DE WERELD NU

Weerwoord – ‘geen dictatuur, ook geen shariadictatuur’

salafisme, weerwoord

Als volksvertegenwoordiger namens het Vlaams Belang krijgt Sam van Rooy heel wat over zich heen. Dit weerwoord vat veel samen.

‘Zolang de islamitische leer haaks staat op vrijheid, verdient de islam geen vrijheid’, vindt Vlaams parlementslid Sam Van Rooy. Hij reageert op het edito van deze week.

In zijn opiniestuk getiteld ‘Voor Vlaams Belang zijn grondrechten er om opgeschort te worden, zoals in een dictatuur‘, citeert hoofdredacteur Bert Bultinck mij uitermate selectief om vervolgens een compleet verkeerde conclusie te trekken, die ik ten stelligste verwerp. Bultinck schrijft:

‘Het was Sam van Rooy, Vlaams Parlementslid van Vlaams Belang, die in ’t Pallieterke van twee maanden geleden nog het eerlijkst was: ‘Ik denk helaas ook niet dat er binnen de democratische rechtsstaat maatregelen zijn’, zo zei hij, ‘die het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen’. ‘Volledig oplossen’: het zijn woorden die weinig aan de verbeelding overlaten en Van Rooy bedoelt het net zo. ‘Dat betekent’, vulde hij voor de zekerheid aan, ‘dat de islam vandaag geen aanspraak kan maken op onze vrijheden’. Grondrechten zijn er voor Vlaams Belang om opgeschort te worden. Alweer: zoals in een dictatuur. Wie wordt de volgende groep die geen aanspraak kan maken op onze vrijheden?’

In het bewuste interview breng ik een lang, complex en genuanceerd verhaal. Vooreerst is het van fundamenteel belang te weten wat ik met de term ‘islamisering’ bedoel. Dat heb ik uitgebreid uitgelegd en met voorbeelden toegelicht in mijn recente boek Voor vrijheid dus tegen islamisering:

‘Islamisering betekent dat steeds meer facetten van een samenleving, cultuur of beschaving worden beïnvloed en beheerst door islamitische tradities, gebruiken, principes, regels en wetten, om finaal te worden gedomineerd door de sharia – alles en iedereen is dan aan de islam onderworpen.’

Concreet: ‘Er zijn in West-Europa wijken met een moslimmeerderheid waar op straat nauwelijks meisjes of vrouwen te zien zijn, laat staan ongesluierd. Het is ook in dat soort wijken waar herkenbare homoseksuelen, Joden of niet-islamitisch geklede meisjes en vrouwen een groot risico lopen om te worden lastiggevallen, uitgescholden of aangevallen. VRT-journalist Riadh Bari tweette onlangs nog dat hij in Molenbeek alweer belaagd is omdat hij homoseksueel is. Ex-moslims of moslims die openlijk de islam willen verlaten, zijn niet zeker van hun leven. Dat verwacht je in landen als Pakistan, Iran, Qatar en Egypte, maar ook hier, bij ons, is dat nu het geval. (…) Uiteindelijk lijdt iedereen onder islamisering: moslimvrouwen, vrijdenkers, schrijvers, journalisten, andersgeaarden, wij als niet-moslims, alsook mensen die zichzelf moslim noemen maar toch een gematigd, vrijwel niet-islamitisch leven leiden.’

Wat ik bedoel met het ‘volledig oplossen’ van het probleem van de islamisering, is dus evident: het weer veilig en vrij maken van dit soort wijken en ervoor zorgen dat afvalligen uit de kast durven te komen en dus niet worden geïntimideerd of bedreigd. Ook islamcritici, mensen die de islam bespotten en cartoonisten zouden weer vrij en veilig moeten zijn, denk aan wat de 16-jarige lesbische Française Mila recent overkwam.

Voorts verklaar ik in het bewuste interview dat ik vind dat elke moslim die de typisch islamitische opvattingen heeft over de man-vrouwverhouding, homoseksualiteit, joden, niet-moslims, de verhouding tussen kerk en staat of de vrijheid van meningsuiting, hier niet thuishoort. ‘En dat zijn er in België alleen al minstens vele tienduizenden, volgens bepaald onderzoek zelfs honderdduizenden.‘ In dat verband zeg ik ook dat het heel belangrijk is om een onderscheid te maken: ‘Er zijn heel wat mensen die zichzelf moslim noemen, maar toch een gematigd of geen islamitisch leven leiden. Zij laten de essentie van de islam links liggen, maar dat maakt de islamitische leer nog niet gematigd. De heilige islamitische bronnen, de Koran en de Hadith, zijn immers tot op vandaag onveranderd. De sharia of islamitische wet is wat hij is: totalitair en inhumaan.’

Ik verwijs daarom ook naar de Somalisch-Nederlands-Amerikaanse onderzoekster en schrijfster Ayaan Hirsi Ali, die ‘al vaker voorstellen heeft gedaan om de islamitische leer te ontdoen van zijn politieke, totalitaire en vrouwonderdrukkende natuur’. Zo’n zogenaamde Europese islam zou, zo betoog ik, ‘in woord, geschrift én daad, de democratie, scheiding tussen kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw en vrijheid van religie en afvalligheid expliciet moeten uitdragen’. Er moeten ‘drastische hervormingsmaatregelen worden genomen, zoals het expliciet verwerpen en ook de facto uit de Koran verwijderen van de tot intolerantie, haat en geweld oproepende Koranverzen’. Maar: ‘Hét grote probleem is dat wie dat serieus probeert in de islam in principe zijn of haar doodvonnis tekent.’

Daarom concludeer ik dus dat ‘ik helaas niet denk dat er binnen de democratische rechtsstaat maatregelen zijn die het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen’. Ook omdat ‘al die vrijheden die hier bestaan door moslimfundamentalisten worden misbruikt om diezelfde vrijheden te bestrijden’. Ik parafraseer Karl Popper wanneer ik zeg: ‘geen tolerantie voor de islamitische intolerantie’ en stel hardop de vraag: ‘Maar hoe doe je dat in de praktijk?’

Immers: ‘Kan de overheid bijvoorbeeld moskeeën en Koranscholen 24/24 en 7/7 monitoren zonder privacywetten te overtreden? Ik denk het niet. Daar is blijkbaar een undercoveronderzoek voor nodig, zoals in Denemarken enkele jaren geleden, om vast te stellen dat in 7 van de 8 gecontroleerde moskeeën intolerantie, haat en apartheid wordt gepredikt. Daarom moet de islam, zolang hij niet expliciet en fundamenteel is hervormd tot een tolerante religie, worden beschouwd en behandeld als een totalitaire, ongewenste ideologie die hier niet thuishoort. Dat betekent dat de islam voor mij vandaag geen aanspraak kan maken op onze vrijheden, zeker niet die van religie. Mogelijk brengt dat moslims dan eindelijk tot het fundamenteel hervormen van de islam.’

‘Maar wat dan met onze democratische rechtsstaat?’, vraagt de interviewer. Mijn antwoord: ‘Voor welk verschrikkelijk dilemma de islamisering ons stelt, laat Denemarken zien: na decennialange massa-immigratie van moslims en facilitering van de islam, komt dat land nu met een zogenaamd ‘getto-plan’ om te proberen geïslamiseerde wijken weer veilig, vrij en welvarend te maken. Heel wat van die getto-maatregelen druisen in tegen mensenrechten en basisprincipes van de democratische rechtsstaat. Zoals het binnen die gettowijken verdubbelen van de strafmaat voor eenzelfde overtreding. En zoals het minstens 25 uur per week afzonderen van piepjonge ‘getto-kinderen’ van hun ouders om hen de taal en Deense waarden en tradities bij te brengen. Ouders die niet meewerken, riskeren een deel van hun uitkeringen te verliezen.’

Ik vervolg: ‘Dat klinkt misschien wel goed, maar is dat echt de samenleving die we willen? Principieel vind ik dat soort dwangmatige, bijna tirannieke maatregelen onwenselijk in een vrije samenleving. (…) het is toch evident dat een democratische rechtsstaat, tot nader order het minst slechte systeem op aarde, alleen valt te handhaven in een soort natuurlijke, fysieke gemeenschap die coherent is omdat ze grond, geschiedenis, taal en cultuur deelt? Wanneer je steeds meer per wet moet gaan afdwingen omdat steeds minder van nature gebeurt, is het voorbij: dan liggen tirannie en (burger)oorlog op de loer. In bepaalde geïslamiseerde wijken zitten we al in die fase, denk maar aan de recente ‘Corona-rellen’ in het Brusselse Anderlecht.’

‘Is er dan geen echte oplossing?’, luidt de slotvraag, waarop ik antwoord ‘dat een samenleving waar de islam wortel kan schieten en moslims demografisch blijven groeien, uiteindelijk nog slechts de keuze zal hebben tussen de pest en de cholera. Namelijk: ofwel wordt de islam totale vrijheid gegund, waardoor de samenleving islamiseert tot een sharia-model, een kalifaat, ofwel wordt de islam met harde hand onderdrukt om een min of meer seculier, ‘vrij’ samenlevingsmodel te behouden. Heel de islamitische wereld wordt gekarakteriseerd door deze tweestrijd. Er bestaan daar slechts islamitische theocratieën en min of meer seculiere dictaturen en tirannieën, en uiteraard vooral mengvormen van beide.’

‘Voor alle duidelijkheid’, voeg ik daar concluderend aan toe: ‘ik vind geen van beide scenario’s [pest en cholera] wenselijk, maar bij gelijkblijvend beleid zijn ze helaas onvermijdelijk. Dat is dus de tragedie: de islam en de dynamiek van de islamisering zullen ons als vrije, vooralsnog niet-islamitische samenleving straks dwingen om maatregelen te nemen die we terecht niet zouden willen nemen.’

De enige langetermijnoplossing die ik zie, naast die broodnodige maar aartsmoeilijke en wellicht onmogelijke fundamentele hervorming van de islam, is het stoppen van de massale, ongecontroleerde instroom. Daardoor komen immers ook steeds meer moslimfundamentalisten onze samenleving binnen. Immigratie moet in plaats van de regel de hoge uitzondering worden, louter op basis van onze wil en onze noden en strikt gecontroleerd op basis van strenge sociaaleconomische én cultureel-religieuze voorwaarden.

Dit zijn geen praatjes van iemand die een dictatuur wil, integendeel: dit is de uitgesproken vrees van iemand die koste wat het kost de (sharia)dictatuur wil vermijden.


Dit weerwoord van Sam van Rooy verscheen op 2 juli in het Belgische opinieblad Knack.

Eerdere artikelen van Sam van Rooy vindt u hier.

12 reacties

 1. huls schreef:

  Pleur lekker op met je griebus islam naar de woestijn waar het thuishooort. Ga daar maar zitten gallemegalleme.
  Islam is een beest dat elek moderne democratie bedreigt. Om een beest te verslaan zul je een monster moeten zijn. Onze tolerante samenleving moet als een monster deze intolerante islam met wortel en tak uitroeien. Voor altijd.

 2. carthago schreef:

  Een ” religie “die meent een grondwettelijk recht heeft de grondwet van het gastland te kunnen negeren en te vernietigen heeft geen grondwettelijk recht van bestaan.
  Kick out the islamplague !!
  Nietknielenvoordebielen!

 3. Peter Louter schreef:

  Bassam Tibi: “Of de islam wordt Europees, of Europa wordt islamitisch.”
  Denk niet in jaren, maar probeer eens honderd jaar vooruit te kijken.

 4. Ad Rek schreef:

  Dan @carthago, mooi gezegd. Ga ik onthouden.

 5. carthago schreef:

  erratum….een grondwettelijk recht te hebben

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Sam van Rooy heeft natuurlijk groot gelijk. Als de islam in het Westen moet worden getolereerd, dan hoeft dit nog niet te bekenen dat het Westen islamiseert. Overigens is het met godsdienstvrijheid als met veel andere idealen. Zodra je ze absoluteert kun je er geen invloed meer op uitoefenen. De wereld zit ingewikkeld in elkaar en alles hangt met alles samen. Dat het kalifatisme van de islam (ook de ‘nobele’ Saladin wilde niet alleen de kruisvaarders uit Jeruzalem weg hebben, maar wilde ook de hele wereld zuiveren van niet-moslims) onverenigbaar is met Westerse ideeen over godsdienstvrijheid snapt vrijwel iedereen. Het stoppen van de instroom van moslims is een bittere noodzaak. De rechtsstaat moet beschermd worden tegen het kalifatisme en alles wat daar bij hoort. Iedereen met een spreadsheet kan het zo uitrekenen. Peter Louter (11 juli 2020 om 14:20) ziet het scherp.

 7. Johan P schreef:

  Islam wordt niet hervormd. Dat is over de eeuwen heen al een paar keer geprobeerd en nooit gelukt. Simpelweg omdat er geen enkele theologische grondslag is waarop je die hervorming zou kunnen baseren. Iedereen die anders beweert heeft duidelijk nooit de moeite genomen de geschriften te bestuderen.
  Islam is en blijft een totalitaire, fascistische ideologie, gericht op totale onderwerping van alle andere groeperingen en samenlevingen.

  Dat betekent domweg dat voor iedere samenleving die met islam wordt geconfronteerd er maar 2 mogelijke uitkomsten zijn.
  1 – volledig onderwerping en verlies van alle vrijheden, eigen geschiedenis en cultuur. Of dat nu gebeurt door een directe onderwerping of door een sluipende onderwerping door steeds maar weer iets meer toe te geven is slechts een kwestie van tijd, maar beide manieren eindigen in de volledige onderwerping.
  2 -volledig afwijzen van islam als zijnde onverenigbaar met de eigen waarden. Als men die keuze wil maken is er OOK geen ruimte voor zogenaamde gematigde islamieten in de samenleving, want vanuit die groep ontstaat dan vanzelf weer een nieuwe groep van meer orthodoxe islamieten.
  Wil men dit pad betreden dan kan dat alleen met harde hand, waarbij de zogenaamd gematigde moslims een eenmalige keuze mogen krijgen om de islam volledig af te zweren. Indien met dat niet wil, is er geen plaats voor hen in een vrije samenleving.

  Iedereen die denkt dat er een tussenoplossing mogelijk is zou er goed aan doen de geschiedenis er eens op na te slaan. Waar islam komt, is geen ruimte meer voor wat anders. Dat blijkt steeds weer.

  @BegrensEuropa.
  Helaas moet ik constateren dat we in deze volledig tegenover elkaar staan. Er KAN geen islam in het westen zijn zonder dat het westen islamiseert. Juist die toegeeflijke houding heeft geresulteerd in de situatie waar we nu in zitten. Wijken waar je als westerse vrouw wordt belaagd en bespuugd, waar je geen hond meer uit mag laten, waar cafe’s verdwijnen, intimidatie, terreur op straat, waar kunstgalerijen en musea worden aangepast, waar kritiek op islam niet meer kan, waar kerken worden gevandaliseerd, waar kranten en tijdschriften bepaaalde onderwerpen niet meer kunnen/durven plaatsen, waar scholen bepaalde van de geschiedenis niet meer onderwijzen en ga zo maar door.
  Het binnenlaten van islam in een samenleving is exact hetzelfde als het binnenlaten van een stel hongerige wolven in een koeienweide. Zolang er slechts 1 of 2 wolven zijn, zijn de koeien zelf te groot, maar lopen de kalveren gevaar. Zodra er meer wolven zijn, zijn ook de grote koeien niet meer veilig. En iedereen die denkt dat die wolven wel zullen leren om gras te eten gaat bedrogen uitkomen.

 8. Mieremet schreef:

  Islam heeft helemaal geen rechten, het is een op christendomen jodendom gebaseerde foute spinn off. Het is een doctrine, een secte en hoeft derhalve niet te worden gedoogd, laat staan gefaciliteerd.

 9. Neef Jansen schreef:

  Het gevaarlijke aan de islam is dat het een totaal krankzinnige sekte is die zich met veel geweld en hersenspoeling en terreur weet te handhaven, plus dat we deze premoderne geestelijke stoornis massaal importeren en faciliteren zich in te planten in onze cultuur en dat we ook die islam tegen kritiek beschermen. En wie bedoel ik met ‘we’? Dat is een heel breed front van haters van de westerse cultuur, of dat het criminele opportunisten betreft, of nihilisten, in ieder geval mensen die totaal schijt hebben aan het lot van de toekomstige westerlingen die al die geimpoorteerde haat en destructie moeten zien te overleven. Ik heb trouwens de indruk dat de islam aan het instorten is omdat het zo krankzinnig is. En er is een groeiend aantal ex-moslims die tot in detail uitleggen hoezeer krankzinnig en mensvijandig en crimineel die islam is. Het is een van de meest destructieve ideeen die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Een soort combinatie van nazisme, maffia en scientology.

 10. Cool Pete schreef:

  De islam erkent de democratische rechtstaat niet, de wetten niet en de Grondwet niet; en wil die vernietigingen –
  met alle, ook gewelddadige, middelen.
  Zo’n ideologie is verderfelijk; de uitvoering ervan moet gewoon verboden worden.

  Sam van Rooy doet geweldig belangrijk werk : keep up the good work !

 11. Jaantje schreef:

  Kunt u niets anders verzinnen? word onderhand misselijk van de vlees noch vis theorie, en hoe durft u het nog te hebben over de ongecontroleerde instroom die moet worden een gecontroleerde instroom?
  Het is nu genoeg geweest met het gezemel om er maar voor te zorgen zodat de instroom blijft stromen.
  Genoeg vol zat ophouden NU!

 12. Hubertus Vicus schreef:

  “If he’s terrorising the terrorists, if he’s terrorising America the terrorist… I am with him.

  Every Muslim should be a terrorist”.

  Zakir Naik fundamentalistisch islam prediker.

  Staat op Indiase opsporingslijst (wil uitlevering door Maleisië) voor Hate Speech en witwassen $28 miljoen
  crimineel verkregen geld.