DE WERELD NU

Vervoer, EU, Corona – Uitzonderingen? Serieus??

Vervoer

De EC – enthousiast gesteund door de Nederlandse sector voor het vervoer – pleit voor uitzonderingen van Corona-restricties. Dat is tamelijk geschift.

Het is niet dat ik de zorgen en achterliggende redenen niet begrijp, maar wie deze uitzondering door laat gaan zet de bijl aan de wortels van het eigen beleden beleid. Wie deze uitzondering toestaat kan net zo goed direct alle lockdowns illegaal verklaren – veel verschil zal dat dan toch niet meer maken. Want de fixatie op reizigersvervoer is een kunstmatige.

Dat de economie anders in stort? Ja, dat weet ik. Ook dat is iets dat de EC zich had moeten realiseren eer ze haar grote teen in deze ellende doopte teneinde haar eigen belang op te pompen in de ogen van de burgers der EU,. Dat de EU haar belangrijkste speeltje – de onderlinge open grenzen – graag in stand wil houden is begrijpelijk maar thans uitermate onverstandig. Maar voor Brussel is dat een zorg voor later: als het volk honger krijgt zou het wel eens ontevreden kunnen worden. De angst voor een grote volksopstand is in Brussel levendiger aanwezig dan we vaak beseffen. En dus:

Vrachtwagenchauffeurs binnen de Europese Unie moeten worden vrijgesteld van reisverboden en test- of quarantaineverplichtingen als ze de grens overgaan. Dat vinden Nederlandse bedrijven die groenten en fruit telen en verhandelen. Alleen door goederenvervoer tussen lidstaten onbelemmerd doorgang te laten vinden, kunnen tekorten of lege schappen tijdens de Corona-crisis worden voorkomen.

Ja, tekorten of lege schappen – heel roerend. Wil ik ook niet. Met als – voor de vervoerders- logische conclusie:

Branchevereniging GroentenFruit Huis roept overheden in de EU dan ook op het recente advies van de Europese Commissie aan lidstaten op te volgen. In een reactie op de Franse sluiting van de grens voor alle reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, stelde het dagelijks bestuur van de EU dat werknemers voor goederenvervoer het beste kunnen worden uitgezonderd van reisverboden, verplichte Corona-tests of quarantaines.

En:

De branchevereniging voor de transportsector Transport en Logistiek Nederland schaart zich ook achter het advies van de Europese Commissie. Directeur Jan Boeve vindt het belangrijk dat binnen alle lidstaten dezelfde regels gelden.

Dezelfde regels: ‘helemaal geen regels’ derhalve. Dat de directe aanleiding – het pesten van het UK in verband met de nog steeds slepende Brexit-onderhandelingen – een puur EU-spelletje was, doet hier verder niet bij ter zake. Het hele idee gaat lijnrecht in tegen de gedachte om met een quarantaine het virus te bestrijden.

EU-bobo’s heb ik eerder gehoord over de verspreiding van de Zwarte Dood (pest) in de 14e eeuw. Met al die moderniteiten als open grenzen alom was die vergelijking zo slecht niet, maar dat zij in ging tegen de EU-ideologie leek toentertijd niet iedereen te beseffen. Laten we eens kijken hoe die zich indertijd verspreidde?

Vervoer

Misschien moet ik u helpen, maar de wijze van verspreiding was desalniettemin uitermate simpel. Die ging via de handelsroutes. De belangrijkste van die routes liepen in de 14e eeuw via de Middellandse Zee vanuit Marseille noordwaarts. De trage opmars noordwaarts in de Russische steppen zou de grootste scepticus moeten overtuigen – noordelijk Rusland werd pas na een aantal jaren via West-Europa besmet. Anders gezegd; bulkvervoer via schepen was veel belangrijker voor de verspreiding van de ziekte dan de handelskaravanen die door Oost-Europa trokken, maar door de geringe bevolkingsdichtheid daar weinig impact hadden.

Waarmee is dit vandaag de dag het best te vergelijken? Met de asielmigratie die achterin trucks heel de EU doorkruist op weg naar het beloofde UK. Ook dat gedraagt zich als een soort besmettelijke ziekte, die overigens verder niets met asiel, maar alles met migratie te maken heeft

De aanpak van dat vervoer naar het UK door Nederland lijkt me overigens ideaal:

Ongeveer de helft van het Nederlandse wegtransport naar het Verenigd Koninkrijk gaat via veerverbindingen. Daarvan is 90 procent onbegeleid, wat betekent dat truckers de vrachtwagenlading onbemand op de boot zetten en dat die aan Britse zijde weer wordt opgepikt.

Heel wat verstandiger dan het politiek geblaat van de verantwoordelijk minister, Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Die is het eens met het pleidooi. Daar heeft ze de afgelopen dagen ook in Europees verband voor gepleit.

“Het is belangrijk dat het goederentransport ongehinderd kan doorgaan, zodat essentiële goederen snel op de plek van bestemming komen en onze schappen gevuld blijven.”

Mij kan het verhaal an sich weinig schelen, maar dan de bevolking tegelijkertijd onderwerpen aan die idiote lockdowns is echt de wereld op zijn kop.

1 reactie

  1. Calimero schreef:

    Ja en die lockdowns helpen nog niet ook. Wat wel helpt is stoppen met testen.
    O ja vaccins !? Hypociet allemaal .