DE WERELD NU

Zes jaar na de Motie Halsema – Appendix 1: Uitnodiging onderzoek

Geachte heer of mevrouw, persvoorlichter van uw fractie,

Ik ben bezig met een onderzoek voor het nieuws- en opinieblog Veren of Lood. Voor dat doel wil ik u graag de onderstaande zes (sets van) vragen voorleggen over de achtergronden van de Motie Halsema c.s., die zes jaar geleden in de Tweede Kamer is aangenomen. Zie onder voor de volledige tekst van deze motie.

Onderaan dit bericht vindt u een appendix, met een zevende vraag, over een recente motie, die is ingediend door het kamerlid Geert Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen 2016.

Natuurlijk ben ik bereid naar Den Haag te komen voor een kort vraaggesprek over dit onderwerp, of om mijn vragenlijst met u door te nemen. Gezien het feit dat de meeste bloggers/journalisten op verenoflood.nu vrijwilligers zijn met veelal een betaalde baan in voltijd en/of een volle agenda (onder wie ikzelf) zou ik het echter zeer op prijs stellen als we dit langs deze weg konden afhandelen.

Van mijn kant zouden uw antwoorden kunnen leiden tot enkele vervolgvragen. Ik hoop dat u bereid kunt zijn, om ook dit ‘vervolgtraject’ per email te doorlopen. Het niet mijn bedoeling een uitputtende discussie/debat per email met u te gaan voeren.

Mijn onderzoek zou moeten leiden tot publicatie van een blog over ‘de Nederlandse politiek en islamisering’ (werktitel). In tegenstelling tot veel andere stukken op deze site zal mijn blog niet opiniërend zijn, laat staan polemiserend. Verder ben ik van plan mijn artikel te onderwerpen aan een zgn. peer review door twee specialisten (politicoloog; historicus) of ‘generalisten’ (journalist).

Ten slotte: ik ga vertrouwelijk en discreet om met uw reactie. Publicatie van mijn onderzoek zal eenmalig en ineens zijn. Ik zal u van te voren laten weten op welke datum.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bereidheid om aan dit project mee te werken!

Met vriendelijke groet,
Dick Kraaij

(verzonden 7 oktober 2016 aan VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren; niet verzonden aan: PVV, SGP – deze fracties stemden in 2010 tegen de Motie Halsema)