DE WERELD NU

Ware aard van islam is bekend maar wil niemand kennen

Ware aard van islam 21

De ware aard van islam is vrij algemeen bekend, maar gezagsdragers willen dat niet weten, aangezien ze de consequenties niet aan kunnen.

De gemiddelde westerse regeringsleider is vrouw of een verwijfde kwee die de wereld niet aan kan en het liefst bij zijn moeder gaat zitten janken over die stoute jongens die hem steeds pesten.

Het is de visie van de gemiddelde islamitische heerser, en geef ze eens ongelijk. Onze regerende juffershondjes zijn al te bang om de ergernis te wekken van onze lokale linksgekkies, laat staan dat ze hun rug recht houden als recent geìmporteerde binnengelopen islamieten hun beklag doen over een´ongewenste behandeling´.

Leiders over de hele wereld moeten zich sterk maken voor dialoog en wederzijds begrip tussen geloofsgemeenschappen en maatschappelijke groeperingen, vinden de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie. Ze roepen hen, op de dag dat een vermoedelijke moslimextremist in Nice drie mensen doodstak, op niet voor verdeeldheid te kiezen.

Maar nooit eerder gingen islamitische regeringsleiders zo te keer als na de aankondiging van de Frase president Macron dat hij iets ging doen aan de excessen van islamitische organisatiedrang in Frankrijk.Was wat Macron wilde heel indrukwekkend? Geenszins. Zou het veel hebben geholpen? Voorstellen kan ik het me niet.

Maar het wordt pas interessant als we gaan kijken wat er beschermd zou moeten worden volgens deze regeringsleiders: vooral organisaties die ze ook in eigen land liever niet hebben, en daar zeker niet beschermen. Maar de islam – want met hun woede om het inperken van de ruimte van deze ultra-extremisten in deze clubs – omvat ook deze lieden. Zij weten en erkennen het. En schepen ons er mee op.

Maar onze regeringsleiders weigeren zelfs dàt op  te merken.

Want de islam zou niets met extremisme te maken hebben? Het is een terugredenatie vanuit het perspectief dat die mensen veertig jaar terug niet direct bi aankomst om zich heen gingen steken. Meer is het niet. Je hoeft niet heel logisch te kunnen nadenken om te beseffen dat men eerst om zich heen wilde kijken. Ook de beruchte Vikingen kwamen aanvankelijk als handelaars. Maar kapen was makkelijker dan kopen, ingewikkelder was het niet, en ook in de tijd van de eerste Vikingrooftochten was Europa voor wereldwijde begrippen tamelijk verwijfd, en spartelde maar spaarzaam tegen.

Net zoals de regeringsleiders nu.

De oplossing is derhalve niet ingewikkeld; sla wie zich niet gedraagt het land uit, en geen genade. Dat de goeden niet onder de kwaden moeten lijden? Alvorens daarover tegen u aan te laten janken: stel uw critici eerst eens de vraag wie de meest lijdende ‘goeden’ eigenlijk zijn?

De ware aard van islam is wat zij is – soesjes of ontkenningen zullen daar niets aan veranderen.

21 reacties

 1. carthago schreef:

  Perfecte analyse ,dank hannibal.
  De Nederlandse politici huilen met de jihadwolven in het bos.

 2. Neef Jansen schreef:

  Er steekt een bepaalde wetmatigheid in de islamitische verovering. Die is bestudeerd en neergeschreven. Het gaat als volgt:

  Vormen moslims tussen 2 tot 5% van de bevolking, dan zijn er opdringerige bekerings-activiteiten, ook in gevangenis en straatbendes. 5% en meer: continu eisen wat betreft halal-eten, gescheiden onderwijs meisjes en jongens, kledingvoorschriften, was- en gebedsruimten, alcohol, honden, censuur. 10% van de bevolking: rellen, auto’s verbranden, bedreigingen, agressie, wetteloosheid. Meer dan 20%: ernstige rellen, bendevorming, aanvallen op mensen, kerken, synagoges. Vanaf 40%: slachtingen, rondtrekkende moordenaarsbendes. Vanaf 60%: ongeremde vervolging van ongelovigen, genocide, toepassing sharia en belastingheffing ongelovigen onder grote dwang. Bron: Dr. Peter Hammond, ‘Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat’.

  De politiek verkeert in ontkenning, wil niet weten wat islam eigenlijk is. En voor zover ze het weten, dan wordt het verdrongen. Het is ook moeilijk om toe te geven bijna 40 een beleid te hebben gevoerd dat grenst aan hoogverraad, namelijk het importeren van een aan de eigen cultuur hevig vijandige ideologie. Men zal tot de laatste snik de islam als eigenlijke bron van alle criminaliteit en terreur blijven ontkennen. En mogelijk moet eerst heel die bestaande politiek helemaal weg uit de macht en vervangen worden door PVV, AFD, Marine Le Pen – achtige politiek, voordat de islam eindelijk onderkend wordt als zeer gevaarlijke vijand van de moderne open samenleving.

 3. hans schreef:

  Luister eens goed:
  Het is van belang dat we de islam terugdringen, met name in Nederland. Maar hoe komen we van deze wereldbedervers af?
  Laten we beginnen met verbieden dat er nog mosketen gebouwd worden. Dit punt kan makkelijk verdedigd worden, in veel islamitische landen mogen geen kerken gebouwd worden.
  Bij iedere aanslag waar doden vallen, wordt de schade vergoed door de familie en of islamitische samenleving. Ook kan men er aan denken dat na iedere aanslag de moskee waar de dader vertoefde
  plat gebulldozert wordt. Daders zullen zich beter bedenken als er deze consequenties zijn.

 4. Karina schreef:

  Ik herinner mij Trump zijn beslissing dat er voor meerdere islamitische landen een inreisverbod gold.
  Een hoop gegil en geschreeuw volgde.
  Trump besteedde hier geen aandacht aan.
  Her werd daardoor snel stil….en het inreisverbod geldt nog steeds.

  Wat Trump kan, moet Brussel toch ook kunnen?

 5. Youp schreef:

  “De ware aard van islam is vrij algemeen bekend, maar gezagsdragers willen dat niet weten, aangezien ze de consequenties niet aan kunnen.”

  Inderdaad. En die consequenties zijn dan ook behoorlijk irritant. Je moet namelijk elke moslim als een veroveraar gaan behandelen. Je kunt ze niet binnen laten en wat binnen is, moet verwijderd worden tenzij ze publiekelijk afstand nemen van hun religie wat je vervolgens middels Spaanse Inquisitie-achtige taferelen zult moeten gaan controleren.

  Een geheel ander punt is dat de nationale politici waarschijnlijk zelf het beleid niet maken. Dat komt de laatste decennia uit de diverse globalistische kokers. Of islam daar ook begrepen wordt is al wat minder duidelijk. George Soros is een bekwame en succesvolle beursspeculant. De Rockefeller familie bestaat uit kundige en succesvolle zakenmensen. Evenzo Bill Gates en andere miljardairs uit de Davos-club. In hoeverre zij de islam begrijpen weten we niet. Waarschijnlijk nemen ze religie niet erg serieus en denken ze dat het vanzelf over gaat: een aanpassingsdingetje. Maar dat is sowieso het probleem met bestuurd worden. Er wordt verondersteld dat de oligarchen aan de top meer weten en betere beslissingen nemen dan jij zelf zou kunnen nemen. Wat tegenwoordig toch een discutabel concept genoemd mag worden.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  @carthago 30 oktober 2020 om 11:43 Er is niet zoiets als een “perfecte analyse van de islam,” want het perfecte antwoord hebben we nog niet gevonden. Immers, de suggestie van “sla wie zich niet gedraagt het land uit, en geen genade” is op zich goed, maar dan rijst de vraag wat goed gedrag is en onder welk recht dat ‘uit het land slaan’ moet plaatsvinden. Ik stel drie dingen voor: 1. stop migratie; 2. bevorder implosie (door islam de spiegel van de rede voor te houden); 3. stimuleer alternatieven (geef bijv. NPO een andere opdracht dan de islam te promoten).

 7. Thea schreef:

  Denk ook nog even aan het verdrag van Straatsburg 1975. In ruil voor olie mogen de Arabische landen ongelimiteerd islamitische veroveraars in Europa dumpen

 8. BegrensEuropa! schreef:

  @Thea 30 oktober 2020 om 13:50 Voor zover dat verdrag werkelijk bestaat en enige rechtsgeldigheid heeft moet het onmiddellijk worden opgezegd.

 9. Thea schreef:

  Begrens Europa. Het verdrag bestaat. Maar een WOB verzoek om kennis te nemen van de inhoud is afgewezen.
  Toch met zoeken op internet kom je aardig wat te weten.

 10. Neef Jansen schreef:

  Interessant om te beluisteren en om ook zijn boek te lezen, interview van Paul Cliteur met Cees Freeke, schijver van: Immigratie. ‘bang dat vluchtelingen terrorisme aanwakkeren’. Het gaat over wie er allemaal ijverig aan werkt dat we steeds meer over onthoofdingen zullen horen (en mogelijk ook gaan meemaken in de eigen kennisenkring). .https://www.youtube.com/watch?v=_qxsY8wJags

 11. Johan P schreef:

  Goed artikel.
  Het lijkt mij echer buitengewoon onwaarschijnlijk dat zelfs de politieke top onkundig is van dit feit. Waar het op neer komt is een combinatie van zaken, alle 3 waarschijnlijk even zwaarwegend voor hen.

  Ten eerste is er de absolute onwil om toe te geven dat men fout zat. Dat is niet alleen in het dossier van islam/immigratie het geval, maar in vrijwel alle gevallen. Omdat men -om wat voor reden dan ook- niet kan/durft/wil toegeven dat men fout zat moet en zal alles in het werk worden gesteld om de waarheid zodanig te verbuigen dat het toegeven niet nodig is. We hebben dat gezien met oa de overname van KLM, de Randstadrail, de BLM ‘protesten’, het Covid gebeuren, de Betuwelijn en ga zo maar door. Een paar jaar later wordt er dan een halfzacht ‘met de kennis van nu’ gemompeld, maar daar blijft het bij.

  Ten tweede is er de druk vanuit Brussel. de hele EUSSR hangt aan elkaar van corruptie en zelfverrijking, waarbij men elkaar leuke posities toeschuift. Niemand wil de eigen kansen daar in gevaar brengen. En reken maar dat er buiten de officiele kanalen om op allerlei manieren nog heel wat scheppen met geld worden rondgestrooid onder landelijke politici. Meevreten uit de trog dus. Dat het klootjesvolk daarvoor moet bloeden, wat dan nog? Dit wordt nog eens versterkt door de verdwazing van idealisme zonder zelfs maar de meest basale kennis van zaken waar men over beslist.

  Ten derde en laatste het punt dat ik al meermalen heb aangegeven en heb voorgerekend; de overheid is helemaal niet meer bij machte om de invasiers tegen te houden. Politie en leger samen zijn er niet in voldoende aantallen om de strijd aan te gaan met de moslimbevolking in het land. De training over het algemeen is bedroevend, de staat waarin het materiaal verkeert is nog bedroevender en de bereidheid om te sneuvelen is zodanig laag dat het nauwelijks meer van betekenis is.
  De moskeeen aan de andere kant houden onderling contact, zijn -ook vanuit historisch perspectief- arsenalen en bij de zeldzame keren dat er een inval wordt gedaan blijkt ook steevast dat er wapens zijn opgeslagen. Misschien niet geheel voldoende om het tegen een werkelijk leger op te nemen, maar de bereidheid om te vechten en te sterven ligt veel hoger. En een concept als de Conventie van Geneve is iets waar men aan die kant lak aan heeft, wreedheid wordt juist gezien als een middel om gehoorzaamheid/onderwerping af te dwingen.
  Plus natuurlijk de enorme islamitische 5e colonne binnen leger en politie die massaal naar de vijand overlopen mocht het er op aan komen.

  Slechts indien de overheid het lef zou hebben om toe te geven dat ze fout zat en de burgers om hulp vraagt om islam de deur uit te werken is er een geringe kans dat dat zou lukken. In de komende jaren dan, want de demografische factor is zwaar op de hand van de islam. De grote steden zijn al voor de helft of meer allochtoon en op veel scholen zie je ook dat blanken een steeds kleinere groep vormen.

  Wat de afloop betreft; kijk maar naar Zuid-Afrika, of Zimbabwe. Slechts de west-europese landen hebben een soort moraal die minderheden rechten geeft, er is geen land ter wereld dat niet op die west-europese moraal is geschoeid waar een dergelijk systeem bestaat. En als de invasie niet wordt gestopt dan zal men heel snel merken dat begrippen als ‘genade’ en ‘barmhartigheid’ en ‘respect voor minderheden’ en ‘een menselijke behandeling van de verslagen vijand’ andere volken volkomen vreemd zijn en iets waar men dan ook niet op hoeft te rekenen.

 12. El Cid schreef:

  Zojuist het praatje voor de vaak met Rutte waar hij letterlijk zegt: Er is in het onderwijs een debat of de holocaust openlijk besproken moet worden.

  Laat die zin even goed op u inwerken….

 13. carthago schreef:

  @El Cid.Dat zijn de eerste tekenen van afschaffing voor bespreken dus.
  Pinokkio heeft zich weer kandidaat gesteld Dit volk verdient hem..

 14. Neef Jansen schreef:

  @Johan P — Mijn vrees is dat er vrij plotseling een ‘Islamitische partij van de Eenheid is’, die met forse stemmenwinst in de regering komt en dan steeds meer islamisering eist. Het volk dat ons regeert wil namelijk de islam niet zien als zijnde de ideologische basis van die onthoofdingen plus alle andere islamitische criminaliteit en terreur en apartheid. Ondertussen komen via de open grenzen steeds maar meer moslims binnen, die eenmaal aan een uitkering en een huis geholpen, rap aan grote gezinnen beginnen en ook actief of passief criminaliteit en terreur plegen jegens speciaal niet-moslims. De huidige politiek lijkt psychotisch wegkijkend aangaande het gevaar van de islam. Men is er geestelijk niet toe in staat. Men is totaal gehersenspoeld in de cultuurrelativistische waan dat het beter nog is je te laten weg-islamiseren dan dat je enig verzet zou plegen. We hebben pas een kans de islam te overleven als heel die huidige politiek vervangen is door mensen die juist wel bereid zijn de moderne westerse cultuur te verdedigen, desnoods met geweld, desnoods met draconische maatregelen. Maar voorlopig zitten we opgescheept met een politiek die maar wat aanmoddert, die voor electoraal gewin wel een beetje blaft af en toe, maar die consequent de werkelijke vijand niet benoemt.

 15. Willem schreef:

  Goed stuk helemaal waar

 16. scherpschutter1943 schreef:

  Er is maar 1 manier om de moslims te verwijderen uit nederland en dat is om , met in de ene hand de wet en in de andere hand het geweer, de moslims te arresteren, te interneren en daarna uit te zetten Met de wet in de hand houdt in dat de regering en het parlement al deze dingen moeten faciliteren met bevoegdheden voor de diensten die de klus moeten gaan klaren. Die uitzetttingswet zal er nooit komen omdat de linkse partijen een totaal andere agenda hebben voor nederland dan dat ze in het openbaar beweren. Het parlement is een verdorven gedrocht geworden, op een enkeling na, bevolkt door opportunisten zonder moraal, met de blik alleen gericht op het eigen voordeel met schijt aan het volk. Ook zij zullen door de moslims worden onthoofd, als het kan zelfs in de plenaire vergaderzaal. We gaan het mee maken. De politie en het leger zullen ook de parlementariërs niet tegen de moslims kunnen beschermen. Die willen dat ook niet, geïnfiltreerd als ze zijn door moslims, die ook daar hun kans afwachten om hun islamitische plicht te vervullen, namelijk het doden van de ongelovigen. Door voortschrijdend inzicht in de tijd komen de gebeurtenissen in het verleden, zoals in Srebrenica in het voormalig Yugoslavia, in een ander daglicht te staan. Vandaag de dag zou generaal Mladic nooit veroordeeld mogen worden.

 17. carthago schreef:

  @Scherpschutter.Slechts 20% in shithole.nl stemt op 21 maart voor behoud van eigen land ,dat is veel te weinig en het grote probleem. De rest verdient een kalifaat want Pinokkio staat weer hoog in de peilingen en zal weer pemier worden .

 18. carthago schreef:

  @scherpschutter.Alle boeren ,alle zorgmedewerkers ,alle gekorte pensioengerechtigden, enz, alles wat al jaren belazerd en uitgeknepen wordt …….stemt gwoon weer cordon sanitaire.Want we HADDEN het ooit toch goed ?

 19. Sem schreef:

  Wat een hoop racisten en facisten hier. De gebruikte woorden vertellen alles over hun gedachtegoed. Het is duidelijk dat dit platform hun thuishonk is

 20. Johan P schreef:

  @Sem.
  Zoals altijd weer eens een inhoudsloze reactie, gevalletje islam die nog steeds meent dat het roepen van ‘fascist’ of ‘rascist’ genoeg is om me stil te krijgen.
  Ik zou zeggen; lees de quran, ahadith en de biografie van mohammed eens aandachtig. Dat is een aaneenschakeling van rascisme, fascisme en geweld door mo. Islamieten hebben dus wat mij betreft geen enkel recht om een ander ergens van te betichten voordat ze eens openlijk erkennen wat een gore zooi de islam predikt.

 21. hendrikush schreef:

  De islam heeft een uitgebreid voorschrift voor het gedrag van dhimmy’s in veroverde gebieden.
  Gebruik datzelfde “Pact van Umar” voor Mohammedanen in ons land.
  Geen nieuwe moskeeën, geen onderhoud aan bestaande moskeeën, geen hoorbare moskee geluiden, niet in de weg lopen, geen wapens dragen, brommers verbieden, extra belasting betalen, ….
  Op grond van wederkerigheid hebben wij hier dezelfde rechten als zij menen te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.