DE WERELD NU

Hongarije bashen en de staat van het EU-bouwval + Update

EU-breuklijnen, doem der EU

Gisteren kwam de Hongaarse premier spitsroeden lopen in het Europees parlement (in Straatsburg), vanmorgen reutelde Juncker er over zijn laatste stand van Europese Zaken. Tegengestelde gelegenheden met sterke overeenkomsten – de EU maakt zich zorgen over haar eigen toekomst.

HongarijeEn daar is inderdaad alle reden voor. Eén van die redenen is het koppige verzet van de Oost-Europese staten tegen de Brusselse drammerigheid aangaande de asielmigratie. In Brussel lijkt men te hebben begrepen dat men dit gevecht volgens de geldende regels niet winnen kan. Nu probeert men het daarom met vals spelen, door druk uit te oefenen door dreigen met intrekken van het stemrecht van een staat in de EU (daarmee zou het uiteindelijk automatisch tot wingewest worden gereduceerd, als je de lijntjes doortrekt – over ‘vreedzaam’ imperialisme gesproken) en aan te kondigen dat een staat er in de komende EU-begroting bekaaid van af zal komen. Zowel Polen als Hongarije hangt dit nu boven het hoofd. Polen wordt al aangevallen via Artikel 7 (stemrecht intrekken) Hongarije werd er gisteren in het EP over gehoord. Hetgeen de reden was dat Victor Orban er verscheen. Gezellig was anders (rechts). Niet dat dit snel gebeuren gaat zo lang Polen en Hongarije elkaar blijven steunen (het vereist unanimiteit van alle overige staten), maar voorkomen is beter dan genezen. Bovendien moet je je niet alles laten welgevallen. De politiek van de Poolse regering is er een van hautain zwijgen (verantwoordelijk commissaris Frans Timmermans heeft geen idee hoe daarmee om te gaan), Orban pakt het anders aan. Deze week horen we of dat beter werkt – er is weinig reden voor optimisme, aangezien Orban onverkort vasthout aan de maatregelen die Hongarije nam en waarover binnen de EU hysterie ontstond.

HongarijeDe hier rechts staande nitwit telde haar nopen (of werden haar door haar partij voorgerekend) en komt na de verkiezingen voor het EP in maart niet terug. De EU-getrouwen rapporteerden er braaf over:

Dat betoogde Hongarije-rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks) in het Europees Parlement in bijzijn van de Hongaarse premier Viktor Orban. Tijdens het debat kreeg hij van verschillende kanten de wind van voren. Het parlement stemt woensdag over Sargentini’s oproep. Daarvoor is tweederde meerderheid nodig.

Het debat ging feitelijk tussen twee visies op de wereld en de EU:

Volgens Sargentini beknot de regering-Orban de onafhankelijke media en academische wereld. Onafhankelijke rechters worden vervangen door ‘vriendjes’ van de regering. Het zijn maatregelen die de rechtsstaat aantasten.
Premier Orban zei dat hij was komen opdraven ondanks ,,dat uw mening al vaststaat.” Hij beschuldigde het parlement ervan een Europese democratie te gaan veroordelen. ,,U denkt het beter te weten dan het Hongaarse volk.”

Die beknotting bestaat vooral in de gedachtewereld van Sargentini. Ondermijning van de staat Hongarije zoals die door de organisatie van George Soros wordt bedreven wil geen weldenkend bestuurder binnen de eigen grenzen toelaten – ongelukkig genoeg is het nu juist een agitatie die aansluit bij het wereldbeeld van Sargentini cum suis. Dat Orban nadrukkelijk lof kreeg toegezwaaid van Nigel Farage zal niemand verbazen, maar het was het aanhoren weer meer dan waard:

HongarijeEP stemt vandaag over ‘straf Hongarije

Deze gang van zaken laat wèl zien waarom men in het EP zo angstig is dat bij die EP-verkiezingen in maart de eurokritische partij een derde van de zetels zouden halen. Het zou een stemming als die later vandaag gehouden wordt op voorhand futiel maken. Er is de EU dus veel aan gelegen die verkiezingen zoveel mogelijk naar de eigen hand te zetten, en de eerste signalen van die campagne waren vandaag al waarneembaar(rechts):

Juncker ging echter eerst voluit op het orgel over de benevolente invloed die een sterke EU zou kunnen hebben:

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hamerde in zijn laatste ‘State of the European Union‘ op een sterkere, meer gezamenlijk optredende Unie. De nieuwe verhoudingen in de wereldpolitiek dwingen Europa om meer voor zichzelf op te komen. De economische macht van de Unie is de basis waarvan uit de EU een leidende positie kan en moet afdwingen.

Aldus:

Er ligt een voorstel om het veto op buitenlands beleid voor een deel te vervangen door stemmen met gekwalificeerde meerderheid

Vertrouwen op Mogherini? Lachwekkend begint niet het te beschrijven. Het voorstel om 10.000 nieuwe grenswachten aan te stellen is er ook zo’n voorbeeld van, aangezien het een idee is van het kaliber kalf en gedempte put. 10.000 Functionarissen om te beginnen met het uitzetten van ongewenste immigranten zou adequaat kunnen zijn, dit is opnieuw dronkemansgeleuter. Meest opmerkelijk was wellicht het vroege uur dat Juncker sprak – hij leek zelfs zijn ontbijt nog niet te hebben genuttigd (en was dus nuchter).

Een al even grote bron an zorg zijn de obsessie met een voortgaande eenwording van de EU op financieel gebied, die voor ons land rampzalig zou uitpakken:

Verdere economische integratie, en dan met name de kapitaalmarktunie en de bankenunie, hebben ook een internationale dimensie. Juncker wil dat de euro de dollar deels vervangt als de munt voor het internationale handelsverkeer. Dat kan alleen als de onderlinge economische afstemming van de lidstaten geloofwaardig is, aldus Juncker. In dat kader zijn er voorstellen gedaan voor versterking van de Monetaire Unie.

Iedereen wenst iedereen altijd het beste, maar er voor willen betalen: ho maar. Vandaar dat ons de financiële consequenties van al deze plannen gewoonlijk onthouden worden. En uiteindelijk is het allemaal ijdelheid, want de EU is gedoemd het niet lang te maken.

Update:

EP stemt als verwacht in met Artikel7 procedure tegen Hongarije. 448 voor, 197 tegen 48 onthoudingen. Schandalig gedrag van de voorstanders weer

Schaamteloos en een schande. Juncker is alweer dronken. Dat ging snel.

14 reacties

 1. Piet Karbiet schreef:

  Ons land heeft niet eens een Constitutioneel Hof maar wel Polen de maat nemen als de regering rechters vervangt. Nee, het partijkartel al hier benoemt geheel naar eigen wensen nooit geen linkse partijtijgers bij de Raad van State, de NPO, het Commissariaat voor de Media, AFM, verzekeraars, banken, ziekenhuizen en al die andere zogenaamde waakhonden en toezichthouders. Sodeflikkert lekker op.

 2. Ahava schreef:

  Hopen en zelfs bidden dat dit ondemocratische wangedrocht der EUSSR zo spoedig mogelijk instort. Dan geef ik een groot feest, het laatste in mijn leven.

 3. Prikker schreef:

  haha Hannibal, hardstikke goed.
  Helaas kan ik niet op Farage stemmen.

 4. Prikker schreef:

  En ’t gekke is, je voelt bij zo’n typische Brussel-oplossing meteen aan je water dat het niet gaat werken, dat het weer een idee is van vleugellamme bureaucraten. Of een “Schnappsidee” van Juncker zelf. Ik zou er nog respect voor kunnen opbrengen wanneer bekend zou worden dat het hier -om een bewuste, zij het verborgen, strategie gaat- wat zou betekenen dat incompetentie niet onlosmakelijk is verbonden met EU-politici. Maar ik ben bang dat dat niet waar is haha jezuschristus

 5. Teunis schreef:

  Een parlement dat zo democratisch is dat iemand als Farage erin verkozen is start een procedure tegen een land dat die procedure zelf heeft geratificeerd.

 6. Cool Pete schreef:

  De leden van dat “E.P.” houden zich niet aan de politieke programma’s, op grond waarvan ze verkozen werden.
  Een van de weinige verkozen politici die dat wel doet, is Nigel Farage.
  De procedure tegen Hongarije is inhoudelijk onterecht, omdat er de
  democratische rechtstaat niet geschonden wordt.

 7. Teunis schreef:

  Iemand als Sargentini houdt zich wel degelijk aan het programma op grond waarvan haar achterban haar helaas gekozen heeft. En als de procedure onterecht is zal dat wel blijken uit de bevindingen. Ik denk echter dat als Hongarije een soort Wit-Rusland wil zijn, het niets in de EU te zoeken heeft, maar ja de subsidies…

 8. Friesecanadees schreef:

  EU is a complete clusterfuck
  Deze kan de ondergang van het holle land bewerkstelligen met meer van deze idiote zinloze bureaucratische “activiteiten”
  Eh, ja ga zo door:collapse is around the corner

 9. Juanito schreef:

  Er gaat toch wel erg veel geld en tijd zitten in dat communistische circus dat EU parlement heet. Wat een farce is dat.

 10. Cool Pete schreef:

  Sargentini uit alleen maar valse, want onjuiste, beschuldigingen; en verbergt dat
  onder een lawine aan “waarden” die ze als sprookjes zelf verzint, en die
  – aldus verwoord- : NIET in het partij-programma van G-L staan.
  In Hongarije wordt de democratische rechtstaat helemaal niet geschonden;
  het land voldoet evenzeer aan de eisen als alle andere landen.

  Op de democratische verkiezing van een Nigel Farage, is niets aan te merken.

  In geen enkel land in Europa, is er een kiezers-meerderheid – en die is er ook nooit
  geweest – voor dit “EU”-konstrukt en voor dit beleid. Sterker nog : het is diverse malen
  – per referendum – AFGEWEZEN.
  Dat “EU”-konstrukt functioneert als een “toren van BabeL” : losgezongen van de
  werkelijkheid, zwevend in een internationaal-socialistisch totalitarisme.
  Dit “EU”-konstrukt maakt de verschillende Europese landen en hun eigen culturen,
  KAPOT.
  Oorzaak : totalitaire DWANG.

  Vrijwillige samenwerking van onafhankelijke landen, was de juiste weg geweest.

  Zelfstandig nadenken, is niet eng.

 11. Teunis schreef:

  Inderdaad, probeert u het eens!

 12. Cool Pete schreef:

  Nee maar ; u voelde zich aangesproken. Waarom dan ?
  Opvallend.

  Wel nu : waar zijn uw [ tegen- ]argumenten ?

 13. Johan P schreef:

  @Teunis.
  Ik ben een groot voorstander van Europese samenwerking, maar absoluut tegen de huidige vorm van de EU.
  Ik zou zelfs een voorstander zijn van een Verenigde Staten van Europa met een federaal Brussels gezag, mits lidstaten die willen toetreden en op die manier hun eigen onafhankelijkheid opheffen daar de bevolking voor laten stemmen en er meer dan 55% ja-stemmers zijn.
  Echter, de huidige EU heeft de bevolking nooit die kans gegeven en alle referenda erover zijn negatief uitgevallen. Toch wordt die federatie doorgedrukt en worden nationale (grond)wetten ondergeschikt gemaakt aan regels uit Brussel, terwijl er geen enkele regering daar ooit een mandaat van de bevolking voor heeft gehad. De Europese Commissie is een ongekozen clubje dat elkaar benoemt en geen enkel respect heeft voor de verschillende culturen en wetten in diverse landen.
  Ik zou toch echt heel graag uw argumenten willen horen waarom dit monsterlijk dure, inefficiente, ongekozen en ongewenste gedrocht zou moeten worden gehandhaafd en zelfs verder worden uitgebreid.

 14. Jaantje schreef:

  Wie is die wijzende man achter Nigel farage?