DE WERELD NU

Woestijnwet – Europa’s worsteling met de Sharia

salafisme, weerwoord

Willem Seepma geeft vandaag een overzicht van wat de Sharia inhoudt en wat die wetgeving tegenwoordig ook voor ùw dagelijks leven betekent.

U heeft vast wel van de term “Sharia” gehoord. Sharia (Arabisch: شريعة sjarī’a) is het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God en houdt veel meer in dan alleen rechtbanken met rechtspraak. Het is eigenlijk een handleiding voor een complete beschaving. Het impliceert ook filosofie, rechten op goederen, houding, gedrag, verhouding tussen man en vrouw, religie, hoe je bij iemand aanklopt, hoe je gedag zegt, kledingvoorschriften, hoe je seks moet hebben, hoe kinderen groot te brengen en hoe je je moet verhouden tot Kafirs (ongelovigen/niet-moslims). Natuurlijk zijn ook zaken als strafrecht, spijswetten, belastingen, erfrecht enz… in de Sharia vervat.

U ook
Wanneer u een Kafir bent, moet u zich ervan bewust zijn dat u reeds veel aspecten van de Sharia volgt. Geen enkel land is overigens honderd procent Sharia volgend, zelfs niet Saoedi-Arabië, hoewel Sharia de wetgeving daar volledig beïnvloedt. De reden is dat Sharia niet geavanceerd genoeg is voor het hedendaagse leven. Landen die een groot gedeelte van de Sharia gebruiken zijn bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Soedan, Iran, Irak, Afghanistan en Jemen. Belangrijk is dat een natie een groot of kleiner gedeelte van de Sharia kan benutten. Echter alle islamitische landen gebruiken een hoeveelheid Sharia.

Sharia – Democratie
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg merkte in een arrest van 13 februari 2003 over de rechtmatigheid van een verbod voor de Turks-islamitische Refah partij op ; “De Sharia is onverenigbaar met de fundamentele principes van de democratie“.

In de jaren 20 van de vorige eeuw zorgde Ataturk voor een revolutie in Turkije waardoor de Sharia zo goed als verdween, maar tegenwoordig is de Sharia weer helemaal teruggekeerd in Turkije. U volgt, zonder het te weten, ook reeds een hoeveelheid Sharia-wetgeving en anders volgt de overheid haar wel voor u.

Om wat voorbeelden te noemen;

 • Heeft u wel eens een goede “Mohammed-grap” gehoord? Er zijn zeker allerlei grappen of cartoons over St. Peter, Jezus en God maar nooit of zelden over Mohammed. Zo het al eens gebeurd, volgt er gelijk vanuit de islamitische wereld een dosis geweld met mogelijke aanslagen.
 • Onze leerboeken vertellen in toenemende mate alleen maar de islamitische kant van de geschiedenis. De hoeveelheid gruweldaden en doden worden niet benoemd. Ook de stelling dat christenen, joden en moslims allemaal dezelfde God aanbidden is (om het vriendelijk te zeggen) grote nonsens. Zelfs de overheid draagt deze politiek correcte stelling uit en volgen daarmee ook de Sharia. Teksten betreffende de islam worden ter verificatie voorgelegd aan moslimautoriteiten die veelal deel uitmaken van bewegingen die uiteindelijk onder de MB (Muslim Brotherhood) vallen.
 • Een moslima kan solliciteren op een functie en eenmaal aangenomen, kan ze haar hijab dragen door op te eisen dat het toegestaan is een hijab te dragen op haar werk.

Het is belangrijk een bewustzijn te hebben voor hetgeen u vaak niet ziet

 • U gaat naar een film en de “bad guys” zijn zwart of blank… Vraag uzelf eens af… Waarom zijn het nimmer moslims?
 • Een ander voorbeeld van het volgen van de Sharia is dat tijdens bijeenkomsten van diverse “geloven” een ongeschreven regel bij ieder als een absolute zelfcensuur geldt dat het “not done” is om moslims te beledigen door kritiek te uiten op aspecten van de Koran.
 • We volgen ook de Sharia doordat we zelfs onze taal hebben aangepast om moslims nooit te beledigen. We spreken van terrorisme in plaats van jihad. In het uiteindelijke World Trade Center 9/11 rapport wordt gesproken over Bestrijding gewelddadig extremisme maar de woorden islam, moslim of jihad ontbreken.
 • Sharia financiering (halal hypotheken) en islamitisch bankieren (banken moeten hun haram en halal geldstromen zo strikt mogelijk van elkaar scheiden) wordt in toenemende mate geaccepteerd.
 • De screening/goedkeuring van vluchtelingen die naar USA komen gebeurt door de organisatie OIC (Organisation of Islamic Coorporation) waardoor vrijwel uitsluitend moslims toegelaten worden. De Sharia-wetgeving schrijft dan ook voor dat moslims altijd voorrang hebben op niet-moslims.

Bronnen
Sharia is gestoeld op de islamitische bibliotheek die bestaat uit de Koran en de Soenna. Verder wordt aangaande de Sharia toegevoegd de Ijma’ (consensus) onder islamitische geleerden en de Al-Qiyas of Ijtihad (de opinie van islamitische geleerden op basis van hun kennis en onderzoek/jurisprudentie). Overigens bevat de Koran maar zo’n 80 Ayat (verzen) die onderdeel uitmaken of betrekking hebben op de Sharia, het merendeel van de regels is vervat in de Hadith (overleveringen en uitspraken van de islamitische “profeet” Mohammed).

De Goddelijke Wet
Evident is dat de Sharia-wetgeving vanuit het islamitisch denken voor de moslims immer prevaleert (eigenlijk dwingend geldt) boven elke andere wet van welk land dan ook. Dit valt te herleiden tot het islamitisch denken dat de Sharia een “goddelijke” wetgeving rechtstreeks van Allah is terwijl alle overige wetgeving van mensenhand is en daarom een product van onkunde, “Allah is Alwetend”. Elke wetgeving dient in de beleving van de toegewijde moslim vervangen te worden door de Sharia.

Onze overheden neigen sterk tot adoptie van de Sharia als u denkt aan de “cover-up” of het “goedpraten” van de verkrachtingsgolven die we beleven, het wordt dan gelieerd aan “de cultuur” en lijkt derhalve haast geaccepteerd gedrag…

Ook de vrijheid van meningsuiting hoort niet in de Sharia thuis, evenmin als persvrijheid.

“Godslastering” is immer een heet hangijzer bij de moslimgemeenschap en verdient aparte aandacht. Één van de ergste dingen voor een islamiet – onmogelijk om te verkroppen – is wanneer je aan hun “profeet” (Allah is minder ernstig) komt. Het is werkelijk een rode lap op een stier zoals de islamitische mens dan buiten zichzelf kan geraken. Kritiek op de islam wordt sowieso in nagenoeg alle gevallen door islamieten ervaren als een godslasterlijke aanval. Wanneer ik vanuit hun eigen ‘literatuur’ concludeer dat Mohammed (het ultieme voorbeeld voor elke moslim) bijvoorbeeld een pedofiel was volgens ons denken en ook volgens ons rechtssysteem, dan vind ik elke islamiet tegenover me… (Voor een completer overzicht aangaande Mohammed) Laster en kritiek op de islam, als ook het verlaten van de islam, vallen onder de grootste zonden denkbaar. Hier staan dan ook de hoogste straffen op, inclusief het verliezen van de bescherming tegen moord. Een zeer legitieme reden om in het westen de islam niet langer als godsdienst of religie meer te erkennen. Het zou ons zoveel ellende besparen. Wellicht neemt het aantal uitgevaardigde fatwa’s (Arabisch: فتوى) inzake doodvonnissen dan ook af.

U en ik, als Kafir, zijn betrokken in de Sharia-wetgeving, of we dat nu willen of niet. Wij moeten het binnen sluipen van Sharia (h)erkennen en er tegen op staan om de expansiedrift ervan binnen onze beschaving te elimineren. De islam dicteert in steeds verdergaande mate ONS leven als niet-moslims.

Welkom in ons door Sharia (steeds meer) gedomineerde Europa… het is er, en groeit. Of u het nu wilt zien of niet!

3 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Ik heb er niets mee te maken, ik ben nergens in betrokken, mij is niets gevraagd, ik heb
  nergens mijn goedkeuring aan verleend, ik heb nergens mee ingestemd, dat Arabische
  gedoe is mij vreemd, en is onwettelijk en ontoelaatbaar.
  Als mijn wettelijke- en Grondwettelijke plichten, rechten en vrijheden worden aangetast,
  door wie dan ook, kom ik in het geweer en zal mij met alle geëigende middelen verdedigen.

  IK BEN VRIJ GEBOREN, EN HOUD DAT VOL.

  Wie dat niet doet, is verloren.

 2. Willem Seepma schreef:

  Ik begrijp je gedachten en gevoel Pete, als ook de toch wel enige mate van frustratie die er in doorklinkt. Het is die frustratie die velen voelen, zo ook ik. Heel veel zaken worden ons opgedrongen door de overheid die, vanuit een veel te tolerante houding, in al haar naïviteit tot een soort “handjeklap” met de islam wil komen, mogelijk ook in het licht van een soort van integratie.

  De islam is compromisloos en derhalve onveranderlijk, het streven is uitsluitend dominantie en dus alleenheerschappij. De enige marge/tolerantie, zoals beschreven in de Koran, naar de Kafirs (ongelovigen, niet-moslims) is het toestaan op andere wijze te leven maar dan als tweederangs burger die zich ondergeschikt voelen aan de islamieten en tevens de “Jihzya” betalen. Wij moeten als samenleving stoppen met dergelijk “Dhimmitude”-gedrag door onszelf steeds maar weer verder opzij te schuiven in naam van tolerantie of onder het mom van “”godsdienstvrijheid”.

  De eerste stap hierin moet zijn om de islam niet langer meer als religie te zien, de Soenna, Koran en bijbehorende boekjes als “The reliance of traveller” zijn samen niets meer of minder dan een handleiding om een samenleving te “runnen”. Wanneer dit religie-etiket eraf is dan opent dat deuren naar vele verdere restricties zodat we ons hoofd weer uit de islam-strop kunnen halen. Deze strop zal anders steeds harder aangetrokken worden met een absoluut verstikkende werking.

  Het op allerlei manieren toegeven aan de islam zal hun honger nooit stillen !

  De angst voor deze ideologie is wel degelijk gegrond wanneer je de islamitische “literatuur” bekijkt. Termen als racist en islamophobia, zoals daar vanuit de linkse kerk en islamitische hoek onmiddellijk naar voren worden geschoven, zijn absoluut krankzinnig. Het zijn in de context van de islam verzonnen kreten. De islam is géén ras en de angst is realiteit zoals we in het door die profeet geopenbaarde woord kunnen lezen.

  “…en Allah is alwetend”

  Maarrr… Allah noch Mohammed is onze grootste vijand. De onwetendheid en het wegkijken door een “gezaghebbende” overheid is feitelijk waar eerst mee afgerekend dient te worden. Het is dan ook onvoorstelbaar dat het overgrote deel van de politieke partijen, met name en zeker die, met een “gristelijke” invalshoek, zich niet eens wat verdiepen in de islam-ideologie om vervolgens op basis van kennis zich er tegen verweren en afzetten cq. beschermen. Dit kan dan alleen maar een resultante zijn.

  Want wanneer je (alleen al) de koran wat doorbladert kom je tot de conclusie;

  ISLAM = SHARIA = IS = MUSLIM BROTHERHOOD

  Hoeveel voorbeelden van (islam jihad) bevestiging moeten we hebben? Niet alleen jihad in de vorm van bloedige terreur maar ook terreur van psychische uitbuiting en onderdrukking van niet-moslims die zich zo het ravijn in laten voeren door een ongekende blindheid.

  Komt tijd, komt raad? Ik hoop het vurig!
  Het is (al even) vijf voor twaalf….

 3. Cool Pete schreef:

  @Willem Seepma,
  Dank voor je reactie. Je uitleg is een goede samenvatting van deze ideologie.
  Het mag wel wat harder gesteld.
  Als je er de 14 eeuwen: oorlogen, veroveringen, plunderingen, cultuur-roof,
  slaven-handel en genocides aan toevoegt, wordt het beeld completer.
  De genocides in Noord-Indiase continent [12e-15e eeuw] t/m heden in Darfur, en de
  mohammedaanse slaven-handel [7e eeuw – heden !], zijn onovertroffen ……………….

  Het mohammedanisme KAN alleen maar PARASITEREN.
  Zonder olie-dollars, had niemand ooit gehoord van deze psychopathische krijgs-leer.
  Sinds 11-9-2001 kan iedereen weten en zien, wat het destructieve mohammedanisme is:
  NIHILISME.

  De boeken van de arabist Hans Jansen, van Bat Ye’or, van S. en W. van Rooy, en van vele, vele anderen, de vele internet-sites die het doorgronden, enz, enz, enz,
  en de artikelen van Afshin Ellian,
  maken alles duidelijk.

  Wie de vrijheid niet verdedigt, is haar niet waard.