DE WERELD NU

Vrijheid van Meningsuiting – waarom de overheid faalt

Liegen of het gedrukt staat 9

De Vrijheid van Meningsuiting wordt door de Nederlandse overheid geregeld verraden. Onwetendheid is daar een belangrijke reden voor. Angstige onwil ook.

Om nog wat meer knuppels in het hoenderhok te smijten dan ik vrijdag al deed, ik kan mij goed voorstellen dat de Nederlandse overheid de vrijheid van beledigen limiteert. Overigens een klein offer, in de praktijk durft niemand in zijn eentje de straat op in Amsterdam-West met een CharlieHebdo-shirt. Er zijn prettiger manieren van zelfmoord plegen.

Maar daar moet iets tegenover staan, en dat heeft te maken met de manier waarop onze maatschappij is veranderd. Mohammedanen redeneren meer via een groepsindentiteit dan autochtonen. Dat heeft tot gevolg dat elke belediging voor de groep ook persoonlijk wordt gevoeld. Beledigingen aan het adres van Mohammed zijn daarin nog een overtreffende trap. Meer individualiteit binnen die groepen zou veel helpen, maar is niet iets dat je van de ene dag op de andere realiseren kunt. Overigens een klassieke fout bij onze links redenerende overheid is dat dat mogelijk moet zijn. Als een hele groep zich tegen een als beledigend gevoeld – individu keert, is moeilijk denkbaar dat er houden aan zal zijn. Dat is precies het proces dat we thans werkzaam zien.

Micro versus macro
Oftewel: Tom Poes verzin een list. Is dat mogelijk? Ik meen van wel. Gevoeligheid voor belediging is mede een gevolg van ontbrekend incasseringsvermogen, en niets werkt ter verbetering zo goed als veel te incasseren krijgen. De overheid heeft derhalve de dure plicht te zorgen dat mohammedanen op hun zere plekken veel te incasseren krijgen!

Overigens is dit precies de reden waarom de christelijke gemeenschappen eelt op hun ziel hebben ontwikkeld de afgelopen vijftig jaar. De vraag was niet eens of ze beschaafd genoeg waren om spot en hoon zonder gewelddadige reacties te accepteren – de overheid zorgde dat ze de kans niet kregen zich anders te ontwikkelen. Maar op persoonlijk niveau bleef het ongepast om een christen om zijn geloof beledigend tegemoet te treden.[1]

Hoe anders is de manier waarop de overheid moslims en andere groepen tegenwoordig tegemoet treedt! Die omzichtigheid is funest voor een normale omgang van mensen met elkaar, want de lichtgeraakten beginnen met naar de overheid te wijzen, en die faciliteert dat. Het is nefast beleid waar we van af moeten, en waarop ik in de titel hintte. De overheid dient hierin het goede voorbeeld te geven waar individuen niet of nauwelijks toe in staat blijken vanwege de reacties de zij bij groepen oproepen. Uiteindelijk is die maatschappelijke groepspressie niet anders dan een kwestie van machtsuitoefening, en als de overheid niet in staat is daar in in te grijpen is ons land definitief afgezakt tot de status van failed state. Die situatie wens ik – vooralsnog – niet in aanmerking te nemen, omdat dan verder alles falen zal.

Wat dus te doen?
De staat dient op macroniveau een veel harder beleid tegen mohammedanen te gaan voeren. Opdat zij weten dat zij net zo worden behandeld als anderen in dit land. Dat is thans geenszins het geval, en die situatie is niet langer vol te houden.

Het meta-niveau
Hoe erg dat is ga je beseffen als je beziet hoe thans de slag op meta-niveau zich ontwikkelt. Ook daar dient de overheid een leidende rol te spelen, maar ook hier aarzelt zij teveel, en heeft een drang tot toegeeflijkheid tegenover andersdenkenden. Maar als de overheid leerlingen er niet van kan doordringen dat hun lichtgeraaktheid maatschappelijk onaanvaardbaar is, heeft zij gefaald. Punt. Verdere toegeeflijkheid op meta-niveau kan daarom niet worden overwogen, integendeel zelfs. Maar als dit besef bij de overheid onvoldoende doordringt is het zinloos er zelfs maar over te praten, en kan het hele land zich beter direct volgende week bij een islamitische slager laten besnijden.

Ergo, de opvoeding van leerlingen, de berichtgeving in media en de wijze waarop de Vrijheid van Meningsuiting op metaniveau functioneert moet verbeteren. Zodanig, dat de overheid er direct op aanspreekbaar wordt, en haar falen directe consequenties heeft voor de aan te spreken betrokkenen. Dat houdt ook in dat leerlingen nadrukkelijker dan tot op heden met cartoons en dergelijke moeten worden geconfronteerd. Zonder uitzonderingen, en door ouders die zich er tegen verzetten de keus te geven te conformeren of het land te verlaten.

Het microniveau
Op microniveau moet echter een tegengestelde koers worden gekozen. Ook door functionarissen die op meta-niveau moeten communiceren. Cruciaal is dat de afstompende werking van cartoons die onwilligen via het meta-niveau confronteren worden beschouwd als een staatsopdracht. Een docent, journalist of ambtenaar is derhalve niet persoonlijk aanspreekbaar, mag zo niet gezien worden en zal ook niet de gelegenheid hebben er over in discussie te gaan: het is eenvoudig onderdeel van zijn werk, en anders zoekt hij/zij maar ander werk. Dit zal essentieel blijken, en er mag niet mee worden gemarchandeerd. Het moet nadrukkelijk worden afgedwongen wil er ooit voortgang komen. Ter compensatie – op microniveau – moet je leerlingen zoveel mogelijk vrijwaren van al te persoonlijke zaken die als beledigend kunnen worden ervaren. In het ergste geval inderdaad via een limitering van de Vrijheid van Meningsuiting.

Het opbouwen van incasseringsvermogen vereist nu eenmaal veel incasseren. Een overheid die dat niet beseft is niet op haar taak berekend. Ook dient men zich te realiseren dat er op de verschillende niveaus andere benaderingen gekozen moeten worden. Het is een onontkoombaar gevolg van de veranderingen in de maatschappij van de afgelopen dertig jaar, en ontkennen is zinloos.

Niet erg liberaal
Dat is niet erg liberaal wat ik hier voorstel, zegt u? Helaas, dat klopt. Maar laat me u iets verklappen: in een land met meerdere groepen die voortdurend botsen is een liberale houding niet mogelijk zo lang die botsingen niet uit de aard der  gewoonte zijn verdwenen. Dat dient de eerste zorg te zijn. Een liberaler levenshouding is prachtig, maar de omstandigheden moeten er naar zijn. Dat zijn ze nu niet, en worden dat zelfs steeds minder. Dit is een manier daaraan te werken. Het alternatief is een groeiende chaos.


 1. Dat journalistiek Nederland zich hiervan uitgezonderd heeft gevoeld is er voornamelijk aan te wijten dat ze zich onderdeel van het macroniveau voelt.Overigens ten onrechte; journalisten zijn net zoals docenten meta-niveau

Meer over de Vrijheid van Meningsuiting vindt u op Veren of Lood hier.

9 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Men importeert inboorlingen in een verlichte maatschappij. Het vergt de geesteziekte : ” links denken” om daar logica in te zien. De islam heeft hier nooit gehoord. En wordt nu al onze ondergang. Waarom kijkt de Blanke gewoon toe- en sterft vrijwillig? Duizenden jaren ontwikkeling worden door links en hun muzelmanstoottroepen vakkundig gesloopt.

 2. Peter Louter schreef:

  Als eerste stap van een hardere overheid

  Islam keer je af van het vers waarin Allah gelovigen verplicht de wereld voor hem te veroveren

 3. Neef Jansen schreef:

  Tamelijk achteloos, nihilistisch en zelfhatend wordt al decennialang een fake-religie binnengetakeld waarvan ondertussen via wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er geen bewijs is voor het bestaan van de vermeende oprichter ervan, en dat
  als die oprichter bestaan zou hebben, het een pedoseksuele massamoordenaar is, waarvan evenwel verondersteld wordt dat hij ontvanger is van een heilige tekst genaamd de Koran, een verzameling onlogische en haatvolle uitspraken, waarvan een eerste versie verschijnt minstens twee eeuwen nadat die vermeende ontvanger ervan zou hebben geleefd, en waarvan er tegenwoordig minstens 26 heel verschillende versies zijn aan te wijzen. De islam is fake. Het is verzonnen als rechtvaardiging voor roof en moord. Het is een vorm van georganiseerde misdaad. Het is eigenlijk een soort haat- en destructiemachine jegens de mens. Want ga maar na, vrouwenhaat, homohaat, wetenschaphaat, mensenrechtenhaat, democratiehaat, humorhaat, vrijheidhaat, andersdenkendenhaat, hondenhaat, alcoholhaat, sporthaat, enzovoort, dit alles kenmerkt de islam. De islam is een haatfabriek. Deze islam wordt evenwel op gouden schalen van tolerantie en verbinding en dialoog en diversiteit naar binnen gedragen. En al die vrouwen die verkracht worden, en die mensen die doodgestoken worden, of opgeblazen, of doodgeschopt, of doodgeschoten, of onthoofd, of doodgemarteld, enzovoort, daar wordt strak van weggekeken, of dan hoor je daar mensen over praten met hele bakken meel in de mond. Jaja. Rechts. Extreem rechts. Het mag niet negatief afstralen op de moslims. En wat vindt u imam? Wat vindt de imam? Want ja. Rechts. Rechts. Extreem Rechts. Er zijn politici die zeggen dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort en dat de islam een culturele verrijking is. En dit is dan het soort zwakzinnigheid dat ons regeert. En die mensen voelen zich daar nog moreel superieur bij ook. De historicus Jared Diamond waarschuwt ervoor dat culturen sterven door de gekte die zij zichzelf organiseren. Tegenwoordig kan je zien om je heen hoe dat werkt.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Over denkfouten gesproken: elke vorm van islamkritiek, ook die van de allerredelijkste soort en in de allervriendelijktste toon, kan en zal worden geinterpreteerd als een belediging van Mohammed of de islam of de moslims in het algemeen. De oplossing begint bij de erkenning dat islamkritiek een nuttige functie vervult, waarvan begrip kweken voor de redelijkheid ervan (van de islamkritiek wel te verstaan) waarschijnlijk de belangrijkste is. Een andere functie is dat het bijdraagt tot kennis van en ervaring met kritisch denken. Daar ontbreekt het in ieder geval de overheid en haar vertegenwoordigers ten ene male aan.

 5. Neef Jansen schreef:

  Ik vraag mij wel eens af wat Rob Jetten, als politicus en prominent ‘uit de kast’-homo, nu gaat zeggen als er kritiek komt op de ontstellende homo-haat van de islam, die het liefst heel Nederland wil volbouwen met hoge gebouwen, om daar homo’s van af te kunnen gooien, en als dan moslims spontaan, en aangemoedigd door antifa, hele woonwijken in de brand zetten, en in winkelcentra alle etalageruiten ingooien en uiteraard ook de winkels leegtrekken, en spontaan ook nog wat mensen onthoofden, en vrouwen en kinderen verkrachten, en bejaarden doodschoppen. alles uiteraard begeleid met een welgemeend allah akbar! Wat zal dan de reactie hierop zijn van onze prominente uit-de-kast-homo Rob Jetten???
  Zal er iets te vernemen zijn, iets in de trant van een logisch kloppende volzin waarin zowaar duidelijk het woord ‘islam’ te horen zal zijn, en dat – en nu komt het – in KRITISCHE zin. Dat je dus getuige bent van de wereldhistorische gebeurtenis dat iemand van D66, en daarbij gebruik makend van de nog altijd van kracht zijnde vrijheid van meningsuiting, iets in KRITISCHE zin zegt over de islam. Ik denk niet dat we dit ooit gaan meemaken. Men zal eerder meewerken aan een algemeen verbod op welke kritiek dan ook op de islam. En tegen die tijd zal Rob Jetten ook wel weer hoog en droog in de kast zitten.

 6. Hannibal schreef:

  @Neef Jansen
  Die situatie heeft zich al een paar keer voorgedaan, en onveranderlijk dook hij weg en bleef incomminucado. Jetten is en laffe hypocriete straathond.

 7. Neef Jansen schreef:

  @Hannibal — Ik hoor het Rob Jetten in de Tweede Kamer zeggen dat, ik citeer, ‘oproepen tot haat en geweld verboden zijn’. Zelf moet ik dan onmiddellijk denken aan bijvoorbeeld deze uitspraken in de kerntekst van de islam, die volgens mij als niets anders te duiden zijn dan als oproepen tot haat en geweld: “Allah heeft het leven en de eigenschappen van de gelovigen genomen, waardoor zij in het paradijs zullen komen. Zij vechten voor Allah, door te moorden en gedood te worden.” Koran, vers 9:111. “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123. Ik weet evenwel zeker dat Rob Jetten eerder nog het hele Wetboek van Strafrecht opeet, dan dat hij deze oorzaak-en-gevolgrelatie onderschrijft. En ook weet ik zeker dat als deze koranbevelen nog eens met nadruk worden uitgelegd aan al die 1,5 miljard moslims in de wereld, dat dan de mensheid een orgie van haat en geweld te verduren krijgt. Maar de Rob Jettens van deze wereld zullen het tot hun laatste snik blijven ontkennen.

 8. Hannibal schreef:

  @Neef Jansen
  U heeft de Koran beter begrepen dan Rob Jetten. Maar voor hem geldt het verhaal van die drie aapjes. Alleen is bij een politicus de volgorde anders dan bij normale mensen. Bij hen staat speak no evil aan het einde. Het is verbazingwekkend war een verschil dat maakt, speciaal in het er aan voorafgaande gedrag.

  Dat is dan ook wat hem een hypocrriete dinges maakt.

 9. oude vlegel schreef:

  Deze week het debat gevolgd met Azarkan en de reaktie van de deug partijen alsof men geschokt was van het gedrag van moslims Wij weten immers al jaren dat dit een taboe is,al jaren geleden is een leraar in dit land in de klas vermoord.De dader zal wel weer vrij rondlopen. Intussen gaat de import vrolijk Door, de handlanders van het Rutte kartel en het COA voelen zich geroepen het land te ISLAMISERENog. Voor Rutte is het schijnbaar niet belangrijk hoe hij het land achterlaat maar voor onze kinderen en kleinkinderen is het van levensbelang.Onze kleinkinderen kunnen nu 15 jaar wachten op huisvesting,dit is misdadig en begrijp niet dat we dit pikken. Ook dat sprookje van vluchtelingen gaat niet op ze komen alleen voor de ruime voorzieningen,ze krijgen zelfs 15ooo Europa als ze te lang op een huis moeten wachten.Ik wil nog even opmerken dat ik meer dan een halve eeuw geleden ook ben getrouwd en moeten gaan inwonen bij mijn ouders omdat er geen wooningen waren.Dus stem in maart dit vervloekte Nederland vijandige Rutte kartel weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.