wist wat de islam inhield” en nog geschifter: “of ik wist wat een varken voor moslims betekende”. Ik pleit niet voor hun ontslag, maar een berisping zou ik wel op z’n plaats vinden. Maar ja van wie?

De toppen van de politiekorpsen kennen een afschuwelijke oververtegenwoordiging van PvdA-ers. Die op televisie waarschuwen lichtvaardig aangifte te doen wanneer het om straatterreur gaat. Nog bozer ben ik omdat de vraagstelling van de betreffende beambten wel bedoeld leken om te provoceren. Een verhoor was helemaal niet nodig, en zeker niet zo een. De feiten zijn duidelijk, beter gezegd: het feitje is duidelijk. Iemand heeft een reactie ingetypt onder een Facebook-postje. Een reactie die door de zittende regering als politiek ongewenst wordt beschouwd.

Ik weet niet zeker wat ik ernstiger vind: intimidatie of provocatie. Ik ben woedend dat politie en justitie misbruikt worden voor dit soort praktijken. Deze actie hoort in een serie. Van huisbezoeken vanwege tweets tot arrestaties van Pegida-mensen waarbij men weet dat die arrestaties onrechtmatig zijn. Ik weet wel wat me extra boos maakt over dit specifieke incident: Sylvia overweegt nu serieus om te emigreren uit Nederland.

Had ik al geschreven dat ze boven de 70 is?

——————————————————————————

*) Een schuilnaam natuurlijk.

17 reacties

 1. willemientje schreef:

  Ik denk dat ik weet over wie je het hebt, ook een vriendin van mij, het is ongelofelijk, maar ze zal zich niet laten kisten, zit niet in haar aard, waar gaan we naar toe in dit land

 2. Karina schreef:

  Dit soort vergaande acties wijst op de onmacht die de westerse leiders/politiek momenteel voelen.

  Er wordt gelachen om woorden zoals: Islam is Vrede, Incidenteel, Lone Wolf.
  Grapjes gemaakt over ‘Stageplaatsen’. En de enorme steun van de bevolking die bijvoorbeeld Derksen (met zijn openlijke Marokkanenprobleem) krijgt. Bedrijven weigeren openlijk islamieten als werknemers aan te nemen.
  De ‘Gouden Tijd’ voor de Islam(ieten) is ‘Verleden Tijd’ geworden. De westerse cultuur moet de islamieten niet meer. Omgang met hen zit de westerse bevolking niet meer op te wachten. Geen handvol maar een landvol met autochtonen die je vriendschap niet afwijzen.

  Het zijn de laatste stuiptrekkingen om de bevolking te dwingen Islam als vrede te zien en het zo ook te behandelen.

 3. carthago schreef:

  Wellicht is een mogelijkheid de staat c.s. eens te gaan dagvaaarden dmv een aangifte wegens provocatie of vermeend aanzetten tot het doen van uitspraken over niet bestaande strafbare feiten. Nog mooier zou zijn dit in een massale aangifte te doen. Daar zijn in een oproep wellicht meerdere mensen voor te vinden inmiddels.

 4. cubicleman schreef:

  Beste Willemientje, graag zou ik in contact komen met deze mevrouw. Ik ben al enige jaren aan het onderzoeken hoe het toch mogelijk is dat er zoveel willekeur is mbt de politiediensten als het gaat om vervolging van wat het lijkt rechts gezinde mensen.

 5. Hannibal schreef:

  Richt u zich eerst tot @FrGroenendijk aub. Deze omweg maakt niet alleen een rare indruk, maar neemt ook voor lief dat Willemientje mogelijk een geheel ander persoon herkent dan wie zij daadwerkelijk is.
  U kunt ook zoeken op de tag intimidatie op deze site. Zo vindt U meer voorbeelden van afgelopen jaar.

 6. Frans Groenendijk schreef:

  @Willemientje, @Cubicleman
  Ik heb deze tekst eerst aan Sylvia laten lezen. Ik zal haar wijzen op de reacties.
  Waar het gaat om ‘het bredere verband’ lijkt het me een mooi begin om hier in de commentaren vergelijkbare praktijken te benoemen.

 7. willemientje schreef:

  IK vermoed dat het over dezelfde persoon gaat, maar ik ga geen gegevens doorgeven, de zaken lijken wel erg veel op elkaar, gewoon geen woorden voor, wat een land is dit geworden, hopelijk komt het nog goed

 8. Islamofiel schreef:

  Citeer hier maar Farid Azarkan (in discussie met Snorreman): wen er maar aan.

  Zo’n moskee heeft genoeg werkeloze vrijwilligers om een strategische stroom van dit soort aanklachten de wereld in te sturen.
  Straks verschijnen ze in statistieken die aantonen dat half Nederland islamofoob is

 9. Buffalo Bill schreef:

  Niemand is verplicht zich naar een politiebureau te begeven. Iemand wordt alleen maar uitgenodigd als de politie niet het recht heeft om hem buiten heterdaad aan te houden. Het had dus helemaal niet tot een verhoor moeten komen.

 10. Alphons Mantel schreef:

  het toont weer aan de kosten (jaarlijks 7 miljard euro) en risico’s van de parlementaire keuze tot paspoortverstrekking aan buitenlandse moslims ; en ook toont het aan de algehele domheid en arrogantie van de politie die kennelijk verliefd is op de Koran (dood allen die niet n Allah geloven)

 11. Jan van Eechoud schreef:

  Hi.
  Zie hier aardig wat namen die ik al jaren ‘ken’ maar zelden meer tegen kom. Uit mijn DDS periode, vermoed ik.
  Wil graag weten waar jullie je ‘verbergen’, want ik zie jullie nooit op bijv. TPO, wat ik als acceptabele bron voor rechtse mensen beschouw.

  Ook ik zie gelukkig enige kentering in acceptatie /verheerlijking van islam.
  Maar ik vermoed dat nog steeds 95% van de massa zo goed als niets van islam weet en er worden te weinig voorbeelden aangehaald van haat- en moordopdrachten in de ‘heilige’ boeken.
  Hoop jullie vaker tegen te komen.
  Mvg

 12. Peter schreef:

  Wat een ongelofelijke racisten hier….

  Wilders Breivik Hitler, mooi rijtje

 13. Frans Groenendijk schreef:

  @Peter: we weten nog helemaal niet of je meer van katten of meer van honden houdt.

 14. carthago schreef:

  @Frans. Peter kijkt niet beter, kan ook niet met een tunnelvisie.

 15. Ad schreef:

  Ik ben wat laat met mijn reactie want 70 jaar en druk met zoeken naar een vluchtplek voor het laatste deel van mijn leven.

  Ik wil hier toch even de rol van de advocaat van de duivel spelen.

  “Nu nog een paar varkenskoppen en de zaak is ludiek opgelost en zonder geweld”.

  Hier staat toch, als ik het net iets anders zeg:
  Zonder geweld te gebruiken kan je de zaak oplossen met een paar varkenskoppen.
  Het roept dan vervolgens bij mij automatisch het beeld op van ‘varkenskoppen neerleggen bij de in aan bouw zijnde moskee’. Het is naar mijn mening een inspirerende, sturende zin. Het roept op: ‘Ja, een paar varkenskoppen neerleggen bij de moskee – zou ik dat durven… enz. enz.

  ’Een verzuchting met een sprankje hoop is niet de kwalificatie die bij mij opkomt.

  Het is te verwachten dat de vraag gesteld wordt van: “weet je wel wat een varken voor moslims betekent?”. Als dat woordje ‘wel’ er inderdaad in zat dan is dat erg. Het is belerend en nog veel meer maar het blijkt mij tegelijk ook dat Sylvia H. dit wel wist want anders had ze dit niet zo gezegd. Het is denk ik algemeen bekend in Nl. en op zich te beschouwen als een onderdeel van de huidige islamisering.
  Kan me nl. niet herinneren dat er in NL. bij onenigheden of ruzies ooit met varkenskoppen gesjouwd werd, hoewel ik toch uit een dorp kom en mijn oom en tante ieder hun eigen varken mestten. Nee, dit is een nieuw islamitisch Nederlandse opmerking geweest van Sylvia.

  Vind dit overigens een heel goed artikel. Beter leesbaar dan ik van je gewend ben Frans. Goeie tip over dat Vademecum van de islam met die aanhaling over de hijra maar vooral de opmerking die je daaraan toevoegt.

 16. Frans Groenendijk schreef:

  @AD Dan moest ik maar advocaat van OnzeLieveHeer en Sylvia spelen, hè?
  Mooie taakverdeling 😉
  Dank voor het compliment. Ik schrijf leesbaarder naarmate ik bozer ben.
  Daarom is dit bijvoorbeeld de beste recensie die ik ooit schreef: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/een_top-nsb-er_als_getuige_tegen_de_jodenstaat/
  Die kwestie van de boosheid heeft heel direct te maken met het onderwerp van jouw betoog.
  Je kunt zeker stellen dat een opmerking over varkenskoppen in een ‘dialoog’ over/met mohammedanen niet ‘aardig’ is.
  Bewaken of burgers van dit land wel voldoende aardig zijn tegen elkaar hoort echter niet tot het werkterrein van politie en justitie. Wanneer de politie zich wel op dat terrein begeeft, raken we op een hellend vlak.
  Politie en justitie zouden zich ook zeer beslist niet moeten verdiepen in hetgeen in welke subcultuur wel of niet als meer onaardig of beledigend wordt beschouwd. Belediging en gekwetstheid zitten in het oor van de jankerd.
  Zoals je weet ben ik een notoir atheïst. Ik ben echter ook fan van Ann: “My name is Ann Barnhardt, and by the grace of God, I am not a nice person”.
  http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/het_akelige_van_aardig_of_de_leegheid_van_leuk/

 17. Ad schreef:

  Yep, ik ben het met je eens dat de politie of justitie zich hier niet mee hoort te bemoeien. Dit mechanisme is goed beschreven door Stefan Mellema in 2007: http://eerstehemel.blogspot.nl/2015/04/destructief-modern-clangedrag-in.html
  Het is alsof de baas zijn waakhond op z’n donder gaat geven als hij voor onraad waarschuwt i.p.v. naar de oorzaak te gaan kijken.