DE WERELD NU

Vaccinatiepaspoort in Europa. The antidote to hesitancy?

Coronapas, Vaccinatiepaspoort, WHO

De strijd over de verplichting tot een vaccinatiepaspoort, kent een aantal verschillende benaderingen, zoals: is het onontkoombaar?


Meer over de ontwikkelingen richting een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccineren tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

6 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Gezien ik een vrijgeborene ben- is dit voorkombaar.
  Niemand pakt straffeloos een vrij mens zijn grondrechten af.
  Met geweld afdwingen dat er gespoten wordt (en opsluiting om dit af te dwingen valt onder geweld) ZAL leiden tot Europa-wijde rellen- en hopelijk dan maar een burgeroorlog.
  Genoeg.

 2. Cool Pete schreef:

  In
  strijd
  met
  de
  G R O N D W E T.

  Onaanvaardbaar.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Dus we worden tot inentings-slaaf-gemaakten?

 4. Jim schreef:

  Vaccinatiepaspoorten worden niet gebruikt voor de volksgezondheid of de daaraan gerelateerde zogenaamde veiligheid voor wie dan ook.
  Er is voor de volksgezondheid namelijk geen enkele plausibele reden die vaccinatiepassen in te zetten. Juist het tegendeel is waar. Zo zijn er in Nederland bij een vaccinatiegraad van boven 80 procent inmiddels beduidend meer ziekenhuisopnames dan op dit tijdstip vorig jaar, toen nog niet werd gevaccineerd. Dat verschil loopt dagelijks hard op. De toestand in de ziekenhuizen kan zelfs de komende maanden wel eens echt uit de klauwen gaan lopen (vorige herfst/winter nooit gebeurd) als juist het massaal vaccineren met een lekkend vaccin tijdens een pandemie een catastrofale uitwerking blijkt te hebben. Iets waar Geert Vanden Bossche meerdere keren voor heeft gewaarschuwd. Hopelijk valt het uiteindelijk mee, maar er is helaas een gerede mogelijkheid dat hij gelijk gaat krijgen. Er zijn in elk geval totaal geen argumenten voor invoering van 2G of een lockdown voor ongevaccineerden. Die zijn het probleem niet, eerder de gevaccineerden.
  Waarschijnlijk voert men vanwege deze ontwikkelingen momenteel de vaccinatiedruk in razend tempo op, terwijl om nog een andere reden haast is geboden. Begin juni 2022 moet iedere EU burger een QR-code hebben waaraan een digitale bankpas gekoppeld gaat worden. Reden daarvoor is het op instorten staande financiële systeem. Met het alsmaar bijdrukken van geld kan men niet blijven doorgaan en met de de reeds op 0 procent staande rente kan men ook niet meer ‘spelen’. De centrale banken zijn daarom momenteel bezig het huidige systeem leeg te plunderen en tuigen op de achtergrond stiekem een nieuw systeem op. Een nieuw systeem waarmee straks alle macht in handen komt van hoogstwaarschijnlijk 1 centrale bank en de burgers tot slaven worden gemaakt.
  Vandaar dat de medeplichtige regeringen en overheden op dit moment doelbewust sociale onrust, tweespalt, armoede en chaos aan het creëren zijn, desnoods tot aan burgeroorlogen toe. Op het hoogtepunt van de ellende komen de banken met het nieuwe systeem op de proppen en presenteren zich daarmee als ‘redders’ richting de dan ten einde raad zijnde bevolking.
  Op dat moment hebben behalve de financiële (investeringsmaatschappijen Blackrock en Vanguard) ook de digitale machthebbers (Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft en Facebook) hun macht en geld, dat nu dus in gevaar is, weer veilig gesteld. Vandaar ook de enorme censuur op het internet van onwelgevallige meningen ten aanzien van het overheidsnarratief.
  Er is dus daadwerkelijk sprake van een globalistische staatsgreep omdat er voor de financiële en digitale machthebbers aangevuld met de Big Pharma bedrijven een situatie is ontstaan waarbij zij tegelijkertijd een gezamenlijk belang hebben. In alle geledingen gelieerde organisaties als WHO, WEF, EU en VN fungeren als handlangers en uitvoerders.
  De transhumanistische horrorwereld (inclusief klimaatlockdowns) die deze globalisten voor ogen hebben kan alleen nog worden gestopt als de bevolking heel snel de onderlinge verdeeldheid opzij schuift, uit de angstpsychose stapt over een volkomen ten onrechte tot killervirus gebombardeerd relatief ongevaarlijk verkoudheidsvirus, en gezamenlijk gaat optrekken. Zo niet, dan is straks iedereen overheidsslaaf.

 5. huls schreef:

  Burgeroorlog is een zekerheid.

 6. Cool Pete schreef:

  Aanvulling : QR-paspoort : digitale identiteit, is al sinds 2014 “EU”-beleid.
  Met Nederland en Finland als afgesproken aanjagers.

  Zie ook : info door Arno Wellens.