DE WERELD NU

Carnaval Aalst – Sam van Rooy, Esther Voet, Schoeters

Carnaval Aalst

Het Carnaval Aalst verdeelt de meningen. Martien Pennings overzag het publicitaire slagveld, en geeft er vandaag de finale opinie over.

Aalst. Carnaval. Joden. Na rijp beraad and lots of soul-searching, zet ik de zaken nog maar eens op een rijtje. Allez dan!

De Aalster carnavalsstoet van 2019, met zeventig wagens, bevatte er eentje met de bekende clichés van Joden en geld. De wagen was van carnavalsvereniging “De Vismooil’n”(vis-muilen? = vis-smoelen?) Op zo’n wagen wordt een bepaald speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd stoetliedje gezongen. En dat stoetliedje  van die “Vismooil’n” deugde volgens mij ook al niet, al was het slechts vaag verstaanbaar. Een extra aanwijzing dat het een foute tekst was, lijkt mij dat die tekst nergens op het internet te vinden is.

Ik vond het dus allemaal fout en onsmakelijk, in 2019, maar niet ernstig genoeg om er iets van te zeggen. Joodse organisaties en allerlei andere stemmen klaagden wél. De Nederlandse opperrabijn Binyomin Jacobs was “geschokt en verbijsterd”, maar Jan Jaap van de Wal, toch ook een linkse jongen, wist er een komische draai aan te geven.

In die 5-minuten-video van Van der Wal zat onderstaande foto van een carnavalswagen in Duitsland in de jaren 1930. En die karikaturen vond ik veel hatelijker dan wat ik zag in Aalst in februari 2019.

Carnaval Aalst

Carnaval Aalst

Maar toen kwam het Aalster carnaval van 2020 en waren de karikaturen ineens veel wansmakelijker. Op mijn eigen website schreef ik erover onder de titel:

“Joden als mieren op carnaval Aalst: Zyklon B wás inderdaad een insecticide”.

Wat mij betreft gaat dit te ver: Joden als insecten. Niet doen. Echt niet. Op mijn verzoek nam de Vlaamse website “Een Ander Israëlisch Geluid” mijn artikel over, maar plaatste er een tweet bij van Sam van Rooy, die ik, net als zijn vader Wim, beschouw als vrienden en medestrijders. Dat zag er zo uit:

En nou sta ik voor de taak recht te doen aan mijn eigen onbehagen, zonder geestverwanten Sam en Wim af te vallen. Laat ik dat doen door allereerst mij fors af te grenzen van Esther Voet, die knappe Jodin van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, die Sam en Geert en Thierry alle drie tegelijk naaide.

Esther Voet schreef:

“( . . .) onversneden, klassiek antisemitisme. Kijk wat er deze week in Aalst gebeurde, hoe het daar weer de kop opstak. Filip Dewinter dronk er zelfs een pilsje op. Sam van Rooy, de bij het CIDI graag geziene politicus van het Vlaams Belang die achter iedere boom een Jodenbedreigende moslimterrorist ziet, haastte zich te zeggen dat het in Aalst echt niet om Jodenhaat ging.”

“achter iedere boom een Jodenbedreigende moslimterrorist”

Dit is laag en dom en dan ook nog uit het toetsenbordje van een meisje dat zich boven haar tekst met een extreem glamourous portret presenteert. Je kunt het gevaar van de nazistische islam niet zo afdoen omdat het jou, Esther Voet, toevallig eventjes polemisch lekker uitkomt. Sam heeft grote verdiensten in die strijd tegen de islamisering. (Zoals hij deze zaterdag 29 februari 2020 opnieuw bewijst.)

Wat Voet verder schreef over Geert en Thierry, geldt natuurlijk a fortiori voor Sam:

Morele kompassen van likmevestje. Beste Geert en Thierry, als jullie een moreel kompas zouden hebben, hadden jullie deze aperte uiting van antisemitisme in Aalst veroordeeld. Uit alle andere politieke hoeken werd schande gesproken van wat daar gaande was. Maar jullie bleven stil. Er was voor jullie immers niets te winnen, omdat dit soort sentimenten ook welig tieren in de achterbannen van de PVV en FvD. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Joodse Nederlanders door jullie worden ingezet als een stok om politieke opponenten mee te slaan. Worden Joden gepakt door jullie politieke medestanders, dan blijven de kaken op elkaar.” [mijn vet]

Nou ben ik lid van FvD en sympathiseer met de PVV, maar dat het antisemitisme welig tiert in deze “achterbannen” heb ik nooit gemerkt. Voorts is dit wel een erg radicaal oordeel over het morele gehalte van mensen die de recalcitrante botheid van een plukje Vlaamse domkoppen uit Aalst (stuk of 35) minder gevaarlijk inschatten dan de pure Jodenhaat die uit alle poriën van de islamitische wereld (150.000.000) sijpelt.

Wat zei ik nou zojuist? “Recalcitrante botheid van een plukje Vlaamse domkoppen uit Aalst”. Dát zei ik en ik zal dus nu mijn bezwaren aan mijn vrienden Sam en Wim moeten uitleggen. Hun standpunt luidt overigens: géén antisemitisme, helemaal niks aan de hand!

Na rijp beraad ben ik óók van mening, net als Sam en Wim (en wellicht Geert en Thierry), dat die boerse botheid inderdaad niet is geboren uit Jodenhaat. Niettemin: hoe je het ook wendt of keert: het staat wél in die bruisende katholieke traditie van stereotype vernedering die door Petra van der Zande beschreven wordt. En in die traditie moet je niet willen staan. Vooral niet na de Holocaust met in de late jaren 1930 al die jonge Vlaamse SS-ers die vanaf de katholieke kansel aangevuurd werden het Germaanse broedervolk te gaan steunen tegen de communisten. Nee, die jongens werden vermoedelijk ook niet primair en zelfs niet secundair gedreven door Jodenhaat en bovendien: Auschwitz moest toen nog gaan gebeuren, hè? Dat konden ze niet weten. Maar ze hadden vermoedelijk wel gehoord van de clichés over de geldbeluste Joden – “das Finanzjudentum” –  net zoals februari 2019 weer treffend werd uitgebeeld in de carnavalsstoet van Aalst.

En was het daar maar bij gebleven. Bij 2019. Maar die heerlijke anarchisten van Aalst, die bruisende volkstypes – dixit Marc Schoeters – besloten na de kritiek van 2019 . . . . . er in 2020 nog een flinke schep bovenop te doen. Resultaat: Joden uitgebeeld als insecten. Helemaal aansluitend op de traditionele ontmenselijking, verdierlijking van de Joden gevolgd door verdelgings-fantasieën en tenslotte verdelgings-praktijken. Niet uit Jodenhaat, maar gewoon uit recalcitrante botheid, die door types als Marc Schoeters wordt omgevormd tot romantisch anarchisme. “Ik zal spotten”, ten koste van alles.

Marc Schoeters, onderaanzicht. De ruige vrijheidsdrang spat eraf. De kont tegen de krib bij het blond schuimend bier!

Ach, zegt Sam van Rooy, niks aan de hand: het onderdrukte Vlaamse volk lucht zijn hart tégenover en óver de elites. Maar die elites dat zijn toch niet de Vlaams Joden? Integendeel: die lopen toch steeds groter gevaar in Vlaanderen en in heel Europa? Wat is dat dan voor een rare kronkel die dan toch weer de spot op de Joden richt? Kennen we die kronkel ergens van? Misschien uit 2000 jaar geschiedenis? En misschien ook uit recente Vlaamse geschiedenis?

Ach, zegt Sam, je kunt dat veroordelen als lomp en slechte smaak, maar . . . . .

“ . . . . . dat kun je ook allemaal zeggen over bepaalde grappen van cabaretiers en bepaalde cartoons, als die bijvoorbeeld over gehandicapten, kankerpatiënten of slachtoffers van zware criminaliteit gaan. Nu zou men kunnen beweren dat de Holocaust uniek was in zijn vervolgingssystematiek en gruwel, maar zou (de familie van) een overleden kankerpatiënt minder gekwetst zijn door een confronterende grap dan (de familie van) een slachtoffer van de Holocaust?”

Dat zeg je goed, Sam: ‘de Holocaust uniek in zijn vervolgingssystematiek en gruwel’ en die werd aangericht door mensen met een ideologie, die nog steeds klaar staan om het wéér te doen, in samenwerking met de islam en gefaciliteerd door wat zich tegenwoordig “links” noemt. Terwijl kanker een onpersoonlijke ziekte is, die we allemaal willen bestrijden en die over ons komt. Al vraag ik me wel eens af of Jodenhaat niet toch net zo hard een kanker is, maar dan van de ziel en het hart. Maar je snapt ongetwijfeld het onderscheid, Sam: dat tussen iconische massamoord door mensen en individueel doodgaan aan een “natuurlijke” ziekte. Sam:

“Ofwel vind je dat we over alles en iedereen grappen mogen maken, hoe smakeloos of kwetsend die (voor de slachtoffers of anderen) ook mogen zijn, ofwel begin je met uitzonderingen aan te wijzen en dan is het einde al snel zoek.”

Nee, Sam: het einde is niet zoek als je een uitzondering maakt voor . . . . eh . . . . hoe zei je dat zelf nou ook alweer zo treffend . . . . oh ja: de Holocaust, uniek in zijn vervolgingssystematiek en gruwel.

Sam heeft nóg een argument om die spot op de Joden te tolereren. Dat is: als je spot op de Joden buiten de morele orde verklaart – over verbieden hebben we het niet –  dan gaan die moslims nóg harder “islamofobie” schreeuwen dan ze al dagelijks doen.

Mijn antwoord. Één: die moslims blijven toch wel “islamofobie” schreeuwen. Twéé: karikaturen van Joden zoals in Aalst 2019 werden meegevoerd, zijn Holocaust-belast. Dríé: jij weet net zo goed als ik dat je voor de islam een uitzondering mag maken omdat het gewoon een vorm van nazisme is: wat je van mij níét van de Joden mag zeggen, mag je van mij wél van de islam zeggen. Van jou toch ook? Niettemin: ik zou zelfs het uitbeelden van moslims als insecten een brug te ver vinden. Laat staan dus van Joden, die traditioneel verdierlijkt werden als voorbereiding op pogroms.

De grens die hier overschreden werd is dus de Zyklon B–grens, want van Joden als insecten naar insecticide is nog maar één stap. Dus wat mij betreft, geldt niet wat Marc Schoeters schrijft, namelijk dat de consequentie van de kritiek zou moeten zijn “geen Joden in de stoet”. Er mogen best Joden in de stoet. Maar geen Joden met haakneuzen en brandkasten vol geld en diamanten. En al helemaal geen Joden als insecten.

“Klaartje Groen” is een ouder christenmeisje dat op mijn website (en ook op VoL) wel eens wat publiceerde. Ze is gespecialiseerd geraakt in weliswaar marginale, maar toch echt onfrisse Joodse stromingen, die je bepaald supremacistisch-racistisch en ook wel totaal van de pot gerukt kunt noemen. Ze is in dit opzicht een fan van Israël Shahak. Maar toen ze de beelden van de Aalster carnavalsstoet van 2020 zag, wist ze het heel zeker: dit is Jodenhaat. Ze wist het net zo zeker als Sam en Wim van Rooy en Marc Schoeters zeker weten dat de Aalster carnavalisten géén antisemitische bedoelingen hebben. Dus ja: wiens instincten kloppen er nou? Ik heb besloten dat ik Sam en Wim en Marc gelóóf, maar zoals ik hierboven geprobeerd heb uit te leggen: voorkom bij al die romantische volks-onschuld toch maar beter de antisemitische clichés. Als je in al je onstuimige Vlaamse vrijheidsdrang de elite wilt kritiseren, kan je geen verkeerder groep uitkiezen dan “de Joden”.

Nog even iets over die woord-grap: “klaugmier” = klaagmuur. Carnavalsvereniging “De Vismooil’n” vond dat in 2020 de Joden op hun vingers getikt moesten worden voor hun protest (“klagen”) na de optocht van 2019. Blijkbaar is in het Aalster dialect een mier een muur en klaugen is klagen. Dat Klaugmier Klaagmuur is, dat snap ik. Maar waarom is die muur dan ineens een dier, namelijk een mier? Ik vind het niet grappig of spitsvondig. Ik vond het gezocht en krom en dom. En wat voor een “stoetliedje hoorde er eigenlijk dit jaar bij die Joodse mieren? Tekst is nergens te vinden.

Carnaval Aalst

Let op de diamanten rechtsonder! Onderstaande SS’ers schijnen overigens goed bedoeld te zijn geweest. Nou ja, zoals alles eigenlijk goed bedoeld was. Mieren zijn tenslotte ook ijverige en sociale beestjes.

Carnaval Aalst

Carnaval Aalst

Carnaval Aalst


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Martien Pennings

Eerder verscheen over Carnaval Aalst op Veren of Lood al een en ander.

13 reacties

 1. N.G. schreef:

  Wie meent een carnavalsoptocht van een paar uurtjes met als publiek vooral kleine kinderen en dronkaards te moeten verbieden geeft de aanhangers van de moslimbroederschap met de door hun zelfbedachte term islamofobie een wapen in handen om met een (misplaatst) beroep op het gelijkheidsbeginsel, onze vrijheden van meningsuiting en handelen te beknotten. (Zoals onlangs een imam die eiste dat er geen alcohol op tafel zou staan in het t.v.-programma OP1).
  En verder is er een analogie met moppen: die gaan meestal ook over mensen die ons na staan, zoals domme blondjes, domme Belgen, domme politici en domme ambtenaren, en we kennen geen moppen over Tsjetsjenen, moordenaars of kinderverkrachters.

 2. wim van rooy schreef:

  Een finale opinie: dat lijkt me wat totalitair angehaucht, maar kom, we kunnen niet verwachten dat een buitenstaander die met het bizarre fenomeen ‘Aalsters carnaval’ wordt geconfronteerd er ook maar een iota van zou kunnen begrijpen. Na drie dagen lomp carnavalfestijn (aan mij is het niet besteed) kijkt nagenoeg heel Aalst uit naar het volgende jaar en is er in heel die regio geen sprake meer van Joden, laat staan van antisemitisme. Dat bevindt zich elders, en de energie die er in de vele columns aan Aalst wordt gewijd is op die manier verspild en zelfs contraproductief. En dat laatste kan toch niet de bedoeling zijn? .

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Antisemitisme waart 360 dagen grootschalig rond in Europa. Bij moslims, maar ook vele linkse politici kunnen er goed mee overweg. Ook in Nederland. De bedreiging, die hier voor de Joden vanuit gaat is groot.

  En dan valt heel deugend Europa over deze carnavalsoptocht. Terwijl het carnaval uitgerekend in het teken staat van totale spot met de samenleving.
  Hypocriete ophef en het stukje van Esther Voet zullen we afboeken als een Jodenstreek.

 4. Ravian schreef:

  Wat mij in ieder geval opvalt is dat we na dit akkefietje niet met grote aantallen joodse terreur aanslagen geconfronteerd zijn.
  Geen exploderende bommen, geen onder vrachtwagens verpletterde andersdenkenden, geen schietpartijen in theaters, de Belgische ambassade in Tel Aviv is ook al niet bestormd en/of in de fik gestoken, en er is zelfs niet massaal in synagogen tot geweld tegen de ongelovigen opgeroepen.
  Je verwacht het niet van een geloof uit het midden oosten…

 5. Frans Caleeuw schreef:

  De bovenstaande SS-ers staan inderdaad aan ‘de goede kant’, want ze suggereren in de Aalsterse carnavalstoet dat de Vlaamse partij NV-A (grootste politieke partij van België) enkel uit SS-ers bestaat. (SS-VA).

 6. Cool Pete schreef:

  Maar WAAROM worden er nooit islamitische figuren uitgebeeld : ware gelovigen, profeten, kind-bruidjes, jihadi’s, enz ?
  Zoals :
  Achmed the dead terrorist : “Silence ! I KILL you !”

 7. Ad Rek schreef:

  “Maar waarom is die muur dan ineens een dier, namelijk een mier? Ik vind het niet grappig of spitsvondig. Ik vond het gezocht en krom en dom.”
  Kennelijk is een mier een muur en ook een mier. Dat is niet ‘gezocht’ dat is ontzettend simpel voor de hand liggend, zoals dat gaat bij carnaval. krom en dom? prima!, spitsvondigheid?, de boom in er mee. Weg met dat diepdenken, weg met het super ego. Moreel kompas? Alaaf! Weg met al die controle.

  Ik zie die carnavalsvereniging in hun voorbereidingen al voor me: “Zou het kunnen linken naar de jaren 30 in Duitsland?, verdierlijken we nu de joden zoals ook de nazi’s dat deden? Shit, kom op zeg we zijn een carnavalsvereniging.”

  Het enige wat me hier nuttig lijkt is te onderzoeken of in die Aalster carnavalsvereniging leden van die kleine ‘blut und boden’ neigende bloedgroep zitten.

 8. Martien Pennings schreef:

  @ N.G. 2 maart 2020 om 15:55

  1) Ik wil helemaal niks verbieden. Dat staat duidelijk in het stuk. 2) op het argument dat de islam van dat verbieden – wat ik dus niet wil – gebruik zal maken, ga ik in mijn tekst óók in. Beter lezen, N. G.!! 3) “Was sich liebt neckt sich”: klopt. Maar we hebben het hier over iets dat buiten elke normale morele orde valt: de Holocaust.

  @ wim van rooy 2 maart 2020 om 16:10

  1) Die Ankeiler waarin staat dat dit het finale oordeel is, is geschreven door hoofdredacteur “Hannibal”, en was badinerend bedoeld.
  2) Badinerend is ook een woord dat bij mij opkomt voor de toon van je commentaar, Wim. Terwijl ik toch een serieus en zo genuanceerd mogelijk stuk heb geschreven, waarin ik tot de grenzen van mijn morele en intellectuele vermogens ben gegaan omdat ik zowel jou als Sam als medestrijders en vrienden zie.
  3) Als die Aalstenaren zo totaal niet met Joden of antisemitisme bezig zijn, waarom dan die botte eerste wagen in 2019 en die puur foute tweede in 2020? Oh ja: uit pure vrijheidslievendheid.
  4) Ja, dat antisemitisme bevindt zich elders en ik heb mijn ruime verdiensten in de bestrijding van dat islamitische antisemitisme.
  Samengevat, Wim, voor jou geldt dus dat het geen probleen is om:
  a) in deze tijd van herlevend islamitisch én rechts-links antisemitisme, harde spot met de Joden te drijven volgens oeroude clichés die ook gebruikt werden door de nazi’s,
  b) Joden voor te stellen als insecten die de nazistische uitroeiings-suggestie meedragen
  c) Als “Vlaams Belanger”, die met de smet van het Vlaams nationalistisch SS-verleden moet afrekenen, dit soort “spot” te verdedigen.

  @ Ernie van de Wal 2 maart 2020 om 17:05

  Ik hoor niet bij “heel deugend Europa”. Als er iemand is die de islamitische Jodenhaat en de collaboratie van de linksen vroeg en constant heeft gesignaleerd, ben ik het. Daarom vind ik het dom en onverantwoord om uit pure recalcitrantie en zogenaamde vrijheidsliefde zulke antisemitische nazi-clichés op te voeren.

 9. N.G. schreef:

  @ hr. Pennings. Probeer eens een keer niet alles op uzelf te betrekken.

 10. Martien Pennings schreef:

  @ N.G. 2 maart 2020 om 20:13

  Oh, ik dacht dat je reageerde op mijn stuk.

 11. wim van rooy schreef:

  Martien, ik ben geen Vlaams Belanger, ik blijf een onafhankelijk denkend intellectueel die nooit bij welke partij ook aangesloten was. Ik ben een vrijgeest die carnaval zijn recalcitrant en provocatief ding laat doen, wetende dat deze carnavalisten goedaardig zijn en met antisemitisme geen donder te maken hebben, net zoals zij homo’s bespotten en wat al niet. Dat het een erg gevoelige snaar raakt, begrijp ik maar al te goed. Iedereen weet dat ik de Joden altijd verdedig; ik meen dat ik het vandaag doe door die carnavalisten en hun vrije meningsuiting hun getal te geven.

 12. Hannibal schreef:

  Die ankeiler is van mij, absoluut. MAAR! Als ik finaal schrijf, bedoel ik dat niet badinerend, maar erg, erg letterlijk. Ik heb dan ook een hekel aan carnaval. Dit is wmb het laatste stuk over Carnaval Aalst voor in ieder geval de komende 11 maanden, en dat is niet omdat ik een hekel heb aan carnaval, maar specifiek wel aan discussies die in kringetjes gaan draaien alsof het kermis is, als ze zouden worden voortgezet.

 13. Martien Pennings schreef:

  @ Hannibal 2 maart 2020 om 23:55

  Zoals Wim “finale opinie” opvatte, bedoelde je het wél badinerend, geachte hoofredacteur. Maar je bedoelde dus óók dat het ’t laatste stuk is. Het begint inderdaad wel een beetje te lijken op steeds in hetzelfde kringetje ronddraaien. Al heb ik wel het gevoel dat het kringetje steeds kleiner wordt en bijna tot een kernachtige stip wordt.

  @ wim van rooy 2 maart 2020 om 23:24

  Nee, Wim jij bent geen Vlaams Belanger en daarom zette ik het ook tussen aanhalingstekens. Maar je zoon is wél een prominnent lid van het VB en dus vraag ik jou in je redeneringen rekening te houden met die (kleine) bloedgroep in het VB die, naar ik veronderstel, nog steeds aanwezig is in de gelederen van het VB. Zelfs als die bloedgroep niet of nauwlijks nog zou bestaan, zouden, zo vind ik, prominente VB-leden als je zoon (en niet VB-leden als jij) kritisch moeten zijn over deze Aalster parade. Al was het maar om de schijn te vermijden en de VB-bashers geen kans te geven.
  Ik had graag ook een reactie van Sam zelf gezien, maar die mailt me dat hij uit principe nooit in discussie gaat in comments op websites. Maar ik had hem hier toch wel graag een uitzondering zien maken, want Sam, jij en ik kennen elkaar al jaren en hebben een geschiedenis achter de rug en strijden aan dezelfde kant. Sam heeft me wel zijn kritiek gemaild en ik ga nu het antwoord weergeven dat ik hem heb gegeven. Daaruit kan de lezer hopelijk opmaken wat Sams kritiek op mij was. Ik citeer mijn antwoord aan Sam:

  1) Okay: je hebt het niet over de elites. Daar maak ik een fout. Ik bedoel hier te zeggen dat de Aalster carnvalsvierders eigenlijk de elites zouden moeten aanpakken, niet een steeds meer bedreigde minderheid. Je zegt: “al dan niet terecht in de slachtofferrol”. Het punt is dat de Joden hier op een ultiem en uniek terechte manier “in de slachtofferrol kruipen” en dat de provocateurs in dit unieke geval het provoceren zouden moeten laten.

  2) Ik geloof best dat kankerslachtoffers net zo gekwetst kunnen zijn door grappen als Holocaust-slachtoffers. Maar ik leg die parallel niet “verkeerd” uit: ik wijs je er op dat de ene oorzaak “onpersoonlijk” is en de andere bewust menselijk handelen. Het punt is dat er op een nare manier herinnerd wordt aan dat bewuste menselijk handelen dat we samenvatten in “Auschwitz”.

  3) Waardering voor die woordspeling mier/muur is, geloof ik, een kwestie van smaak. Ik zou het nog hebben kunnen waarderen als “klaagmieren” een staande Vlaamse uitdrukking geweest zou zijn. Zo van: da’s toch ook wel een typische klaagmier, die Sam van Rooy. Nu vind ik het gekunsteld en vergezocht. Ik kan de sprong van de Joodse klaagmuur naar Joodse klaagmieren niet maken, ondanks dat grappige dialect waarin je “muur” blijkbaar als “mier” uitspreekt.