DE WERELD NU

Wil Helmond weiden met zonnecellen, of toch niet?

Klimaathoax, zonnecellen, Datacenters

Frits Bosch ervaart de terreur van de klimaathoax – zijn woonplaats Helmond is voornemens de nabijgelegen natuur vol te plempen met zonnepanelen.

Inwoners van Stiphout, een wijk binnen Helmond – zijn opgeschrikt door een brief van drie kantjes van onze burgemeester mevrouw Elly Blanksma (CDA). Het is een brief van ‘We doen het wel, we doen het niet of misschien toch weer wel’. Inwoners van Stiphout willen graag weten of het buitengebied dat pal aan hun huizen grenst verwoest wordt of niet. Maar daar komt helaas geen duidelijk antwoord op.

De maker en aanbesteder van de zonneweide, Solarcentury, gaat gewoon door met de vergunningsprocedure met de doelstelling medio 2022 met de vernieling van de natuur te beginnen. Er is Solarcentury alles aan gelegen dit binnen te halen! Ik ben mordicus tegen deze plannen. Mevrouw Blanksma wil 23 hectare van de velden – pal grenzend aan de buitenwijk van Stiphout – vol plempen met zonnepanelen. Want, zo schrijft ze:

“Gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om plannen op te stellen om in hun regio de besparing van 49% (!!!, FB) CO2 te halen. Onder meer door duurzame energie op te wekken zoals zonne-energie en windenergie. …. Helmond heeft de kaders voor grootschalige opwekken van zonne-energie vastgelegd….. We hebben zonnevelden nodig voor de gemeentelijke ambitie om in 2035-2045 klimaatneutraal te zijn.”

Zonnedaken bieden te weinig soelaas, meent mevrouw Blanksma.

Ieder kan begrijpen dat 23 hectare zonnevelden ultiem slecht is voor het milieu. Het land eronder gaat compleet dood. En wat zullen de vogels wel niet zeggen van al die weerspiegeling onder hun vleugels, en dat er geen wormpje meer te krijgen zal zijn? Dit is een lokale milieuramp.

Mevrouw Blanksma laat vervolgens weten dat de locatie van zonneparken afhankelijk is van: “technische mogelijkheden, inpassing van het zonneveld in het landschap.” De capaciteit van het elektrisch net speelt ook een rol. Het beetje landschap dat we nog hebben wordt door het plaatsen van zonnecellen kapot gemaakt. Burgemeesters moeten ook het welzijn dienen van hun burgers. Die massa zonnecellen – 23 hectare! – pal buiten Helmond zijn extreem strijdig met het welzijn van Helmond en haar inwoners, Stippentenaren in het bijzonder.

Ik kwalificeer mijzelf als een ‘raper’. Dit zijn mensen die als ze buiten zijn achteloos weggegooide plastic flesjes en blikjes oprapen en in een vuilniszak deponeren. Rapers doen dat omdat ze de leefomgeving en milieu graag schoonhouden. Kunt u zich voorstellen wat rapers ervan vinden als ze enerzijds flesjes en blikjes rapen en anderzijds de gemeente 23 ha vol gooit met zonnevelden! Een Casus belli! Maar dan zegt Blanksma dat ze het draagvlak onder de bewoners wil testen. Is dit het bekende patroon: “We hebben het draagvlak onderzocht en hoewel we geloven dat niet iedereen blij is met de velden zoals ze worden, gaan we ermee door. Of: “Hier ben ik, we kunnen niet anders.”

Het klimaat-issue en de CO2 uitstoot is een vak op zich. Er gaat veel gekte, dwaasheid en hysterie rond over dit onderwerp. De tactiek is telkens opnieuw: beuk met schijnbaar solide technische informatie ‘het onkundige volk’ murw. Laat burgers weten dat het niet anders kan en voor hun eigen bestwil is. Zie ook: Klimaathoax – Climate Change voor gelovigen en sceptici

Er is zeer veel te bereiken met slimme technologische veranderingen wat tot gedragsverandering kan leiden. Laten we eens beginnen met zonnedaken: ieder moet, voor zover mogelijk zonnepanelen nemen en je wordt daarvoor beloond met een subsidie. Als je dat dit niet wilt maar wel kunt, dan wordt je daarvoor belast. Als je huis er niet geschikt voor is, dan niets. Kantoren idem.

Wat we graag willen weten is hoe de uitstoot thans plaatsvindt: door wie en hoeveel. De vervuiler betaalt. Wat nu voorligt is veel te algemeen. Het zorgt voor blijvende ellende. Er zijn alternatieven. Die móeten we ook kennen voor we natuur verwoesten met zonnecellen. Er zijn vele manieren om de individuele CO2-uitstoot te beperken. Ik noem bijvoorbeeld Heat Cycle, een apparaat dat je energie opvangt die anders door het putje gaat, bijvoorbeeld het warme water van de douche te gebruiken voor de verwarming van je huis. Je kunt ook het douchegebruik reguleren met een afstelknop. Je kunt gaan variëren qua belasting op energiegebruik. In deze IT-tijd is dat allemaal goed mogelijk. Ergo:

“Gemeente: geef opdracht om te inventariseren welke slimme en innovatieve mogelijkheden er zijn. We leven in een super innovatieve tijd, maak daar gebruik van. Maak inwoners bewust van de problematiek van hun energiegebruik en CO2 uitstoot. En dit geldt ook voor anderen, kantoren etc. En tenslotte: in de Covid-19 tijd zijn allerlei zaken aan het schuiven. De waarheid van gisteren is vandaag verouderd. Dit geldt ook het klimaat.”

Mevrouw Blanksma, selectief omgaan met energie is beter dan kiezen voor de gemakkelijke weg: gooi geen 23 hectare natuur vol met zonnecellen. U bent Helmondse. Dit moet u niet willen! Er zijn legio mogelijkheden. Benut ze!.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Meer over zonnecellen en de klimaathoax vindt u hier op Veren of Lood.

8 reacties

 1. Ernie van de Wal schreef:

  citaat: ” Laten we eens beginnen met zonnedaken: ieder moet, voor zover mogelijk zonnepanelen nemen en je wordt daarvoor beloond met een subsidie. ”

  De realiteit is exact omgekeerd. Je variabele kosten voor elektriciteit bedragen ca. 21 cent per kWh. Van die 21 cent bestaat14 cent uit belasting.
  Dus…… als iedereen zonnepanelen op zijn/haar/het dak legt loopt de overheid veel belastinginkomsten mis.

  Iemand ooit gehoord van een plan van de overheid om zoveel op staatsuitgaven te bezuinigen, dat zij deze aderlating met gemak financieel kan overleven?
  In tegendeel. Vroeger liep je oude elektriciteitsmeter achteruit als de zonnepanelen hun werk deden; stroom opwekken. En als het ‘s-avonds donker was ging dat precies omgekeerd. Over de netto opname van elektriciteit rekende je dan af.

  Met de slimme meters worden opname en teruglevering apart vastgelegd. De netto meterstand bestaat nu uit een teruglevering en een afname. Dat kan je tegen elkaar wegstrepen. Dat heet saldering.
  Rat Wiebes (leugenpartij VVD uiteraard) heeft de term saldering tot subsidiëring benoemd. En dat wordt afgebouwd.

  Op zonnepanelen zit geen subsidie, de huiseigenaar investeert zelf in zijn zonnestroominstallatie en wordt vervolgens door de overheid gestraft omdat hij stroom teruglevert.
  Als je ooit iets van een energietransitie in beweging wilt zetten, moet je vooral van dat soort acties af.
  Want massaal woningen verwarmen met warmtepompen? Dan loopt de overheid enorme belastinginkomsten op gas mis.
  Dan investeer je ca. € 50.000 ,= om je woning van het gas af te krijgen en krijg je vervolgens 2/3 van je gasrekening in de vorm van belasting voor je kiezen. Want de overheid kan niet zonder dat geld.

  Elektrisch rijden? Zodra er genoeg elektrische auto’s zijn, worden aanschafbelasting en brandstofaccijns doodleuk verrekend in een kilometerheffing.

  Met deze houding is elk initiatief op voorhand een mislukking.

  Overigens hoop ik niet alleen voor onze dakhaas-eters dat dit onzalige plan verijdeld wordt, als bewoner van een naburige gemeente zit ik ook niet te wachten op deze eko-destructie.

 2. carthago schreef:

  @Ernie.En niet te vergeten dat na de eerste gedeeltelijke tot volledige opheffing van de saldering in 2030 de zonnepaneelhouder alle energiebelasting bij teruglevering gaat betalen .Dan liggen er in feite aanslagbiljetten op je dak .

 3. carthago schreef:

  Eerst gedeeltelijke

 4. carthago schreef:

  Zonnecollectors worden belastingcollectors.De groene khmer ziet altijd wel een zonnige toekomst. Heel lucratief die opwarminghoax.

 5. Ernie van de Wal schreef:

  @carthago. Wat ik ervan begrepen heb, is dat je bij teruglevering alleen de kale stroomprijs krijgt vergoed, die jouw energieleverancier je wil vergoeden. En dus niet de belasting. Dat je bij teruglevering ook energiebelasting over de teruggeleverde elektriciteit gaat betalen (formuleer ik dat zo juist?) is mij niet bekend.
  Heb je daarvan een bronvermelding?

 6. carthago schreef:

  @Ernie.Wanneer je bijv. 2000 kwh afneemt per jaar dan betaal je aan het energiebedrijf incl belastingen 0.23 cent ( nu).Als je dan zelf 2000 kwh teruglevert krijg je alleen 7 cent terug .Per saldo betaal je dus over teruggeleverde kwh 16 cent belasting .
  Kortom, het energiebedrijf restitueert slechts de stroomkosten ,niet de belastingen erover.Het energiebedrijf maakt over alle levering een nota incl belastingen .De zelfgleverde energie wordt er daarna pas afgetrokken ,7 cent dus .Er wordt niets VERrekend, er wordt slechts een restitutie gegeven .
  De adders.

 7. carthago schreef:

  @Ernie.Een deel van de tekst van een artikel van Van de bron :

  “Nu wordt het interessant: stel dat je 2.000 kilowattuur van het net afhaalt en 3.000 kilowattuur teruglevert, betaal je 2.000 keer de overheidsheffingen. Toch ontvang je 3.000 keer het invoedtarief van de overheid voor de energie die jij hebt teruggeleverd. In plaats van dat je nu dus een stuk of 12 zonnepanelen voor eigen gebruik laat installeren, wordt het veel aantrekkelijker om te investeren in een dak vol panelen en een accu. Je kunt dan meer terugleveren én er meer aan verdienen”

 8. Hans de Vries schreef:

  Gewelog helder en uit het hart geschreven stuk, dank hiervoor!