DE WERELD NU

Wildersproces2 – hoe politiek is dit proces?

Wildersproces2, Wildersproces1, rechtsstaat

Hoe politiek is het Wildersproces2, vroeg Nieuwsuur zich zondag af. Het antwoord daarop verdiende eigenlijk geen langere uitzending dan een minuut of twee, of juist een volledige documentaire.

Het juiste antwoord viel af te leiden uit kort weergegeven opmerkingen van de baardige advocaat Bart Nooitgedagt. Die is overtuigd van de eerlijkheid van het proces vanuit rechterlijk perspectief. Toch zitten daar bijzondere kantjes aan: op min. 2:08 noemt hij het bijvoorbeeld onvoorstelbaar hoeveel tijd er wordt besteed aan een an sich eenvoudig te beantwoorden vraag: 12 zittingsdagen! Op min. 4:30 opnieuw: Een voorliggende “vraag die eenvoudig te beantwoorden moet zijn, (..) en de rest is voor de show.” Ook merkte deze advocaat al op dat geheimhouding van de diverse stukken tamelijk vreemd was. (op min. 3:00)

Is een politiek proces ook een showproces? Of andersom: is een showproces ook altijd politiek? De definitie van een showproces impliceert dat het resultaat reeds tevoren vast ligt. Een politiek proces juist dat men datzelfde verwacht, maar dat die herkenbaar gewenste uitkomst verre van zeker is. Maar een Nieuwsuur-documentaire van een half uur die in december 2017 werd gemaakt, liet zien hoe het ministerie van V&J stuurt op de inhoud van gewenste uitkomsten bij ‘onafhankelijk onderzoek’. Het ministerie heeft de schijn daarom tegen. Alles wijst er daarom op dat we hier wel degelijk te maken hebben met een politiek proces, waarvan de show onmiskenbaar is bedoeld als intimidatie van eventuele navolgers, en om andere politici al op voorhand tot voorzichtigheid te manen.

De manier waarop de NOS de zaak presenteert doet af aan de complexiteit van de kwestie. Want hier wordt gesuggereerd dat uitstel Wilders helpen zou, terwijl het tegendeel waar is. Men vergeet dan dus dat ook de PVV-leider hoger beroep aantekende, omdat hij af wil van de smet op zijn naam. Dat is van groot belang om te onthouden.

Wildersproces2

Elementen van een showproces zijn echter ook waarneembaar:

Het lijkt er op dat advocaat Knoops het proces meer wil richten op hoe het ministerie dit aan de steel heeft gestoken. Lastig is dat dit een hoger beroep is. Waar in een rechtszaak voor de rechtbank bewijzen dat het OM werd aangestuurd genoeg had kunnen zijn om het OM verder niet-ontvankelijk te verklaren – zoals feitelijk gebeurde in Wildersproces1 – moet in een hoger beroep de uitspraak op basis van de gedane rechtszaak worden heroverwogen. Ook om die reden heeft Wilders geen ander belang bij wraking of anderszins dan een eerlijke en onpartijdige voortzetting van deze zaak – die eertijdse uitspraak moet van tafel, en dat kan alleen door een uitspraak van het hof die die eerdere uitspraak verwerpt of nietig verklaart.

 

Dat neemt allemaal niet weg dat de nu ook de fundering wordt gelegd voor toekomstige vervolging van politici die zich hebben gedragen als anti-rechtsstatelijk. Het geheugenverlies van Opstelten en Bolhaar in tandem is daar een prachtig voorbeeld van: meineed  – puur en simpel.

De verdediging is in het offensief, en de komende maanden zullen er denkelijk steeds meer domino’s vallen. Dat het hof van mening is dat het horen van nieuwe getuigen niet direct het tijdspad van deze rechtszaak hoeft te verstoren is wellicht zelfs positief: het suggereert dat het hof Wilders liever vrij zal spreken van het hem ten laste gelegde door de opmerkelijke redenaties aangaande rassen van de rechtbank ter zijde te schuiven dan een lange lijdensweg te moeten ondernemen dat eindigt met een politieke crisis.

Maar dat zullen we toch moeten afwachten.


Meer over Wildersprocs2 op Veren of Lood vindt u hier.

9 reacties

 1. Willie schreef:

  Eén ding moet je ze nageven toen draaide ze zich er niet omheen.

  https://www.youtube.com/watch?v=t4cJeru3h78

  Maar het uitganspunt was hel zelfde, uitschakelen van politiek tegenstanders.

 2. Grapjas schreef:

  Dit is POLITIEKE vervolging. Marokkaan= tot ‘ras’ benoemd enkel zodat deze multikul-extremisten sowieso een zaak tegen Wilders hadden. Marokkanen behoren tot de negroïde soort, als wetenschappelijk bekend. Ben benieuwd hoeveel de Soros-stichting heeft gedoneerd aan het OM.
  Lang verhaal kort. Zoals ik zijn er in t Noorden velen. En wij hebben het gehad met de dictatuur van de Hollander, en zijn onvermogen tegen onderdrukking te strijden. Doorgaan, landverradende elite. En kijk wat straks jullie kant opkomt. Zou het toeval zijn dat de EUSSR zoveel haast wil maken met het oprichten van en eigen SS? Echt wat voor linksstemmers. Mag je namens een strak geuniformeerde lekker jagen op je eigen medeburgers- wéér.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Ik moet nog zien hoe dit afloopt. Zaken als recht, redelijkheid en waarheidsvinding interesseren het OM zelfs nog minder dan het seksleven van de teletubby’s. Dit lui geven er een draai aan, gesteund door de msm die ook hier de bevolking dom houdt.

 4. carthago schreef:

  Indien de getuigen in een later stadium alsnog zullen moeten(normaal in een rechtstaat )worden gehoord ,hebben het OM en de Staat een megaprobleem gedurende de rest van deze politieke inquisitie. .

 5. carthago schreef:

  In cassatie nb zal naar mijn mening het ingestelde tijdspad incl. het Niet horen van getuigen uiteindelijk het OM de das om doen.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Het leek de heersende politiek zo’n goed idee: strafrechtelijk vaststellen of parlementslid Wilders, een notoire islamcriticus, met zijn ‘minder, minder’ over de grens is gegaan van wat een partijpoliticus op een besloten partijbijeenkomst mag zeggen. Men had dit ook kunnen doen naar aanleiding van de opmerkingen van PvdA-ers Spekman en Samsom, maar omdat geen enkele marokkaan daar aangifte tegen heeft gedaan (nee, hehe, pvda) is dat proces nooit gevoerd. Dus komt het er feitelijk op neer dat islamkritiek wordt bemoeilijkt door op elke slak van een islamcriticus zout te leggen. Het gevolg is dat de vrijheid van meningsuiting ernstig wordt ingeperkt. Alleen daarom al is het een politiek proces. We zien dat ook in Engeland waar onlangs een gehandicapte opa (54) ontslagen werd door zijn supermarkt na het delen op Facebook van een licht-islamkritische sketch van een Schotse komiek. In het geval van Wilders gaat het om de vrijheid van meningsuiting van een politicus over een maatschappelijk zeer relevant onderwerp: islam in tijden van om verschillende redenen onhoudbare massa-immigratie. Als dit punt niet wordt meegenomen in de uitspraak dan heeft men geen recht gedaan aan de ernst van deze zaak. Mijn inschatting is dat er uiteindelijk zal worden gekozen voor seponering, want dan is men van alle gedonder af. De politieke druk in die richting zal al wel aardig aan het toenemen zijn. Zo wordt het een dubeel politiek proces en kan het de boeken in als de gotspe van de eeuw, om maar weer eens een mooi jiddisch woord te gebruiken. Hoe bedoelt u, geen joods-christelijke wortels?

 7. Ravian schreef:

  Tsja, je zet justitie tegen de politiek leider van de oppositie op, om deze voor racisme aan te klagen, omwille van iets wat hij over Marokkanen gezegd heeft, en komt er dan vervolgens achter dat dit dan wel een aanpassing van de Dikke Van Dale behoeft.
  Het simpele feit dat nationaliteit iets anders is als ras was onze leiders dus blijkbaar niet bekend, kun je nagaan hoe het er daar, wat kennis van zaken betreft, voor staat als het over ietwat complexere zaken gaat, zoals klimaatverandering, energietransitie, of immigratie bijvoorbeeld.
  Wat dit onzinnige proces tot nog toe in ieder geval prima bewezen heeft is de totale incompetentie, en corruptie, van het OM en het partijkartel.

 8. Karina schreef:

  Het OM kan in principe niet anders dan doorgaan. Als dit wel gedaan wordt, dan geeft men in principe toe dat het foute boel was.

  Waar ik aan denk:
  Het OM weet dat de zaak stinkt.
  Ze weten ook dat Wilders door zal gaan totdat de onderste steen boven is.
  Maar wat is de strategie die de rechters voor ogen hebben?
  Eens zullen ze moeten toegeven en Wilders vrijspreken.
  Maar wanneer (misschien als Rutte richting Brussel gaat?.
  Het lijkt mij sterk dat rechters zelf dit gaan beoordelen.
  Dus is hier samenspraak over geweest met het Kabinet?

 9. D. G. Neree schreef:

  Wordt het niet hoog tijd om het Nederlandse moeras te draineren en te dempen? Wij zijn toch zo goed in het droogleggen van moerasland?