DE WERELD NU

Dus het Britse spoor is niet veilig meer? Sic!

spoorwegstaking

Aparte coupés in treinen, zodat vrouwen veiliger kunnen reizen. Dat is het idee waarmee Britse aspirant-Labourleider Jeremy Corbyn hoopt nog wat extra zieltjes te winnen in zijn race naar het leiderschap.

Om het openbaar vervoer in Groot-Brittannië veiliger te maken voor vrouwen zouden er coupés moeten komen die verboden zijn voor mannen.

Natuurlijk gaat het hier om een belachelijk idee. Maar het tekent ook de man Corbyn dat hij het durft uit te spreken. En daarom is dit een doorbraak van jewelste. Twee redenen:

1) Iedereen begrijpt dat dit een kwakzalversaanpak is, door te proberen het onverenigbare te verenigen.
2) Door het aan te snijden is het probleem niet langer te ontkennen voor de politiek-correcte media èn elite.

Multikul
Wat Corbyn hier benoemt is een herkenbaar probleem dat in de multiculturele samenleving steeds nijpender aan het worden is. Een probleem waarvan verstandiger mensen met het hart op de politiek-correcte plaats bij voorkeur van wegkijken. Want dit zijn de minder plezierige effecten van andere culturen, waarvan de leden grote moeite hebben zich te gedragen in het bijzijn van een vrouw die niet ‘onder geleide’ van een man op reis schijnt te zijn. Die dus als loslopend (en consumeerbaar) wild wordt beschouwd. Klinkt dat niet onaangenaam? De realiteit kent nu eenmaal geen eigen waarheden.

Met het lanceren van zijn idee, impliceert Corbyn nog een paar linkse misvattingen en conclusies van laag allooi te bevestigen. Onvermijdelijk natuurlijk, de man kan niet anders. Om te beginnen, dat Europese vrouwen ook maar een offertje moeten brengen voor wat de multikul ons allen bracht. Heel karakteristiek voor links denken – van anderen offers eisen om de maatschappij te ‘verbeteren’. Ten tweede, dat leden van andere culturen niet mogen worden aangesproken op hun gedrag. Dus moeten de autochtoon-culturele vrouwen maar terug in een hok. De volgende stap is dan: overal veilig thuis in uw eigen burqa?

Enfin, hier zijn niet de overwegingen van Corbyn interessant, maar de gevolgen.

Doorbraak
Een grote doorbraak is nu mogelijk doordat, Corbyn weigert te ontkennen dat er een probleem is ontstaan. U zult het misschien raar vinden, maar in het huidige politieke klimaat is dat een levensgroot standbeeld waard. Liefst in Islington North natuurlijk, waarvan ik niet verwacht er ooit te komen. Maar ik hoop dat U gaat beseffen wat ik bedoel.

Indien maatschappelijk onomstotelijk wordt vastgesteld dat er een groot probleem is, is de eerste grote horde naar een oplossing genomen. En al vermoed ik dat Corbyn zelf zich met hand en tand tegen allerhande alternatieve, en veel betere, oplossingen zal verzetten – ook als ze werken – de naïviteit waarmee hij heikele zaken op de agenda zet is verfrissend. Mijn enthousiasme voor een jaartje Labourleiderschap van Corbyn is vanmorgen enorm toegenomen.