DE WERELD NU

Wordt Haga Lyceum de splijtzwam tussen Nederland en islam?

Haga lyceum

Uitgerekend PvdA-leider Asscher liet in de Volkskrant optekenen dat het Haga Lyceum dicht moet en dat de wet moet worden aangepast.

Het gaat er hard aan toe. Burgemeesters van de grote steden uiten hun bezorgdheid, de minister van onderwijs doet hetzelfde, en ook inlichtingendiensten alarmeren. Ondertussen laat de bevolking zich ook niet onbetuigd en vindt in meerderheid dat de onderwijsvrijheid maar beter uit de Grondwet kan worden gehaald.

Ook de andere kant laat zich niet onbetuigd. Het bestuur van het Haga Lyceum uitte zich agressief en brutaal en liet weten, door mij in nette termen samengevat, dat de overheid hen de kont kon kussen. Zij krijgen de volle steun van hun leerlingen en de ouders daarvan. Maar ook extreme figuren als imam Fawaz Jneid en consorten melden zich om hun steun aan het bestuur te betuigen en de overheid te veroordelen. De hakken gaan in het zand en het bestuur heeft al voor de vlucht naar voren gekozen met het plan in alle grote steden een lyceum te openen.

Na decennia van gedogen, pappen en nathouden, sussen, theedrinken, relativeren en bagatelliseren, lijkt de overheid eindelijk bereid om het al te opzichtige streven van de islam naar een parallelle samenleving een eerste halt toe te roepen. In feite gaf burgemeester Halsema al eerder het startschot toen ze meedeelde dat ze anders dan haar voorgangers niet bereid was om met salafisten aan tafel te gaan zitten. De problemen met Haga lijken het gevolg te zijn van haar beleid om het salafisme een halt toe te roepen.

Als het goed is houdt Halsema na de mislukte hearing van gisteren, vanavond een nieuwe hearing. Gezien de stemming onder de moslims gisteravond zullen die niet komen om naar Halsema te luisteren, maar pogen haar te dwingen naar hen te luisteren. Er is geen enkel bewijs, het is een prima school, de wet geeft ons alle mogelijkheden en de overheid deugt niet, zullen de voorspelbare argumenten zijn. Behalve ouders zullen zoals dinsdagavond als is gebleken, moslims uit het hele land aanwezig zijn om hun broeders en zusters bij te staan en te steunen. Het zal de clash zichtbaar maken. Eindelijk trekt de overheid grenzen en zullen moslims daar tegen in opstand komen.

Ondertussen proberen ‘gematigde’ zegslieden als El Forkani te redden wat er te redden valt en dringen aan op het terugtreden van het bestuur. De-escalatie om de boel te redden waarvan de overheid zegt dat ze daar geen brood meer in zien. Vanuit de meer extreme hoek wordt de reddingspoging als anti-islam gezien. Ik verwacht dat daar ruime steun voor zal zijn. Als de islam wordt aangevallen moeten moslims in het geweer komen.

De islam is geen kandidaat die aanspraak kan maken op de voorrechten die samenhangen met de vrijheid van godsdienst. Die is ontstaan als gevolg van de godsdienstoorlogen en is in principe gericht op het individu. Die mag geloven wat hij wil, hij mag veranderen van godsdienst en heeft recht op respect voor zijn overtuiging. Die waarden brengt de islam niet mee. Integendeel, als enige ware religie heeft ze in feite geen respect voor andere overtuigingen. Het wordt ontkend door de islam, maar de sharia en koran liegen niet.

Het recht op religieus gebonden onderwijs komt voort uit de godsdienstvrede. Het kon worden toegestaan omdat religies instemden met de scheiding van kerk en staat en zich schikten in een democratisch bestel en de daarmee samenhangende wetgeving. Ze waren daarmee de vrijheid van godsdienst waard. De islam past niet in dat patroon. In principe wil ze de scheiding van kerk en staat opheffen, de democratie afschaffen en de wetgeving vervangen door de sharia.

Tariq Ramadan, schrijver van het handboek voor de islam in Europa: ‘Westerse moslims en de toekomst van de islam’, schrijft voor dat moslims zich dienen in te zetten om in de samenleving waar ze verblijven datgene te veranderen wat nog niet in overeenstemming is met de islam. Wie daar oog voor heeft kan dat waarnemen. Nagenoeg dagelijks zijn moslims als bestuursfluisteraars op weg naar afspraken met lokale en landelijke bestuurders, politie, onderwijs en media om te pleiten voor aanpassingen die in het belang van de islam en van moslims zijn. Het onderscheid tussen gematigden en salafisten daarbij is in feite het verschil in geduld en te volgen strategie. De actieve salafisten kiezen voor de hardere lijn en worden steeds brutaler.

Bij het overgrote deel van de bevolking is het geduld al lang op. De overheid begint in te zien dat er ander beleid nodig is om de ontwikkeling van een parallelle islamitische samenleving tegen te gaan. Het is de vraag of het in ontwikkeling zijnde beleid om de fanatieke islam niet langer te faciliteren, voldoende is.

Er dient een fundamenteler gesprek met de islam plaats te vinden. De kernvraag: is de islam bereid zich aan te passen aan de Europese godsdienstvrede, moet door de islam beantwoord worden. Het uit de weg gaan van die vraag schept voor de islam blijvende gelegenheid om parasitair verder te gaan en integratie tegen te werken. Denemarken en Oostenrijk zijn op dit ogenblik voorbeelden van een meer fundamentele aanpak. In het belang van de bevolking kan Nederland niet achterblijven als ze wil voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt.

9 reacties

 1. Dick H. Ahles schreef:

  Te laat.

  Verder zal escalatie (en die gaat er onvermijdelijk komen) rond Urk de (niet islamitische) bevolking intenser anti-islam gaan maken. Wat we straks rond Urk nog gaan zien is dat de politici en de media de Urkers van dit alles de schuld gaan geven en eigenlijk de Marokkaans gedrag zal legitimeren (zoals ze ook de straatterreur van de Antifada hebben gelegitimeerd).

  En na Dokkum zal dat niet verder worden gepikt door de doorsnee burger, die wel beter weet, maar dat niet mag of wil uitspreken. Het zal de huidige elite ernstig verzwakken en uiteindelijk opruimen, als ze tenminste niet a la Macron en Merkel gewoon gaan voor een politie-staat. Ik acht ze ertoe in staat. Maar ik denk dat onze politiek elite gelukkig daarvoor te dom en te laf is.

  Dat staat los van de constatering dat iedere niet-islam wel dagelijks in contact komen met aardige Nederlandse islamisten en die zullen terecht willen dat niet iedereen over één kam van fundamentalisme kan worden geschoren.

  Maar, zie het artikel, er komen de ernstige dilemma’s aan, veroorzaakt door het feit dat onze bestuurders de werkelijke aard van de islamitische invasie in West-Europa niet heeft willen begrijpen, en onder het mom van godsdienstvrijheid en de zegenrijke komst van prachtige vreemde culturen de ‘veroveraars’ in een permanente soort van vijfde colonne positie hebben bezorgt. Over die intentie van de veroveringsstrategie van de islam is nooit geheimzinnig gedaan (Erdokan, bijna alle islamitische geestelijken, vele in Nederland opererende Imams hebben dat gewoon gezegd, maar de door ons gekozen bestuurders wil dat in meerderheid maar niet geloven.

  Want terugsturen (deporteren) hebben we met de nazi-fobieën als enige fatsoenlijke oplossing afgesneden in wetten, verdragen en rechters zonder visie op de zaken die in de maatschappij van na 1980 zijn gaan spelen.
  We zijn tot op zekere zin verloren.

  En dan gaat er straks dus alleen een vuile burgeroorlogachtige Belfast toestand bestaan waarbij de groepen, en onvermijdelijk ook de aardige personen, hun loyaliteit aan hun ‘geloofsgenoten’ zullen laten zien. De staat met hun politie zullen daarbij buitenspel worden gezet en ook niet voorbereid zijn (mentaal en qua faciliteiten) grote oproep en strijd te vermijden of neer te slaan.

  Dank U VVD, PvdA, CDA, CU, en vooral D66! Er kom ongetwijfeld een moment in de toekomst waarop we de huidige bestuurders op hun grove nalatigheid zullen gaan aanspreken en laten veroordelen.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Mooi helder, een geweldig stuk! Naast elkaar samenleven okay, Islamitische wetten en gebruiken verplicht overnemen, NEEN! Het gaat al heel hard die kant uit. Wij moeten fexibel zijn en zij zijn zo flexibel als een spoorstaaf. Zelfs Asscher, van Joodse komaf, die het anti-semitisme schrikbarend ziet toenemen (dankzij zijn eigen beleid) en desondanks nog steeds Islamieten omarmd, krijgt er genoeg van. De Islamitische PvdA stemmers ten spijt.

 3. carthago schreef:

  Heel goed artikel,thnx peter !
  And there it starts.
  In .NL is het zover gekomen dat openlijk en bestuurlijk door de salafisten wordt geëist dat de samenleving zich maar eens gaat aanpassen aan de moslimterreur.Dat heet in de geschiedenisboeken een openlijk verklaarde aanvang van een burgeroorlog .En daar weten de moslims veel meer van dan de farizeeërs in de politiek.Kwestie van ervaring.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Ik zie niet in hoe binnen de islam scheiding van kerk en staat en individuele godsdienstvrijheid mogelijk is. Dus in plaats van te streven naar islamitische aanpassing aan godsdienstvrede of iets dergelijks moet hard worden gestreden voor het behoud van islamkritiek in welke vorm dan ook en het verhinderen dat islamistische uitingsvormen voet aan de grond krijgen, in het onderwijs of anderszins. Dus financiering vanuit fundamentalistische buitenlanden tegenhouden enz.

 5. carthago schreef:

  @DickAhles.Goede beschrijving van de gebeurtenissen die onvermijdelijk komen gaan .Het feit dat de overheid een “school ” onderzoekt en constateert dat het een broedplaats van terrorisme in wording is verklaart tevens dat de islamisten reeds een komende burgeroorlog moeten hebben ingecalculeerd,mogelijk zelfs bezig waren te initiëren.

 6. Johan P. schreef:

  Het artikel wat vrijheid van godsdients beschermde is nooit bedoeld voor andere religies dan diverse stromingen binnen het christendom. Toen dit werd doorgevoerd was het overduidelijk dat Nederland, net als de rest van Europa, christelijk was. Het was dan ook bedoeld om een einde te maken aan de constante strijd tussen diverse christelijke stromingen en nooit om allerlei andere religieseen beschermde status te bieden.
  Het joodse geloof was er, maar was een zodanig minieme minderheid dat het feitelijk statistisch gezien niet eens meetelde.
  Met de toenemende stroom van mensen over de wereld kwamen er ook andere religies naar Europa. Deels door het verlenen van onafhankelijkheid aan de kolonien, van waaruit mensen hierheen kwamen. Daarmee werd het idee van vrijheid van godsdienst opgerekt. En het was geen probleem. Er zijn nooit problemen geweest met hindoes, buddhisten, shintoisten, sikhs etc.
  Met hen is het ook nooit het geval geweest dat ze probeerden hun waarden aan iedereen op te leggen, maar wordt dezelfde logica gebruikt die ook in het westen gold: je past je aan aan de lokale gebruiken en cultuur.

  Het is alleen met de volgelingen van islam dat er een probleem is. Die gebruiken de vrijheid van godsdienst om een dwingend systeem op te leggen aan anderen en verwachten dat alle anderen volgens hun regels gaan leven. En dat systeem zal uiteindelijk de vrijheid van godsdienst afschaffen. Er is geen islamtitisch land waar werkelijk vrijheid van godsdienst is. Op papier in sommige gevallen wel, maar de werkelijkheid is heel anders.

  Het is daarom ook hoog tijd dat islam een herdefinitie krijgt: de status van godsdients moet worden ingetrokken, evenals alle (voornamelijk financiele) voordelen van die status. En dan moet islam in alle vormen worden geclassificeerd als wat het werkelijk is: een discriminerende, gewelddadige, fascistische haat-ideologie die moet worden verboden.
  En helaas is de enige manier om dat uit te voeren een verplicht vertrek van eenieder die deze ideologie aan blijft hangen. Er is geen tussenweg. Afzweren, op straffe van uitzetting en verbeurd-verklaring van alle bezittingen bij constatering dat men toch islam aan blijft hangen, of vertrekken. Al dan niet vrijwillig.

 7. pascal schreef:

  Het grootste probleem vormen onze bestuurders – al dan niet verkozen – doordat zij zichzelf – en anderen – wijs pogen te maken dat er universele waarden zijn waarvoor ieder individu vatbaar is.

  Een denkfout bij hen is ‘noden’ (zoals de 1e levensbehoeften die idd voor alle mensen op Aarde dezelfde zijn) te verwarren met ‘waarden’ (die uiterst persoonlijk maar ook regionaal kunnen zijn).

  Een andere denkfout – ‘wie goed doet wie goed ontmoet’ – heeft helaas als nadeel dat spreekwoordelijk het kind reeds met het badwater is weggespoeld als spreekwoordelijk de agressieve aap reeds al tijden uit de mouw is.

  Zelfde laken pak als pacifisme; het gebroken geweertje. Schitterend ideaal in een vijandloze wereld maar in de (harde) realiteit maken zulke naïeve mensen het anderen met een geladen vuurwapen uiterst makkelijk om hun wil op te leggen aan al die ontwapenden.

 8. D. G. Neree schreef:

  Halsema wil Salafisme een halt toeroepen?
  Was zij niet de ontwerpster van de motie waarin van de regering geëist werd dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling in het beleid was?
  Een vloek over al die linkse activisten met hun dubbele tongen (en agenda’s)

 9. Bosgeus schreef:

  Wat een gedoe.
  Als de onderwijsinspectie verjaagd wordt door een school, zet men de subsidie stroom van zo’n school stop, totdat excuses aangeboden zijn en de inspecteur naar behoren hun werk kan doen.

  We hebben veel te veel ambtenaren.
  Stopzetten van gelden naar zo’n school kost erg weinig moeilijk, een streek van de pen.
  De ouders kunnen dan hun kind elders aanmelden, of de school op een andere manier gaan financieren.