DE WERELD NU

Zwart is zwart – zwart is van iedereen

zwart

Probleem van de ZwartePiet discussie is dat het kleuren indeelt aan zogenaamde eigenaren. Is dat niet idioot?

De gemeente Amsterdam verspreidt lespakketten van een stichting die tegen Zwarte Piet is, terwijl de landelijke overheid krampachtig beweert dat de kleur van de kindervriend niet haar zaak is. Het voelt als de discussie dat kerk en staat gescheiden moeten zijn, terwijl Amsterdam vrolijk subsidies versterkte voor de bouw van moskeeën.

Zwarte PietDe SGP toonde vanmorgen het te begrijpen, waar de Christenunie een idiotarian geïnspireerde draai lijkt te maken. Want hé, er krijsen mensen dat ze zich gekwetst voelen.

De wereld zit vol volksgebruiken die diep ingesleten zijn, en al lang geen binding meer hebben met veronderstelde discriminatie. Langzamerhand is de kleur zwart een hond geworden om een stok mee te slaan. Een stok, waarmee je als ‘zwart’ (een heel discutabele kwalificatie waaraan maar weinig realiteitsbesef kleeft) mens vroeger wel eens geslagen had kunnen worden. De tegenstanders van de Nederlandse Zwarte Piet voeren een groteske campagne, die door hun eigen identificatie de kleur zwart aan discriminatie verbonden heeft. Alles wat nu zwart is, is suspect geworden. Daarmee gaat het allang niet meer om de kleur van de kindervriend, maar om het inpeperen van niet-zwarte mensen dat het niet zwart zijn een vorm van racisme is. Daarmee ben je als niet-zwart geborene automatisch racist.

Wie zijn verstand gebruiken zou, weet direct dat dit een heilloze weg is, die nooit leiden kan tot een betere verstandhouding tussen mensen. Alleen oneindige conflicten zonder einde is waar dit alles toe leiden kan. Want elke overwinning wordt nu al gevierd als een herstel van de eigenheid van het zwart zijn. Dat is een nogal zielig standpunt, omdat men kennelijk die behoefte aan erkenning nodig heeft om een zekere eigenwaarde te voelen? Dat zou voorstanders van dergelijke campagnes te denken moeten geven.

Het ontbreken van nadenken hierover is het meest verontrustende aan de hele Zwarte Piet-campagne. Als circa 80% van de Nederlandse bevolking er al klaar mee is, maar de (PvdA-geïnspireerde) overheid probeert via omweggetjes iets door te drukken waar werkelijk geen behoefte is, stimuleert zij daarmee toekomstig racisme van een veel venijniger type. Geen actie zonder reactie, en de lijdzaamheid waarmee tot op heden deze hele charade wordt ondergaan is geen erkenning van schuld, maar een stilte voor de storm. Het grommerige verzet van de autochtone bevolking die vasthoudt aan haar ingebedde en overduidelijk als onschuldig ervaren gebruik is daar een eerste signaal van.

Begrijp me goed, een storm als gevolg van deze onzinkwestie is me een gruwel. Maar niemand zal kunnen zeggen dat het niet aan te zien komen was. Verschillen tussen mensen zijn het best weg te poetsen door ze niet meer te zien, door ze als volkomen irrelevant te kunnen negeren. Door te vergeten dat ze er zijn. Wie daar willens en wetens tegenin gaat, maakt zich schuldig aan een egotrip die gelijk staat aan wat je haatzaaierij zou kunnen noemen. Dat daarvoor geen juridisch magistraat te vinden is met de moed het aan de kaak te stellen maakt dat niet minder waar.

2 reacties

  1. carthago schreef:

    Aan de pieten hysterie ontbreekt het nog dat de sint bij het afstappen van zijn stoomboot terstond gearresteerd zal worden wegens het zich laten escorteren door een slavenkolonie alleen maar omdat het zwarten zijn. Dat zal niet lang meer duren.

  2. Jantje schreef:

    Van de week sprak ik een beter gekleurde Nederlander van Surinaamse afkomst. Hele aardige man. Hij vertelde dat hij verbaasd was toen hij voor het eerst bij een verjaardagspartijtje bij de familie van zijn vrouw (een dame met NL roots) was. Daar werd niet alleen gegeten, sterker er was niet zo veel, maar er werd veel gediscussieerd en iedereen ging daarna als vrienden uit elkaar. Dit kwam in de Surinaamse cultuur niet voor. Daar was het een (vr)eetfestijn want bij discussies krijgt men op een gegeven moment altijd ruzie. Dit blijkt een Afrikaans trekje te zijn.
    Wij, als Nederlandse polderaars, hebben dus te maken met een cultuur waar men door ruzie en overschreeuwen hun zin probeert te krijgen in plaats van op argumenten. Als polderaars zijn we dus gewend om ruimte te maken, maar er komt natuurlijk een moment dat het niet gepikt wordt en dan barst de bom.