DE WERELD NU

Duitsland – Die Deutschen sind unser Unglück!

Duitsland

Met Duitsland aan het roer in de EU – zoals nu staat te gebeuren – zit groot ongeluk in een klein hoekje, betoogt Ronald Katee.

De Eerste Wereldoorlog eiste in Europa tientallen miljoenen mensenlevens, ruïneerde nog veel meer levens, maakte een eind aan de dominante positie van Europa op het wereldtoneel en het 19e-eeuwse vooruitgangsgeloof, maakte de succesvolle machtsgreep van de communisten in Rusland mogelijk en zag de schandelijke alliantie van de centrale mogendheden (waaronder Duitsland) met het islamitische Ottomaanse Rijk. Er zijn boekenkasten vol geschreven over de aanloop naar de oorlog en wie er nou verantwoordelijk was voor het ontstaan ervan. Het feit dat Duitsland pas laat tot natievorming was gekomen en daardoor nauwelijks een rol had kunnen spelen in de ‘Scramble for Africa’ zal zeker een rol hebben gespeeld in de lust tot oorlog die Duitsland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in de greep had.

Vervolgens koos het Duitse volk ervoor om de incarnatie van het kwaad op aarde aan de macht te brengen en Europa opnieuw in een slagveld te veranderen. Het wilde Europa veroveren, maar de vernietiging van de Joden was belangrijker. Met circa zes miljoen vermoorde Joden slaagden de nationaalsocialisten daar grotendeels in. Het resultaat was dat Europa in puin lag, in Oost-Europa de communisten aan de macht kwamen, maar, veel erger nog, dat van voorheen bloeiende Joodse gemeenschappen weinig tot niets meer was overgebleven. Bijna overal waar deze minderheid welkom was geweest en de ruimte had gekregen had dat tot een bloei van het wetenschappelijke, culturele en economische leven geleid. Na de Holocaust is dat Europa voorbij, voorgoed voorbij.

En dan zitten we nu met een Europese Unie waarin Duitsland eerste viool speelt. Een Europese Unie die de poorten heeft opengezet voor massale immigratie van moslims met een net iets te grote voorliefde voor (Joden)haat, moord, doodslag, terreur, uitkeringen, steniging, genitale mutilatie en eigen familieleden. Een Europese Unie die daarmee de droom van Hitler van een judenrein Europa aan het waarmaken is (de paar overgebleven Joden pakken begrijpelijkerwijs hun biezen). Een Europese Unie die een waardengemeenschap pretendeert te zijn, maar via Palestijnse uitbetaalloketten kopgeld aan Palestijnse moordenaars van Joden uitbetaalt. Een Europese Unie die onder andere wordt verkocht met onverholen Europees-nationalistische motieven – als we niet toegroeien naar een Verenigde Staten van Europa zou onze rol in de wereld zijn uitgespeeld.

We hebben gezien waartoe nationalisme kan leiden als dat nationalisme zich niet tot één volk wilde beperken, maar meerdere volkeren omspande of wenste te omspannen. Israël, de enige echte safe haven voor Joden, laat op werkelijk fenomenale wijze zien hoe het wel moet. Iran wil Israël vernietigen. De Europese Unie bakt zoete broodjes met Iran en Duitse bedrijven verdienen er goed aan.


Eerdere artikelen van Ronald Kaatee op Veren of Lood vindt u hier.

20 reacties

 1. Juanito schreef:

  De moffen hebben een groot talent voor het kiezen van foute partijen en personen. Steeds maar weer lukt het ze. Nederland is er trouwens ook best goed in. Een opgedeeld Duitsland was een van de betere ideeën uit de geschiedenis. Voorkomt veel gedonder. Een opgedeeld Frankrijk zou overigens ook een goede idee zijn.

 2. Tommie schreef:

  Ook dat is ze weer gelukt: we worden allengs steeds anti-Duitser.

  Maar vlak Frankrijk niet uit. De Duitser is hier één keer geweest, de Franzosen tweemaal. En toen de Ottomaanse muzelman voor de poorten van Wenen stond weigerden laatstgenoemden het oostelijk deel van het christelijke Avondland te hulp te schieten, maar maakte Frankrijk van de gelegenheid gebruik om het grotendeel Duitstalige Elzas in te pikken. Alleen dank zij de onverzettelijkheid van Habsburgse troepen en met name van de Poolse religieus gedreven huzaren werden Midden- en West-Europa voor een catastrofe behoed.

  En de politiek van de EU nu, hé, waar lijkt die op?

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Tijd voor een stukje heropvoeding. Maar door blind groen-links opportunisme aan beide zijden van onze oostgrens zal dat niet meevallen. Aan beide zijden van de Noordzee is de situatie al niet anders. Blijft het feit dat de islam niets anders is dan kalifatisme, ofwel genocidaal, ultraconservatief, religieus imperialisme. Dus ooit zullen de schellen van de ogen vallen. Dan komt de islamitische doodsstrijd. Dat wordt geen pretje. In China ziet men dat scherper. Er wordt wel eens beweerd dat we de islam niet kunnen bestrijden, want dan worden we net als zij, maar dan in spiegelbeeld. Iets dergelijks is eerder gebeurd in Spanje tijdens de reconquista. Daar hebben we in Nederland 80 jaar last van gehad. Na de Westfaalse Vrede kregen we een soort godsdienstvrijheid met een lappendeken van protestantse en katholieke staatjes. Behalve in Nederland waar de boel min of meer gemengd bleef. Dat ging, zij het maar net. Na 1400 jaar vijandschap met de islam (behalve dan voor zover het Duitsers betreft, en eerder de Bulgaren, en ook de Fransen), bestrijden we moslims niet meer, maar verwelkomen ze eerder. De ironie wil dat we nu alsnog net als zij worden: zo is islamkritiek onmogelijk geworden indien je de doodstraf wil voorkomen. Om over andere meer of minder kwaadaardige vormen van islamisering maar te zwijgen. Maar goed, die islamitische doodsstrijd komt, onvermijdelijk.

 4. Bennie schreef:

  Kaiser, Feldwebel und die bibbernde Kanzlerin.
  De Duitsers hebben de moed nog niet opgegeven om Europa te vernietigen.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  Waren die Hunnen en Germanen, maar in Azie gebleven;
  net als de Mongolen, en later die Turkmenen.
  En waren die Arabieren maar op hun schiereiland gebleven;
  zonder olie had niemand ooit van ze gehoord.

  Geweld en heerszucht – het enige dat ze kunnen.

 6. Ronald Kaatee schreef:

  @BegrensEuropa!: Ben het bijna geheel met je eens, ik deel alleen je optimisme over de doodsstrijd van de islam niet. Zoals het nu gaat, zie ik eerder het decadente Europa ten onder gaan.

 7. Ronald Kaatee schreef:

  @ Cool Pete: dank!

 8. BegrensEuropa! schreef:

  @Ronald Kaatee 19 juli 2019 om 17:41: Alle moslimvolkeren waren eerst iets anders. De boodschap is dus: turk en afghaan wordt weer boeddhist, pakistaan wordt weer hindoe, indonesier wordt weer iets er tussenin, noord-afrikaan en levantijn wordt weer christen, iranier wordt weer zoroastrisch. Opgelost, haha! (OK, dream on. De islam is werkelijk geen optie, het is een valkuil met veel dwang en indoctrinatie. Dat besef moet nog even indalen bij velen.)

 9. Ronald Kaatee schreef:

  @BegrensEuropa!: Zou mooi zijn. Maar ja, die doodstraf op afvalligheid, hè.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  Ronald Kaatee 19 juli 2019 om 20:53
  De doodstraf op afvalligheid is een van de vele vormen van dwang. In 1568 was de onthoofding van Egmont en Horne wegens hun protest tegen de invoering van de spaanse inquisitie in de Nederlanden het startsein voor de tachtigjarige oorlog. Dus zo bezien kan die doodstraf op afvalligheid nog zijn nut hebben. Daarbij komt dat de spaanse inquisitie is ontstaan tijdens de reconquista en zo in zekere zin een weerspiegeling van de islamitische instellingen op dat vlak.

 11. Cool Pete schreef:

  @Ronald Katee : thnx.

  @BegrensEuropa! : het probleem is, is dat die islam in alle opzichten
  totalitair en suprematistisch is : de doodstraf geldt intern en extern :
  altijd en onbeperkt voor iedereen ter wereld, die zich niet aan dat
  gedicteerde “boek” houdt.

 12. Cool Pete schreef:

  @Begrens Europa! : En het uiteindelijke probleem is, dat wij ons
  moeten verdedigen tegen islamitisch geweld ………………..

 13. Ronald Kaatee schreef:

  @BegrensEuropa! en Cool Pete: soms zou ik net zo optimistisch als BegrensEuropa! willen zijn, maar ik ben bang dat Cool Pete helemaal gelijk heeft en dat er weinig reden is om optimistisch te zijn. We zijn te decadent en te zeer gefeminiseerd geworden. We durven niet meer hard te zijn, behalve tegen autochtonen met de verkeerde opinies. Zelfs als hard beleid aantoonbaar humaner is (zoals het Australische vluchtelingenbeleid) durven we dat niet te omarmen.

 14. Henk Stuiver schreef:

  Man, man, man…. En weer worden alle oude koeien uit de sloot gehaald en afgegeven op de Duitsers…

 15. Econoom schreef:

  Ook deze auteur maakt weer de fout om Duitsland de schuld voor de eerste wereldoorlog in de schoenen te schuiven. Duitsland is medesculdige naast Servie. Rusland, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk-Hongarije. Sean McMeekin wijat in zijn boek The Russian Causes of The First World War Rusland als hoofdschildige aan.

 16. Hannibal schreef:

  @Econoom
  Wat betreft WW1 is nog het meest te zeggen voor Frankrijk als schuldige, welk land ook de Russen mede subsidieerde. Het Franse revanchisme na de Frans-Duitse oorlog is terecht berucht. Rusland leefde nog steeds in de veronderstelling dat mankracht alleen genoeg zou zijn om de Duitsers te pletten – iets wat dezen zelf ook dachten. Maar de dramatische logistieke inrichting van het achterland van Rusland (spoorlijnen!!) alleen al was een handicap die niet te overwinnen viel. Als Oostenrijk niet had meegevochten, of het leger op Duitse leest had geschoeid, was het veel eerder afgelopen geweest in het Oosten.

 17. Ronald Kaatee schreef:

  @Econoom: ‘Ook deze reageerder maakt weer de fout om niet goed te lezen wat er nou eigenlijk staat’, is een misschien wat flauwe reactie mijnerzijds, maar wel waar. Want waar schuif ik Duitsland nu de schuld voor de Eerste Wereldoorlog in de schoenen? Duitsland is medeschuldig zoals je zelf al aangeeft en misschien wel hoofdschuldige, maar dat laatste schreef ik niet.

 18. Cool Pete schreef:

  @Hannibal :
  – Duitsland begon de Duits-Franse oorlog, 1870.
  – Napoleon bezette de Duitse staten, niet.

  Duitsland was, vanwege de opgesloten ligging, de motor achter :
  – 1870 : Du-Fr oorlog : hegemonie in Europa
  – 1914 : WO I ; hegemonie en verwerven kolonieen;
  en samenwerken met Turks imperialisme
  – 1917 : aanjagen Russische revolutie
  – 1939 : WO II ; en Holocaust – op aandringen mufti al-Hoesseini
  en samenwerken met Japans imperialisme
  – 2015 : omvolking, massale islamitische immigratie.

 19. Hannibal schreef:

  @Cool Pete
  Op wat u zegt valt heel veel af te dingen helaas:

  1870 – Frankrijk verklaarde de oorlog, Bismarck lokte hem wel uit, maar Napoleon III wilde maar al te graag.
  Napoleon maakte oa zijn broer Jerome koning van Westfalen, waarbij hij alle Pruisische gebieden in westelijk Duitsland als basis gebruikte, plus bezittingen van de Britse koningen (Hannover). Ook de Rijnbond was de facto een vazallenstaat.

  Hegemonie is te sterk uitgedrukt, en op dat moment waren de Duitsers nog steeds in conflict met de Oostenrijkers (drie fronten). Pas met het systeevan bondgenootschappen dat Bismarck cre”:eerde ontstond evenwicht waarbij Duitsland licht domineerde – ter land.
  1917 – Niet vreemd – het was sinds 1914 oorlog!
  Japan was trouwens tijdens WW1 een van de kleinere geallieerden, en vocht actief mee tegen de Duitsers.

 20. Cool Pete schreef:

  @Hannibal : een beperkte reactie van mij.
  ‘k Had i.p.v. het woord ‘hegemonie’, het woord ‘machts-positie’ moeten gebruiken.

  Het mooie van het vak geschiedenis, is dat er altijd verdere studie mogelijk is.
  Graag hoor ik meer en vaker van onafhankelijke historici.

  – 1870 : inderdaad, ook gemengd. Maar strategisch was wat Fr deed, nooit langdurig houdbaar. Du had WEL een lange termijn voordeel : gebieds-vastlegging en
  eenwording als Europese groot-macht; maar nadeel : opgesloten ligging.
  – 1917 : sinds waneer is het beginnen van een WO, een excuus voor het aanjagen van
  een gewelddadige revolutie elders ??!! – die tot op heden wereldwijde gevolgen heeft gehad :
  communisme : Rusland, aanvankelijk ook Duitsland zelf, China, Oost-Europa, Cuba, VietNam, Nicaragua, Zimbabwe, Somalie, Zuid-Afrika, Venezuela, enz.