DE WERELD NU

Zijlstra weg, premier beschadigd

hoe een parlement de democratie af schaft

Dat was een weinig intelligente manoeuvre van Mark Rutte gisteren, in het debat over de leugens van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Niet alleen was en bleef de positie van Zijlstra volledig onhoudbaar, maar ook heeft de vrij arrogante poging de minister te redden de premier beschadigd. Dat had heel wat slimmer gekund.

Met weglachen van leugens wordt het er niet beter op, en slechts de nabijheid van verkiezingen en de wankele positie van de partijen van het Regentenkartel leken gisteren te voorkomen dat het kabinet voortijdig sneuvelde.

Toch is er gisteren iets belangrijks veranderd. Na het tussentijdse vertrek van Zijlstra om zijn ontslag te gaan aanbieden moest Rutte de rest van de avond spitsroeden lopen. Dat ging hem niet best af. En dat heeft iets wonderlijks want hij pakte het niet anders aan dan bij andere gelegenheden, in andere jaren.

premier beschadigdHet weglachen van politieke doodzondes lijkt voor de premier niet meer te werken. Waar tot heel recent de Kamer daar te eenvoudig overheen stapte – niet zelden werd het beschouwd als kinnesinne tussen Rutte en Wilders vanwege Rutte1 – werd er gisteravond kritischer gereageerd. Rutte leek daarop niet voorbereid. En hoewel de houding van andere partijen ten opzichte van Wilders bekend is, kreeg de PVV-motie van wantrouwen opmerkelijk veel steun. SP, PvdD, 50Plus, DENK en FvD stemden met de PVV mee, daarmee uitsprekend dat een premier het zich niet mag veroorloven een hem bekende politieke leugen onder zich te houden omdat het hem politiek beter lijkt uit te komen. Omdat hem dat medeplichtig, en dus medeschuldig maakt.

Ook de PvdA liet – middels een aangevraagde pauze voor overleg – weten dat de grens voor haar wel is bereikt. En dat allemaal om de arrogantie van Rutte te fnuiken, waar Asscher ineens veel minder moeite mee had dan het aanpakken van Zijlstra, dat hij aan Ploumen overdroeg. De NOS poogde die steun alsnog weg te lachen, en het is kenmerkend hoe vervreemdend dat ineens overkomt op wie iets van het debat weet. En 43 zetels van zes partijen die een motie van wantrouwen steunen is niet niks. Eenmaal ingetrokken steun geef je niet zo maar terug, zodat deze motie nog wel een tijdje zal doorklinken.

En dat allemaal als gevolg van een poging een reddeloze minister te sauveren. Dat de premier zich in dit Kamerdebat liet zien in een poging het onvermijdelijke af te wenden heeft hemzelf nu averij bezorgd. Als Rutte zich in een voldoende vroeg stadium had gerealiseerd dat Zijlstra niet te handhaven viel, had hij deze zijn gang naar de Kamer alleen kunnen laten maken. Desnoods door het volledige debat voor te zijn door hem af te laten treden zonder confrontatie met de Kamer. Want er viel in de Kamer niets meer te winnen: dàt is de grootste inschattingsfout die Rutte gisteren maakte.

De nu opgelopen averij zal Rutte gaandeweg opbreken, al was het alleen maar omdat zijn dwaze vergoelijking van politieke leugens – zelf liegt hij regelmatig om veel minder – ditmaal wel lijkt te zullen blijven kleven. Dat houdt in dat de premier komende tijd voorzichtiger zal moeten opereren en minder loopjes met de waarheid kan nemen dan hij gewoon is te doen. Ook als dat een tijdje werkt moet dat ooit misgaan – het is een mankement aan de premier dat hij dit soort fouten te nonchalant maakt. Dat hij er bovendien de ernst niet van in ziet kan hem op een onbewaakt moment fataal worden. Rutte blijft de leugenpremier.

Er is nog een tweede element dat mijns inziens gisteren onuitgesproken averij opliep: de ambitie van de premier iets belangrijks  te worden in EU-verband. Voor de positie die Tusk nu bekleedt was hij drie of vier jaar terug geknipt geweest, maar nu loopt de premier al te lang mee, en zou hij op die post een concurrent kunnen worden voor de toekomstige nieuwe EC-voorzitter. Maar of Rutte na gisteren nog kandidaat kan zijn om Jean-Claude Juncker op te volgen? Na het drankorgel een liegbeest? De EU heeft zonder dat al meer dan genoeg problemen met haar imago. Een EC-voorzitter als Rutte zich gisteren potentieel toonde zal weinigen kunnen bekoren. En ook zal iemand met een latent probleem met de Russische president niet direct als geschikt worden aangemerkt.

Daarmee zou het debat van gisteravond een keerpunt kunnen zijn in Rutte’s carrière. Het is te vroeg om dat met zekerheid te zeggen, maar er ligt nu een duidelijke lijn naar de politieke vergetelheid klaar. Dat Rutte in Nederland aan zijn laatste termijn bezig is kun je met vrij grote zekerheid zeggen, maar dat een internationaal vervolg nu moeilijker ligt is toch ietwat onverwacht. En dat met een kabinet dat door het debat gisteren zijn levensverwachting tot ten hoogste twee jaar zag krimpen.

12 reacties

 1. Carthago schreef:

  Zijlstragate,keijzergate,teevengate , opsteltengate, de vvd is één grote gatenkaas onder rutte.Ik vermoed wegens een drankorgelprobleem, maar we liegen gewoon nog even verder.

 2. Cool Pete schreef:

  Liegende en bedriegende kleuters –
  en ze liegen en bedriegen zo ongeveer overal over –
  en dan achteraf traantjes laten : waardeloze jank-weivon [m/v] zijn het, allemaal.

 3. Bob Fleumer schreef:

  Rutte is een opportunist die overal mee weg denkt te komen maar op een bepaalt moment is het op en als hij dat niet inziet bewijst dat eens te meer dat hij niet geschikt is een land in crisis te leiden want crisis is er, de euro, de islam, de immigratie, de open grenzen en deze EU die de mensen niet willen.

 4. Voight-Kampff schreef:

  Rutte heeft de aanvallen gisteren op een indrukwekkend wijze afgeslagen. Hij deed dit beheerst en was daarin uiterst effectief. Hij kon vanuit alle rust reageren omdat hij wist dat het partijkartel (die amorfe massa van wetgevende- en uitvoerende macht) achter hem stond. Ik vond het optreden van Rutte van uitzonderlijk hoge klasse door het coherente beeld van; lichaamstaal, woordgebruik en simpel herhalend verhaal. Machiavelli op top niveau.

  Ik herhaal nogmaals dat de problemen waar we gisteren tegenaan keken niet is te herleiden tot poppetjes maar teruggaat tot een systeem van staatsinrichting waarin de staat het volk kan overheersen.

  Hierbij de allesoverheersende ‘analyse’ en ‘conclusie’ die teruggaan tot de bron van het probleem. Inclusief de verwante activiteiten ‘actie’ en ‘planning’.

  ANALYSE
  Het politieke machtskartel (de politieke partijen) houden de gecorrumpeerde staatsinrichting (ontbreken soevereiniteit, grondwet door het volk en grondwettelijk hof) in stand om zodoende het parlement met de senaat (wetgevende macht) en de regering (uitvoerende macht) te overheersen en het volk te onderwerpen.

  Het instituut ‘de staat’ is tot een zelf functionerend en onaantastbaar lichaam binnen de Nederlandse rechtsstaat (samenleving) verworden.

  Het volk is daardoor niet beschermd tegen de macht van de staat.

  CONCLUSIE
  De Nederlandse rechtsstaat is in theoretische zin onvoorstelbaar en in praktische zin onuitvoerbaar. M.a.w. de Nederlandse rechtsstaat is ondoelmatig en ineffectief.

  ACTIE
  Een keuze uit een van de twee scenario’s volstaat m.b.t. een oplossing:

  1. Als uitgangspunten voor een effectieve staatsinrichting: invoeren volkssoevereiniteit als absolute macht binnen de staat, opstellen grondwet door en van het volk en oprichten van grondwettelijk hof. Daarin dient het volgende verwerkt te worden: dominerende nationale wetten, gekozen minister-president en aansprakelijkheid rechters.

  Uiteraard geniet het eerste scenario van het oprichten (redden) van de Nederlandse rechtsstaat de voorkeur. Indien dit om de een of andere reden niet wordt doorgevoerd, dan rest enkel scenario twee om de Nederlandse rechtsstaat af te schaffen.

  2. Het Nederlandse volk heeft het recht om (1) te stoppen met het betalen van belastingen en (2) zichzelf te verdedigen.

  In dit laatste scenario manoeuvreert de staat zich in een positie van vijand van het volk.

  PLANNING
  Een draaiboek voor uitwerking van het eerste scenario is voorhanden.

  Dit is het wel zo’n beetje. Alle andere verhalen, analyses, meningen, oprispingen etc. zijn hiermee overbodig geworden. I am the doctor.

 5. Dick Kraaij schreef:

  De opstelling van de SGP verontrust mij zeer. Niet alleen steunden Kees van der Staaij c.s. de motie van wantrouwen niet, ze leken ook niet erg mee te gaan in de terechte kritiek van de PvdA. Ik begrijp dat Staaij het gelieg in deze affaire niet zo erg vond. Wat is de beste analyse? Iemand?

  (Natuurlijk ben ik ook hevig verontwaardigd over de opstelling van de ChristenUnie, en van CDA’ers van het kaliber Pieter Omtzigt. Echter, uit die hoek verwachtte ik vanzelsprekend niet zoveel als van de SGP. Je kruit drooghouden tot ná de #GR2018, of zelfs de #EK2019/#PS2019 en/of #EP2019, dat is niet goed te praten, maar ja, coalitiestress.)

 6. Karina schreef:

  Dick Kraaij.
  De SGP is niet meer de partij van vroeger. Sinds enkele jaren werkt het onofficieel samen met CU.
  Ook zit SGP sinds de laatste EU verkiezing in dezelfde partij (ECPM) als altijd CU lid van is geweest.

  Onbegrijpelijk is, dat CU, CDA en ook (in iets strengere mate) de SGP zo mild zijn tegen terroristen en personen die behoorlijk in de fout zijn gegaan.

  Het waarom ligt tussen het verschil van de mens en Jezus.
  Als iemand een fout heeft gemaakt (bijv. Halbe) dan zegt de mensheid: Weg wezen…bewust liegen, haat zaaien is onvergefelijk.
  Jezus daarentegen zocht juist die mensen op die aan de rand van criminaliteit stonden. Hij zal ze altijd vergeven, hoe vaak ze ook in de fout zijn gegaan.

  Enfin….in het kort: de Christelijke partijen gaan voor de methode die Jezus handhaafde.
  SGP gaat daarin mee, omdat ze anders de CU (hun politieke maatje) zouden afvallen.

 7. Hannibal schreef:

  @Dick, Karina
  Mijn gevoel zegt me dat de SGP op dit moment niet uitziet naar een kabinetscrisis, en dat men daar beredeneerd heeft dat het akkefietje van gisteren een stap in die richting is – waarmee ik het hartgrondig eens zou zijn. Daar komt nog iets bij: zoals ik al schreef is steun aan een motie van wantrouwen niet iets dat je terugtrekt naar believen. Het is iets dat in principe minstens staat voor de rest van een regeerperiode. Elke keer opnieuw meestemmen met PVV-moties van wantrouwen is in die optiek geen plezierig vooruitzicht, en het is het soort overweging waarvan ik de SGP ‘verdenk’.

 8. Jantje schreef:

  In minBuza mag niet liegen want dan is hij ongeloofwaardig in het buitenland, maar een liegende minPres, dat is geen probleem in het buitenland?
  En dan vlak voor de verkiezingen roepen dat iedereen er €1000 bij krijgt? Dat is gewoon stemmen ronselen en strafbaar voor de wet. Je kan daar een half jaar gevangenisstraf voor krijgen.
  Behalve, natuurlijk, als je minPres bent of wil worden.
  Rutte moet er uit.

 9. Voight-Kampff schreef:

  Die schijnheilige refo’s van de SGP zijn geen enkele overweging waard sinds ze akkoord zijn gegaan met het uitvoeren van bombardementen in Syrië. Zonder dat wij door Syrië werden aangevallen en zonder enig volkenrechtelijk mandaat. Van staatsrecht hebben die clowns van de SGP dus geen enkele sjoege. Het hoort gewoon niet thuis in de kerk en evenmin in het parlement. Maar het zit er wel.

  W.b dit issue; de SGP maakt gewoon onderdeel uit van het amorfe partijkartel!

 10. Dick Kraaij schreef:

  @Hannibal Duidelijk dank. Dat poetst het grijswassen van de leugens van Zijlstra en Rutte niet weg. Politiek is nu eenmaal een smerig bedrijf, en de grens tussen net acceptabel en net niet, blijkt telkenmale flinterdun.

  @Karina CU en SGP beseffen beide dondersgoed dat totalitair Bergredechristendom een aberratie is. Als ze dat expliciet wel vonden, kon ik elke parkeerboete aan ze doorsturen met de opmerking: hier is weer zo’n dienstklopper die mij niet de andere wang toekeert. Er zit gelukkig nog steeds veel gezond denken in de gelederen van die partijen, zelfs de CU.

  Het is wel zo dat het politieke discours en de media sterk vervuild zijn. Daar zijn christelijke politici helaas niet immuun voor. Een goed voorbeeld is wat ik nu net lees: oud-minister Joris Voorhoeve zegt dat Zijlstra inhoudelijk gelijk had over Rusland en Poetin. Nu is Voorhoeve van de VVD, maar hij is niet de enige met dergelijke propagandapraatjes. Als dit maar breed genoeg leeft onder allerlei ‘deskundologen’ en zelfbenoemde remote Kremlin watchers en het tegengeluid vrijwel alleen komt van seculier-‘rechtse’ journalisten en publicisten (denk aan Wierd Duk) heeft dat ongetwijfeld invloed op ze. Dat zie je ook rond Trump. CU en SGP kijken er wel voor uit om openlijk enthousiast te doen over The Donald. Terwijl we weten dat deze POTUS een godsgeschenk is, omdat we anders met Hellary opgescheept hadden gezeten.

 11. Voight-Kampff schreef:

  @Dick Kraaij. Dus we zijn al zover afgedaald dat meningen de overhand hebben boven data/analyse/conclusie!

  Wellicht kunnen we eens overwegen om competente bestuurders aan te stellen ipv door te modderen met de huidige populatie incompetente en psychotische bestuurders!

 12. D. G. Neree schreef:

  “…. Omdat hem dat medeplichtig, en dus medeschuldig maakt.”

  Het is meer dan dat. Ruttes uitspraak dat “de inhoud staat” betekent, dat wat Halbe uitkraamde de lijn van de regering volgt. En van het hele partijkartel. Herhaalden ook de oppositiepartijen niet de leugens van het officiële beleid dat Rusland de Krim “geannexeerd” heeft (het was per referendum) en Oost-Oekraïne “bezet”? (de bugeroorlog ontstond na de illegale machtsgreep dmv false flagoperaties)

  Zijlstra’s kleine leugentje diende om de grote leugens te ondersteunen en nu het kleine leugentje ontmaskerd is, blijven de grote leugens “staan”.

  Rutte is niet medeschuldig, maar de hoofdschuldige in deze en hij weet zich gesteund door alle partijen die tegen de motie van wantrouwen stemden. De mensen die Zijlstra verwijten pas open kaart te hebben gespeeld toen publicatie in de Volkskrant dreigde, zouden dat ook moeten doen bij Rutte, die pas afstand nam van zijn minister toen er in de hele wereld artikelen verschenen hierover en zijn kabinet het onderwerp was van de internationale risée.

  En dan deze mensen “respectabele leugenaars” noemen omdat ze zogenaamd tot inkeer kwamen? Niks inkeer maar betrapt met de handen in de koektrommel!
  @Karina
  “Jezus daarentegen zocht juist die mensen op die aan de rand van criminaliteit stonden. Hij zal ze altijd vergeven, hoe vaak ze ook in de fout zijn gegaan.”

  Maar dat gold alleen voor degenen die onderaan de samenleving stonden (“hoeren en tollenaars”) en hij had geen goed woord over voor leugenaars en bedriegers.

  Staat er niet: “Zweer niet (dus ook geen trouw aan de Koning), maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Is “de duivel niet de vader van de leugen”?

  CU en SGP hebben niets meer met de “leer” van Jezus Christus te maken, aangezien ze voor de politiek en de macht bereid zijn ieder principe overboord te gooien, vanwege “speciale omstandigheden”. In tweeduizend jaar zijn ze net zo goed geworden in het krompraten wat recht is als de Farizeeërs waar Jezus tegen tekeer ging.

  Ik zeg dit niet om het christendom te verdedigen, maar om mijn diepgevoelde walging voor de zogenaamd christelijke partijen die van twee walletjes mee proberen te eten. Jezus heeft daar ook een aantal parabels over, iets met twee heren dienen en “geween en tandengeknars”