DE WERELD NU

VN is niet erg democratisch

VN, Oekraïne

Een groep Salafistische landen en de twee voormalige communistische grootmachten wilden VN-controle over het internet. Omdat de meerderheid van de lidstaten van de VN niet democratisch is en de twee zelf een veto hebben in de Veiligheidsraad is dat beheer van de VN een slecht en ondemocratisch idee.

Het is goed dat dit nu eens duidelijk aan de orde komt. In Amerika en andere westerse landen hecht men erg aan de vrijheid van het internet. Dat de VN daadwerkelijk de controle gaat krijgen over het internet lijkt daarom zo goed als uitgesloten.

Maar ook bij andere onderwerpen dan de vrijheid van het internet is de VN in zijn bestaande vorm een gevaar voor de democratie. In 2014 zou het Assad-regime in Syrië een zetel krijgen toegewezen in de Raad voor de Mensenrechten, wat men onder de omstandigheden een schrijnend voorbeeld mag noemen van het democratisch niveau van de VN.

Men heeft dat soort dingen altijd met een schouderophalen af gedaan omdat niemand de VN erg serieus neemt. Maar dat blijft niet zo. We gaan een periode tegemoet met tekorten aan grondstoffen, energie, voedsel en drinkwater, een toenemende wereld overbevolking en een toekomst met oorlogsdreiging. Een wereldorganisatie die dan wel effectief kan optreden zal van groot belang worden. Het bestaan van de VN is een belangrijke sta in de weg voor het tot stand komen van een effectievere organisatie.

Ik denk dat het tijd wordt om een nieuwe internationale organisatie te gaan opzetten waar alleen democratische landen lid van kunnen worden en die dit soort taken van de VN gaat overnemen. Eventueel zouden ondemocratische landen die wel als rechtsstaat kunnen worden aangemerkt daar geassocieerd lid van kunnen worden.

Misschien dat de NATO uitgangspunt zou kunnen zijn voor een dergelijke organisatie.


Dit artikel over de VN verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

3 reacties

  1. TSPHQ 92 schreef:

    Wow. De VN is niet democratisch. Wat een verassing

  2. Cylin schreef:

    Het zal niet meevallen om toelatingseisen voor een nieuwe internationale organisatie op te stellen zodat alleen fatsoenlijke landen mee mogen doen, en de Verenigde Staten die je er wel bij zou moeten hebben.

  3. Jan schreef:

    Dat dat Obama het allang verkocht heeft aan vn en soros