DE WERELD NU

Wopke Hoekstra is mislukt als politicus -2-

Wopke Hoekstra

Pim van Galen en Syp Wynia bespreken het falen van Wopke Hoekstra als leidend CDA-politicus. De CDA-leider is verre van een succes.

De problemen van het CDA zijn met het aantreden van Wopke Hoekstra niet opgelost – in tegendeel. En feitelijk is dat met een relatief zwakke VVD-premier uitermate slecht nieuws.

In Den Haag en Hilversum wordt nog een beetje om de hete brij heen gedraaid, maar de feiten zijn onverbiddelijk: CDA-leider Wopke Hoekstra is als politicus een teleurstelling gebleken. Dat zegt Syp Wynia in zijn videogesprek met Pim van Galen. ‘Hij begon met veel krediet, bij pers en publiek. Maar hij stelt in alles teleur, als CDA-leider, als CDA-lijsttrekker en nu ook als minister van Buitenlandse Zaken.’

Is het CDA op weg naar het einde? De teleurstelling over Hoekstra markeert, zegt Syp Wynia, mogelijk de weg naar het einde voor het CDA. Overigens moet ook de VVD zich ook ernstige zorgen maken: na Rutte dreigt voor de VVD de Sahara.

‘Ambtenaren gestuurd door lobbyïsten’ Veel Haagse partijen zijn trouwens de antenne met de samenleving kwijt, zegt Wynia. Dat Nederlanders zo makkelijk op een nieuwe partij of politicus stemmen illustreert dat het vertrouwen in de dragers van het bestel niet groot is. En dat bestel? Dat is een ambtenarenstaat gestuurd door bedrijven en belangengroepen, waarin burgers nauwelijks een rol spelen.


Duur: 39: 28 min.

Publicatie 5 april